Požadavky na vlastnosti RIPů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Požadavky na vlastnosti RIPů

1. března 2007, 00.00 | Náš seriál věnovaný RIPům dnes rozšíříme o přehled specifických potřeb jednotlivých typických aplikací. V čem se liší nasazení RIPu v domácích podmínkách, pre-pressu či třeba při tisku billboardů?

Pro jednotlivé segmenty digitálního tisku jsou prioritou odlišné vlastnosti RIPů. Pokusili jsme se o vyjmenování těch hlavních pro jednotlivé kategorie zařízení. Každý tržní segment má trochu jiné priority, přesto základní požadavky na RIP jsou vždy shodné.

Společné požadavky na RIP

Bezesporu nejdůležitější a zcela klíčovou schopností je linearizace (kalibrace) výstupního zařízení. Jde o to, aby tiskárna, osvitová jednotka či jiná zařízení tiskla „barvy“ na médium v požadované hustotě, a to s maximální plynulostí a jemností kroku. Například, aby při zadání 40% pokrytí políčka (bodu) jednou ze základních barev byl výsledný tisk skutečně v 40% hustotě a intenzita se od této hodnoty odchylovala co nejméně v celém rozsahu od 0 do 100% krytí. To platí i pro soutisky jednotlivých barev. S tím souvisí i maximální množství barev (barevný gamut), které je potiskované médium schopno přijmout. Týká se to zejména technologií, u kterých nanášená barva nemá pevný charakter. Jde například o veškerý tisk založený na inkoustové technologii a velkou roli tato vlastnost sehrává i u ofsetového tisku. Pokud tedy celou problematiku zjednodušíme, uživatel pravděpodobně vždy chce využít maximální rozsah barev s co nejpřesnější kontrolou uvnitř tohoto rozsahu.

Vzhledem k složitosti problematiky tisku a správy barev je z praktického hlediska neméně důležitá i technická podpora výrobce, respektive prodejce v našem regionu. Vyladění a zajištění trvalé stability tiskového výstupu je ve většině segmentů náročným úkolem, který se obejde bez podpory výrobce RIPu pouze v případech, kdy uživatel má opravdu bohaté zkušenosti či si najme třetího odborníka. I tak by neměl zapomínat na to, že život bez podpory výrobce je vždy jistou sázkou do loterie a každý zásah do tiskového workflow, například upgrade SW, může být zdrojem potenciálních problémů.

DTP, grafické studia a Pre-press

Zařízení – osvitové jednotky na film, CtP, vypalovací jednotky u ofsetových Digital Imaging (DI) strojů s „vypálením“ dat uvnitř stroje apod.

Původně, a možná ještě stále, představuje předtiskový průmysl největší trh pro odběr RIPů. Hlavní požadavek na RIP spočívá ve spolehlivosti a stabilitě aplikace, produktivitě a schopnosti vytváření různého tiskového rastru podle požadavků a zadání tak, aby studio bylo schopno připravit podklady pro co nejširší spektrum různých tiskáren a polygrafických provozů. Výstup RIPu se vždy musí přizpůsobit konkrétní tiskové technologii, charakteru zakázky a požadavkům klienta, což vyžaduje velkou flexibilitu a zároveň maximální spolehlivost a přesnost. Navíc se klade velký důraz i na schopnost integrace do uceleného systému, kde se zpracovávají CIP data obsažená v dokumentu, např. PDF, pomocí kterých se přímo nastavují parametry ofsetového stroje. Většina současných RIPů umožňuje i výstup na profesionální inkoustové tiskárny, které slouží jako referenční digitální nátisk, pomocí kterého se ověřuje barevnost tisku, a jestli je správný.

Digitální nízko- a středněnákladový tisk

Zařízení – vysokonákladové černobílé nebo barevné laserové tiskárny a kopírky, vysokoprodukční inkoustový tisk z role apod.
Produkt – letáky, katalogy, publikace...

Dnes populární segment digitálního komerčního tisku, který se snaží konkurovat oblasti vyšších nákladů, kde donedávna zcela dominoval ofsetový tisk. Zároveň vyplňuje oblast malonákladových tiskových zakázek, u kterých jsou klasické polygrafické technologie neefektivní. V oblasti laserového tisku se důraz hodně klade na barevnou stálost tisku v průběhu zakázky, jednoduchou obsluhu a rychlost zpracování dat. Další důležitou vlastností je tisk variabilních dat. Také hodně záleží na použití kvalitního rastru. Celkově lze konstatovat, že na rozdíl od Pre-pressu může být RIP mnohem více uzpůsoben tiskovému stroji, ale nároky na stabilitu a kontrolu jsou velmi podobné.

Velkoplošný produkční tisk

Zařízení – velkoplošné elektrografické nebo inkoustové tiskárny.
Produkt – plakáty, billboardy, potisk látek, vlajky, vývěsní štíty, signmaking jako celek, potisk PVC fólií, bannery, autoplachty...

V oblasti velkoformkátového produkčního tisku (LFP) dnes jako tisková technologie jednoznačně převládá inkoustový tisk. Ten je poměrně náročný na přesné řízení výstupu, a tudíž RIP je z profesionálního hlediska zcela nezbytným. Hlavním specifickým požadavkem na ovládací software je možnost vyřazení (nestingu) pro co nejefektivnější využití média, možnost současného tisku a rastrování, dokonalé řízení množství inkoustů, kvalita algoritmů pro zvětšení obrazu, přídavné funkce pro ovládání řezacích plotrů. Přesná souhra mezi RIPem a konkrétně použitou tiskárnou je zcela nezbytná a zároveň musí RIP být schopen flexibilní práce s různými médii.

Velkoplošný fotografický tisk

Zařízení – velkoformátové inkoustové tiskárny.
Produkt – plakáty, velkoplošné fotografie, reprodukce obrazů...

Tisk takzvaných fineart zakázek, velkoplošných fotografií, má řadu specifik a liší se v mnoha ohledech od produkčního LFP prostředí. Důležité je vysoké rozlišení zpracovaných dat, schopnost rastrování RGB dat, podpora ICC profilů používaných v digitální fotografii, vyřazení (nesting), kvalita algoritmů pro zvětšení obrazu, jednoduchost obsluhy. Pracuje se se zcela odlišnými typy materiálů a i požadavky zejména na subjektivní kvalitu výstupu jsou zcela odlišné. Na druhou stranu otázka rychlosti většinou ustupuje do pozadí.

Fotografický tisk pro náročnější domácí uživatele a fotografy

Zařízení – inkoustové fototiskárny, levné laserové barevné tiskány.
Produkt – fotografie, rodinná alba...

Co se týče domácích nebo kancelářských barevných laserových tiskáren, jejich výstup v současné době zdaleka nedosahuje kvalit inkoustového tisku a nabídka RIPů pro tuto oblast v podstatě neexistuje. U inkoustových tiskáren je na prvním místě cena, přijatelná kvalita a dostupnost dodávaných profilů přímo s aplikací. Velmi důležitou roli hraje také jednoduchost obsluhy a malé nároky na výkon počítače. Naopak přesnost výstupu či flexibilita ve srovnání s fineartem ustupují do pozadí. Dramaticky rozdílné jsou nároky na uživatelské rozhraní. Zatímco profesionál preferuje maximální kontrolu a schopnost zasáhnout do výstupu, domácí uživatel potřebuje systém, který dokáže pracovat bez nutnosti důsledné znalosti problematiky tisku, správy barev či typologie médií.

Digitální nátisk

Zařízení – inkoustové fototiskárny od formátu A3+
Produkt – digitální nátisk, obtahy, fotografie...

Velmi rychle se rozvíjející segment trhu, který má přímý vliv na ostatní příbuzné obory. Důvodem je velký důraz ve vývoji algoritmů na co nejvěrnější barevné podání. Nejpodstatnější je tedy schopnost zachování barevné věrnosti původního a tištěného dokumentu, čím dál tím důležitější možnost ověření barevnosti podle norem vyvíjených FOGRA institutem (platí hlavně pro Evropu), podpora ICC a ColorManagementu, podpora tisku typu klient-server pro nasazení ve větších společnostech, možnost kalibrace a tvorba vlastních profilů. Vzhledem k standardizaci je také potřebná kvalitní podpora dokumentů PDF.

Závěrem

V tomto výčtu jsem se pokusil o vyjmenování zásadních, nikoliv však všech vlastností, které by RIPy měly splňovat pro dané nasazení. Možností je víc, záleží na preferenci uživatele. V mnoha případech je ovšem nějaký požadavek na vlastnosti degradován už při nákupu, kdy často lze tiskárnu koupit s RIPem. Ten je často brán jako integrovaná součást dodávky a budoucí majitel se zaměří hlavně na „kvality“ tiskárny. Každý hájí svoje, právě proto vám doporučuji, abyste věnovali stejnou pozornost tomu, jak budete svá data do zařízení posílat. Protože kvalitní data s kvalitní tiskárnou neznamenají automaticky kvalitní výsledek.

Seznam známých výrobců RIPů

 • Adobe® PressReady™
 • Qimage Pro
 • ProofMaster® Adesso!
 • GMG ColorProof o4
 • ImagePrint 6.1
 • PosterJet 7.5
 • CGS ORIS Color Tuner™
 • DaylightRIP™
 • Onyx PosterShop®
 • ColorGATE PHOTOGATE4 PRO
 • Epson StylusRIP Professional 2.0
 • ColorBurst® X·Photo
 • Wasatch SoftRIP
 • Roland VersaCAMM
 • Global Graphics Harlequin®
 • Global Graphics Jaws RIP
 • Adobe CPSI 3
 • Serendipity Blackmagic
 • ErgoSoft StudioPrint
 • iProof PowerRIP X™
 • BestColor
 • EFI
 • Scanvec Amiable® PhotoPRINT
 • Caldera

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Stolní tiskárny  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: