PhotoTOOLS: PhotoMAGNIFY - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

PhotoTOOLS: PhotoMAGNIFY

photomagnify

22. července 2002, 00.00 | Třetím programem z nového balíku PhotoTOOLS, kterému se podíváme na zoubek poněkud podrobněji, je PhotoMAGNIFY určený na mnohonásobná zvětšování obrázků a fotografií z předloh s nízkým rozlišením.

{Úvod}

Příprava tiskových materiálů, mezi což patří zejména fotografie a další grafika ve vhodném rozlišení, obvykle zabere hodně času, z čehož někdy patří slušný díl úpravě velikosti/rozlišení dostupných fotografií. Stejně jako na Grafice On-line již představený Genuine Fractals Print Pro lze pro zvětšování fotografií použít novinku z rodiny grafických programů PhotoTOOLS z dílny 3D Road s názvem PhotoMAGNIFY, který můžete použít v případě, kdy chcete kvalitně tisknout z obrázků v původním malém rozlišení nebo potřebujete předlohu zvětšit pro velkoplošný tisk. Program se dle slov autorů hodí i pro majitele digitálních fotoaparátů, kteří chtějí z fotografií vytvořit snímky s rozlišením o řád větším, tedy například z 1 megapixelových fotek 2 megapixelové apod. Distribucí programu se stejně jako u všech jeho kolegů z rodiny PhotoTOOLS zabývá DTP Studio, cena programu v České republice je 4 470,- Kč bez DPH, v zahraničí pak 149 USD. Protože PhotoMAGNIFY patří mezi v praxi poměrně užitečné grafické aplikace, nebudeme se vůbec zabývat minimální možnou hardwarovou konfigurací, na které je program schopen fungovat a rovnou uvedu doporučené nároky - PC s procesorem o rychlosti alespoň 700 MHz, minimálně 256 MB paměti, spoustu místa na pevném disku (řádově stovky megabytů) a rozlišení cca 1024x768 bodů v truecoloru. Po zakoupení programu je nutné ho ještě zaregistrovat mailem, registrační postup a licenční podmínky jsou stejné jako u PhotoIRONu (viz recenze na Grafice On-line) a nebudu je tedy znovu uvádět.

Jaké algoritmy PhotoMAGNIFY pro zvětšování předloh používá se v článku nedozvíte (nejsou jaksi logicky nikde popsány), opět se tedy budete muset spokojit s reklamním prohlášením, že "díky nasazení inteligentních detekčních a rekonstrukčních algoritmů a speciálních algoritmů pro rekonstrukci křivek v obraze dostáváte zcela jiné výsledky, než při použití "resamplingu" ostatních špičkových profesionálních grafických programů, což poskytuje podstatně lepší výsledky než současné specializované zvětšovací programy založené na fraktálech, kdy použitím fraktálů dochází k potlačení detailů, jejich deformacím a případné ztrátě". Pro vážné zájemce nabízí DTP Studio otestování výstupu z PhotoMAGNIFY, což je díky nedostupnosti trial či demoverze vlastně jediná možnost, jak si vůbec možnosti programu alespoň částečně vyzkoušet. Fotku pošlete mailem () v maximálním rozlišení 800x600 bodů společně se svými požadavky na poměr zvětšení a zpátky dostanete výsledek z PhotoMAGNIFY.

PhotoMAGNIFY má velmi jednoduché uživatelské rozhraní. Celé hlavní okno slouží stejně jako u ostatních produktů z rodiny PhotoTOOLS pro reálný náhled předlohy, po otevření obrázku vidíte v titlebaru jeho velikost a zabranou paměť v megabytech. PhotoMAGNIFY umí načíst obrázky v grafických formátech BMP a JPEG vyjma variant JPEG2000 a lossless, výstupem je pak formát BMP (24 bitů RGB). V menu najdete volby pro zvětšení obrázku v poměru 2:1 (200 %), 4:1 (400 %), 6:1 (600 %), 8:1 (800 %) a 16:1 (1600 %), jiné poměry PhotoMAGNIFY nenabízí. V případě maximálního možného 16ti násobného zvětšení vytváří program z každého obrazového bodu 256 nových pixelů, což je opravdu slušná "dávka" pro použité algoritmy - dle dokumentace jsou zvětšení 2 až 4x použitelná pro přímé náhledy a 6 až 16x pro tisk v rozlišení od 200 dpi výš. Každé zvětšení nabízí navíc varianty "měkčí", "normal" a "tvrdší", s pomocí kterých můžete dle libosti experimentovat v závislosti na struktuře a kvalitě předlohy. Jednoduše si tedy vyberete jednu z uvedených variant požadovaného zvětšení a o zbytek se už postará PhotoMAGNIFY při ukládání zvětšené předlohy na disk.

Rychlost zvětšování fotografií je přímo úměrná rychlosti procesoru/pevného disku, velikosti volné paměti a rozlišení předlohy. U klasických fotografií z internetu s nízkým rozlišením (cca 300x300 bodů) ve formátu JPEG (RGB) je třeba počítat s několika desítkami sekund na Pentiu III 700 MHz (což je dnes ale už hodně slabý průměr současných procesorů) při 16ti násobném zvětšení, velikost výsledku pak bude kolem 80 MB. Požadavky na paměť jsou zhruba 8 násobek RAM, kterou zabere daná nekomprimovaná předloha, další paměť je pak zapotřebí pro výsledný zvětšený obrázek (zdroj - dokumentace k programu):

Například pro obrázek 640 x 480 pixelů je jeho bitová velikost 921,6 kB
Pro zvětšení 2x = potřebná paměť 8 x 921,6 kB + 4 x 921,6 kB = 11 MB
Pro zvětšení 4x = potřebná paměť 8 x 921,6 kB + 16 x 921,6 kB = 22 MB
Pro zvětšení 6x = potřebná paměť 8 x 921,6 kB + 36 x 921,6 kB = 41 MB
Pro zvětšení 8x = potřebná paměť 8 x 921,6 kB + 64 x 921,6 kB = 67 MB
Pro zvětšení 16x = potřebná paměť 8 x 921,6 kB + 256 x 921,6 kB = 244 MB

Pokud reálná paměť RAM dojde respektive není celá uvolněna, PhotoMAGNIFY zvolenou "zvětšovací" operaci neprovede nebo se v některých případech použije swapfile na pevném disku, což ale samozřejmě výrazně prodlouží dobu zpracování obrázku. PhotoMAGNIFY bohužel nepodporuje dávkové zpracování obrázků, pro které je určen PhotoROADSTER, které rovněž není omezen velikostí volné paměti RAM u konfigurací s min 256 MB RAM.

[-more-]{Testování programu, závěr}

Autoři programu v dokumentaci udávají, že se PhotoMAGNIFY hodí pro tisk fotografií ze souborů v (původně) malém rozlišení, velkoformátové tisky, DTP a předtiskovou přípravu, zvětšování digitálních fotografií a také zpracování a tisk obrázků z internetu. Podrobil jsem tedy PhotoMAGNIFY řadě testů, které měly simulovat některé z možností využití programu u předloh s různým rozlišením a vybral pouze ty nejzajímavější. První dvě použité předlohy byly velmi kvalitní digitální fotografie z 2 megapixelových fotoaparátu a jejich rozlišení bylo 1600x1200 bodů, další fotky pak byly už v o něco horší kvalitě, jednalo se o fotku z VGA fotoaparátu a několik obrázků v nízkém rozlišení - pro lepší orientaci jsou jejich náhledy v ukázkách vždy na prvním místě. Srovnání jsem prováděl vždy se všemi třemi variantami zvětšení dostupných v PhotoMAGNIFY, profesionální grafické editory opět reprezentoval Adobe Photoshop 6 a jeho metoda "bicubic". Výsledky si můžete prohlédnout a posoudit sami, ukázek je myslím víc než dost. Tím se zároveň dostáváme na závěrečné zhodnocení výsledků kvality zvětšení v PhotoMAGNIFY a jeho reálnému nasazení v praxi. Podle provedených testů se průměrné zvětšení 2 až 4x v PhotoMAGNIFY dá vizuálně od zvětšení v Photoshopu obvykle rozlišit jen velmi těžko (respektive se rozdíly v kvalitě zvětšené předlohy nedají v některých případech rozlišit vůbec), o čemž se ostatně sami můžete přesvědčit na nijak dále neupravovaných jednotlivých výřezech, také celková "kresba" zvětšené fotky a ostrost detailů je velmi podobná u jednotlivých zvětšení v Photoshopu a PhotoMAGNIFY. PhotoMAGNIFY dosahuje u kvalitních předloh o něco lepších výsledků s variantami "normal" a "tvrdší", prakticky stejného výsledku ale lze docílit následným unsharp maskingem v Adobe Photoshopu. Viditelně lepší výsledky dosahuje PhotoMAGNIFY u předloh s nižším rozlišením, kdy je opět u varianty "tvrdší" lepší jak ostrost detailů, tak i celková kresba.

Zcela jinak je tou však u zvětšenin obrázků s relativně nízkým rozlišením nebo u výřezů pořizovaných z fotografií zvětšovaných 8x nebo 16x. 16ti násobné zvětšení bohužel není možné díky samotné velikosti výsledných obrázků demonstrovat (ani na výřezu s rozlišením odpovídajícím maximálnímu rozlišení obrázků na Grafice On-line by nebylo takřka nic vidět), ale pro demonstrační účely postačí i 8mi násobné zvětšení. Jak si můžete všimnout hned na prvních dvou ukázkách (automobil a mostní konstrukce), PhotoMAGNIFY jednoznačně vede v kvalitě při zvětšení šikmých atp. linií, u kterých dochází v Photoshopu ke klasickému "schodovému" efektu respektive ""vyzubení" hran čar, a to právě díky použitým algoritmům. Dle autora PhotoMAGNIFY totiž dostává "bikubická interpolace řadu vedlejších informací a parametrů od přidružených detekčních funkcí a pak není prováděna jen jako dvourozměrné X,Y + barevná informace, ale jako vícerozměrová bikubická řízená transformace". V PhotoMAGNIFY navíc najdete i další užitečnou funkci, která není nikde v dokumentaci zmíněna a která je však velmi užitečná při tisku velkých zvětšenin. Jedná se o částečnou eliminaci nežádoucího moaré vznikajícího obvykle při velkém zvětšení na ofsetových tiskárnách, což u PhotoMAGNIFY takřka nehrozí (vyzkoušeno na několika výtiscích velkých zvětšenin).

Zvětšování obrázků a fotografií přináší řadu úskalí, takže před investicí do PhotoMAGNIFY doporučuji si program vyzkoušet (což ale momentálně závisí na ochotě DTP Studia či autorů programu poskytnout demoverzi nebo výsledky výstupu neustále zasílat mailem) - některé výsledky se stupněm zvětšení do 400 % jsou při srovnání se zvětšením přímo v Adobe Photoshopu nebo jiném grafickém editoru přinejmenším sporné, některé zase o něco lepší. V případě 8mi a 16ti násobného zvětšení ale PhotoMAGNIFY většinou zvětší některé fotografie "obsahující" geometricky pravidelné linie výrazně lépe než Photoshop, což platí i o nežádoucích moaré efektů. Protože ale grafická "struktura" a kvalita každé předlohy jsou obvykle dost odlišné, není možné zcela fundovaně říci, nakolik může být PhotoMAGNIFY při průměrném zvětšování fotografií (cca 2 až 4x) užitečný těm, kteří vyspělý grafický editor typu Photoshop již vlastní. Pro ty, kteří jej nevlastní, nabízí PhotoMAGNIFY nástroje, které se mohou čas od času hodit. I když PhotoMAGNIFY neumí zázraky na počkání, může se hodit při potřebě většit obrázek či fotku 8x nebo 16x, optiku digitálního fotoaparátu a fyzické rozlišení zvětšované předlohy pochopitelně nahradit nemůže stejně jako žádný jiný program tohoto typu.

Přimlouval bych se tedy za oficiální uvolnění zkušební verze programu, například se stejným omezením jako u Genuine Fractals Print Pro v počtu použití, což by vyřešilo možnost vyzkoušet si PhotoMAGNIFY přímo v jeho reálném nasazení v praxi či eventuálně i jeho přímo porovnání s Genuine Fractals Print Pro nebo dalšími programy specializovanými na zvětšování grafických předloh - dle vyjádření autorů programu ale demoverze kvůli pokud možno co nejvyšší ochraně použitých algoritmů není a ani nebude. Máte-li se zvětšováním fotografií nějaké vlastní zkušenosti, nezapomeňte je prosím uvést v diskuzi k tomuto článku.


Originální fotografie (rozlišení 354x205 bodů)


PhotoMAGNIFY ("měkčí"), zvětšení 800 %


Photoshop (bicubic), zvětšení 800 %


PhotoMAGNIFY ("normal"), zvětšení 800 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"), zvětšení 800 %


Originální fotografie (rozlišení 363x243 bodů)


PhotoMAGNIFY ("měkčí"), zvětšení 800 %


Photoshop (bicubic), zvětšení 800 %


PhotoMAGNIFY ("normal"), zvětšení 800 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"), zvětšení 800 %


Originální fotografie - výřez (původní rozlišení 1600x1200 bodů)


Photoshop (bicubic), zvětšení 600 %


PhotoMAGNIFY ("měkčí"), zvětšení 600 %


PhotoMAGNIFY ("normal"), zvětšení 600 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"), zvětšení 600 %


Photoshop ("bicubic"), zvětšení 600 %


PhotoMAGNIFY ("měkčí"), zvětšení 600 %


PhotoMAGNIFY ("normal"), zvětšení 600 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"), zvětšení 600 %

[-more-]{Další ukázky I.}

Další ukázky výsledků práce programu:


Originální fotografie - výřez (původní rozlišení 1600x1200 bodů)


Photoshop ("bicubic"), zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("měkčí"), zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("normal"), zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"), zvětšení 400 %


Photoshop ("bicubic"), zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("měkčí"), zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("normal"), zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"), zvětšení 400 %

[-more-]{Další ukázky II.}


Originální fotografie - výřez (původní rozlišení 400x492 bodů)


Photoshop ("bicubic"),
zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("normal"),
zvětšení 400 %

PhotoMAGNIFY ("měkčí"),
zvětšení 400 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"),
zvětšení 400 %


Originální fotografie - výřez (původní rozlišení 300x224 bodů)


Photoshop ("bicubic"), zvětšení 800 %


PhotoMAGNIFY ("měkčí"), zvětšení 800 %


PhotoMAGNIFY ("normal"), zvětšení 800 %


PhotoMAGNIFY ("tvrdší"), zvětšení 800 %

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: