Vakcer Project Tracker: výkonné řešení pro sledování práce na publikačních projektech - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Vakcer Project Tracker: výkonné řešení pro sledování práce na publikačních projektech

technologie tabletpc

18. listopadu 2003, 00.00 | Rozmanité nástroje pro sledování času, stráveného prací na projektech, a variabilní
možnosti účtování či job reportů. Tyto i další zajímavé funkce nabízí za velmi
přijatelnou cenu aplikace, považovaná za špičku ve svém oboru.

Sledování a účtování práce v publikačních provozech je vysoce potřebnou, ale obvykle zanedbávanou činností. Naše čtenáře jsme na tuto skutečnost upozornili již před časem v článku, věnovaném produktům společnosti CaptureWorks, umožňujícím právě uvedený typ činnosti. Později jsme pak přiblížili i další produkty, nabízející obdobné funkce, jako jsou systém pro správu projektů Proworkflow či plugin InDesignu Tick Tock. Dnes bychom svou pozornost rádi věnovali jinému produktu obdobného typu, programu Project Tracker společnosti Vakcer, který pro své vlastnosti získal řadu ocenění.

Základní přiblížení

Project Tracker je aplikací, fungující v současnosti pouze v systému Microsoft Windows. Jedná se o na zdroje nenáročnou utilitu (základní instalace má 1.2 MB, pro provoz je požadováno 16-32 MB RAM podle typu Windows), která na pozadí monitoruje činnost uživatele ve zvolených aplikacích. Ke dnešnímu dni je přitom přímo podporováno více jak 760 aplikací, přičemž v seznamu nalezneme (snad pouze s výjimkou nedávno zveřejněné Adobe Creative Suite) prakticky vše, co se dnes v publikačním průmyslu používá, výrobce pak poskytuje poměrně jednoduchý postup, jak nastavit sledování i pro aplikaci dosud nepodporovanou.

Základní rozhraní Project Trackeru.

Monitorování je založeno na tzv. projektech. Pod tímto pojmem se rozumí sada parametrů a dat, mezi které patří klient, seznam sledovaných aplikací, hodinové sazby pro práci v jednotlivých aplikacích aj. Monitorovat lze současně činnost pro více projektů, přičemž se sleduje vždy činnost té aplikace, jež je právě aktivní. K dispozici jsou pak i nástroje pro zaznamenání nepočítačových aktivit (telefonní hovory, korespondence, konzultace, schůzky aj.) a výdajů.

Uživatel má neustále možnost sledovat a měnit nastavení Trackeru (například dočasně odstavit monitorování určité aplikace nebo naopak přidat aplikaci ke sledování aj.), obdobně pak i upravovat naměřené údaje. Tracker naopak formou tzv. Message Board upozorňuje na nejrůznější události, jež nastaly v rámci monitorovaných činností (dočasné přerušení činnosti, práce v právě nesledované aplikaci aj.): Pěknou funkcí zde je sledování časového nebo finančního limitu, stanoveného pro daný projekt (Project Budget) - lze určit procento čerpání, po kterém se objeví příslušné upozornění.

Nastavení Project Budgetu.

Bez zajímavosti nejsou ani nejrůznější dodatkové parametry, které lze nastavit pro jednotlivé projekty - ve valné většině se totiž vážou k potřebám publikačních, především pre-pressových provozů. Uživatel si zde může například poznačit, jakým způsobem má být řešena distribuce zakázky, na jakých médiích byly dodány podklady, jaké jsou požadavky na náhledy či dokončovací zpracování aj. I když se tyto funkce samozřejmě nevyrovnají technologii typu job tiketů, přijdou určitě mnohde vhod.

Propracované jsou i nastavení údajů klienta - zvlášť lze určit adresu pro primární kontakt, zaslání a účtování. Do klientské databáze je přitom možno přejímat údaje kódované ve formátu vCard, odpovídající nástroje pak dovolují rychle využít obsažené informace pro kontakt s klientem (otevření nového e-mailu nebo vytočení telefonního čísla přímo ze záznamu klientské databáze).

V rámci projektu lze sledovat i různé pre-pressové charakteristiky.

Statistiky a reporty

Na produktech pro sledování produkce je velmi důležité, jak dokáží naložit s naměřenými daty. A lze konstatovat, že Project Tracker i v této oblasti nabízí skutečně pestrou škálu funkcí. Základní možnosti zde poskytuje funkce statistik, dovolující kdykoli na obrazovce vypsat údaje (použité aplikace a dokumenty, ostatní aktivity, výdaje) jak pro celý projekt, tak pro zadaný časový interval. Obdobně lze provést export vybraných údajů do textového souboru s oddělovači, jež pak lze načíst do jiných aplikací (tabulkové procesory, databázové systémy, účetní aplikace aj.). Zcela zásadní je ale funkce reportů, dovolující zvolené údaje zobrazit formou HTML dokumentu.

Podoba reportu je plně přizpůsobitelná, neboť generování se děje na základě šablon, ve kterých je způsob výpisu definován pomocí jednoduchého makro jazyka. Součástí dodávky Project Trackeru je několik ukázkových šablon, další šablony lze nalézt na serveru výrobce. Uvedeným způsobem lze vytvářet jak přehledy, určené pro interní potřeby uživatele, tak i faktury či obdobné dokumenty, určené pro klienty. Generovaný dokument je přitom možno vytisknout, zaslat e-mailem nebo vystavit na Internetu či intranetu.

Ukázka reportu.

Pluginy

Další silnou vlastností Project Trackeru je možnost rozšiřování jeho funkcí pomocí nejrůznějších pluginů. Z těch, které nabízí samotný výrobce, zaslouží nejvíc pozornosti dvojice pluginů Network Support, umožňující nasazení Trackeru v síti. Jejich činnost je zde založena na centrálně vytvářených a spravovaných nastaveních projektů, které si uživatel stáhne do svého počítače, a poté s nimi pracuje stejně, jako při lokálním nasazení Trackeru. Naměřené údaje se pak z jednotlivých počítačů pomocí odpovídajícího příkazu přenášejí na server, kde z nich odpovídající aplikace sestaví kompletní statistiku pro daný projekt.

Odpovídající pluginy umožňují využít Project Tracker v síti.

Další nabízené pluginy poskytují například rychlejší ovládání Trackeru, rozšiřují funkce pro práce s projekty a umožňují vyměňovat informace mezi Trackerem a aplikacemi Microsoftu (Excel, Outlook, MS Project). Pro vývojáře pak výrobce poskytuje informace, umožňující jim vývoj pluginů vlastních.

Závěrem

Project Tracker se nám velmi líbil. Tato na první pohled jednoduchá a nenápadná utilita umožňuje mnoha způsoby využít monitorování činnosti, strávené nad publikačními projekty. To, co uživatel postrádá v základních možnostech, lze doplnit pomocí pluginů, velmi vydařený se nám jevil i způsob, jakým je možno vytvářet a používat reporty. Za plus produktu lze považovat i jeho cenu, která je ke dnešnímu dni 39,95 USD za jednouživatelskou licenci, pro vyšší objemy jsou pak k dispozici odpovídající slevy. S nákupem přitom není třeba pospíchat, neboť k dispozici je demo Project Trackeru, funkční po 21 dnů a omezené na sledování maximálně deseti hodin v rámci projektu. Za hlavní mínus pak považujeme neexistenci uvedeného produktu pro platformu Macintosh, která je přece jen i v tuzemských publikačních provozech stále hojně zastoupená.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: