Užitečné pluginy pro Adobe InDesign: Rorohiko - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Užitečné pluginy pro Adobe InDesign: Rorohiko

Adobe InDesign sazba

28. července 2009, 00.00 | Ve skutečně bohaté nabídce pluginů InDesignu z dílny společnosti Rorohiko naleznete nástroje pro všestranné zpracování textu, obrázků, objektů i layoutu. Mnohé z těchto bezesporu užitečných a nápaditých pluginů jsou přitom k dispozici zcela zdarma. Celou nabídku vám blíže představíme v tomto článku.

Možnosti Adobe InDesignu lze velmi různorodými způsoby rozšiřovat pomocí zásuvných modulů – pluginů, přičemž odpovídající nabídka je velmi rozsáhlá. Pozoruhodnou sadu pluginů takto lze nalézt na serveru novozélandské společnosti Rorohiko. Mnohé z těchto nástrojů – označené společným přívlastkem Lightning Brain – nabízí jen několik málo funkcí, obvykle se ale takto jedná právě o funkce užitečné, které při své práci využije prakticky každý uživatel InDesignu. Vzhledem k dané skutečnosti jsme se nabídku Rorohiko pokusili zmapovat v tomto článku.

Instalace

Všechny pluginy Rorohiko vyžadují ke svému chodu instalaci bezplatného runtime pluginu APID ToolAssistant (licenční poplatek se platí při nasazení v jiných komerčních řešeních). Nutnost použití daného pluginu vychází z toho, že pluginy Rorohiko jsou vytvořeny kompilací skriptů v jazyce JavaScript s pomocí produktu daného výrobce Active Page Item Developer.

V minulosti jsme u APID ToolAssistanta zaznamenali určité nestability, v poslední době a s InDesignem CS4 se zdá být daný runtime (průběžně updatovaný) v pořádku. Čtenáře, jenž snad mají v daném směru stále negativní zkušenosti, prosíme, aby se vyjádřili v diskusním fóru tohoto článku.

Většina pluginů je k dispozici pro InDesign CS-CS4, vybrané z nich ale jen pro některé z těchto edic. Podrobnosti lze dohledat v této tabulce.

Objekty

Pomůckou pro alternativní přesun objektů mezi vrstvami je LayerLifter: pro vybrané objekty dovolí v kontextové nabídce vybrat vrstvu, na kterou pak tyto objekty přesune. Obdobným „odesílačem“ je SendToMaster. Jak již název naznačuje, dovoluje výběr odeslat na vzorovou stránku. Dále lze s objekty v obdobném duchu manipulovat s pomocí utility StoryParker, která zvolené objekty dovoluje přesunout (zaparkovat) na odkládací plochu InDesignu a odtud je pak kdykoli vrátit na původní umístění v dokumentu. Daným způsobem lze přitom naráz přemístit všechny textové rámečky patřící do určitého článku (story). V obdobném duchu funguje i plugin Spreadulator (29 USD), který umí všechny objekty dokumentu přesunout na jedinou velkou dvojstránku k úpravám a poté je pak zpětně přesunout do původního umístění.

rorohiko1f.jpg

Pro manipulace s použitím pluginů popsaných v předchozím odstavci, ale i další úpravy, lze pomocí pluginu LikeFindsLike naráz na stránce či dvojstránce vybrat všechny objekty mající obdobné charakteristiky (typ, výška, šířka, natočení, skosení, obarvení rámečku) jako aktuálně vybraný objekt. Při výběru lze použít pouze některé z charakteristik.

rorohiko2f.jpg

Komerčním pluginem pro manipulaci s objekty je Magneto Guides (59 USD). Tento dovoluje „magnetizovat“ vodítka InDesignu, takže s jejich posunem se automaticky posunou k nim přitahované objekty. (Případně lze i naopak posunout vodítko posunutím některého z magnetizovaných objektů.) Je-li takto objekt přitahován z více stran, změní se v daném směru jeho rozměry. Naznačeným způsobem lze manipulovat se skupinami objektů bez nutnosti jejich seskupování. Svázaná vodítka dovolují současně manipulovat s objekty o různých rozměrech a umístěních, možné je vázání vodítek v zadaných poměrech odstupu aj. Názornou demonstraci možností pluginu zejména při tvorbě layoutů publikací typu magazínů lze najít pod tímto odkazem (viz video na konci stránky).

rorohiko3f.jpg

Nástroj Boxed Step And Repeat poskytuje zajímavý systém pro step-and-repeat objektů: poté, co uživatel sdruží dva či tři objekty, může následně tažením za okraj vzniklého objektu v určených směrech vytvořit požadovaný počet opakování. Možná je přitom úprava okrajů pro tvorbu dlaždicového opakování. Využití může daná funkce najít při tvorbě zajímavých designérských efektů či též tvorbě komplikovaných layoutů.

rorohiko4f.jpg

Grafika

Zřejmě nejužitečnějším nástrojem pro práci s grafikou je v nabídce Rorohiko nedávno uvedený ImageHorn. Tento totiž dovoluje u obrázkových rámečků nastavit tzv. dynamické přizpůsobení rozměrů (dynamic fitting), tj. automatickou příslušnou úpravu rozměrů poté, co uživatel změnil velikost rámečku. Obdobně je hodně užitečným nástrojem Image Library Loader, dovolující obrázky z jedné či více zvolených složek nahrát do knihovny InDesignu pro snadné použití.

rorohiko5f.jpg

Plugin PlaceAndScale přizpůsobí automaticky rozměry obrázku po jeho vložení tak, aby vyhovovaly určenému finálnímu tiskovému rozlišení. Daným způsobem lze tedy zamezit některým výstupním problémům daným nesprávným nastavením velikosti.

Převod barevného bitmapového obrázku (nejlépe v TIFF či JPEG) do odstínů šedi dovoluje zajistit plugin Color2Gray. Data původního obrázku nemění, možný je tedy kdykoli návrat do barevné podoby. Naráz lze konvertovat vícero obrázků, parametry konverze není možno (na rozdíl např. od Photoshopu, ve kterém se obvykle daný typ převodu provádí) kontrolovat. Při separacích se převedený obrázek renderuje jen na plátu černé.

Hromadnou aplikaci ořezových cest v obrázcích dovoluje plugin ClipAThing. Rozpoznání přitom na rozdíl od zabudovaných prostředků InDesignu nabízí pro celý dokument či výběr, je-li cest vícero, aplikuje pouze první z pořadí určeného InDesignem.

rorohiko6f.jpg

Text

Zejména pro ty, kdo na InDesign přešli z QuarkXPressu, může být zajímavý plugin ChatterGoofy. Jeho posláním je totiž vyplnit textový rámeček textovým „žvahlavem“ ve stylu nástroje Jabberwocky QuarkXPressu. Mimo výplňové sady dodávané s pluginem lze používat i sady exportované z QuarkXPressu.

rorohiko7f.jpg

Určitou alternativu funkce GREP InDesignu CS3 a CS4 představuje StylePainter. Tento totiž dokáže zadaným způsobem zformátovat všechny textové řetězce vyhovující určitému regulárnímu výrazu. Narozdíl od GREPu je přitom daný plugin použitelný i v InDesignu CS2 a CS.

Rozšíření možností zabudovaných nástrojů InDesignu pro řetězení textových rámečků nabízí TextStitch. Poskytuje takto nástroje automatického i manuálního řetězení. Automatické řetězení vychází z umístění rámečku na stránce, možné je také automatické rozpojení všech rámečků v zadaném rozsahu (dokument, článek, dvojstránka). Manuální řetězení je snazší nežli při použití zabudovaných nástrojů.

rorohiko8f.jpg

Export textu všech článků z dokumentu do jediného dokumentu dovoluje Text Exporter. Možný je takto výstup do RTF, tagovaného textu InDesignu a čistého textu, při zakoupení licence APID ToolAssistanta (25 USD) získá uživatel navíc možnosti lépe kontrolovat nastavení exportu, potlačit export textu ze skrytých vrstev a plugin skriptovat.

Ti, kdo stále používají InDesign CS a CS2, resp. jeho zabudovaný nástroj pro vyřazování brožur InBooklet SE, zřejmě ocení plugin ImpositionCompanion. Jeho posláním je totiž oddělit rámečky a rozdělit objekty přesahující přes více stránek.

Workflow

Univerzálním prostředkem pro práci s textem i grafikou je nedávno uvedený FrameReporter. Dovoluje především snadno přecházet na objekty, které mají přiřazeny návěští s pomocí odpovídajícího nástroje skriptovacího enginu InDesignu. Mimo toho umožňuje přidávat popisky k článkům, čehož lze využít nejen při navigaci, ale i skupinové spolupráci. Hlavně pak ale zobrazuje údaje o přetečeném textu u všech rámečků článku pro snazší redukci přetečení, poskytuje údaje o podílu daného rámečku na textu článku (v počtech slov), zobrazuje počet rámečků v článku spolu s údajem o pozici aktuálního rámečku a obdobně informuje, na kterých dalších stránkách se nacházejí rámečky článku, do které patří daný rámeček.

rorohiko9f.jpg

Rovněž pak umí indikovat uvolněné prvky vzorových stránek, zobrazit efektivní rozlišení obrázků a v procentech vyjádřit "čtvercovitost" rámečku (čtverec má 100%, rámečky s poměrem zlatého řezu 62%). Podrobnější diskuzi ke všem funkcím pluginu lze najít zde.

rorohiko10f.jpg

Zajímavým nástrojem pro automaticky updatovatelné publikace je Place Auto-Synchonizer. Tento dovoluje automaticky aktualizovat obsah textových či obrázkových rámečků na základě odpovídajícího přiřazení, obnovení je provedeno pokaždé, když je odkazovaný soubor znovu uložen či přepsán – hodí se například při sazbě periodik či jiných opakovaně vydávaných publikací. Možné je přitom i vícenásobné linkování, což je vhodné například pro loga či popisky (určitá, ne tak výkonná obdoba synchronizovaného obsahu QuarkXPressu).

rorohiko11f.jpg

Prostředkem dovolujícím částečně trasovat uživatele, kteří zpracovávali daný dokument, je History Log. Při každém otevření dokumentu zobrazí dialog, ve kterém se uživatel identifikuje, následně se tato identifikace spolu s údajem o aktuálním datu a čase uloží do časového razítka a případně i protokolu všech uložení, umístěného v rámečku na odkládací ploše dokumentu. Nejedná se tedy o příliš sofistikovaný nástroj, jeho užití je plně závislé na ochotě uživatelů zadávat příslušné údaje.

Nástroj StoryTweaker (99 USD) pro týmové zpracování textu z dokumentů InDesignu bez nutnosti mít instalován InDesign si zaslouží spíše samostatnou recenzi. Na tomto místě se proto pouze spokojme s konstatováním, že se jedná o prostředek vhodný zejména k tvorbě překladů či obdobných mutací publikace.

rorohiko12f.jpg

Sudoku Generator

Na závěr našeho přehledu jsme si ponechali poněkud kuriózní, ale svým způsobem zcela jistě užitečný a žádaný plugin Sudoku Generator, který, jak název naznačuje, slouží ke generování populárních sudoku. Lite podoba daného produktu je zdarma, k dispozici je pak i komerční edice Full (49 USD), dovolující vytvářet komplexnější sudoku. Obě podoby pluginu přijdou vhod zejména při sazbě periodik, ve kterých jsou dnes sudoku stále obvyklejší součástí vydání.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: