Microsoft XPS míří do Windows XP - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Microsoft XPS míří do Windows XP

26. února 2007, 00.00 | Alternativu formátu PDF podle Microsoftu XPS lze nyní používat nejen ve Wndows Vista, ale i Windows XP. Microsoft totiž nedávno uvolnil sadu prostředků, které dovolují vytvářet a prohlížet XPS dokumenty na dané platformě. I když se zatím jedná o řešení ve fázi pre-release, se zájmem jsme jej otestovali. S výsledky našich testů vás seznámíme v tomto článku.

Na stránkách Grafiky jsme již vícekrát věnovali pozornost technologii společnosti Microsoft XPS (XML Paper Specification; původní kódové označení Metro). Jedná se o XML formát určený k popisu stránky, který lze považovat za jakousi alternativu k formátu Adobe PDF. Stejně jako PDF má totiž i XPS sloužit k vytvoření reprezentace dokumentu z jeho původně nativního formátu. XPS dokument je tak určen k přenosu mezi počítači, archivaci, publikování apod., přičemž k jeho prohlížení, tisku a dalšímu zpracování již není zapotřebí aplikace původního dokumentu, ale postačí odpovídající XPS prohlížeč.

Tvorbu XPS nabízí přímo v rámci své instalace Windows Vista. Daný systém si nicméně na své masivní rozšíření ještě nějaký ten měsíc počká, a tak je celkem pochopitelné, že se Microsoft snaží XPS podporovat i ve Windows XP, jež jsou dnes nejrozšířenějším operačním systémem vůbec. Zatím má příslušná podpora spíše jen experimentální podobu, určitě se ale jedná o prostředek, který zaslouží bližší pozornost. V tomto článku se proto na příslušné nástroje a jejich praktické použití podíváme trochu blíže.

Jaké možnosti se nabízí?

Tvorbu a prohlížení XPS lze ve Windows XP a také Windows Server 2003 zajistit dvěma způsoby. Prvním je nasazení aplikační platformy Microsoft .NET Framework 3.0. Poté co uživatel provede instalaci z asi 30 MB dat, může jednak vytvářet XPS s pomocí odpovídajícího tiskového driveru a dále XPS soubory přímo prohlížet v prostředí Internet Exploreru 6.0 (či vyšším).

Mnohému uživateli bude ale asi sympatičtější druhá sada prostředků pro práci s XPS (na stejných platformách, jaké jsou podporovány v prvním případě). Jedná se zde o Microsoft XPS Essentials Pack (podoba RC1, tedy pre-release software, instalační soubor 7,2 nebo 9 MB podle procesoru), který pro svůj chod ještě vyžaduje instalaci Microsoft Core XML Services 6.0 (základní instalace již 1,5 MB, maximum s vývojářskými prostředky 12 MB). Uvedenou druhou sadu prostředků jsme se rozhodli vyzkoušet v praktickém nasazení.

xps1f.jpg

Prostředí XPS Vieweru

Praktické zkušenosti

Instalace XPS Packu proběhla svižně a po nainstalování šlo ihned (tj. bez restartu) začít využívat funkce daného řešení. Nás poměrně logicky nejdříve zajímal XPS Document Writer, virtuální tiskový ovladač systému s výstupem do XPS. Obdobně jako v případě nástrojů pro tvorbu PDF lze i s pomocí Writeru vytvořit dokument v XPS formátu z libovolné aplikace systému zadáním odpovídajícího tiskového příkazu. V následném dialogu určí uživatel umístění a jméno vytvářeného souboru, poté se XPS soubor generuje. Předvolby Writeru (dostupné v tiskovém dialogu přes tlačítko Vlastnosti) dovolují určit, aby se po vytvoření XPS dokument přímo otevřel v prohlížeči XPS Viewer. Další volby (viz tlačítko Upřesnit) pak umožňují určit formát stránky v dokumentu, zapnout či vypnout zobrazení průhlednosti a určit pro vloženou bitmapovou grafiku jeden ze tři různých stupňů JPEG komprese či bezztrátovou PNG kompresi. Nejedná se tedy ani zdaleka o nástroj, jehož chování by bylo možno kontrolovat tak podrobně jako v případě prostředků Adobe či třetích stran určených pro PDF. Je ale otázkou, zda daná skutečnost bude typickému uživateli z oblasti kanceláří či domácnosti nějak výrazně na obtíž.

Obdobně jednoduchou, ale k lecčemu dostačující funkcionalitu poskytuje XPS Viewer. Ten nabízí pohled na dokument až do 3 000% původní velikosti, odpovídající nástroje dovolují plynule měnit velikost náhledu či zarovnat stránku do okna atp., poskytována je základní tisková funkce. K dispozici jsou dále prohledávání textu a přenos textových informací přes schránku: obojí fungovalo bez problémů s češtinou, přičemž při přenosu se zachovalo korektně zalomení odstavců (u netagovaného PDF se obvykle při obdobném přenosu na konce odstavců převedou všechny konce původních řádků). Viewer slibuje rovněž podporu práce s miniaturami, osnovou dokumentu a nastavením práv, nepřišli jsme ovšem na to, jak XPS dokumenty s takovýmito prvky ve výše popsaném XPS Writeru vytvořit. Rovněž nevíme, jak ve Vieweru použít funkci digitálního podpisu, jež by měla být rovněž k dispozici. Pro lepší poznání možností daného prohlížeče (rychlost, stabilita, kvalita zobrazení aj.) jsme pak vyzkoušeli i ukázkové dokumenty, poskytované samotným Microsoftem. Zde jsme nemohli přehlédnout prodlevy při práci se složitějšími dokumenty, například vzorníky písma či ukázkami grafických motivů.

xps2f.jpg

K dispozici jsou pouze základní možnosti doladění schopností převodu

Mimo podporu tvorby a prohlížení XPS dokumentů poskytuje XPS Pack i možnosti práce s metadaty a náhledy XPS dokumentů v prostředí Průzkumníka Windows. Podporováno je indexování XPS dokumentů pro rychlé prohledávání. Dále je k dispozici možnost náhledu XPS dokumentu v prostředí Outlooku 2007 a driver pro tisk XPS dokumentů na zařízeních, jež XPS dokáží přímo zpracovat (odpovídající podporu slibuje dnes pro své produkty řada výrobců, např. Canon, Epson, HP či Xerox).

Využití

Již na základě samotného popisu základních vlastností se může obeznámenému uživateli jevit daná sada prostředků jako hodně chudý příbuzný ve srovnání s odpovídajícími nástroji pro PDF (a to nejen těmi komerčními). Navíc se pak musíme se čtenáři podělit o námi zjištěné rozporuplné výsledky konverzí do XPS v různých aplikacích. Podle očekávání byly převody nejlepší z aplikací Microsoft Office, například i hodně složitě strukturovaný dokument Wordu se takto převedl rychle, se zachováním původního vzhledu a bezproblémovými možnostmi prohlížení či extrahování textu. Poměrně nepředvídatelné byly pak výsledky při tisku z prostředí Internet Exploreru 6, nicméně zde je zřejmě na vině rovněž konstrukce příslušných webových stránek. I při úspěšných převodech se každopádně nevytvořil "klikací" dokument, tj. se zachováním živých odkazů, jako je tomu třeba v případě převodu webových stránek pomocí Adobe Acrobatu. Pokusný výstup z prostředí Adobe InDesignu byl pak zdlouhavý a bez přijatelnějších výsledků: ale byli bychom hodně překvapeni, kdyby tomu bylo jinak.

Po seznámení s vlastnostmi daného řešení a výsledky našich zběžných testů se lze samozřejmě ptát, má-li XPS pro Windows XP již v současné podobě vůbec nějaké použití. Domníváme se, že ano. Primární oblastí je zde výměna dokumentů v kancelářích, kdy lze takto snadno poskytnout obsah dokumentu vytvořeného původně například v aplikaci Microsoft Office někomu, kdo daným programem nedisponuje. Možnosti prohledávání či extrahování textu zde budou velmi vítanými funkcemi. Samozřejmě ale tímto nebereme v potaz skutečnost, že stejně dobře lze k danému účelu využít rovněž PDF, a to i s pomocí bezplatných nástrojů (PDFCreator, export z OpenOffice.org aj.).

xps3f.jpg

I se složitěji strukturovanými dokumenty Wordu si převodník poradil bez obtíží

Další zajímavé možnosti nasazení se pak odvíjejí od povahy technologie samotné. XPS dokument je totiž jakýmsi kontejnerem na odpovídající data: jde o přesně definovanou strukturu složek, obsahujících reprezentaci dokumentu v XML, použité obrázky a písma, metadata či případný další obsah, složky jsou pak komprimovány do jediného souboru standardním ZIP algoritmem (pokud změníme příponu XPS dokumentu na zip, můžeme zdroji procházet s pomocí libovolného programu podporujícího daný archivační formát, a to třeba i v Linuxu či Mac OS X). S XPS dokumentem tedy cestují všechny zdroje relevantní pro rekonstrukci jeho vzhledu, vytvořit příslušný balíček je přitom podstatně snazší, nežli obdobným způsobem vypravit například původní dokument Microsoft Word. XPS takto může být jakýmsi překlenovacím formátem mezi zadavatelem a pre-pressovým pracovištěm, které z XPS dokumentu dokáže snadno (převodem přes Acrobat) vytvořit PDF dokument použitelný pro tiskový výstup: blíže k dané problematice doporučujeme článek "Brücke zwischen Office und Prepress" na serveru Publisher.ch.

Kontejnerová struktura, založení na XML a ZIP, pro které existuje myriáda nástrojů, a i skutečnost, že specifikace XPS je v současnosti royalty-free, pak znamená možnost relativně snadného vytváření řešení pro práci s daným formátem. Kromě samotného Microsoftu je takto v dané oblasti hodně aktivní zejména společnost Global Graphics, jež patří k vůdčím poskytovatelům RIP technologií pro PostScript či PDF a která se v současnosti snaží obdobným způsobem podporovat XPS. Najdou se pak i některá další řešení pro práci s XPS, například z dílen společností Zoran či RedTitan, k dispozici je i open source převodník a prohlížeč NDesk XPS.

Samozřejmě, zatím se nedá hovořit o nějakém revolučním nástupu XPS do praxe. Ale o důležitosti a potenciálu dané technologie vypovídá asi nejlépe skutečnost, že Adobe nedávno uveřejnila preview své technologie Mars, což je PDF přepsaný do XML, přičemž způsob ukládání zdrojů (do zipovaných složek) je prakticky identický s XPS. Adobe si takto otevřela zadní vrátka i k tomu, aby její aplikace (Acrobat, Reader aj.) dokázaly pracovat nejen s PDF a Marsem, ale i XPS coby svým nativním formátem.

Závěrem

XPS je hodně mladou technologií, nacházející se ve stádiu dětských nemocí. Jedná se ovšem o řešení spojené s nejrozšířenějším operačním systémem dneška. Jak jsme navíc naznačili výše, základní koncepce XPS jde vstříc soudobým trendům v oblasti výměny dokumentů. Z těchto důvodů hodláme i nadále situaci kolem dané technologie podrobně monitorovat.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: