Sazba v LaTeXu jako webová služba: Možnosti a řešení - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Sazba v LaTeXu jako webová služba: Možnosti a řešení

tex TeX

11. září 2009, 00.00 | Potřebujete pro svůj publikační projekt vytvořit jeden či více složitějších matematických výrazů? Rádi byste se seznámili s možnostmi sázecího systému TeX, resp. jeho makro nástavby LaTeX, a nechce se vám instalovat příslušnou distribuci? Nebo LaTeX regulérně používáte a potřebujete jej využít při týmové tvorbě dokumentů? V těchto a dalších případech vám pomohou online služby zdarma, které blíže představujeme v tomto článku.

Ani více jak třicet let od svého vzniku nepatří sázecí systém TeX rozhodně do starého železa. Pevné postavení má v akademickém prostředí a i běžná publikační pracoviště po něm občas sáhnout ve chvíli, kdy potřebují sázet matematické výrazy či jiný speciální obsah (např. herní notace či noty).

Nejobvyklejší způsob používání TeXu předpokládá instalaci odpovídající distribuce s příslušným front-endem sloužícím k editaci TeXovských dokumentů (včetně "takřka WYSIWYG" open source řešení LyX). Jinou možnost představují online služby (bez výjimky poskytované zdarma), dovolující TeX používat prostřednictvím Internetu, tedy bez nutnosti cokoli instalovat. Jejich základem je serverová instalace TeXu, kterou uživatel používá prostřednictvím webového prohlížeče. Plnohodnotnou distribuci takováto služba nenahradí, přesto ale může být velmi užitečná. Konkrétně poslouží zejména v případě, kdy je potřeba vytvořit speciální obsah zmiňovaný výše, typicky matematiku (rozšíření InDesignu či QuarkXPressu pro sazbu matematiky sice existují, ale jsou obvykle hodně drahá). Výstup ze služby přitom lze použít v různých formátech (PDF, bitmapy, SWF aj.) jak při sazbě v jiných DTP aplikacích, tak i na Webu. Dále se tyto služby hodí v případě, že se chce uživatel snadno a rychle seznámit s možnostmi TeXu či pokud potřebuje nad TeXovským dokumentem spolupracovat s dalšími uživateli.

Služeb daného typu je dnes překvapivě mnoho, přičemž převážně podporují nejrozšířenější makro nástavbu TeXu LaTeX. O jejich bližší představení bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Kompletní sázecí systém

Náš přehled služeb s kompletní distribucí TeXu můžeme začít službou TeXonWeb. Jedná se o řešení provozované brněnskou Mendelovou univerzitou, jeho autorem a správcem je Jan Přichystal. TeXonWeb podporuje sazbu v plain TeXu i LaTeXu a to i s primárně nastavenou podporou sazby v češtině (odpovídající předkompilované formátové soubory). Výstup je možný do PDF či PostScriptu. Základní prostředí dovoluje uživateli vložit TeXový soubor a získat zpět výstup v podporovaném formátu, pro pohodlnější práci (mj. zvýraznění syntaxe, kontrola pravopisu, průvodce pro tvorbu tabulek či nahrávání obrázků aj.) je vhodné zřídit si u služby účet. Vše ohledně užití daného systému lze nalézt v této online nápovědě.

latexon-1f.jpg

Online spolupráci nad LaTeX dokumenty dovoluje ScribTeX. Mimo tvorby a výstupu LaTeX dokumentů s výstupem do PDF nabízí kompletní historii revizí dokumentů, různé úrovně přístupu k dokumentu (privátní, skupina uživatelů, publikování), podporu programu BibTeX pro práci s literárními referencemi a možnost využití vlastních obrázků a stylů LaTeXu. Vyzkoušení služby před registrací dovoluje odpovídající sandbox.

latexon-2f.jpg

Jiným systémem umožňujícím skupinovou editaci LaTeX dokumentů je MonkeyTeX. Uživatel může ve svém úložišti schraňovat mimo LaTeX dokumentů také další typy souborů (styly, BibTeX aj.) potřebné k tvorbě LaTeX dokumentu. PDF výstup lze ihned publikovat na Webu zveřejněním odpovídajícího odkazu.

Instalace LaTeXu na serveru ScienceSoft.at se vyznačuje řadou zajímavých, v lecčems ojedinělých vlastností. Zaujme na ní takto široká škála výstupních formátů (PDF, bitmapy, SWF aj.) s možností kontroly rozlišení u bitmapových výstupů a řada šablon a ukázek pro různé typy dokumentů (matematika, postscriptové efekty, ruština, čínština aj.). Odpovídající interface je k dispozici i coby Flash (SWF) applet.

latexon-3f.jpg

Jednoduchým řešením s výstupem do PostScriptu, PDF či DVI, podporou referencí a možnosti použití až deseti obrázků v sazbě je LaTeX-Online-Compiler. Obdobně jednoduchou službou s výstupem do PDF, dovolující použít vlastní styly a obrázky, je Web LaTeX.

Nástroje pro online tvorbu matematických výrazů

Mimo výše přiblížených služeb pro kompletní sazbu (La)TeXovských dokumentů najdeme na Webu také celou řadu služeb zaměřujících se pouze na sazbu matematických výrazů. Jejich předností jsou nástroje dovolující matematické výrazy skládat s pomocí odpovídajících nástrojů a nabídek, výstup přitom bývá směřován nejen do formátů uvedených výše, ale také různých dalších vyjádření spojených zejména s Webem (vložení odpovídajícího HTML kódu či URL pro dynamické generování aj.).

LaTeX Equation Editor takto zaslouží pochvalu za bohatou nabídku odpovídajících nástrojů i výstupních formátů a také za to, že funguje jako Ajax aplikace, takže dynamicky zobrazuje aktuální podobu výrazu bez překreslování celé stránky. Samotné prostředí služby je ovšem dosti nevzhledné a neergonomické. Možné je stažení a provozování daného systému na vlastních prostředcích. Jeho rozšířenou podobu s trochu jiným (ale rovněž ne úplně povedeným rozhraním) lze najít zde. K dispozici je pak i tato modifikace pro mimeTeX (utilita pro snadné zobrazení LaTeX matematických vzorců na Webu bez nutnosti mít na serverové straně instalovánu distribuci LaTeXu) .

latexon-4f.jpg

Na mimeTeXu pak částečně či plně staví další řešení, například Texify či LaTeX for Blogger, základem jiných systémů obdobného poslání je LaTeXRender (vyžaduje instalaci LaTeXu a ImageMagick). Oba dané enginy využívá řešení Bruno Goncalvese, nabízející opět různé nástroje pro pseudoWYSIWYG editaci LaTeX výrazů. K dispozici je pak i mathTeX, řešení obdobně jednoduché jako mimeTeX, ale vyžadující LaTeX. Na konvertoru tex2im pro převod LaTeXovských vzorců do podoby bitmap staví například služba Tex2Im. Java applet HotEqn nabízí přímý rendering vzorců bez nutnosti serverové instalace LaTeXu, kvalita jeho výstupů je ale nízká.

latexon-5f.jpg

Řešením, dovolujícím výměnu matematických výrazů je MathTran, k tvorbě výrazů je zapotřebí přímý zápis v plain TeXu. Rovněž Roger's Online Equation Editor vyžaduje přímé zadání, tentokrát LaTeX notace, výstup generuje v různých obrázkových formátech s možností kontroly barvy pozadí i textu, rozlišení, průhlednosti a antialiasingu. Jednodušší sadu nástrojů pro tvorbu matematických výrazů s renderingem v reálném čase a možností použití jako Google gadget nabízí sitmo LaTeX Equation Editor. Zajímavou službou podporující LaTeX a AMSLaTeX je mathurl, vzorce se v ní zobrazují dynamicky, vkládat do webových stránek je lze s pomocí odpovídajícího URL. Snadné vkládání vzorců do HTML kódu či PHP aplikací (phpBB nebo WordPress) dovoluje skript JavaScriptu jsTeXrender.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: