PhotoVista + ZoomImage Server = univerzální řešení pro virtuální prezentace - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

PhotoVista + ZoomImage Server = univerzální řešení pro virtuální prezentace

11. března 2003, 00.00 | Rádi byste na internetu, intranetu či libovolném datovém médiu prezentovali své produkty formou panoramatických záběrů, 3D objektů nebo formou klasické virtuální prezentace? Balík PhotoVista nabízí ucelené řešení pro několik typů virtuálních prohlídek.

{Úvodní seznámení}

Balík PhotoVista určený na tvorbu několika typů virtuálních prezentací se skládá hned z několika produktů. Původní produkty MGI Software se prodávají v České republice, jejich distribucí se zabývá společnost virtual-zoom, u které najdete nejen stručný popis možností jednotlivých programů v celém balíku, ale také podrobný ceník produktů i služeb souvisejících s používáním ZoomImage Serveru a jednotlivých typů panoramat. Zkušební verze všech stěžejních programů si můžete stáhnout zdarma, chcete-li si v praxi vyzkoušet i samotný ZoomImage Server používaný k publikování a pochopitelně hlavně prohlížení panoramat, 3D objektů a kompletních virtuálních prezentací na internetu, musíte si poslat request. Off-line verze ZoomImage Serveru pro lokální publikování jednotlivých typů virtuálních tour je součástí balíku PhotoVista Virtual Tour, ze stránek PhotoVisty si můžete navíc zdarma stáhnout i plug-in pro tvorbu potřebných FlashPix souborů pro Adobe Photoshop, Java applety na prohlížení panoramat, plug-in pro MS Internet Explorer 6 a PDF manuály ke všem programům z balíku PhotoVista. Jednotlivé programy jsou k dispozici v anglické a německé lokalizaci, na české nápovědě k PhotoVistě se dle vyjádření prodejce pracuje.

Základem celého balíku PhotoVista Virtual Tour jsou programy PhotoVista Panorama, PhotoVista 3D Objects a PhotoVista Virtual Tour. Software PhotoVista Panorama určený na tvorbu panoramatických záběrů v prostorovém nebo 360° zobrazení byl původně první a tudíž i nejstarší program z celého balíku. Možnosti programu jsou podobné jako u každého profesionálního nástroje na tvorbu panoramat. Sekvenční záběry jsou nezbytným zdrojem panoramatických fotografií, které můžete prezentovat formou několika typů panoramat. Po importu sérií snímků (které by se měly alespoň částečně překrývat). Pokud použijete zdrojové snímky v dostatečné kvalitě (rozlišení od cca 3 Mpix výš), můžete výsledné panorama pohodlně zoomovat a prohlížet si i nafocené detaily v poměrně širokém rozsahu a úhlu pohledu. 360° panoramata jsou "vděčným" zástupcem speciálního typu internetových i klasických off-line prezentací a právě díky zoomingu je možné panoramata využívat v mnoha typech virtuálních tour. Už při samotném importu zdrojových snímků (bez jejich preview) můžete jednotlivé snímky nechat automaticky oříznout na stejný rozměr a ručně je setřídit, adekvátní funkce jsou k dispozici i v náhledovém módu programu.


PhotoVista Panorama - úvodní dialogové okno pro import snímků pro vytvářené panorama


PhotoVista Panorama - prostředí programu následně po importu série snímků

Ačkoliv umí PhotoVista Panorama celou panoramatickou fotografii vyrobit pouze na několik kliknutí myší, není to žádný génius a některé parametry budete muset zadat manuálně. Patří mezi ně například specifikace objektivu fotoaparátu použitého na zdrojové snímky a také další parametry ovlivňující úhel pohledu na dané panorama. Všechny tyto ručně ovlivnitelné funkce jsou naštěstí plně intuitivní a používají vlastní náhledové nebo dostatečně přehledné semigrafické symboly, takže se v nich lze velmi rychle orientovat. Nastavit samozřejmě musíte i typ samotného panoramatu, u kterého například můžete v případě potřeby zakázat plynulé prolínání jednotlivých snímků (blending), stejně jako zakázat přizpůsobení rozměrů a tvaru snímků požadavkům výsledného panoramatu (deformace alias warping) a oříznutí okrajů snímků. Úhel pohledu spojený s ořezem "nežádoucích" okrajů hotového panoramatu (včetně dvou typů korekčních algoritmů) můžete nastavit vizuálně nebo ručně ve "Stitch" módu, který primárně slouží ke sloučení fotografií do jednoho panoramatického záběru. Jednotlivé snímky samozřejmě můžete v PhotoVista Panorama poskládat také i manuálně, a to včetně detailního sesazení navazujících záběrů. Hotové panorama lze exportovat v nativním formátu ZoomImage Serveru (JPEG nebo FlashPix) rozlišeném ještě podle typu prohlížeče, ve kterém bude výsledné panorama prezentováno. Jiný formát než JPEG nebo FlashPix není u panoramat vytvořených v PhotoVista Panorama podporován a například na QuickTime VR můžete klidně zapomenout.


Základní volby pro typ panoramatu

Nastavení kvality výsledného panoramatu před jeho exportem


PhotoVista Panorama - výběr typu objektivu fotoaparátu použitého na zdrojové snímky


PhotoVista Panorama - uživatelské nastavení parametrů objektivu fotoaparátu a dalších vlastností ovlivňujících pohled na vytvářené panorama


PhotoVista Panorama - náhled hotového panoramatu a jeho případné namapování na tři typy geometrických objektů


PhotoVista Panorama - nastavení úhlů pohledu ve stupních


PhotoVista Panorama - výběr ze dvou typů korekčních algoritmů


PhotoVista Panorama - poskládané snímky


PhotoVista Panorama - manuální úpravy překryvu jednotlivých snímků


PhotoVista Panorama - hotové panorama zobrazené v off-line Java verzi ZoomImage Serveru

[-more-]{PhotoVista 3D Objects}

PhotoVista 3D Objects se používá na tvorbu 3D panoramatických objektů sestavovaných z klasických 2D digitálních nebo skenovaných fotografií. K poskládání 3D modelu předmětu je obvykle zapotřebí alespoň několik fotografií daného předmětu foceného z různých úhlů, o sestavení modelu se už postará sám PhotoVista 3D Objects. Vzhledem k nárokům na objem přenášených dat po internetu je dobré zvolit úměrné rozlišení zdrojových snímků pro prezentaci 3D předmětů. Každý 3D objekt je sestaven z více než 1 fotografie, automatickou rotaci prohlíženo předmětu lze nastavit jak podle vertikální, tak i podle horizontální osy. Čím víc zdrojových snímků použijete, tím plynulejší bude výsledná animace, s množství zdrojových snímků to ale u prezentací na internetu v žádném případě nepřehánějte. Výsledný "trojrozměrný" obraz prezentovaného předmětu je mimo různých internetových obchodů atp. vhodný například pro různé off-line CD prezentace, elektronické katalogy apod., které lze díky dodávaným plug-inům (jsou součástí balíku PhotoVista) prohlížet přímo v prostředí webového browseru. Při skládání 3D objektů můžete stejně jako u PhotoVista Panorama ovlivnit několik základních parametrů jako je rozlišení a výsledný formát objektu a také jeho rotaci a centrování na scéně.


PhotoVista 3D Objects - hlavní pracovní prostředí programu


PhotoVista 3D Objects - maskovací funkce

Zvláštní pozornost je věnována maskování pozadí prezentovaných objektů typicky pro účely definování průhledného pozadí, což zkracuje délku výsledného souboru a například umožňuje částečně prolínat prezentovaný objekt s případným vlastním pozadím. Pro každý snímek si můžete vytvořit vlastní masku v jednoduchém "Mask Editoru", nebo použít souhrnného automatického maskování přes tzv. Chroma Key či prostým výběrem pozadí, které bude ze snímků "odečteno". Při maskování barvou nastavenou v chromatickém klíči je samozřejmě možné přesně nastavit i toleranci vytvářené masky, princip funkce je prakticky totožný například s výběrem oblasti přes nabrání barev v Adobe Photoshopu a dalších grafických editorech. Export hotové 3D prezentace je tentokrát možný nejen ve formátu FlashPix a JPEG, ale také ve formátech GIF a AVI s volbou libovolného dostupného video kodeku. Stejně jako u PhotoVista Panorama můžete s 3D prezentací uložit i HTML/XML či jiný dokument respektive ovládací prvek potřebný na prohlížení exportovaných dat s pomocí Java appletu, plug-inu pro webové prohlížeče, ActiveX prvků, další možností je pak export dat vhodných pro jejich další úpravy v Reality Studiu.


PhotoVista 3D Objects - ruční maskování jednoho ze zdrojových snímků


PhotoVista 3D Objects - detailní nastavení centrování a rotace objektu na scéně


PhotoVista 3D Objects - další volby pro nastavení rotace a umístění prezentovaného předmětu na scéně


PhotoVista 3D Objects - vytvořený náhled s volbami pro export hotového 3D objektu


PhotoVista 3D Objects - další ukázka náhledu hotového 3D objektu


PhotoVista 3D Objects - rychlý export 3D objektu


Hotový 3D model prezentovaného předmětu

[-more-]{PhotoVista Virtual Tour, ceny a závěr}

K sestavení komplexních virtuálních prezentací slouží PhotoVista Virtual Tour Maker. Obsahem virtuální prohlídky mohou být všechny typy panoramat, které lze vytvořit v PhotoVista Panorama a PhotoVista 3D Objects. Hotové panoramata pak lze s pomocí ZoomImage Serveru publikovat na internetu či intranetu, nebo je s pomocí off-line verze ZISu (který má na rozdíl od on-line verze jistá specifická omezení daná například schopností prohlížet pouze nezoomované tour) prezentovat například formou multimediálního CD-ROMu. Samotný Virtual Tour Maker žádné panoramata vytvářet neumí a proto jsou jeho nedílnou prodejní součástí oba předchozí jmenované programy. Díky technologii virtuální prezentace je velmi snadné prohlížet si nejen 3D objekty (např. různé výrobky apod.), ale také různé interiéry, exteriéry související třeba s nabídku služeb prezentované společnosti. Protože virtuální tour může obsahovat libovolné množství objektů a klasických či zoomovacích panoramat (což je současně její hlavní smysl), lze v PhotoVista Virtual Tour sestavit komplexní virtuální nabídku produktů či jednotlivých scén včetně jejich popisu a odkazů.


PhotoVista Virtual Tour - hlavní pracovní prostředí programu


PhotoVista Virtual Tour - vlastnosti importovaného zdrojového 3D objektu


PhotoVista Virtual Tour - základní vlastnosti jednoho z nadefinovaných hotspotů

V každém ze snímků v importovaném panoramatu, 3D objektu či zoomované fotografii si můžete nadefinovat několik hotspotů fungujících podobně jako klikací mapy u webových stránek, jediným omezením je pouze pravoúhlý tvar jednotlivých hotspotů. Odkazy v jednotlivých hotspotech mohou směřovat na další související produkty v rámci celé virtuální tour nebo přímo na zadané webové stránky, ze kterých je samozřejmě též možné se zpětně odkázat na libovolnou virtuální prezentaci. Výslednou prohlídku lze uložit pouze ve formátech FlashPix (zoomovatelný formát) nebo JPEG, jiné formáty nejsou k dispozici. Součástí exportu je i zadání parametrů použitého ZoomImage Serveru, bez jehož služeb nelze virtuální tour na internetu prohlížet. Parametry obsahují defaultní "startovací" rozlišení prohlížeče Zoom Viewer, IP adresy nebo URL adresu, číslo portu a také podadresáře, ve kterých bude ZoomImage Server hledat jednotlivé obrázky či části celé virtuální tour.


PhotoVista Virtual Tour - parametry hotspotu obsahujícího odkaz na webovou stránku


PhotoVista Virtual Tour - nastavení formátu výsledné virtuální prohlídky


PhotoVista Virtual Tour - export hotové virtuální tour včetně zadání parametrů použitého ImageZoom Serveru

Ceny jednotlivých produktů (bez DPH) jsou následující: samotný software PhotoVista 2.0 Panorama stojí 1 400,- Kč, PhotoVista 3D Objects 4 800,- Kč a PhotoVista Virtual Tour obsahující současně i předchozí dva uvedené balíky stojí 7 000,- Kč. Doplňkovým produktem je Reality Studio pro práci s objekty zahrnující i PhotoVistu a Object Modeler prodávané za 5 300,- Kč. Ceny ZoomImage Serveru potřebné pro on-line publikování/prohlížení virtuální tour se podle počtu obrázků a domén pohybují od cca 19 tisíc Kč výš, pro neziskové organizace platí ceny výrazně nižší. Pokud nemáte čas se zabývat tvorbou panoramat nebo nehodláte investovat do jednotlivých dílčích verzí PhotoVisty, můžete využít nabízených služeb zahrnujících nejen vytvoření příslušného typu panoramatu, 3D objektu či rovnou celé virtuální tour, ale také její hostování na pronajatém místě ZoomImage Serveru. Ceny jednotlivých hostingových služeb (počítají se zvlášť obrázky a fotografie, případně využitý prostor) jsou v ceníku společnosti virtual-zoom podrobně rozepsány a umožňují tak poměrně přesnou kalkulaci celkových nákladů.

PhotoVista i přes svůj "zasloužilý věk" stále patří mezi profesionální nástroje na výrobu panoramat, 3D objektů a celých virtuálních tour, které lze s pomocí ZoomImage Serveru on-line či off-line prezentovat prakticky na kterémkoliv místě na světě. Jednotlivé programy z celého balíku PhotoVista tvoří relativně vyváženou nabídku "panoramatických" nástrojů a i když by v současné době určitě snesly nějaké to vylepšení a určitě i možnost exportu ve formátu QuickTime VR, celkový dojem z možností celého balíku je poměrně pozitivní, a to zvláště vzhledem k technické podpoře v ČR i poskytovaných službám. Uvažujete-li tedy o nějaké formě virtuální prezentace svých produktů a smíříte-li se s prezentací pouze formou proprietárního prohlížeče v ZoomImage Serveru, určitě si mimo jiných produktů vyzkoušejte také PhotoVistu. 30 denní trial na otestování možností celého balíku bohatě stačí, součástí instalace jsou i série zdrojových snímků několika 3D objektů a jedno 360° panorama.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » 3D grafika  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: