Imposition Publisher: pokročilé řešení pro archovou montáž - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Imposition Publisher: pokročilé řešení pro archovou montáž

imposition montaz

16. července 2004, 00.00 | Léty prověřené řešení společnosti Farrukh Systems dovoluje zajistit archovou montáž v
malých i velkých provozech. Podporuje automatické i manuální nativní vyřazování z
postscriptových a PDF souborů, nabízí pokročilé možnosti práce s tiskovými značkami a
umí pracovat i metodou klient-server. Podrobnou recenzi tohoto výkonného produktu
naleznete v tomto článku

Archová montáž neboli impozice patří k zásadním činnostem v pre-pressovém workflow. Jsou proto pro ni k dispozici nejrůznější prostředky, jednoduššími utilitami a pluginy počínaje a pokročilými systémy konče. Někam doprostřed naznačeného spektra bychom mohli zařadit řešení společnosti Farrukh Systems Imposition Publisher. I když název produktu ani výrobce zřejmě většině našich čtenářů nic neřekne, máme co do činění s řešením, jež si pro své kvality již dokázalo najít zákazníky na mnoha nejrůznějších pracovištích předtiskové přípravy (výrobce hovoří o více jak 6000 instalacích). Vyznačuje se totiž velmi zajímavou a přehlednou koncepci, výkonností, stabilitou, flexibilitou nasazení a poměrně příznivým poměrem cena/výkon. Bylo tedy dost důvodů k tomu, abychom se jej rozhodli podrobněji přiblížit v této naší recenzi.

Popis řešení

Imposition Publisher je samostatným řešením, s jehož pomocí lze archovou montáž zajistit na platformách Windows i Macintosh. Produkt přitom existuje v různých verzích, odstupňovaných podle výkonnosti (a samozřejmě i ceny), mimo jednouživatelského nasazení je možný rovněž provoz formou klient-server, a to i na platformách Unix či Linux. V našem dalším výkladu se nejprve podíváme na základní vlastnosti, které jsou obvykle společné všem podobám produktu, poté se budeme věnovat odlišnostem jednotlivých variant.

Publisher dokáže zajistit vyřazení z postscriptových a PDF souborů, přičemž v rámci jedné úlohy lze kombinovat data z libovolně mnoha souborů v uvedených formátech. Pro korektní zpracování postscriptových souborů je ovšem třeba mít nainstalovány odpovídající podpůrné drivery (zohledňují aplikaci či tiskový driver, s jejichž pomocí byl daný postscriptový soubor vytvořen), které výrobce průběžně updatuje. Soubory, určené ke zpracování, se řadí ve zvláštním seznamu. Po zařazení souboru do tohoto seznamu se automaticky extrahují a k úpravám zpřístupní nejrůznější nastavení souboru, týkající se například formátu stránky, písem, separací, tiskových značek či přesahů. V rámci seznamu pak lze přeskupovat, odstraňovat či vkládat stránky (včetně vkládání stránek prázdných), možné je i dočasné odstavení stránek či souborů ze seznamu. Dále lze kontrolovat nastavení rozměrů stránky a okrajů v jednotlivých souborech a určit tak jednotně rozmístění stránek v rámci montáže bez nutnosti nového vytváření podkladového souboru. V případě separovaných souborů je možno různým způsobem měnit přiřazení plátů. Seznamy lze ukládat pro opakované použití, což může být vhodné zejména u podobných zakázek.

farr1f.gif

Seznam souborů určených ke zpracování

Automatické vyřazení stránek ze seznamu je pak určeno schématem (výrobce označuje jednoduše jako imposition). V jeho rámci se určují především počet, orientace a způsob řazení či umístění stránek v archu. Dále se kontrolují například odstupy stránek či korekce tloušťky papíru (creep) - podporovány jsou specifika různých typů vazby (lepená, šitá atp.). Schéma lze vytvářet a upravovat v odpovídajícím vizuálním editoru, součástí dodávky produktu je řada přednastavených schémat, odpovídajících běžné pre-pressové praxi. Je-li zapotřebí atypické vyřazení (natočení stránek pod různými úhly, různé formáty v rámci archu, nepravidelné řazení stránek atp.), například za účelem úspory filmu, lze použít virtuální stůl pro manuální montáž, skrývající se pod označením Flatwork. Ten dovoluje velmi precizní, interaktivní rozmístění stránek, s použitím nástrojů jako jsou pravítka, vodítka či mřížka.

farr3f.gif

Flatwork

Do montáže lze dále začlenit nejrůznější typy tiskových značek. K dispozici je přitom jak široká škála značek přednastavených (pasovací, ořezové, barevné klíny aj.), tak možnost tvorby značek vlastních (z EPS souborů). Obdobně lze použít i různé parametrické či uživatelem definované údaje (datová a časová razítka, název souboru či úlohy atp.). Rozmístění a konfiguraci značek je možno v podobě sady uložit pro opakované použití.

Poté, co jsou nastaveny všechny potřebné parametry, lze provést samotné vyřazení resp. výstup. Ten se konfiguruje prostřednictvím rozšířeného tiskového dialogu. V jeho rámci se určuje především výstupní zařízení a způsob vyřazení. Kontrolovat lze dále rozsah vyřazených stránek i archů, pořadí plátů (v případě separací), přesahy a mnoho dalšího. Vedle již zmíněného standardního vyřazení a flexibilní rozmístění stránek na archu (Flatwork) lze použít i funkci Step & Repeat a dále různým způsobem nastavitelný dlaždicový výstup (u příliš velkých archů) či optimalizované rozmístění stránek na dané médium (úspora filmů při osvitu). Podporována jsou specifika výstupu na osvitových jednotkách. Vyřazení lze ještě před výstupem zkontrolovat formou PDF náhledu: k jeho vytvoření je zapotřebí Acrobat Distiller. Konfiguraci výstupu je opět možno uložit pro opakované použití.

farr2f.gif

Dialog pro výstup

Varianty

Jak jsme již řekli výše, jádro produktu je dodáváno v různých konfiguracích, určených pro různé aplikace. Pilotní je zde nepochybně Studio Professional (3995 USD, obsahuje všechny podpůrné drivery pro PostScript a zahrnuje možnost nativního zpracování PDF). Odlehčenými podobami pak jsou Personal (1995 USD, drivery pouze pro QuarkXPress, InDesign, PageMaker a Corel Draw), PDF Native (2495 USD, pouze pro PDF soubory) a QuickPrint (1995 USD, pro digitální tiskárny a malé tiskové stroje - formát limitován do rozměru 330 x 457 mm).

Verze Client Server (7995 USD pro 1-5 uživatelů, 9995 USD pro neomezený počet uživatelů, obsahuje všechny drivery pro PostScript) se od výše popsaných workstation variací liší tím, že samotná montáž probíhá na serveru, klientská aplikace slouží pouze k určení souborů k vyřazení a nastavení způsobu montáže. Pro účely novinového průmyslu je určeno serverové řešení PagePairer, pro úsporný výstup na filmech pak Media Saver.

Závěrem

Imposition Publisher není rozhodně nejlacinějším řešením, nedá se ovšem předpokládat, že by si jej někdo pořizoval pouze k archové montáži brožur či jiných jednodušších publikací, u kterých si lze dobře vystačit s cenově podstatně dostupnějšími pluginy sázecích aplikací či Adobe Acrobatu. Doopravdy naplno využijí flexibilitu a rychlost zpracování, jež Publisher dokáže skutečně zajistit, zejména pracoviště, která vyřazují ve velkém a různorodě: typicky tedy pracoviště osvitová či CtP, některé z výše zmíněných variant produktu se pak hodí i pro digitální tisk či vydavatelství novin.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: