Jak zpracovávat a distribuovat rastrované dokumenty? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Jak zpracovávat a distribuovat rastrované dokumenty?

16. října 2002, 00.00 | Seznamte se s produktem pro elektronickou reprezentaci dokumentů, zajímavým nejen svými možnostmi, ale i způsobem zpoplatňování. Jak komprimuje některé naskenované dokumenty Národní knihovna? Document Express aneb DjVu podle LizardTechu

Společnost LizardTech Software patří již po léta (založena byla roku 1992) k předním poskytovatelům inovativních technologií, určených pro vysoce efektivní elektronickou reprezentaci nejrůznějšího typu vizuálních informací. Prosadila se především díky produktům určeným pro oblast kartografie, nějaký čas je díky akvizici produktu Genuine Fractals známa i v oblasti pre-pressu. Jejím prakticky nejnovějším zajímavým počinem pak je představení produktové řady Document Express, umožňující efektivní ukládání, zpracování a distribuci rastrovaných dokumentů. Přiblížení této produktové řady bude námětem našeho článku.

Základem je DjVu

Základní technologií, o který se Document Express opírá, je formát DjVu. Ten byl vyvinut společností AT&T, od které práva na jeho využívání zakoupil LizardTech před zhruba dvěma roky. Primárním účelem DjVu je elektronická reprezentace rastrovaných dokumentů, tj. takových, které byly získány například skenováním papírových předloh nebo převodem z jiného formátu. Oproti obdobným technologiím se snaží DjVu vyniknout zejména vysokým kompresním poměrem: dokument uložený v DjVu je výrazně menší než při užití JPEG nebo GIFu (cca 5-10krát méně u barevných dokumentů), TIFFU či PDF (3-8krát méně u černobílých dokumentů, podstatně více u dokumentů barevných). (Hodně samozřejmě záleží na povaze daného dokumentu, více informací lze nalézt zde.) Takto výborného kompresního poměru je dosaženo oddělenou kompresí textu a čárové grafiky na straně jedné (pomocí JBIG) a obrazové informace (pomocí tzv. vlnkových tranformací) na straně druhé. Uvedené rozdělení přitom přináší ještě další výhodu, kterou je podstatně lepší čitelnost textu, než je tomu u jiných formátů. K dalším zajímavým a vysoce užitečným vlastnostem DjVu pak patří možnost využití hypertextových odkazů, anotací či zvýraznění. Podporováno je i rozpoznávání znaků (OCR), díky kterému lze obsažené textové informace převést a uložit do prohledávatelné podoby.

Z čeho Document Express sestává

Přívlastek Document Express má v současné nabídce LizardTechu hned několik produktů, lišících se určením, výkonností a pochopitelně i cenou.

Za pilotní zde lze považovat řešení Desktop, sestávající s komponent Editor (skenování, komprese, konverze z jiných formátů, vkládání odkazů, kombinování stránek do jediného dokumentu aj.), tiskový ovladač (rastrování elektronických dokumentů) a Viewer (prohlížeč DjVu dokumentů pro prostředí webovského browseru, dostupný i k volnému stažení). V základní ceně produktu, která činí 250 dolarů, je dále tzv. cartridge, čili jakási licence, dovolující pomocí Desktopu zpracovat pouze 10000 stránek. Po jejich dočerpání musí zákazník dokoupit další cartridge, přičemž cena za stránku se pohybuje v současnosti od 10. (u cartridge pro 10000 stran) do 1,5 centu (cartridge na milion stran).

Vedle Desktop verze jsou pak k dispozici i varianty Professional (dávkové skenování a zpracování dokumentů, cena 1000 dolarů), Enterprise (pokročilejší konverzní možnosti, které lze realizovat i dávkově a to buď z grafického rozhraní nebo příkazové řádky; volitelný modul pro konverzi z PDF, variabilní cenové podmínky) a Service Provider (v podstatě stejné vlastnosti jako Enterprise s odlišnými cenovými podmínkami). Všechny produkty lze provozovat v prostředí Windows, Enterprise a Service Provider pak i v Linuxu a Solarisu.

Jak lze Document Express využít

Naskýtá se samozřejmě otázka, kdo a jak vlastně může Document Express využít. Zůstaneme-li při odpovědi v obecné rovině, můžeme konstatovat, že efektivitu formátu DjVu zúročí především subjekty, které potřebují efektivně publikovat nebo vyměňovat elektronický obsah prostřednictvím síťového připojení. Schopnost maximální redukce objemu zde přináší například možnost vystavit na Internetu nejrůznější skenované dokumenty, které by v jiných formátech byly pro neúnosný objem uživateli odmítány, přenášet data pomocí bezdrátových spojení či mobilních telefonů nebo rychle a efektivně sdílet informace bez potřeby instalace mnoha doplňkových aplikací. Jinou zajímavou aplikací Document Expressu je archivace původně papírových i elektronických dokumentů v jednotném, paměťově nenáročném formátu. Záběr nasazení je tedy velmi široký a jde přes řadu oblastí, od vědy a vzdělávání přes komerční sféru až po státní správu.

Kolekce arabských rukopisů z depozitáře české Národní knihovny je na Internetu vystavena díky DjVu.

Konkrétnější představu o využití Document Expressu resp. DjVu lze najít na stránkách LizardTechu. K dispozici jsou zde jednak případové studie ohledně nasazení formátu, seznam serverů, které již dnes DjVu využívají i ukázky dokumentů, publikovaných v uvedeném formátu na Internetu. V těchto ukázkách lze nalézt i kolekci arabských rukopisů z depozitáře české Národní knihovny - DjVu si tedy již našel cestu i do naší republiky.

Závěrem aneb stojí to za to?

I při letmém seznámení s Document Expressu resp. DjVu nelze než obdivovat skutečně výkonnou kompresi i mnoho dalších vysoce zajímavých vlastností (anotace, odkazy atd.), vyhovujících i těm nejvyšším nárokům na publikování a sdílení elektronických informací. Na stránkách LizardTechu lze přitom najít kalkulátor, umožňující vyčíslit úspory, které přináší nasazení DjVu oproti jiným konkurenčním formátům (PDF, TIFF).

Hlavním problémem, ale zároveň i velmi zajímavým tématem, je způsob zpoplatňování zmíněné produktové řady. I přes poměrně vysokou počáteční investici totiž LizardTech požaduje od svých zákazníků, aby v budoucnu dále platili za dokumenty zpracovávané jejich produktem. Jedná se zde o poměrně ojedinělý komerční model, který by měl, dle našeho názoru, poměrně lepší odezvu (i u jiných produktů, výrobců a uživatelských skupin), kdyby počáteční cena produktu byla spíše symbolická a platilo se za to, co uživatel s daným produktem vytvoří a komerčně zúročí. Odpadly by tím problémy spojené například s drastickou počáteční investicí do daného softwarového vybavení, čímž by zřejmě výrazně ubylo uživatelů, využívajících dnes software nelegálně. Ale to je jen taková předběžná úvaha, jejíž platnost ověří až čas a odpovídající reálná řešení. K vlastnostem DjVu a produktům spojeným s tímto formátem i jiným řešením LizardTechu se každopádně hodláme vrátit v dalších článcích. Technologie pro vysoce efektivní sdílení elektronických dokumentů totiž dle našeho názoru definuje víceméně novou oblast publikačního průmyslu, která má před sebou značnou perspektivu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: