Představujeme Adobe Photoshop CS3 (2) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Představujeme Adobe Photoshop CS3 (2)

20. prosince 2006, 00.00 | V tomto díle našeho základního přiblížení novinek, jež přináší betaverze Photoshopu CS3,
se podíváme na vylepšení funkcí, které uživatelé více či méně důvěrně znají již z
dřívějška. Naše pozornost bude takto patřit nástrojům pro vyladění podání barev v
obrázku, klonování či práci s perspektivou, a dále pak prostředkům, spojeným s PDF a
výstupem.

V tomto díle našeho základního přiblížení novinek, jež přináší betaverze Photoshopu CS3 (dříve jsme přinesli úvodní oznámení a přehled zcela nových funkcí), se podíváme na vylepšení funkcí, které uživatelé více či méně důvěrně znají již z dřívějška. Naše pozornost bude takto patřit nástrojům pro vyladění podání barev v obrázku, klonování či práci s perspektivou, a dále pak prostředkům, spojeným s PDF a výstupem.

Nástroj Křivky

Vylepšení doznal zásadní nástroj pro pokročilejší úpravy podání barev Curves (Křivky). V jeho dialogovém okně je nyní zabudována i funkcionalita nástroje Levels (Úrovně). Konkrétně je takto nyní možno s pomocí jezdců naspod mřížky křivek nastavovat světla a stíny, přičemž volba Show Clipping dovoluje přesně posoudit, jak vypadají mezní hodnoty. K dispozici jsou pak různé informační nástroje, které umožňují mimo jiné zobrazit množství světla (u RGB) či barvy (u CMYK) a křivky, ukazující na mřížce barevně vyladění jednotlivých kanálů. Dále lze použít i zobrazení histogramu v mřížce.

aphcs3-2-2f.jpg

Paleta Curves v nové podobě

Jas a kontrast

Změny se dočkal rovněž nástroj Brightness/Contrast (Jas/Kontrast). Změny jím provedené nyní nemohou odstranit barevné informace (clipping) z obrázků. Pokud to nicméně uživatel potřebuje (pro různé speciální efekty, vyladění masek apod.), může zapnout volbu Use Legacy a používat daný nástroj ve starém stylu.

aphcs3-2-3f.jpg

Jas a kontrast lze nyní ladit dvěma různými způsoby

Rozšíření pro klonování

K dispozici je nyní i řada nových možností pro klonovací razítko a retušovací štětec. Ve volbách daných nástrojů lze nyní jako zdroj vzorkování zvolit kromě stávající vrstvy a vrstev pod ní i všechny vrstvy obrázku, a to buď bez či včetně vrstev úprav. Nová paleta Clone Source pak dovoluje nastavit až pět zdrojů (aktuální či jiný dokument), ze kterých se vzorek přebírá, přičemž k dispozici jsou i nastavení offsetu, velikosti či úhlu a použití různých způsobů živých náhledů zdroje klonu (s volbou průhlednosti a prolnutí).

aphcs3-2-1f.jpg

Klonování s použitím palety Clone Source

Dva nové módy prolnutí

V nabídce módů prolnutí nyní přibyly volby Lighter Color a Darker Color. Jedná se o jakousi obměnu stávajících voleb Lighter a Darker, které se liší tím, že pracují s celou kompozicí a nikoli na úrovni jednotlivých kanálů. Pro podrobnější posouzení možností daných módů doporučujeme odpovídající video tutorial z Lynda.com.

Nové velikosti vzorku kapátka

S rostoucím rozlišením se stávající velikosti vzorku kapátka 3x3 a 5x5 začaly jevit jako nedostačující. Nyní jsou tedy k dispozici i velikosti 11x11, 31x31, 51x51 a 101x101.

Převod do černé a bílé

I když Photoshop samotný (o pluginech třetích výrobců nemluvě) poskytuje vícero (méně či více uspokojivých) možností, jak z původně barevného obrázku vytvořit obrázek černobílý (resp. v odstínech šedi), nový nástroj Black and White z nabídky Adjustments nabízí v daném ohledu zcela nové, hodně zajímavé možnosti. Dialog daného nástroje nabízí sadu posuvníků, s jejichž pomocí lze nastavit luminositu pro červenou, žlutou, zelenou, modrou a magenta barvu. Mimo této manipulace lze rovněž klepnout kapátkem do dokumentu na zvolenou oblast a zde tažením určit hodnotu z příslušného tónového rozsahu (resp. posuvníku).

aphcs3-2-4f.jpg

Dialog nástroje Black and White

Volba Tint pak dovoluje obrázek obarvit barvou zadaného odstínu a saturace. K dispozici je i automatické nastavení všech výše uvedených parametrů na základě analýzy snímku, vytvořená nastavení je možno ukládat pro pozdější použití, navíc je daná funkce k dispozici i ve vrstvách úprav.

Vylepšen byl rovněž jiný prostředek použitelný k tvorbě černobílých obrázků, tj. Channel Mixer (Míchání kanálů), který nyní obsahuje sadu připravených konfigurací pro tvorbu černobílého obsahu a informační položku Total, sdělující hodnotu celkového součtu procentuálního podílu jednotlivých barev (upozorňuje na hodnotu vyšší než 100).

aphcs3-2-5f.jpg

Nový Channel Mixer

Vanishing Point

Nové podoby se dočkal i nástroj Vanishing Point (Úběžný bod), který byl se zájmem přijat po svém uvedení v Photoshopu CS2. Připomeňme, že se jedná o prostředek, dovolující v obrázcích pracovat s perspektivou, tedy například vkládat obrázky do objektů na fotografii, aniž by se přitom narušila původní perspektiva. Vanishing Point 2 nyní přidává možnost provázat plochy určující perspektivu i pod jiným úhlem, než je devadesát stupňů, na takto provázané plochy pak lze umístit obrázek, umístění je možno doladit pomocí transformačního nástroje, dále lze použít nástroje jako je retušovací štětec aj.: nabízí se tedy mnoho zajímavých nových cest, jak třeba virtuálně přidat nápisy či billboardy na stěny budov, různě "polepit" krabice a jiné obaly atp.

PDF

Dosti se usnadní život těm, kdo potřebují v Photoshopu zpracovat obsah PDF dokumentů. Především je takto nyní možno importovat nejen stránky, ale rovněž pouze obrázky obsažené v daném PDF dokumentu. Stránky nebo obrázky lze přitom načíst i hromadně, před importováním PDF stránky je možno určit nejen rozlišení, ale i velikost, v jaké se načte. Při načítání PDF z CS2 je k dispozici normalizace kódu, ukládání do PDF funguje v Photoshopu CS3 až do PDF verze 1.7 (Acrobat 8). Rozšířeny jsou možnosti tvorby PDF prezentací (vhodné například pro fotografy k vytváření ukázek jejich výtvorů), přičemž k dispozici je například možnost kontroly barvy pozadí prezentace a zobrazení metadat spojených s obrázkem (název souboru, copyright, Exif aj.) či vložených poznámek.

aphcs3-2-6f.jpg

Dialog pro načítání obsahu PDF dokumentů

Rozšířený tiskový dialog

I když Adobe nepřinesla v podstatě žádnou novou funkci, jež by se týkala tisku, nabídla přesto v daném případě novinku, kterou ocení zřejmě každý uživatel Photoshopu. Jde totiž o to, že nový tiskový dialog nyní v sobě přehledně integruje, narozdíl od minulosti, všechny potřebné funkce, takže se již uživatelé nemusí více či méně složitě proklikávat například k nastavení orientace stránky či typu tiskárny. Na jediném místě je tedy k dispozici nastavení prakticky všech tiskových charakteristik i správy barev, náhled v okně tiskového dialogu pak může být řízen aktuálními nastaveními správy barev. Jediné, co jsme nenalezli, je možnost uložit konfiguraci tisku pro opakované použití, což je vzhledem k množství parametrů rozhodně škoda.

aphcs3-2-7f.jpg

Tiskový dialog nyní doznal rozšíření

Výstup pro Web

Photoshop CS3 znamená konec ImageReady, aplikace pro tvorbu webové grafiky, jejíž symbióza s Photoshopem působila vždy poněkud podivně. Nyní jsou již všechny funkce Image Ready, tj. optimalizace pro Web, tvorba řezů, obrazových map či rolloverů aj., k dispozici jen v rámci Photoshopu. Zajímavou novinkou je možnost ukládání do formátu Zoomify pro rychlou prezentaci grafiky ve vysokém rozlišení na Webu, k této technologii se hodláme v nejbližší době vrátit podrobněji.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: