Usnadněte si práci s počítačem (1) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Usnadněte si práci s počítačem (1)

27. srpna 2001, 00.00 | Malý přehled nástrojů pro práci s klávesnicí a myší pro Windows a Macintosh.

Počítač je výkonný, nicméně náročný nástroj. To mohou potvrdit především profesionální uživatelé, kteří s jeho pomocí každodenně realizují řádově tisíce operací. Mnoho úkonů přitom bývá rutinních a vyvolává oprávněný dojem, že by jejich realizaci bylo možno přenechat opět počítači. Často lze také narazit na akce, jejichž zdlouhavé nebo komplikované provedení je dáno nikoli jejich povahou, ale nedotaženou prací programátora příslušné aplikace.

Z uvedené skutečnosti vychází tvůrci nejrůznějších nástrojů, snažících se odstranit uvedené problémy a učinit práci na počítači co nejpříjemnější. Nasazení takovýchto nástrojů je všestranné, my se nicméně v našem seriálu zaměříme hlavně na ty produkty, které lze s úspěchem použít v procesu předtiskové přípravy a tiskového zpracování. Naší pozornosti tedy neuniknou například doplňky zdokonalující využití klávesnice a myší, systémy pro dávkové zpracování, grafické prohlížeče a konvertory, tiskové drivery či nástroje akcelerující využití Internetu.

Náš přehled je zaměřen výlučně na platformy Macintosh a Windows - operační systém Unix (resp. Linux) totiž ještě stále v námi sledované oblasti příliš nezdomácněl, i když se dá předpokládat postupná změna tohoto stavu.

Skutečnost, že v jednotlivých přehledech dominují nástroje určené pro Windows, lze pochopitelně vykládat dominancí uvedeného systému nebo naším výběrem. Někdy je to nicméně dáno i tím, že jediný nástroj pro Macintosh v sobě kombinuje vlastnosti několika obdobných utilit určených pro Windows (vyvrácení či podpoření tohoto tvrzení přenecháváme zastáncům uvedených platforem).

Subjektivnost našeho výběru nicméně nemůžeme a ani nechceme popírat. Pro každou z námi uvedených oblastí dnes totiž existuje tak nepřeberné množství aplikací, že jsme skutečně museli výběr výrazně omezit. Naší snahou nicméně bylo prezentovat především oceněné a zavedené produkty, i když ani tak se rozhodně na všechny nedostalo. Rozdělení do jednotlivých kategorií nebylo vždy zcela snadné, protože prakticky každý z námi recenzovaných programů by bylo možno zařadit různě. Konečné umístění bylo obvykle nakonec dáno hlavním zaměřením dané aplikace.

Někdo možná bude kritický k tomu, že se do našeho výběru určeného pro "opravdové" profesionály dostaly i nevelké aplikace třídy freeware či shareware. Dle našich zkušeností ovšem kvalitu aplikace a zejména její vliv na uživatelskou produktivitu nelze často posuzovat podle ceny nebo objemu nainstalovaných souborů. Hlavní bývá spíše nápad: jednoúčelová utilitka řešící skutečně palčivý problém dokáže mnohem více, než všeobjímající programový kolos, jehož funkce nakonec využíváme jen v nepatrné míře.

Cílem našeho seriálu rozhodně není zahltit počítače čtenářů desítkami nových programů. Věříme ale, že námi prezentovaná nabídka bude natolik bohatá, že v ní každý najde něco, co zefektivní a zpříjemní jeho každodenní práci s výpočetní technikou.

Utility pro řízení klávesnice a myši
V první části našeho seriálu jsme se rozhodli přiblížit prostředky optimalizující nějakým způsobem práci s klávesnicí a myší. Pozornost jsme přitom zaměřili na jednodušší doplňky, komplexnější řešení využívající uvedené ovládací prvky jsme zařadili do kategorie nástrojů pro automatizaci, kterou přiblížíme v jiném pokračování našeho seriálu. I v takto omezené skupině se nicméně našly produkty realizující řadu pozoruhodných nápadů. Při hodnocení užitečnosti těchto utilit je přitom třeba vedle časových úspor brát v potaz i jiný, podstatně důležitější faktor, kterým je ergonomie práce. Každý ušetřený pohyb totiž snižuje možné zdravotní problémy (karpální tunelový syndrom, tenisový loket apod.), které jsou bohužel při dlouhodobější intenzivní práci s počítačem poměrně časté. Naší pozornosti neunikly systémy pro urychlené vkládání textu pomocí zkratek, kontrolu pravopisu a automatickou korekci chyb. Dále jsme se věnovali editorům umožňujícím úpravu layoutu klávesnice a programům pro rychlé vkládání speciálních znaků. Zajímaly nás rovněž utility měnící nebo rozšiřující význam určitých kláves či klávesových kombinací.

V případě myši jsme vybrali především utility umožňující nejrůznějším způsobem definovat reakce na stisk tlačítek či pohyb ukazatele. Opět jsme se přitom snažili přiblížit jak jednodušší, ale originální doplňky, tak i komplexní řešení.

Klávesnice

As-U-Type (Fanix Software, www.fanix.com, Windows, 29,95 dolaru) Utilita kontrolující nejrůznějším způsobem vkládání textu. Automaticky detekuje a opravuje chyby přímo při psaní. K uvedenému účelu disponuje snadno upravovatelnými slovníky. O chybách vede prohližitelné záznamy. Nabízí rovněž systém pro použití zkratek a vkládání údajů o aktuálním čase a datu. Umožňuje automatizované vyplňování formulářů. Podporuje práci s až deseti nezávislými clipboardy a rychlý přístup k příkazům prostřednictvím horkých kláves. CapsWiz (Barham Software, members.tripod.com/tbarham, Windows, 10 dolarů) Program kontrolující chování kláves CapsLock a NumLock. Automaticky zapne či vypne tyto klávesy v dané aplikaci či oknu. Rovněž dokáže "opravit" text vložený při nechtěném stisku uvedených kláves.

Hotkey 2000 (PM Software, www.pmshareware.com, Win, 15 dolarů)
Systém pro rozšířené používání horkých kláves. S jeho pomocí lze rychle otevírat aplikace, dokumenty či složky stiskem jediné klávesové kombinace. Poskytuje rovněž přístup k systémovým příkazům (vypnutí počítače, odhlášení apod.). Každou horkou klávesu je možno dočasně deaktivovat. Přehledný výpis všech nadefinovaných zkratek. Obsahuje rovněž utility pro řízení dvířek CD-mechaniky, rychlé vytáčení a synchronizaci hodin.

iType (Script Software, www.scriptsoftware.com, Mac, 20 dolarů)
Doplněk monitorující na pozadí vkládání textu. Na základě svých záznamů vytváří uživatelský slovník, který pak používá k automatickému rozpoznání a rychlému vložení daného slova. Záznamy jsou ukládány do zvláštního souboru pro pozdější použití (obnova po havárii systému, jednoduchý systém sledování činnosti daného uživatele atd.). Aplikace rovněž podporuje využití zkratek. Systém nabízí i automatické opravy, spell-checking a automatický průběžný překlad vkládaného textu. K uvedeným účelům poskytuje výrobce programu řadu nejrůznějších slovníků.

Keyboard Designer (MountFocus Information Systems, www.mountfocus.com, Windows, 97 dolarů)
Aplikace pro komplexní návrh virtuálních klávesnic. Možnost použití i s dotekovými zařízeními. Snadný design klávesnic v přehledném grafickém prostředí. Každá klávesnice může mít několik podob, odpovídajících zvolenému kontextu. Vkládání víceznakových řetězců stiskem jediné klávesy. K dispozici řada hotových layoutů.


Prostředí programu MountFocus Keyboard Designer

LatinKey, Unikey (Fanix Software, www.fanix.com, Windows, 19,95 dolaru)
LatinKey je systémový ovladač umožňující vložení všech latinkových znaků pomocí jediné klávesnice. Pro práci s akcenty nabízí deset kláves, jejichž přiřazení lze snadno měnit. Horké klávesy pro rychlé přepínání a aktivaci kódových stránek. Uživateli tedy odpadá nutnost instalovat pro každý jazyk speciální klávesnici. Unikey plní obdobnou funkci v prostředí Windows 2000 s fonty v kódování Unicode.

LetMe Type (Clasohm, www.clasohm.com, 18 dolarů)
Opět jedna z aplikací nabízející rychlé vkládání textových frází na základě sledování uživatelovy činnosti. Bohaté možnosti nastavení: určit lze například maximální počet a frekvenci nabízených frází, postupné omezování nabídky, rychlost psaní, zvukové upozornění, automatické vkládání mezer a velkých písmen atd. Výsledek monitorování je možno ukládat a využívat v podobě slovníků. Obsah slovníku je snadno editovatelný, uživatel má přitom k dispozici informace o četnosti využití toho či onoho textového řetězce. Slovníky je možno před nechtěným monitorováním chránit heslem.


Úprava slovníku programu LetMe Type

My Function Keys (http://www.regsoft.com/keys, Windows, 13 dolarů)
Program umožňující použít funkčních kláves ke vkládání textových frází. Možnost opakovaného vložení téhož řetězce. Funkce pauzy pro práci s dialogovými okny. Přístup ke všem klávesám (numerická klávesnice apod.). Využívá i funkčních kláves kombinovaných s přepínači Shift a Ctrl. Jednotlivá přiřazení je možno ukládat do souborů. Akci přiřazenou určité klávese lze automaticky spustit při startu počítače. Možnost deaktivace celého doplňku nebo jen určité klávesy.

PopChar Pro (Uni Software Plus, www.unisoftwareplus.com, Mac, 29 dolarů)
Aplikace určená ke vkládání speciálních znaků, nabízející nesrovnatelně více než původní systémová utilita Key Caps. Znaky se vkládají pomocí speciální paletky. Implicitně se zobrazují všechny znaky dostupné v daném fontu, u každého fontu je možno nastavit různý způsob zobrazení (velikost a řez, vypnutí zobrazení určitých znaků apod.). Pro zvolený znak program rozpozná a vloží jeho HTML ekvivalent. Ve většině aplikací umí automaticky detekovat daný font, v případě problémů je možná manuální volba. Korektně zachází i s písmy ve formátu QuickDraw QX.


PopChar Pro poskytuje pro každý font jiný způsob zobrazení

QuickPhrase (Typing Master, www.typingmaster.com, Win, freeware)
Utilita pro vkládání textových řetězců pomocí zvláštní nabídky nebo horkých kláves. Podporuje maximálně 100 zkratek, každá z nich může být dlouhá až 16 kilobytů. Umožňuje tvorbu a použití maker.

SmartKeys (Flux Software, www.fluxsoft.com, Mac, 15 dolarů)
Kontrolní panel sledující a ovlivňující vkládání textu. Kontroluje pravopis. Koriguje překlepy a takové chyby, jako je například vkládání více mezer mezi slovy. Do zvláštního souboru zaznamenává vše, co bylo vloženo, což může být užitečné při zhroucení systému, sledování činnosti uživatele apod.

Swap Keys (Insight Software Solutions, Inc., www.wintools.com, Win, 12 dolarů)
Umožňuje libovolným způsobem přemapovat klávesnici Windows. Změna chování normálních i horkých kláves. Nastavení probíhají v přehledném okně. Jednotlivá přiřazení lze ukládat do souborů.

TypeIt4Me (Riccardo Ettore , www.r-ettore.dircon.co.uk, Mac, 27 dolarů)
Utilita pro rychlé vkládání textu prostřednictvím zkratek. Jedná se o kontrolní panel, který přidá do prostředí systému vlastní nabídku. Uživatel vkládá zvolený textový řetězec pomocí této nabídky nebo přes klávesnici. Snadná tvorba zkratek prostřednictvím schránky. Zkratky lze využívat i v dialogových oknech. Je možno používat i příkazy nabídek a speciální znaky. Možnost vkládání údajů o datu a čase v nejrůznějších formátech. Definice zkratek jsou umístěny do datových souborů, z nichž každý může obsahovat až 2 700 záznamů. Mezi těmito soubory pak lze během práce přepínat.


TypeIt4Me: kultovní macovská utilita pro rychlé vkládání textu

TypeItIn (P.M. Beuger, www.wavget.com, Windows, Free verze zdarma, Pro 17,5 dolaru)
Nabízí paletku pro tvorbu tlačítek umožňujících rychlé vkládání textu. Aplikace je zaměřena především na snadné vyplňování webových formulářů - automaticky vkládá uživatelské jméno, heslo apod. Umožňuje také použití speciálních znaků a spouštění aplikací či otevírání WWW-stránek. Automatické vkládání údajů o datu a čase. Tlačítka jsou pro snadnou orientaci barevně odlišena. Pro verze umožňuje automatizovanou tvorbu tlačítek a jejich snadnou organizaci do nezávislých, heslem chráněných skupin.

Myš

Cool Mouse (Shelltoys, www.shelltoys.com, Windows, 29,95 dolaru)
Doplněk využívající nejrůznějším způsobem prostřední tlačítko myši. Dovoluje například vyvolat nabídku Start na aktuální pozici kurzoru, "srolovat" či minimalizovat okna, provádět vyjímání a vkládání ve stylu X-Windows, simulovat poklepání aj. Funkce "Fast Folders" nabízí rychlý přístup k oblíbeným složkám. Podporuje i čtvrté tlačítko myší Logitech.

MouseAssist (Mindmaker, www.mindmaker.com, Windows, AD verze zdarma, Pro verze 29,95 dolaru) Aplikace, která umožňuje řídit počítač gesty provedenými myší. K základnímu využití patří rychlé spouštění aplikací nebo snadné řízení oken. Lze nicméně realizovat i podstatně složitější a komplikovanější operace. Umožňuje v podobě makro souborů zaznamenávat a ukládat pohyby a jednotlivé stisky tlačítek myši, obdobnou funkci nabízí i pro klávesnici. Jednotlivá makra lze kombinovat. Témuž makru je možno přiřadit různá gesta. Tréninkový program pro rozpoznávání gest. Možnost dočasné deaktivace zvolených příkazů. Uživatelské šablony dovolují tentýž počítač využívat různým uživatelům s rozdílným "rukopisem". Kromě gest lze ke spouštění zaznamenaných akcí využít klávesové zkratky a speciální nabídku. Registrovaná verze nemá reklamní banner a přidává možnost řízení hlasem.

Mouse-o-meter (Surf Software, www.surfsoftware.com.au, Windows, 6 dolarů)
Utilita poskytující statistiku o využití myši. Měří celkovou vzdálenost, kterou urazil kurzor na obrazovce, mimo to registruje počet stisků tlačítek i kláves na klávesnici. Ke všem těmto údajům sestavuje denní průměry. Délkový údaj je možno zobrazit v různých měrových jednotkách. Doplněk vhodný nejen pro pobavení, ale také k vyhodnocování uživatelské produktivity nebo efektivity doplňků usnadňujících práci s klávesnicí a myší.

MouseTool (JR Software LLC, www.mousetool.com, Windows, 20 dolarů)
Populární a ceněný doplněk, zaměřený na ergonomickou stránku práce. Minimalizuje totiž potřebu stisku tlačítek myši. Kliknutí provádí automaticky poté, co se myš zastaví. Lze přitom definovat vzdálenost, po kterou uvedená zásada neplatí. Funkce SmartDrag umožňuje tažení bez stisku tlačítka. K ovládání pohybu kurzoru myši a simulaci jednotlivých typů stisků tlačítek (klepnutí, poklepání, stisk levého, pravého tlačítka atd.) využívá horkých kláves. Kontextově senzitivní chování - např. automatické poklepání na pracovní ploše, stisk pravého tlačítka nad hlavním panelem apod.. Možnost eliminace nechtěných kliknutí. Po určeném časovém úseku doporučí uživateli přestávku. Zajímavý je i způsob platby - registrační poplatek má uživatel věnovat na charitativní účely.

Sensiva (Sensiva, sensiva.com, Mac/Windows/Linux, free)
Multiplatformní aplikace převádějící gesta myši na akce v operačním systému. Možné řízení pohybu kurzoru myši, spouštění a řízení aplikací, vkládání textu a mnoho dalšího. Podporuje specifika jednotlivých operačních systémů, na Macintoshi lze například využít AppleScript apod. Systém disponuje propracovaným tréninkovým programem, k ovládání lze mimo myši použít i touchpad nebo tablet. Nastavení citlivosti, možnost výběru různých zvukových schémat pro potvrzování akcí. Činnost Sensivy lze libovolně rozšiřovat užitím doplňků.


Takovýmito gesty lze řídit počítač pomocí Sensivy

ToggleMouse (Toggle.com, www.toggle.com, Windows, 19,95 dolaru)
Vynikající utilita pro řízení myši integrující řadu vlastností jiných obdobných produktů. Zohledňuje specifika myši (více jak dvě tlačítka, skrolovací kolečko apod.) i jiných polohovacích zařízení (tablet, trackball, touchpad atd.). Kurzor myši lze snadno měnit, sledovat, zvýrazňovat i skrývat. Snadný přístup k obsahu pracovní plochy, rychlá aktivace oken, "inteligentní" chování v dialozích, snadné skrolování. Možnost nahrazení poklepání klepnutím v mnoha situacích. Precizní vyladění rychlosti pohybu kurzoru a odezvy na poklepání. Funkce AutoMouse pro zaznamenání a opakované použití série akcí. Přiřazení akcí různým kombinacím stisku myši a kláves. Možnost řízení pohybu kurzoru pomocí klávesnice nebo joysticku. Podrobná statistika zaznamenává všechna stisknutí tlačítek, vzdálenost uraženou kurzorem i využití jednotlivých funkcí aplikace. Doplněk myslí i na děti, když přemění všechny tlačítka myši v levé a zabrání mizení kurzoru z obrazovky. Řada dalších zajímavých vlastností.


Možnosti ovladače ToggleMouse jsou neskutečně bohaté

Svět tisku 6/2001Článek byl převzat z odborného polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis se každý měsíc věnuje na 100 stranách aktuálním produktům, technologiím a trendům v oblasti pre-pressu, tisku a knihařského zpracování. Svět tisku si můžete objednat na adrese www.svettisku.cz

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: