IView MediaPro: kvalitní aplikace pro digital asset management - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

IView MediaPro: kvalitní aplikace pro digital asset management

21. listopadu 2003, 00.00 | Všestranná správa digitálních zdrojů, nízké systémové nároky a přístupná cena - Těmito i
dalšími klady se může pochlubit produkt společnosti iView Multimedia, který pro své
kvality získal řadu ocenění. Máme co do činění s konkurentem systémů typu Cumulus Canto
či Extensis Portfolio?

Na poli produktů pro digital asset management (DAM) dnes nenalézáme mnoho řešení. Za tento stav může řada faktorů, těmi zásadními jsou jak celkově nepříliš velký zájem uživatelů o uvedený typ aplikací, tak vysoká kvalita stávajících řešení pro uvedenou oblast, tedy zejména systémů Cumulus Canto a Extensis Portfolio. Přece jen se ale najdou i další výrobci, kteří se snaží otřást hegemonií zavedených produktů. Za bezesporu nejzajímavější pokus uvedeného typu lze považovat aplikaci iView MediaPro společnosti iView Multimedia, o jejíž přiblížení bychom se rádi pokusili v této recenzi.

Základní charakteristika

Jak jsme již avizovali, iView MediaPro je aplikací určenou pro správu digitálních zdrojů. Ve své nejvýkonnější podobě je k dispozici pouze pro platformu Macintosh, zájemci o Windows verzi si mohou buďto počkat na první čtvrtletí roku 2004, kdy má být tato verze uvedena (zde si lze vyžádat příslušné upozornění) nebo se spokojit s odlehčenou verzí uvedeného produktu, označenou pouze jako iView Media. V našem následujícím výkladu se až na další budeme věnovat Pro verzi, příslušné diference může čtenář nejsnáze dohledat v této tabulce. Zdůraznit přitom chceme skutečnost, že instalační soubor zmíněné nejrozsáhlejší aplikace má pouhé 3 MB, a provozní nároky, které MediaPro klade na systém, jsou rovněž značně nízké (procesor třídy PowerPC, 8 MB RAM apod.).

iv1f.gif

Prostředí MediaPro.

Katalogy a jejich organizace

MediaPro umožňuje ke dnešnímu dni spravovat soubory ve 128 nejrůznějších formátech, sloužících například k ukládání digitálních fotografií, bitmapové i vektorové grafiky, dokumentů pre-pressových aplikací (PDF, PostScript, EPS, InDesign, MultiAd Creator aj.), internetových prezentací (HTML, Flash aj.), počítačových písem a video či zvukových nahrávek. Odkazy na všechny tyto zdroje lze organizovat v podobě tzv. katalogu, schopného pojmout až 128000 položek. V katalogu se přitom neukládají samotné soubory, ale pouze odkazy na jejich umístění, spolu s dalšími informacemi, kterými mohou být jak údaje obecné povahy, převzaté ze souborového systému (typ, velikost, datum vytvoření apod.), tak metadata (klíčová slova, textové či zvukové anotace - vytváří se pomocí odpovídajících nástrojů MediaPro či přejímají z daného souboru, aj.) nebo informace, spojené s daným typem formátu (například EXIF údaje u digitálních fotografií, anotace QuickTime, IPTC údaje pro novinový průmysl aj.). Ke grafickým a video souborům je dále připojen i odpovídající náhled.

Údaje lze do katalogů vložit různým způsobem. V případě digitálních fotografií je možný přímý upload z fotoaparátu, přičemž lze provést souběžný přesun souborů do počítače a jejich vymazání v přístroji. V případě dat uložených v počítači či na externím paměťovém médiu (CD-ROM aj.) nebo zpřístupněných pomocí internetového prohlížeče lze vložení provést tažením, pro hromadné automatizované vkládání je možno využít horkých složek. U vkládaných položek pak lze automaticky nastavit jejich zvolená metadata (autor, copyright, status, typ projektu apod.).

Prohlížení a úpravy katalogových dat

Data katalogu lze prohlížet ve třech módech: List (různě tříditelný textový seznam), Thumbnails (náhledy) a Media (zobrazení či přehrání obsahu jednotlivých položek). K prohlížení a úpravám lze v posledním modu použít jak zabudovaných funkcí MediaPro, tak externích aplikací, přiřazených k danému typu obsahu. Tzv. Info Panel pak poskytuje přístup ke všem metadatům daného zdroje a tam, kde je to možné, dovoluje i odpovídající editaci. Možné je rovněž přenášení metadat mezi jednotlivými záznamy tažením.

Velmi propracované jsou možnosti vyhledávání, založené na vyžití metadat, spojených s jednotlivými položkami katalogu. "Tradiční" vyhledávací dialog umožňuje nejen zvolit rozsah vyhledávání (aktuální katalog, všechny otevřené katalogy, katalogy z dané složky aj.) a typ prohledávané metainformace, ale rovněž nasadit logické podmínky. Vyhledávací výrazy lze uložit pro pozdější použití. K rychlému statistickému prohlížení obsahu katalogů podle různých kritérií slouží dále tzv. Field Finder.

iv2f.gif

Vyhledávací dialog.

Zpracování a publikování obsahu katalogů

Tzv. Folder Panel poskytuje přístup k souborům a složkám, spojeným s daným katalogem. S jeho pomocí lze provádět operace, jako je synchronizace údajů mezi katalogovými položkami a jejich předlohovými soubory či otevření, přesun, konverze nebo odstranění zvolených souborů, odkazovaných z katalogu. Podstatně důležitější, originálnější a rozmanitější jsou nicméně v případě zpracování funkce pro publikování obsahu katalogu.

Základní jsou zde nástroje pro slide-show. Podoba prezentací je plně v kompetenci uživatele, který může určit například rychlost a způsob přechodů, barvu pozadí, různé komentáře (včetně zvukových) aj. Hotovou prezentaci je možno uložit v podobě QuickTime videa.

Volby Slide Show.

Zvolené fotografie, obrázky, videa a zvuky lze rovněž pomocí příslušné funkce sloučit do podoby webovské prezentace. Podoba prezentace je určena šablonou, obsah je rozdělen do více stránek, přičemž se automaticky generuje odpovídající obsah s odkazy a náhledy. Proces generování a následných updatů novým obsahem lze automatizovat pomocí AppleScriptu.

Vizuální obsah je dále možno prezentovat v podobě Contact Sheets, tedy archů, sestavených z náhledů. Archy je možno uložit do různých grafických formátů, použitelných jak k profesionálnímu tiskovému výstupu, tak zaslání e-mailem či vytištění náhledu. Modifikovat lze přitom velikost nebo rozmístění jednotlivých náhledů a připojit zvolená metadata či vybrané anotace. PDF Layout Maker umožňuje obdobný typ výstupu do PDF souborů.

iv5f.gif

Nastavení pro Contact Sheet.

Zajímavé jsou také možnosti zálohování obsahu katalogu (včetně či bez odkazovaných souborů) na externím médiu (harddisk, CD-ROM) či sdílení katalogů (včetně podpory slide-show) s jinými uživateli, nevlastnícími MediaPro, pomocí bezplatné aplikace iView Catalog Reader.

Rozmanité možnosti poskytuje MediaPro při práci s ICC profily, použitelnými prostřednictvím technologie ColorSync v obrázcích . S pomocí odpovídajících nástrojů lze tyto profily nejen využít při zobrazení a tisku, ale rovněž vkládat či odstraňovat. Před vložením má přitom uživatel k dispozici náhled, umožňující mu volbu nejvhodnějšího profilu. Vložení profilů je možno provést i dávkově, a to v závislosti na barevném prostoru obrázku.

Nastavení ICC profilů lze měnit i hromadně.

MediaPro rovněž poskytuje poměrně komplexní sadu nástrojů pro úpravu digitálních fotografií: s jejich pomocí lze foto například oříznout, rotovat či zaostřit, k dispozici je i funkce pro odstranění červených očí (red-eye removal) či sledování a odstraňování úprav.

Závěrem

IView MediaPro je nejen (viz tyto uživatelské reakce, recenze a případové studie) podle našeho názoru skutečně vysoce zajímavým produktem, jehož širšímu rozšíření brání snad jen skutečnost, že zatím existuje pouze na platformě Macintosh. Pořídit jej lze za 160 USD, již zmíněná odlehčená verze pak za ještě více přijatelných 30 USD. Svým zaměřením se obě verze produktu hodí zejména pro fotografy, agentury, novináře, pre-pressové i webové designery a rovněž domácí uživatele, pracující intenzivně s multimédii - tedy souhrnně řečeno pro všechny, kdo kreativně využívají počítač. Do budoucna nezbývá než doufat, že se uživatelé dočkají i plnohodnotné implementace ve Windows a snad také nástavbových produktů, které podobně jako v případě Cumulusu Canto dovolí na iView Media Pro postavit i skutečně rozsáhlé systémy pro správu digitálních zdrojů.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: