Knižní novinky: Jak naplno zvládnout kaskádové styly - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Knižní novinky: Jak naplno zvládnout kaskádové styly

14. února 2007, 00.00 | Na českém knižním trhu se nedávno objevily hned tři zajímavé publikace, které pomáhají zvládnout technologii kaskádových stylů (CSS) při tvorbě základních i pokročilejších prvků webových prezentací. O jaké publikace se konkrétně jedná a co přesně nabízejí? To se dočtete v naši recenzi.

Technologie Cascading Style Sheets (CSS), čili kaskádových stylů, se stává stále oblíbenějším prostředkem pro moderní návrh webových prezentací. Jejími hlavními výhodami jsou pokročilé vyjadřovací schopnosti, které dovolují poměrně snadno použít formátování, jež by se jinými prostředky vytvářelo jen těžko, možnost popsat výstup pro různá média (obrazovka, tisk, čtecí zařízení aj.) a především poměrně důsledné oddělení popisu vzhledu prezentace od její struktury. To dovoluje snadnou správu designu webových prezentací a také použití CSS nejen s (X)HTML, ale i XML dokumenty. Daná technologie má nicméně i své nedostatky, ke kterým patří především její zdlouhavý vývoj a nekompatibilita s různými prohlížeči (mezi kterými bohužel vede stále nejvíce používaný Internet Explorer).

CSS je každopádně možno považovat za zásadní prostředek pro elektronická média, který získává na významu stále více, a jeho znalost se pomalu stává nutností pro každého webdesignéra či správce nebo vývojáře řešení pro publikování na Webu (nebo případně z XML). Na danou skutečnost myslí na českém knižním trhu poměrně bohatá nabídka odpovídajících knižních publikací (z těch dřívějších uveďme například publikace P. Staníčka či M. Prokopa, vydané v Computer Pressu, nebo E. Meyera, publikované Zoner Pressem). Tuto nabídku nedávno rozšířily hned tři knižní tituly z vydavatelství Computer Press a Zoner Press. O jejich bližší představení se zde pokusíme formou stručných recenzí.

CSS: Kapesní přehled

Publikace "CSS: Kapesní přehled" (cena 149 Kč, resp. 219 Sk) vydavatelství Computer Press je na rozdíl od dále recenzovaných titulů výtvorem českých autorů, a to Jiřího Kroužka a Martina Domese. Poslání a vzhled knihy vystihuje dobře její název: jedná se o útlý titul (136 stran) o malém formátu (125 x 175 mm), fungující jako stručná referenční příručka ke všem současným relevantním specifikacím CSS, tedy CSS 1, 2 (včetně revize 2.1) a 3 (dosud není hotová, ale je již podporována některými prohlížeči, v přehledu jsou zmiňovány právě jen podporované prvky).

cssknihy2f.jpg

Od dané publikace nelze očekávat žádné sáhodlouhé výklady, nejedná se rozhodně o učebnici. Podaných informací je nicméně i na tak malém prostoru skutečně hodně. Úvodní kapitola je věnována použití CSS ve zdrojovém kódu (deklarace v /X/HTML a XML dokumentech, přiřazení stylů, použití s různými médii aj.), následuje výklad o gramatice CSS (použití selektorů, hodnot, komentářů, vyhodnocování pořadí stylů, umístění elementů aj.). Stěžejní je pak kapitola třetí, věnovaná vlastnostem CSS, probírající stylizování textu, písma, barev, pozadí, rozměrů, okrajů, tabulek, uživatelských rozhraní a mnoha dalších prvků. Zde i v jiných kapitolách knihy zahrnuje výklad o každém prvku popis syntaxe, jednoduchý příklad užití a tabulku, informující o podpoře v rámci CSS a nejrozšířenějších současných webových prohlížečů (Firefox, Opera, Internet Explorer 5.5-7).

Nepostradatelná je pak i následující kapitola o pseudotřídách a pseudoelementech. Dobrým nápadem je zařazení kapitoly o tricích (hacky) pro obejití problémů s nasazením některých CSS prvků v Internet Exploreru, škoda jen, že výklad zde má pouhých šest stran. Knihu pak uzavírá seznam odkazů na internetové zdroje a tuzemské tištěné publikace relevantní pro danou oblast.

Na praktičnosti knize dodává skutečnost, že je vázána v kroužkové vazbě: čtenář si ji tak může snadno nechat otevřenu na místě, které jej právě zajímá, nehrozí nechtěné přelistování stránek či zavření, navíc je možné současné čtení na čtyřech stránkách. Na základě vlastních zkušeností s publikacemi obdobného typu si troufáme tvrdit, že se jedná o hodně užitečnou pomůcku pro každodenní práci. Je přitom celkem jedno, zda přehled bude používat zkušený kodér k dohledání informace nebo začátečník pro doplnění výkladu v některé z tištěných či elektronických příruček věnovaných CSS.

CSS: Využijte kaskádové styly naplno

Další nová publikace z produkce Computer Pressu na dané téma, kniha "CSS: Využijte kaskádové styly naplno" (cena 299 Kč/449 Sk), je dílem amerického autora Charlese Wyke-Smitha. (Originál "Stylin' with CSS: A Designer's Guide" vydalo vydavatelství New Riders v roce 2005.) Jedná se o poměrně zdařilý pokus, jak vytvořit publikaci, která povede čtenáře ve světě použití CSS od prvních krůčků až k poměrně pokročilému designu.

cssknihy1f.jpg

Knihu otevírá "povinný" výklad o důvodech a principech použití (X)HTML a CSS coby zásadních standardů pro moderní tvorbu webových stránek. Následuje kapitola o principech fungování CSS, tj. zejména způsobu přiřazení stylů či použití tříd, identifikátorů, selektorů, pseudotříd a pseudoelementů, vysvětleny jsou kaskády a deklarace pravidel aj. Třetí kapitola pak podrobně popisuje formátování písma a textu, čtvrtá kapitola se obdobně zabývá umísťováním prvků na stránkách.

Po probrání teoretických základů se autor pouští do popisu postupů při tvorbě stránek. Základním i pokročilým rozvržením layoutu (statickým i dynamickým), využívajícím kromě základních vlastností jazyka různé triky, se věnuje v páté a šesté kapitole. Sedmá kapitola se v obdobném duchu zabývá použitím základních komponent rozhraní, tedy seznamů, nabídek a formulářů. Závěrečná osmá kapitola pak ukazuje, jak se znalosti nabyté v kapitolách předchozích dají využít při tvorbě kompletnější webové prezentace. Výklad je přitom veden skutečně "krok za krokem". Knihu uzavírá příloha s přehledem vlastností a hodnot CSS (zde i jinde ve výkladu se autor věnuje pouze CSS 1 a 2).

Publikace má svá silná místa, ale i slabiny. Výhodou je především evidentní sepětí autora s praxí, které se projevilo v proložení výkladu řadou funkčních příkladů, ilustračních obrázků, podnětných tipů i odkazů na další zdroje informací. Ke všem kapitolám knihy jsou k dispozici zdrojové soubory, kterých není opravdu málo a které lze snadno využít ve vlastních projektech.

Za nedostatek považujeme zejména autorův místy dosti šroubovaný styl a občas ne úplně srozumitelný či kompletní výklad, který může především začátečníkům při prvních krocích činit poměrně velké potíže. Pokročilí se zase budou muset zejména v úvodních kapitolách občas prokousávat pasážemi, které jim žádnou větší informační hodnotu nepřinesou. Překladatele Pavla Stančíka přitom sice můžeme pochválit za občasné poznámky pod čarou aktualizující výklad (zejména ohledně podpory CSS v Internet Exploreru 7), ale všimli jsme si také, že se v textu občas vyskytne nějaký ten zavádějící překlep či chybný překlad.

Kniha má celkem 256 stran formátu 167 x 225 mm. Typografie je na slušné úrovni, trochu výhrad bychom měli k tomu, že text a obrázky v ní jsou tištěny modrou barvou, která dodává zejména obrázkům vybledlý nádech, ztěžující prohlížení. Na druhou stranu je dobré použití červené barvy pro zvýraznění (příkazy, popisky kódu aj.). Celkově lze říci, že publikace má výraznou užitnou hodnotu, ale v současné poměrně silné nabídce konkurenčních titulů to nebude mít úplně lehké.

CSS: filtry, hacky a pokročilé postupy

Poslední zde recenzovanou publikací je kniha "CSS: filtry, hacky a pokročilé postupy" (cena 260 Kč) z produkce vydavatelství Zoner Press. Jedná se opět o překlad zahraničního díla ("CSS Mastery: Advanced Web Standards Solutions", vydal Apress, L.P. v roce 2005), jehož hlavním autorem je Andy Budd, spolupracovníky mu byli v závěrečných částech (případové studie) C. Moll a S. Collison. Kniha již názvem slibuje zaměření na pokročilé praktické užití a dlužno říci, že slibované dokáže splnit vrchovatou měrou. Více nežli o nějakou učebnici CSS se přitom jedná o kompendium znalostí, které pomůže tvůrci CSS kódu řešit mnoho běžných i méně běžných úloh, na které při své práci narazí.

cssknihy4f.jpg

Již první dvě kapitoly věnované základním konceptům CSS (strukturování kódu, použití selektorů a stylů, komentování, model boxu, pozicování) nejsou nutnou úlitbou s převykládáním obvyklých informací, ale spíše poučenými eseji na dané téma, z kterých může hodně vytěžit i uživatel, jež dané pojmy zná. Následuje pět kapitol, které jsou věnovány veskrze praktickým postupům při práci s obrázky, odkazy, seznamy, navigačními lištami, formuláři, tabulkami a layoutem.

V dalších dvou kapitolách se čtenář dozví mnoho užitečných triků a postupů (hacky, filtry, opravy) pro ošetření nekompatibilit či vyloženě chyb, jež vznikají při použití CSS v různých prohlížečích. Výklad pak uzavírají dvě případové studie (či možná lépe řečeno projekty), které velmi dobře demonstrují použití dříve vyložených znalostí při tvorbě ucelených webových prezentací. Netřeba asi příliš dodávat, že pro tyto části i ostatní kapitoly jsou k dispozici předlohové soubory, které si lze stáhnout z Webu a případně dále použít podle vlastních požadavků.

Na výkladu musíme velmi ocenit lehkost, srozumitelnost a přehlednost, za které je v daném případě třeba poděkovat nejen autorům, ale i překladateli Janu Gregorovi. Svým zaměřením nám kniha přijde jako perfektní studijní materiál pro každého, kdo s CSS pracuje na jakékoli úrovni. Dokonce i začátečník nebude mít dle našeho názoru díky způsobu, jakým je tématika podána, problém využít podané znalosti ve svých projektech. Pokročilí pak danou publikaci ocení zřejmě o to větší měrou, třeba už i proto, že kromě dílčích poznatků přináší potřebný nadhled, který se ve víru každodenní rutiny hledá jen těžko.

Poznámka: Ceny publikací uváděné v tomto článku jsou doporučené koncové, při online nákupech apod. mohou být nižší.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: