Vánoce, Vánoce, zase ty Vánoce - Vánoční animované PFko v After Effects, 1. díl - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Vánoce, Vánoce, zase ty Vánoce - Vánoční animované PFko v After Effects, 1. díl

7. prosince 2010, 00.00 | Vánoce. Zase ty Vánoce. Jedněmi milované, jinými zatracované. Abyste měli v předvánočním čase o něco méně toho shonu a o něco více času na sebe a své blízké, ukážeme si, jak rychle vytvořit jednoduché animované vánoční přání v Adobe After Effects (AE). Snad potěší vaše blízké nebo třeba vaše klienty, zákazníky či obchodní partnery a navodí jim trochu té příjemné vánoční atmosféry.

Vánoce. Zase ty Vánoce. Jedněmi milované, jinými zatracované. Pokud se ale dokážeme oprostit od všeho toho shonu a stresu, který moderní civilizace přináší, tak je to přeci nádhera. Poletující sníh snášející se do zimní krajiny, klid a mír. A hlavně chvíle společně strávené s blízkými lidmi, rodinou, kamarády a přáteli. Abyste měli v předvánočním čase o něco méně toho shonu a o něco více času na sebe a své blízké, ukážeme si, jak rychle vytvořit jednoduché animované vánoční přání v Adobe After Effects (AE). Snad potěší vaše blízké nebo třeba vaše klienty, zákazníky či obchodní partnery a navodí jim trochu té příjemné vánoční atmosféry. Tak jdeme na to.

Otevřeme si AE, vytvoříme nový projekt (File>New>New Project). Projekt si samozřejmě ihned uložíme pod nějakým příhodným názvem - třeba Vanoce.aep. Stiskem pravého tlačítka nad oknem Project založíme novou kompozici (New Composition), případně můžete zvolit z menu (Composition>New Composition) - klávesová zkratka Ctrl+N. Tuto kompozici si pojmenujeme například VanocniText a zvolíme další parametry podle videoformátu, ve kterém budeme chtít výsledek naší práce mít. Osobně většinou pracuji v plném HD rozlišení 1 920 x 1 080, square pixels, 30 fps. Ale je to na Vás. Z přednastavených voleb si tedy můžeme vybrat třeba tu s názvem HDTV 1080 29.97. Poté si jen upravíme volbu Frame Rate na hodnotu 30 snímků za sekundu. A délku kompozice v položce Duration na 3 sekundy a jeden snímek (0:00:03:01). Ten jeden přidaný snímek nám usnadní práci se smyčkou, jak uvidíte později.

Tím máme vytvořenu kompozici pro náš animovaný text. Kompozici si hned zduplikujeme stiskem Ctrl+D, případě z menu (Edit>Duplicate). Tuto novou kompozici si upravíme. Opět buď pravým tlačítkem myši a volbou Composition Settings nebo stejným příkazem z menu Composition - zkratka Ctrl+K. Kompozici si přejmenujeme na Pohlednice a délku (Duration) nastavíme na 15 sekund. Tuto délku jsem zvolil proto, že jde o násobek délky naší první kompozice (3 sekundy). V té si za malou chvilku vytvoříme opakující se smyčku animovaného textu. A právě délka 15 sekund nám zajistí, že se ve výsledné kompozici bude animovaný text opakovat ve smyčce. Délka tedy může být například také 12 nebo 18 sekund. Není to ale nezbytně nutné, pokud nepožadujeme, aby výsledná pohlednice byla nekonečnou smyčkou.

V okně Project si vybereme kompozici s názvem VanocniText a dvojklikem si zobrazíme časovou osu (pokud již nemáme). Z nástrojové lišty si zvolíme Horizontal Type Tool (Ctrl+T). Klikneme do okna náhledu kompozice a napíšeme text "Veselé Vánoce". Případně nějaký jiný. V panelu Character (Window>Character) vybereme font, který se nám líbí, nastavíme velikost, prostě text naformátujeme podle našich představ. Text si můžete zarovnat na střed a vyplnit s ním formát, velikost si opět později upravíme ve výsledné kompozici. Barvu textu můžeme ponechat bílou, obarvíme si jej pomocí efektů. Na takto naformátovanou textovou vrstvu si aplikujeme efekt Roughen Edges, buď z menu (Effect>Stylize>Roughen Edges) nebo přetažením efektu z panelu Effects & Presets přímo na text v okně náhledu (drag & drop). V panelu Effect Controls upravíme hodnotu položky Border na 15 a v položce Edge Type zvolíme Spiky. Dále se ujistíme, že máme v položce Evolution Options zatrženu volbu Cycle Evolution. To aby nám při následné animaci parametrů vznikla "bezešvá" nebo chcete-li cyklická smyčka. Náš text tak získá poněkud narušené okraje, které si nyní ještě naanimujeme, aby nebyly zcela statické.

Posuvník časové osy si umístíme na počátek, buď ručně nebo stiskem klávesy Home. Klikneme na ikonu stopek vedle parametru Evolution v panelu nastavení efektu (Effect Controls). Tím jsme vytvořili klíčový snímek v čase 0. Posuvník (jezdec) časové osy nastavíme na konec kompozice, v našem případě to bude čas 3:00 sec. Učiníme tak opět ručně nebo stiskem klávesy End. Teď nastavíme hodnotu položky Evolution na 1x +0,0. Změnou hodnoty se nám automaticky vytvoří klíčový snímek v čase, ve kterém je umístěný posuvník na časové ose. Tak a máme hotovu smyčku, která zajistí animované rozrušené okraje písma.

Takto upravenou textovou vrstvu si v časové ose dvakrát zduplikujeme stiskem Ctrl+D. Jednotlivé vrstvy si můžeme pro lepší přehlednost přejmenovat na Text1, Text2 a Text3. Stačí označit jednu z vrstev, stisknout Enter a můžeme přepsat její původní název. Na vrstvu Text1 aplikujeme efekt CC Glass, přičemž v záložce Surface změníme položku Height na hodnotu 15.

Pomocí tlačítka Toggle Switches/Modes ve spodní části časové osy se případně přepněte do režimu editace módu krytí (sloupec Mode) a změňte krytí z Normal na Multiply.

Na vrstvu Text2 aplikujeme efekt Ramp. Pro vyhledání filtrů lze použít pole s ikonou lupy v panelu Effects & Presets. Napište Ramp a objeví se vám všechny adekvátní efekty. Po aplikování efektu přetažením a upuštěním na vrstvu nastavíme u efektu Ramp barvy z černé na tmavě modrou (Start Color), bílou ponecháme (End Color).

Poté v okně náhledu umístíme terčíky efektu (jsou to ta kolečka s křížkem uprostřed) tak, aby jeden byl těsně pod písmem a ten druhý, původně vrchní, byl někde v polovině písma (na výšku). Tím nám vznikne přechod od světle k tmavě modré.

Na poslední vrstvu Text3 aplikujeme efekt Scatter. Hodnota Scatter Amount bude 63 a zaškrtávací box Randomize Every Frame bude zaškrtnutý.

Tento efekt nám vytvoří něco na způsob jiskření nápisu. Tím máme dokončenu třísekundovou animovanou smyčku s naším nápisem.

Nyní si vytvoříme ozdobný rámeček pro naše PFko. Přejdeme tedy do Photoshopu, vytvoříme si nový soubor (File>New) a z přednastavených voleb (Preset) vybereme Film&Video a v položce Size si zvolíme naše oblíbené HDTV 1080p/29.97. Položku Background Contents nastavíme na Transparent.

Zvolíme si nějaký štětec ve tvaru vločky (na internetu jich ve formátu *.abr naleznete spousty - pozor jen na licenci, pokud je budete používat komerčně). Barvu nastavíme na bílou, protože si náš rámeček následně obarvíme v AE. Pro náš účel je možné použít jen jeden PSD soubor s několika vrstvami. Jednu vrstvu si nazveme Ramecek, druhou vrstvu Vlocka a třetí vrstvu, to může být klidně Layer 3, si jen vyplníme černou barvou, abychom viděli, co vlastně tvoříme. Zvolíme vrstvu Ramecek a namalujeme si nějaké ty vločky po obvodu našeho snímku. Vše podle citu, to je na každém z vás, nastavte si nějakou dynamiku štětce, aby vzorek byl náhodný, můžete zvolit i malování ve stupních šedi, čehož se dá následně využít v AE v režimech krytí. Můžete si případně skrýt vodítka, ta samozřejmě ukazují takzvané Safe Areas - "bezpečné oblasti" pro titulky a pro obraz (akci). Mohou tak posloužit pro lepší orientaci při malování pozadí. Do vrstvy Vlocka si umístíme jednu jedinou velkou vločku a zarovnáme na střed formátu. Celý soubor si pak uložíme, třeba jako ramecek.psd.

Vrátíme se do AE a nyní je důležité, jakým způsobem budeme importovat PSD soubor do našeho projektu. Zvolíme import (File>Import>File) - zkratka Ctrl+I, případně stačí dvojklik v panelu Project. Vybereme náš soubor ramecek.psd a dáme si pozor, abychom měli u volby Import As nastaveno Footage a také, aby zatržítko Photoshop Sequence nebylo zaškrtnuté.

V následujícím dialogu vybereme u položky Choose Layer naší vrstvu Ramecek.

Stejný postup zopakujeme také pro druhou vrstvu Vlocka. Znovu importujeme stejný soubor ramecek.psd.

Nyní si ještě vytvoříme modré pozadí našeho PFka. Stiskneme Ctrl+Y, případně z menu (Layer>New>Solid), barvu nastavíme na modrou R0, G66, B216. Tím máme vlastně připraveny všechny elementy a může začít skládat naši finální kompozici.

V časové ose si otevřeme kompozici Pohlednice. V panelu Project si postupně se stisknutým Ctrl označíme tyto položky a přetáhneme je do časové osy (v pořadí v jakém označujeme, se nám také umístí do časové osy):
1) Ramecek/ramecek.psd
2) VanocniText (naše kompozice se smyčkou textu)
3) Vlocka/ramecek.psd
4) Royal Blue Solid 1

Nejprve si zajistíme, že se nám bude naše třísekundová smyčka opakovat po celou dobu naší výsledné 15tisekundové kompozice. Naše vrstva Vanocni text nám končí v čase 3 sekundy a my jí potřebujeme natáhnout na sekund 15. Uděláme to pomocí Expression. Označíme si vrstvu VanocniText a stiskem Ctrl+Alt+T (Layer>Time>Enable Time Remapping) aplikujeme Time Remapping. To nám již umožní natáhnout vrstvu na celou délku kompozice. Uchopíme tedy konec a natáhneme až na konec časové osy. Současně stisknutý SHIFT nám přichytí konec vrstvy na konec časové osy. U parametru Time Remap máme vytvořené dva klíčové snímky. Jeden na začátku a druhý v čase 3:01. My ale potřebujeme smyčku do času 3:00, takže si druhý klíčový snímek smažeme, přesuneme jezdec do času 3:00 a u parametru Time Remap nastavíme hodnotu 3:00 (přesněji 0:00:03:00). Poté klikneme se stisknutou klávesou Alt na ikonu stopek vedle názvu vrstvy v časové ose a do textového pole zapíšeme loopOut().

vanoce1-13-big.jpg
klikněte pro zvětšení

Pokud nyní vyzkoušíte posunout jezdec po časové ose, uvidíte na červeně zvýrazněném parametru Expression: Time Remap, že se až do času 3:00 mění v souladu s časem na časové ose a poté pokračuje ve třísekundových smyčkách znovu od času 0:01. A to je přesně to, co potřebujeme.

U smyček obecně dělají animátoři poměrně často chybu, i když ne nějak závažnou. Smyčka se dá obecně popsat tak, že první klíčový snímek a poslední jsou totožné. Tak je to řečeno zjednodušeně, ale také nepřesně. Pokud totiž vytvoříme například smyčku o 30 snímcích, kde bude první a poslední snímek totožný a následně umístíme tyto smyčky několikrát za sebe, budou se nám v místě spojení opakovat vždy dva stejné snímky po sobě. Většinou tato drobná nepřesnost zanikne, oko ji nepostřehne. Ale ideální je taková smyčka, kde je první klíčový snímek totožný se snímkem následujícím po posledním snímku smyčky. Pokud tedy trváte na dokonalosti, posouvejte ve smyčkách klíčový snímek z konce vždy o jeden snímek vpřed. Což můžete koneckonců udělat i v případě naší kompozice VanocniText, budete-li ji používat jiným způsobem, například jako předrenderovanou kompozici nebo jako více vrstev v čase za sebou. To už nechám na vás. Myslím ale, že v našem projektu vše funguje tak jak má, neboť funkce loopOut() opakuje po snímku 3:00 jako další snímek z času 0:01 a nikoliv z času 0:00. Pokud ale někdy u smyček narazíte na problém opakování snímků, které by bylo nějak vizuálně markantní, můžete si vždy pomoci posunem o jeden klíčový snímek.

vanoce1-14-big.jpg
klikněte pro zvětšení

Tak to by bylo pro dnešek vše, příště si celé PFko sestavíme, posuneme si jednotlivé elementy, upravíme jejich velikost, doplníme si nějaké efekty a animace, uděláme si jednoduchou animaci 3D vrstvy a budeme moci rozesílat.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: