Tutoriál pro Illustrator – „přesýpací hodiny“ - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Tutoriál pro Illustrator – „přesýpací hodiny“

9. února 2011, 10.00 | V tomto tutoriálu si vytvoříme stylizovanou grafiku přesýpacích hodin s náhledem možného začlenění do jednoduchého info letáku. Procvičíte si práci s přechodem, cestářem, režimy krytí, mřížkou přechodů, perem ad.

Pozn.: Tutoriál je psán pro Illustrator CS3, ale tvořit můžete takřka v jakékoliv verzi programu. Návod vyžaduje základní znalosti aplikace, doba trvání tvorby grafiky je asi 1‑2 hodiny (podle zkušeností). Uvedené klávesové zkratky platí pro Mac OS X, uživatelé Windows si nahradí Cmnd za Ctrl a Opt za Alt. Některé obrázky níže si můžete rozkliknout na větší náhled.

1) Není to nutné, ale kvůli zpřehlednění práce a postupu si v novém (třeba čtvercovém) dokumentu založte čtyři vrstvy s názvy jako na obrázku. A pak si do vrstvy „tělo“ nakreslete nástrojem Pero následující tvar (síla tahu a barva nejsou důležité):

2) Za držení kláves Opt a Shift ho zduplikujte o kus níže, svisle převraťte (třeba pomocí fly out nabídky paletky Transformace), označte oba tvary a pomocí paletky Zarovnání je přiražte přesně „na nulu“ k sobě.

Pozn.: Pokud chcete zvolit na paletě Zarovnání jinou hodnotu než Auto (jako např. my teď hodnotu 0), je nutno poté jednou klepnout na „klíčový“ objekt, ke kterému se bude zvolené zarovnání vztahovat. Jinak na vás vyskočí následující upozornění:

3) Nástrojem Přímý výběr (A) vyberte krajní body obou tvarů a stiskněte Cmnd+J (případně Objekt > Cesta > Spojit), volbu typu spojení zvolte Hladký.

ill_tutor_hourglasses_04f.jpg
Klikněte pro zvětšení

4) Vzniklou „vlnovku“ zduplikujte, vodorovně převraťte a umístěte jako na obrázku:

5) Nástrojem Přímý výběr (A) vyberte horní krajní body obou tvarů a stiskněte Cmnd+J, poté udělejte totéž se spodními krajními body. Vznikne nám tak základní tvar hodin, který můžete opět vidět níže. Zarovnejte ho na střed pracovního plátna.

6) Jděte na vrstvu „podklad“, natáhněte tam čtverec přes celé plátno a přiřaďte mu kruhový gradient podle obrázku, kde můžete vidět hodnoty barev jezdců v RGB a umístění tmavšího jezdce přechodu. Potom tuhle vrstvu zamkněte a vraťte se na vrstvu „tělo“.

ill_tutor_hourglasses_08f.jpg
Klikněte pro zvětšení

7) Změňte základnímu tvaru hodin tah na žádný a výplň na RGB = 129‑147‑153. Uchopte nástroj Mřížka (U) a klikněte zhruba do míst, jak naznačeno dole:

8) Vybírejte postupně Přímým výběrem (A) nově přidané kotevní body a přiřaďte jim barvy jako na screenshotu. Potom změňte režim krytí objektu na Překrýt.

9) Označte celé tělo hodin a zvolte Objekt > Cesta > Odsazená cesta s hodnotou 0 mm. Tuhle odsazenou cestu si posuňte někam bokem (já ji pro názornost vybarvil žlutě, ale je to jedno), za držení kláves Opt a Shift ji zduplikujte kousíček doprava (pro názornost je zelená), označte obě a klepněte za držení klávesy Option na ikonku Odečíst na paletě Cestář.

ill_tutor_hourglasses_11f.jpg
Klikněte pro zvětšení

10) Přímým výběrem posuňte pravý středový bod kousek doleva (viz obrázek). Vzniklý tvar zarovnejte na levou stranu základního těla hodin, zduplikujte ho, vodorovně převraťte a tento druhý tvar zarovnejte na pravou stranu těla hodin. Následně oběma přiřaďte gradient podle obrázku…

ill_tutor_hourglasses_12f.jpg
Klikněte pro zvětšení

11) Jdeme na „náplň“ hodin… imaginární sypající se či tekoucí „cosi“… Označte opět základní tělo s mřížkou přechodů a vytvořte odsazenou cestu. Hodnotu odsazení zvolte tak, aby byl výsledný tvar o malinko menší než původní, tah dejte žádný, libovolnou výplň (já pro názornost žlutou).

12) Označte tento objekt a stiskněte Cmnd+C a hned Cmnd+F (Zkopírovat a Vložit dopředu). Nyní máme dva totožné tvary na sobě (zadnímu jsem dal růžovou barvu, ale tu teď neuvidíte, protože je samozřejmě schovaná za žlutou). Natáhněte libovolný obdélník, jenž nám zakryje horní část, kterou nechceme, označte obdélník a horní („žlutý“) tvar a pomocí Cestáře za držení Opt odečtěte. (V tu chvíli se nám zjevuje zadní „růžový“ tvar).

ill_tutor_hourglasses_15f.jpg
Klikněte pro zvětšení

13) Stejným postupem pomocí Cestáře odřízneme „růžový“ horní tvar nejprve v půlce a pak nahoře. Obrázky vše jasně ukazují...

14) Natáhněte obyčejný obdélník (na obrázku pro názornost bílý), zapněte si automatická vodítka (Cmnd+U), maximálně si nazoomujte obraz a napasujte ho přesně na horní „růžový“ tvar. Dole ať zasahuje až do žlutého. Poté označte všechny tři tvary (růžový, bílý, žlutý) a pomocí Cestáře je slučte do jednoho. Vzniklému objektu přiřaďte přechod podle obrázku…

ill_tutor_hourglasses_20f.jpg
Klikněte pro zvětšení

ill_tutor_hourglasses_21f.jpg
Klikněte pro zvětšení

ill_tutor_hourglasses_23f.jpg
Klikněte pro zvětšení

15) Natáhněte uzounký obdélníček (na obrázku pro názornost červený) a zarovnejte ho přesně s horní hranou „náplně hodin“. Tuto „náplň“ nyní pomocí Cmnd+C a Cmnd+F zkopírujte dopředu a nechte označenou. Se Shiftem přiberte do výběru i červený obdélníček a s Option klikněte na Cestáři na ikonku Průsečík. Výsledku dejte černo-bílo-černý přechod jako na obrázku níže a režim krytí změňte na Závoj.

ill_tutor_hourglasses_24f.jpg
Klikněte pro zvětšení

16) Stejným postupem vytvořte lesk i na spodní hladině…

17) Uděláme pár odlesků na těle hodin. Nástrojem Pero si nakreslete podobný tvar jako na obrázku (pro názornost žlutý). Kotevních bodů se snažte dělat (vždy) co nejméně, s horní hranou si moc nelamte hlavu, tu stejně za chvíli celou zakryjeme.

ill_tutor_hourglasses_26f.jpg
Klikněte pro zvětšení

18) Nakreslete ještě dva podobné „odlesky“ jako na obrázku. Označte všechny tři, vyplňte je barvou RGB = 156‑170‑175 a režim krytí změňte na Překrýt. Krajním odleskům snižte hodnotu krytí asi na 40 %, prostřednímu tak na 15 %.

ill_tutor_hourglasses_27f.jpg
Klikněte pro zvětšení

ill_tutor_hourglasses_28f.jpg
Klikněte pro zvětšení

19) Označte všechny tři lesky, stiskněte Shift a Option a zduplikujte je dolů. Svisle převraťte a umístěte na spodní baňku hodin (viz obrázek). Pokud někde vidíte nějakou „nesrovnalost“, pomocí Přímého výběru upravte patřičné kotevní body.

20) Označte obě boční „hrany“ a posuňte je zcela dopředu. Zamkněte vrstvu „tělo“ a přepněte se na vrstvu „vršek‑spodek“.

ill_tutor_hourglasses_30f.jpg
Klikněte pro zvětšení

21) Natáhněte obdélník asi jako na obrázku (žlutý), vodorovně ho zarovnejte na střed dokumentu (pamatujete na bod 5? Teď se nám to hodí :o)) a jemně mu zaoblete rohy pomocí Efekt > Stylizovat > Zaoblení rohů.

ill_tutor_hourglasses_31f.jpg
Klikněte pro zvětšení

22) Teď přijde chvilka poctivé ruční práce s nastavením „kovového“ gradientu. Čím větší pozornost ale tvorbě přechodu věnujete, tím hezčí bude samozřejmě výsledek. Používejte pouze kombinace odstínů černé a v místech největšího lesku dejte čistě bílou. Zkuste taky trošku popřemýšlet nad tím, kde máme už hotové lesky na „skleněném“ těle hodin, a do podobných pozic je umisťujte i na „kovový“ vršek. Do ostatních míst zase logicky umístěte tmavší odstíny. Přesné hodnoty barev jednotlivých jezdců tentokrát na obrázku nenajdete… experimentujte a screenshot vám budiž pouze malou nápovědou či vodítkem.

ill_tutor_hourglasses_32f.jpg
Klikněte pro zvětšení

23) Právě vytvořený „kovový“ obdélník zduplikujte dolů, kopii mírně stáhněte ze stran a umístěte pod horní asi jako na obrázku.

24) Tuto spodní kopii zkopírujte dopředu pomocí Cmnd+C / Cmnd+F a zespodu stáhněte tak, aby pod horním tvarem koukal jen uzounký proužek. V horní liště klikněte na ikonu Přebarvit kresbu a na kartě Upravit stáhněte jas. Obrázky napoví…

ill_tutor_hourglasses_34f.jpg
Klikněte pro zvětšení

25) Na chvilku si odemkněte vrstvu „tělo“ a vykopírujte si odtamtud jeden z těch „lesků na hladině“. Vložte do vrstvy „vršek‑spodek“ a umístěte na všechny tři kovové hrany. Můžete si samozřejmě pohrát se šířkou, krytím atp. Výsledek může vypadat třeba takhle:

26) Označte komplet vše v téhle vrstvě a za držení Shift a Opt zduplikujte směrem dolů. Převraťte svisle, umístěte jako spodní část hodin a tomu ztmavenému proužku snižte krytí tak na 30 %.

ill_tutor_hourglasses_36f.jpg
Klikněte pro zvětšení

27) Přidáme ještě pár drobných zářících odlesků. Někde bokem si natáhněte bílé kolečko a rozmázněte pomocí Efekt > Rozostření > Gaussovské… Hodnotu si určete sami… jak vám to bude sedět ;o) Tenhle objekt nyní několikrát rozkopírujte, můžete ho i různě deformovat, měnit hodnoty krytí, a umisťujte jednotlivé kopie na „lesklá místa“ naší dosavadní grafiky. Snažte se být „decentní“… oko by mělo tu záři spíš tušit než ji tam vidět :o)

ill_tutor_hourglasses_37f.jpg
Klikněte pro zvětšení

28) Odemkněte všechny vrstvy mimo „podklad“, označte komplet vše, co jsme doposud vytvořili, a již klasicky za držení Shift a Option zkopírujte směrem dolů. Tuto kopii zgrupněte (Cmnd+G), přesuňte na dosud nepoužitou vrstvu „odraz“ a svisle převraťte.

29) Označte komplet celý tenhle převrácený „odraz“ a z fly out nabídky paletky Průhlednost zvolte Vytvořit masku krytí.

ill_tutor_hourglasses_39f.jpg
Klikněte pro zvětšení

30) Přepněte se do masky (klik na masku – kolem se udělá silnější obrys) a v ní natáhněte obdélník, který nám bude zakrývat celou maskovanou grafiku (odraz hodin). Obdélníku přiřaďte přechod z bílé do černé podle obrázku dole, ukončete úpravy v masce krytí a celému (nyní do průhlednosti maskovanému) odrazu hodin snižte krytí tak na 30 %.

ill_tutor_hourglasses_40f.jpg
Klikněte pro zvětšení

31) Někde bokem si natáhněte kružnici s přechodem dle obrázku, shora (nebo zezdola) ji splácněte, změňte režim krytí na Násobit a umístěte takto vzniklý stín mezi hodiny a jejich odraz. A samozřejmě jej můžete jakkoliv dál upravovat nebo transformovat podle potřeb…

32) A máme v podstatě hotovo. Prohlédněte celý výtvor a dolaďte případné detaily. Já třeba trochu pozměnil gradient na pozadí, aby byl ten světlejší střed trošku menší a malinko posunutý spíš pod dolní část hodin. Taky jsem ještě změnil barvu třem z těch rozostřených lesků (viz obrázek).

ill_tutor_hourglasses_42f.jpg
Klikněte pro zvětšení

Dále jsem ještě snížil krytí odrazu hodin až na 15 %, nakonec zduplikoval pozadí s přechodem (Cmnd+C / Cmnd+F) a tomu hornímu jsem dal Efekt > Textura > Zrnění (intenzita: 9, kontrast: 59, typ: tečkované). Poté jsem tomuto objektu snížil krytí na 27 % a nastavil režim krytí na Měkké světlo. Jsou to všechno takové možná zbytečné drobnosti, ale i ty podle mě kolikrát mohou pozitivně ovlivnit celý výsledek. Tak co, povedlo se vám vytvořit něco podobného, jako vzniklo mně?

ill_tutor_hourglasses_43f.jpg
Klikněte pro zvětšení

No a na úplný závěr jsem začlenil naši právě vytvořenou grafiku do imaginárního letáku, abyste viděli, jak by třeba mohla vypadat vaše inzerce poté, co si založíte firmu na prodej přesýpacích hodin ;o)

ill_tutor_hourglasses_44f.jpg
Klikněte pro zvětšení

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: