Poznejte Scribus aneb sazba ve stylu open source (4): Grafika - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Poznejte Scribus aneb sazba ve stylu open source (4): Grafika

13. února 2006, 00.00 | Zpracování bitmapové i vektorové grafiky je ve Scribusu na dobré úrovni. K dispozici zde
jsou nástroje, které poslouží i náročnějším uživatelům a odpovídající importní funkce
poskytují napojení na jiné grafické programy. Více už v našem článku.

Coby plnohodnotná sázecí aplikace podporuje Scribus vedle typografie (kterou jsme přiblížili minule) i práci s grafikou. A kvalitní nástroje mu zde rozhodně nechybí. Ostatně posuďte sami z našeho následujícího přiblížení.

Bitmapy

Základním grafickým prvkem používaným ve Scribusu je, obdobně jako v jiných sázecích programech, bitmapová grafika. K jejímu umístění do dokumentu (přes odkaz na externí soubor, přes schránku se nám bitmapu do dokumentu vůbec nepodařilo vložit) slouží příslušný typ rámečku, s kterým pak lze manipulovat jako s každým jiným objektem Scribusu - za pozornost zde stojí například možnosti úpravy tvaru, orámování, obarvení či průhlednosti, které dovolují dodat vloženému obrázku na zajímavosti. Jinak jsou zde obvyklé nástroje pro práci s bitmapami, jako je třeba nastavení rámečku na rozměr obrázku či naopak, proporciální nebo neproporciální zvětšení, posun obrázku v rámečku aj. V omezené míře, ale přeci, nabízí Scribus velmi povedenou funkci Image Effects, s jejíž pomocí lze na obrázek nedestruktivně aplikovat sadu základních efektů, jako jsou kontrast, převod do šedi, inverze, zaostření či obarvení. Možné je takto nasadit vícero efektů současně. Pro další úpravy lze obrázek přímo z prostředí Scribusu otevřít v externím bitmapovém editor, výchozí volba takto počítá především s open source produktem Gimp.

scribus4-1f.jpg

Nastavení bitmapových efektů

Nabídka podporovaných formátů je poměrně bohatá a pokrývá JPEG, PNG, TIFF, XPM (obrázkový formát X Window), PSD čili Photoshop, TIFF, EPS a PDF. U většiny daných formátů jsou přitom poměrně dobře ošetřena jejich specifika, což konkrétně třeba znamená přístup k základním EXIF informacím u JPEG fotografií nebo import vrstev a ořezových cest v případě PSD. EPS je podporován díky Ghostscriptu, co se PDF týče, jde zřejmě do dokumentu umístit pouze první stránku z daného souboru.

Protože větší množství obrázků ve vyšším rozlišení umístěných do dokumentu může klást značné nároky na počítač, je k dispozici možnost přepínat mezi nízkým, normálním a plným rozlišením náhledu obrázku. Správu vložených bitmap umožňuje příslušný manager, s jehož pomocí lze získat rychle přehled o odkazech na vložené obrázky a najít tak i odkazy chybné (vzniklé třeba přemístěním dokumentu či souboru obrázku), které pak lze přímo z manageru opravit (včetně možnosti dohledání chybějícího souboru).

scribus4-2f.jpg

Správa bitmap

Vektory

Dokument může rovněž obsahovat vektorové objekty různých typů, například obdélníky, ovály, šipky, polygony, čáry či Bézierovy křivky. U všech těchto objektů lze po vložení dále upravit jejich tvar příslušnou editací cest a to jak manipulací s uzly, tak aplikací transformací, jako jsou překlopení, změna velikosti apod. Každý objekt je možno obarvit, přičemž použít lze přechody různých typů (horizontální, vertikální, radiální aj.), k nastavení je zde poměrně komfortní dialog, který dovoluje jít značně za pouhé vyplnění grafiky jednoduchým gradientem. Připomínáme pak i možnosti použití průhlednosti či odstínu, které jsou právě u uvedeného typu grafik dosti důležité. Dále jsou zde možnosti kontroly čar, resp. obrysů, které jsou rovněž poměrně bohaté a dovolují jak použít různě přerušované čáry, tak třeba přidat šipky, kontrolovat tloušťku čáry apod. Nastavení čar lze ukládat a aplikovat s pomocí odpovídajících Line Styles.

Podpora odpovídajících formátů je při importu poměrně zajímavá. Načíst lze EPS a postscriptovou grafiku, přičemž se zde jedná o plnohodnotné vektorové objekty (nikoli bitmapy jako v případě exportu EPS obrázku coby bitmapy), které lze dále upravovat (obvykle tak, že nejprve provedeme rozdělení skupiny objektů tvořící danou grafiku a pak s těmito objekty manipulujeme jednotlivě, výchozí složení vektorových objektů v obrázku je ovšem závislé na aplikaci, která daný obrázek původně vytvořila). Jedná se takto o velmi povedenou možnost, jak ilustrace z jiných aplikací (třeba Illustratoru, i když v praxi jsme kvalitu převodu příliš neověřovali) využít v prostředí Scribusu značně tvůrčím způsobem. Nechceme pak nějak příliš zobecňovat výsledky našeho krátkodobého testování, ale zdálo se nám, že oproti práci s textem je manipulace s vektory (a i výše popsanými bitmapami) poměrně svižná a dosti stabilní.

scribus4-3f.jpg

EPS grafiku lze po vložení do Scribusu dále upravovat

Načíst do Scribusu lze dále i dokumenty vytvořené s pomocí kreslicí aplikace OpenOffice.org Draw. Tento prostředek není samozřejmě tak sofistikovaný jako třeba Illustrator, ale zato dovoluje zdarma poměrně pohodlně (a ve vazbě na jiné aplikace OpenOffice) vytvářet třeba diagramy, grafy (vytvořené i přenosem z tabulkového procesoru Calc), schémata, jednodušší ilustrace apod. či dokonce matematické vzorce. Poměrně škoda je, že zatím import podporuje pouze formát používaný Draw ve verzi 1.1, nikoli současné verzi 2 (tj. pokud vytvoříme vektorovou grafiku v OpenOffice.org 2.0, musíme ji uložit do daného staršího formátu, čímž hrozí ztráta některých informací, jinou, možná lepší cestou je zde export do EPS). Dále Scribus podporuje SVG grafiku, přičemž silná vazba je zejména na open source Inkscape, tvorbu daného typu grafiky dnes ale nabízí také třeba Illustrator apod. Jak moc kvalitní daný import, co do podpory nejrůznějších vlastností popsaných v SVG specifikaci je, příliš netušíme, ale zdá se nám, že pro profesionálnější aplikace je dnes zřejmě výhodnější nasazení EPS ilustrací (které lze generovat i v prostředí Inkscape).

Závěrem

Jak jsme již naznačili výše, práce s bitmapami i vektory ve Scribusu nás zaujala nejen rozsahem nabízených funkcí, ale rovněž poměrně bezproblémovou použitelností těchto funkcí i v současném, značně nehotovém Windows portu. Nejen z prostorových důvodů pak do další části našeho seriálu, věnované tiskovému a elektronickému výstupu, zařazujeme výklad o správě barev, kterou Scribus rovněž podporuje a která je pro práci s grafikou zásadní.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: