Paint Shop Pro 8 Beta - Co je nového? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Paint Shop Pro 8 Beta - Co je nového?

paintshop

18. března 2003, 00.00 | Anglická firma Jasc Software vyvíjí grafický editor Paint Shop již pěknou řádku let a za tu dobu si vydobyl velice slušné místo v oblasti profesionálních grafických editorů. Dnes se na obzoru objevila již jeho osmá verze. Jaké změny a vylepšení přináší? To se dočtete v naší recenzi.

Když před dvanácti lety vyšla první verze programu Paint Shop Pro, nemohl nikdo tušit, že se tento malinký program rozroste do takových rozměrů, že ho lze považovat za konkurenta Photoshopu. O tom, že toto tvrzení je oprávněné, nás bezpochyby přesvědčí nejen množství uživatelů po celém světě, ale i jeho nová - v pořadí jíž 8. verze. Zatím byla uvolněna pouze jako beta verze, ale i tak je tento 40ti megový instalační balík nacpaný novinkami. Ty nejzákladnější se pokusím popsat na následujících řádcích.


Nový splash screen PSP 8


Uživatelské rozhraní:
ScreenShot

Hned na první pohled nás zaujme novější a určitě i příjemnější zpracování skoro všech grafických prvků v programu. Byly upraveny ikonky, menu jsou ve stylu Windows XP. Kompletně u všech nástrojů je umožněno dokování oken. Okénka v nástrojových paletách jsou tříděna formou přehlednějších přesouvatelných panelů.

Zpřehlednila se také technika vybírání barev. Barva, přechod, vzorek a výšková textura se nastavují v jediném okně. U přechodů s kruhovou povahou lze nastavit polohu středu a ohniska. Na nástrojové liště Materials (dříve Colors) přibyl i vzorník přednastavitelných materiálů (viz. ukázka).

Byly rozšířeny funkce palety Overview, která pracuje již jako plnohodnotný navigátor. Oproti předešlým verzím se dá plynule nastavit zoom nebo se za pomocí ouška Info podívat na nejzákladnější údaje o editovaném obrázku.

Pochopitelně přibyly i některé další podporované formáty pro otevírání a ukládání souborů. Jmenujme například možnost importu vícestránkového *.PDF dokumentu nebo možnost ukládání v JPG 2000. Celý seznam podporovaných formátů naleznete Zde. Další novinkou související s prací se soubory je funkce Rename v Batch mode (sériové přejmenovávání souborů).

Jednou z hlavních novinek PSP 8 je také možnost vstupu do programu za pomocí skriptů. Není to ale nic jiného než za sebou zaznamenané příkazy, které program provádí, takže se dají vytvářet buď přímo za pomocí PSP, nebo ručně, např. v objektovém C++. Psaní skriptů přímo z prostředí jazyka C má tu výhodu, že lze v podstatě naprogramovat jakoukoliv akci; zaznamenáváním z programu je užití značně omezené.

Nástroje:

Důležitou novinkou v oblasti práce s nástroji je nová paleta Brush Variace. Ta umožňuje nastavit jednotlivé vlastnosti nástrojů pracujících s tahem (Paintbrush, Airbrush...) v závislosti na čase, či délce tahu. Přibyla také možnost výroby vlastních štětců (resp. jejich tvaru).

Lze konečně libovolně nastavit polohu pivotu (osy otáčení) u deformačních selekcí. Nástroj Retouch byl rozložen na několik samostatných nástrojů.

Nemůžeme přehlédnout několik zcela nových nástrojů:

Straighten (vyrovnávač):

Tento nástroj slouží k snadnému otáčení obrázku. Nenastavujeme však přímo úhel otočení, ale za pomocí čáry pouze označíme plochu, která bude po otočení vyrovnána vodorovně, nebo svisle. Tento nástroj se dá hojně využít například při korekci špatně natočených fotografií.

Perspective Correction (opravy perspektivy):

Jak již název napovídá, tento nástroj má co dočinění s perspektivou. Nejedná se ale tak o opravu jako spíše o její modifikaci. Za pomocí čtyřúhelníku vybereme oblast obrázku, která se má k nám zobrazit kolmo. Pak stačí jen jedno kliknutí a program vše udělá za nás. Jinými slovy, všechno co vidíme z boku si můžeme natočit hezky rovně.

Mesh Warp (křivící mřížka):

Mesh Warp není nic jiného než deformace za pomocí mřížky. Přesouváním vodících bodů pak jednoduše dosáhneme požadované posunové deformace.

Warp Brush (křivící štětec):

Pracuje podobně jako předchozí nástroj, ovšem s tím rozdílem, že úpravy provádíme za pomocí štětce. Lze navíc zvolit více typů deformace - tlačit, roztáhnout, smrštit, zatočit a vyžehlit.

Edge Seeker (hledač okrajů):

Edge Seeker je mód volné selekce, který mění automaticky svůj tvar podle nejbližších okrajů v obrázku. Celkem hezký nástroj na ořezávání pozadí. Jediným problémem je jeho značná pomalost při větších selekcích.

Background Eraser (mazač pozadí):

Také jedna z nejvíce očekávaných novinek. Background Eraser pracuje jako normální guma, ovšem s tím rozdílem, že maže pouze "pozadí", které bychom museli jinak pracně vyřezávat. I přes neodolatelné ukázky na stránkách výrobce jsem neočekával nějak ohromující kvalitu tohoto nástroje. Když jsem ale vše vyzkoušel v reálu, byl jsem jeho výkony příjemně překvapen. Skutečně vymaže jen to, co opravdu "chceme", ať už se jedná o škaredou oblohu nebo trávník.

Pen (pero)

Tento nástroj je náhradou nástroje Draw z minulé verze a má v podstatě i stejné funkce. Kreslí křivky, jak vektorové tak rastrové. Je-li ale kresleno v režimu Vektory, umožňuje mnohem komplexnější úpravu vektorových obrazců.

Efekty a filtry:

Na efektech a filtrech z minulé verze se toho moc nezměnilo, byly přidány funkce ukládání nastavení a generátor náhodné konfigurace. Pracovní okna interních pluginů se dá maximalizovat, což má za následek zvětšení náhledových ploch.

Přibyly tyto moduly: Seamless Tiling, Balls & Bubbles, Magnifying Lens, Halftone, Offset, Black And White Points, Soft Focus, Clarify a sada tří opravářů na zkreslení: Pincushion Distortion Correction, Fisheye Distortion Correction, Barrel Distortion Correnction. Jejich podrobnější popis naleznete zde.

Selekce:

Mohlo by se zdát, že v této oblasti se už nemůže nic zlepšit. Ovšem opak je pravdou. Jasc tentokráte přišel s originálním nápadem, že selekce v PSP 8 nemusí vzniknout jen "natáhnutím" výběrové obdélníku či jiného tvaru, ale je možné si selekci přímo nakreslit. To znamená, že stejně jako kreslíme masku k vrstvě, můžeme vybrat selekci. Oblast selekce nebude tentokrát zobrazená jako plující okraj, nýbrž jako načervenalá plocha, kde sytost barvy odpovídá průhlednosti selekce.

Vektory:

I když je PSP hlavně bitmapový editor, jeho vektorová část ani tentokrát nezůstala opomenuta. Došlo hlavně k podstatnému zjednodušení editace všech vektorových objektů za pomocí již výše uvedeného nástroje Pen. Ten umí vektorové (ale i rastrové) objekty nejen kreslit, ale i dále upravovat. Jedná se pak vlastně o režim Node Edit z verze 7. Jeho třetím módem je Knife Mode. To je podmnožina Edit módu, kde můžeme nakreslené křivky "rozřezávat" a připravovat si tak body k další úpravě. Za pomocí nástroje Pen lze také s více vybranými body (ale i s celým objektem) provádět akce jako Contract (smrsknout), Expand (rozšířit), Rotate (pootočit), Skew (zkosit) a Duplicate (okopírovat).

U nástroje Text Tool (vkládání textu) můžeme zaznamenat také podstatné zlepšení. Vlastnosti písma se zobrazují v paletě Tool Options, do samostatného okna se vkládá pouze text. Celý nástroj pracuje určitě o něco rychleji, ale co je nejhlavnější, narozdíl od 7. verze neměl PSP 8 s českými znaky žádné problémy:)

Vrstvy:

V této části programu je pravděpodobně novinek asi nejvíce. Jen při pohledu na už poněkud složitější paletu Layers si můžeme všimnout zcela nového uspořádní ovládacích prvků a nových ikonek. Práce s vrstvami je mnohem rychlejší a přehlednější hlavně díky novým příkazům Merge Down (spojit skupinu vrstev) a View Current (zobraz pouze současnou vrstvu), za jejichž "nebytí" byl PSP dosti kritizován.

Vrstvy se dají sdružovat do větších skupin, maska přestala být součástí vrstvy, stal se z ní úplně nový typ layeru, který zprůhledňuje všechny vrstvy, umístěné pod ním. Vše samozřejmě v rámci jen jedné skupiny.


A co říci závěrem? PSP 8 dokazuje, že se firma Jasc Software zase jednou strefila do černého. Není pochyb, že oficiální vydání verze 8.0 způsobí určitě značné pozdvižení. A to nejen u domácích uživatelů.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: