Corel Draw 8 - Rozdílné způsoby kopírování objektů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Vektory

Corel Draw 8 - Rozdílné způsoby kopírování objektů

5. června 2000, 00.00 | Kopírování objektů je jedním z elementárních úkonů při tvorbě v programu Corel Draw. Dnes vám ukážeme několik tipů právě při této činnosti.

Kopírování objektů je jedním z elementárních úkonů při tvorbě v programu Corel Draw. Tento úspěšný vektorový program nabízí hned několik možných způsobů, jak duplikovat objekty. Otázkou je, který způsob je pro danou situaci nejvhodnější. Doufám, že tento článek přinese odpověď právě na tuto otázku.
Pomineme-li windowsovský způsob prováděný přes schránku (tj. kombinace klávesových zkratek a resp. a ), potom historicky prvním způsobem je příkaz Duplikovat.

Duplikovat

Tento nejznámější příkaz na kopírování objektů byl v prvních verzích Corela jediným východiskem pro číselné umísťování objektů. Bylo (a je) možné číselně nastavit horizontální i vertikální vzdálenost duplikátu od originálu. Vzhledem k tomu, že tento úkon byl zdlouhavý (pokud si dobře pamatuji, číselné zadání vzdáleností duplikátu se muselo hledat v nastaveních programu), byla tato úloha svěřena velmi povedené roletce Transformace. Funkce duplikovat zůstala přesto zachována a její význam vzrostl hlavně s možností tzv. chytrého duplikování, ke kterému se vrátím na konci článku.

V Corelu Draw 8 najdeme příkaz duplikovat v nabídce >Úpravy>Duplikovat. Ovšem dovolím si tvrdit, že tento příkaz nepoužívá skoro nikdo a všeobecně se používá klávesová zkratka . S odsazením duplikátu od originálu je to podobné. Je sice možné jej krkolomně zadat přes >Nástroje>Možnosti>Pracovní plocha>upravit>duplicitní umístění, ale každý asi raději dá přednost položce v Panelu nástrojů (je dostupná, pokud není vybrán žádný objekt a je zvolen nástroj Výběr).

Na obrázku je tato položka znázorněna s nastavením horizontálního i vertikálního odsazení o 5 mm. Naskýtá se jistě otázka, jaká hodnota je optimální. Řada uživatelů preferuje nastavení 0, 0 mm. Osobně bych to nedoporučoval, protože na umístění duplikátu nad originál (tj. bez odsazení) je lépe používat klávesu <+> (viz. níže). Co se vhodnosti použití týče, je tato funkce (za předpokladu, že jsme si ještě nevysvětlili princip chytrého duplikování) vhodná zejména pro rychlé vytvoření většího počtu duplikátů (samozřejmě s použitím klávesové zkratky).

Roletka Transformace

Není smyslem tohoto článku popisovat výhody roletky Transformace. Z našeho pohledu je podstatná možnost aplikovat transformace (tj. měřítko a zrcadlo, otočení, rozměry, umístit, zkosení) na duplikát (a to i opakovaně) pomocí tlačítka Použít u duplikátu, které se nachází ve spodní části příslušné roletky. V nadpisu je uvedena klávesová zkratka , která se vztahuje k položce Umístit roletky Transformace. Každá položka této roletky má sice svou vlastní zkratku, ale stačí si zapamatovat jednu z nich (zobrazení roletky lze pochopitelně nalézt i v nabídkách, ale představuje to jisté zdržení) a další jsou pak rychle dostupné prostřednictvím roletky, jak je patrné z následujícího obrázku.

Tlačítko Použít u duplikátu je také jedním z dvou hlavních důvodů, proč je někdy výhodnější používat roletku Transformace než mnohem operativnější Panel vlastností, kde toto tlačítko chybí (druhým důvodem je možnost volby kotevního bodu tj. místa na objektu, ke kterému se číselná hodnota dané transformace vztahuje - např. levý dolní roh apod.).

Kopírování objektů během jejich přemisťování (a transformování)

Při použití této funkce se můžete rozhodnout dokonce i během posunování a transformování objektů, zda je chcete kopírovat či nikoliv. Provedení je možné stiskem nebo klávesy <+> během posouvání objektu, kdy je stisknuto tlačítko levé. Pokud stisknete během posouvání i nebo klávesu <+>, objeví se u šipky kurzoru malé znaménko + a ve Stavovém řádku uvidíte nápis Ponechat původní, který výstižně charakterizuje prováděnou operaci. Akce se ruší opětovným stiskem nebo klávesy <+> a znaménko + spolu s nápisem Ponechat původní zmizí. Nyní si všimněme důležitých odlišností mezi použitím a klávesy <+>.

Pravé tlačítko myši

Pravé tlačítko lze použít pouze při manipulaci s objektem tj. při posouvání nebo při jiné transformaci (otáčení, zkosení atd.). Ovšem existuje zde ještě jedna vlastnost použití pravého tlačítka myši pro kopírování, která je mezi všemi popsanými způsoby jedinečná. Výše popsaným způsobem lze totiž kopírovat také objekty v rámci skupiny. Pokud vyberete pomocí klávesy objekt, který je součástí skupiny, lze jím nejen pohybovat (transformovat), ale můžete pomocí pravého tlačítka vytvořit jeho kopii, která se stane novým prvkem dané skupiny.

Klávesa <+> na numerické klávesnici

Klávesu <+> lze použít jak na objekt, kterým posouváme (zde se jedná o zcela stejný efekt jako v případě použití pravého tlačítka - kromě použití v rámci skupiny, kde není klávesa <+> funkční), tak na objekt, který je pouze vybrán. V tomto druhém případě se vytvoří duplikát přesně nad originálem. Navíc se dalším stiskem klávesy <+> akce neruší, naopak se vytvoří další kopie. Jedná se tedy o stejný efekt, který bychom docílili násobným použitím funkce Duplicate při zvoleném nulovém odsazení kopie od originálu.

Chytré duplikování

Chytré duplikování zjistí a zapamatuje si parametry transformace (vektor posunutí, úhel natočení a zkosení apod.) naposledy aplikované na duplikát vytvořený kterýmkoli výše popsaným způsobem. Tento duplikát se stane originálem pro následné kopírování pomocí klávesové zkratky . Vznikne tak další kopie, která je transformována stejně, jako byl předtím transformován originál. Další použití zkratky vyvolá řetězový efekt, kdy se předchozí duplikát stává originálem pro další kopírování. Tímto způsobem lze snadno vytvářet různé obrazce (ozubená kola apod.) bez nutnosti použít roletku transformace.

Posun objektu pomocí pravého tlačítka myši

Tento způsob uvádím pouze pro doplnění. V Corelu Draw 8 lze posouvat objektem i s použitím pravého tlačítka myši. Po uvolnění tlačítka se objeví kontextové menu, kde lze mezi ostatními volbami nalézt položku zkopírovat sem (doporučuji čtenářům, aby si prohlédli i ostatní položky tohoto menu - mají velké využití, ale nejsou předmětem tohoto článku).

Shrnutí

Dle mých osobních zkušeností bych čtenářům doporučil osvojit si stisk pravého tlačítka myši během transformace objektů a následné použití klávesové zkratky . Jedná se o mocný nástroj a zkušený uživatel se často obejde bez roletky Transformace (obzvláště pokud efektivně využívá i funkce Přichytit k objektům). Klávesu <+> doporučuji využívat na vytvoření duplikátů s nulovým odsazením. Pro parametricky zadávané operace je nejvhodnější roletka Transformace.

Další relevantní články:

Corelovy zaoblené rohy
Dobře utajené předvolby v CorelDRAW
Velká rošáda nejen pro CorelDRAW
Kapátko neboli pipetka v CorelDRAW
Barvy v CorelDRAW jak je možná neznáte
Kolik stojí CorelDRAW 9?
Corel koupil software od MetaCreations
Jak převést v CorelDRAW odstavcový text na křivky
Z Corelu do Photoshopu aneb od vektoru k bitmapě
Bezplatný export pro Flash z Corelu 9
Vodící linky v CorelDRAW - znáte je dobře?
Potíže s vrstvami v CorelDRAW
Corel Photo-Paint 9 pro Linux zdarma!
Corel zprovoznil portál CorelCity.com
Corelovsky hezky česky
Vyhrajte s Corelem
Corel RoadShow
Corel Draw 9.0 CZ již brzy...
Jak dostat Corela Draw9 zadarmo?
CorelDraw 9 bude obsahovat kalibrační terče Agfy
Nová soutěž o CorelDraw 9
Adobe a Corel On-line
CorelDRAW 9 - premiéra
Druhá CorelSign Show
Co nového v CorelDRAW 9?
Corel Sign Show 99
Virus v Corelu?
CorelDRAW na plný plyn - ořezová cesta - proč ne?
CorelDRAW na plný plyn - 20+1 myších dvojkliků
CorelDRAW na plný plyn - věda zvaná vektorizace
CorelDRAW na plný plyn - Správce pohledů
CorelDRAW na plný plyn - ladíme nový dokument
Corel představil preview balíku CorelDraw 9
Corel otevřel Designer.com
CorelDRAW na plný plyn - nesem vám soubory

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Vektory  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: