PDF/Mergician: výkonné řešení pro databázové publikování z PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

PDF/Mergician: výkonné řešení pro databázové publikování z PDF

8. září 2004, 00.00 | Nedávno uvedený produkt společnosti TallComponents je dnes zřejmě nejkomplexnějším
řešením, umožňujícím naplnit PDF šablony informacemi z datových zdrojů rozmanitých typů.
Využít jej lze nejen k lokálnímu generování, ale též v prostředí Webu, škála aplikací
tedy pokrývá mailingové kampaně stejně dobře jako internetové služby pro zakázkový tisk.
Podrobné přiblížení naleznete v této recenzi.

Databázové publikování z PDF patří k jedněm z nejzajímavějších nastupujících publikačních technologií. O podrobnější přiblížení jejich principů a prostředků jsme se nedávno pokusili v samostatném článku. Jeden z nejvýkonnějších prostředků daného typu, produkt PDF/Mergician společnosti TallComponents, byl tehdy k dispozici pouze v beta verzi. Před nedávnem se nicméně uživatelé dočkali verze ostré, o jejíž podrobnější přiblížení bychom se rádi pokusili v této recenzi.

Správa projektů

PDF/Mergician je řešením, určeným pro různé podoby systému Windows. Jedná se o samostatnou aplikaci, kterou lze využít interaktivně, v řádkovém módu nebo coby webovskou službu. Posláním PDF/Mergicianu je zajistit naplnění PDF šablony informacemi, převzatými z datových zdrojů různých typů (provádí se tedy jakési sloučení, podobající se funkci mail-merge, známé z textových procesorů). Co se typů dat týče, je pokryto prakticky vše, co lze dnes v běžných provozech použít: produkt umí k uvedenému účelu zpracovat CSV soubory, tedy textové soubory s oddělovači, jež lze vytvořit z různých aplikací pomocí odpovídajících exportních nástrojů, tabulky Microsoft Excelu, databáze Microsoft Accessu a dále libovolné databáze, ke kterým je umožněn přístup s pomocí technologií OLE DB a ODBC, podporovány jsou pak i dokumenty ve formátu XML.

pdfmerg1f.gif

Prostředí PDF/Mergicianu

Základním pojmem je v PDF/Mergicianu tzv. projekt. Tím se rozumí dokument speciálního typu, ve kterém je definováno propojení jedné či více PDF šablon s jedním či více datovými zdroji. Propojení je realizováno prostřednictvím formulářových polí, vložených do šablon. Do těchto polí vkládá uživatel výrazy, psané ve speciálním jazyce, na jejichž základě se provádí naplnění šablony daty, vybranými z datových zdrojů pomocí jazyka SQL (u CSV, Excelu a databází) nebo XPath (u XML). Díky podpoře jazyka VisualBasic.NET lze dále uvedeným způsobem využít různé proměnné (datum, čas, název souboru, uživatel systému aj.) a také výpočty (vhodné například pro tvorbu faktur a jiných obchodních dokumentů) či formátování (různé formáty data či měny atp.). Výbornou, byť svým způsobem "povinnou" (ale u jiných produktů pro databázové publikování překvapivě často chybějící) funkcí je náhled, dovolující uživateli bezprostředně po zadání vidět výsledek aplikace výrazu - v případě výběru z databáze jsou vybraná data zobrazena formou tabulky, proměnné použité v textových výrazech jsou naplněny aktuálními hodnotami. Tvorbu výrazů dále usnadňuje funkce automatického textu, nabízející při vkládání seznam použitelných položek, odpovídajících již vloženému textu.

pdfmerg2f.gif

Náhled datového výběru

K práci s projektem výše naznačeným způsobem slouží odpovídající vizuální prostředí Mergicianu. Uživatel zde strukturu projektu a odpovídající parametry definuje pomocí hierarchického stromu, jehož uzly jsou šablony, datové zdroje a formulářová pole - rozhraní i způsob jeho využití se zde podobá například Průzkumníkovi Windows. To, co Mergician žádným způsobem neřeší, je tvorba PDF šablon. Pro tu musí uživatel využít odpovídající nástroje, typicky Adobe Acrobat (6 Professional).

Generování dokumentů

Na základě nastavení projektu se provádí generování dokumentů (slučování). Výstup přitom může být směřován do jednoho či více diskových souborů, rozeslán mailem nebo odeslán do prostředí webovského prohlížeče: příslušná nastavení se opět určují v rámci projektu. Při všech těchto formách výstupu je možno vyplnit různá metadatová pole dokumentu, jak jsou Autor či Klíčová slova, přičemž lze opět použít výše uvedeného specializovaného jazyka. Proměnné pak mohou přijít ke slovu například i při určení názvů vytvářených dokumentů či parametrů e-mailů (adresát, předmět aj.).

pdfmerg3f.gif

Nastavení výstupu

Směřování výstupu do okna prohlížeče je možné pouze při nasazení Mergicianu jako webovské služby. To vyžaduje ke svému chodu Microsoft IIS Web Server a ASP.NET 1.1. Poté, co uživatel nainstaluje do tohoto prostředí odpovídající komponenty, dodávané s Mergicianem, lze zprovoznit příslušný projekt jako webovskou službu pouhým umístěním jeho souboru do příslušné serverové složky a vložením odpovídajícího odkazu do stránek webovské prezentace. Lokální generování i tvorbu e-mailů lze zajistit interaktivně, přímo z výše popsaného prostředí pro práci s projekty nebo z příkazové řádky: druhá uvedená forma je vhodná při dávkovém zpracování či ve vazbě na jiné aplikace.

Závěrem

Mergican je nabízen za 749 USD. To není právě nízká cena, máme zde ovšem co do činění s prostředkem, který v dané třídě aplikací nabízí dnes zřejmě nejvšestrannější využití PDF k publikování z databází. Za všestrannost se platí poměrně značnými nároky na schopnosti uživatele: využití prostředků, jako jsou SQL výrazy, vyžaduje určité schopnosti analytického myšlení. Na druhou stranu je ale pravda, že hotový projekt potřebuje jen minimální intervenci ze strany uživatele k tomu, aby bylo možno generovat stovky nebo i tisíce personalizovaných dokumentů, jejichž vytvoření jinými prostředky by bylo obvykle výrazně náročnější.

Díky naznačené univerzálnosti a také vyjadřovacím schopnostem samotného PDF může Mergician pokrýt nároky prakticky každého publikačního provozu, který potřebuje pracovat s variabilními daty. V případě polygrafie je samozřejmě nejvíc nasnadě digitální tisk, tedy nasazení při mailingových kampaních apod. Velmi užitečná a žádaná zde přitom může být schopnost distribuovat vytvořené dokumenty rovněž prostřednictvím e-mailu (smíšené kampaně). Způsob, jakým lze PDF/Mergician nasadit na Webu, umožňuje dále relativně snadné využití k zakázkovému tisku i mnoha jiným online aplikacím. Všechny tyto schopnosti pak přijdou vhod nejen na profesionálních publikačních pracovištích, ale rovněž v kancelářských provozech. Schopnosti produktu lze blíže odzkoušet prostřednictvím odpovídající demoverze.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: