ImageMagick aneb kouzlení s obrázky (nejen) z příkazové řádky - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

ImageMagick aneb kouzlení s obrázky (nejen) z příkazové řádky

2. října 2002, 00.00 | Myslíte si, že řádkově řízené utility nejsou pro vás? A zkusili jste již ImageMagick?

Řádkově orientované utility se netěší v současném pre-pressu příliš velké oblibě. I když mnohdy mohou být důvody tohoto postoje oprávněné, často se zdá, že bariéra bránící ve využívání těchto produktů je čistě psychologická. Pre-pressoví profesionálové si zkrátka málokdy uvědomují, jak velký zisk jim může přinést využití dobře vytvořené aplikace, byť její ovládací prvky nehýří efektním grafickým rozhraním. Kapitolou samou pro sebe pak je nasazení řádkových utilit v serverových aplikacích, řízených přes webovské rozhraní - zde se výhody uvedeného typu aplikací násobí. Uvedená tvrzení platí beze zbytku v případě produktu ImageMagick, který si podrobněji přiblížíme v našem článku.

Co je ImageMagick?

ImageMagick je sada řádkově řízených programů, určených pro práci s obrázky. Jeho tvůrcem je nezisková organizace ImageMagick Studio. Vývojovou platformou této sady je Unix, produkt nicméně existuje v předkompilované podobě i pro řadu dalších platforem (Mac, Windows, OS/2, VMS). Programy i jejich zdrojové kódy jsou využitelné zdarma, a to i v případě komerčních aplikací sady. To, že se jedná o produkt třídy freeware, ovšem neznamená, že by ImageMagick byla pro profesionály nezajímavá. Naopak, jedná se o velmi vyzrálou kolekci nástrojů, která v mnoha ohledech dokáže víc než leckterá drahá komerční aplikace. O kvalitách ImageMagick vypovídá například počet formátů, které je tato sada schopna zpracovat: v současnosti je jich osmdesát sedm, přičemž další stále přibývají. Najdeme mezi nimi ty nejrozšířenější (TIFF, GIF, PNG, WMF), nejpotřebnější (PS, EPS, PDF, JPEG), nejnovější (SVG, MNG, WBMP), nejexotičtější (ILBM, MTV, P7) a dokonce i jeden vlastní, určený k reprezentaci bitmap (MIFF - Magick Image File Format). Podporovány nejsou jenom obrázky, ale i text (TXT, HTML) a truetypové fonty (TTF).

Produkt je koncipován tak, aby jeho funkce bylo možno rozšiřovat obdobnými aplikacemi jiných vývojářů a zároveň byla snadná jeho integrace do současných nebo nově vyvíjených programů či serverových řešení v lokálních sítích i internetu. K dispozici jsou přitom nejrůznější rozhraní pro spolupráci s mnoha programovacími jazyky (C, Perl, Python, Java aj.).

Stažení a instalace

Pro ImageMagick je nejlépe vyrazit na server www.imagemagick.org. Zde uživatel nalezne nejen odkazy na instalační balíčky pro řadu operačních systémů (umístěné na různých serverech), ale rovněž mnoho důležitých informací, týkajících se používání sady i jejích doplňků.

Pro naši recenzi jsme stáhli a testovali předkompilovanou verzi určenou pro Windows. (Vzhledem k povaze produktu lze nicméně další popis až na výjimky využít i při práci na jiných platformách.) Ta se dodává v podobě jediného EXE-souboru. Po jeho spuštění se provede standardní instalace, řízená průvodcem, do zvoleného adresáře. (V naší konfiguraci Windows nefungovala po instalaci do adresáře Program Files vyhledávací cesta přidaná instalačním programem do souboru autoexec.bat, a museli jsme ji zde změnit na c:\progra~1\imagemagick-5.4.9-q16.) Mimo utilit samých obsahuje adresář sady zejména nejrůznější konfigurační soubory (ve formátu XML), systémové knihovny (DLL) a dokumentaci ve formátu HTML. Nainstalovat lze rovněž skriptovací doplňky pro Perl, VBscript, Visual Basic a WSH.

Instalační dialog ImageMagick pro Windows

Rozbalením instalačního balíčku instalace (přinejmenším v případě vyšších nároků na schopnosti sady) zdaleka nekončí. Pro práci s určitými formáty totiž ImageMagick využívá aplikace nezávislých vývojářů (opět třídy freeware), jako jsou například populární interpret PostScriptu a PDF Ghostscript, program libwmf pro Windows Metafile či libxml pro SVG. Stažení a instalace těchto aplikací zabere nemálo času a vyžaduje poměrně zručného uživatele. (Někdy jde o unixové produkty, které je třeba kompilovat z jejich zdrojových kódů.) Jednotlivá rozšíření (v ImageMagick označená jako delegats - delegáti), spolu s potřebnými odkazy, jsou nicméně dobře popsána v dokumentaci. Navíc není nutno instalovat více, než je právě potřeba - jednotlivé nástroje fungují i při absenci kteréhokoli delegáta, pouze pak nedokáží zpracovat příslušné formáty. Dá se předpokládat, že hned po instalaci základní sady přidá většina uživatelů do systému aplikace pro nejpotřebnější formáty (např. již zmíněný Ghostscript) a na další přijde řada až v případě potřeby.

Zprovoznění i provozování ImageMagick je prakticky nemožné bez uživatelského manuálu, který je přímo v instalaci dodáván jako sada HTML souborů. Zpracování dokumentace lze těžko něco vytknout. Uživatel má k dispozici podrobný, přehledný a jednotně formátovaný popis všech instalací (sada i delegáti) a jednotlivých komponent sady, doplněný řadou názorných a inspirativních příkladů. Prostřednictvím odkazů lze přitom snadno přejít na stránky, týkající se jednotlivých rozšíření i projektů, stavějících své fungování na ImageMagick.

Popis jednotlivých utilit

Popsat fungování a možnosti jednotlivých komponent ImageMagick podrobně není v rámci jednoho článku dost dobře možné. Každá utilita totiž nabízí velké množství voleb nastavitelných pomocí přepínačů. Z tohoto důvodu se omezíme na rámcový popis určení jednotlivých programů, pro bližší popis musí uživatel sáhnout po dokumentaci.

Dopředu ještě poznamenejme, že ne všechny nástroje mají stejnou užitnou hodnotu. Některé jsou pro opravdu univerzální použití (Convert nebo Mogrify, Identify), jiné slouží ke specializovanějším úkonům (Composite, Montage, Conjure) a některé nebude uživatel nepřipojený k unixovému X-serveru vůbec potřebovat (Display, Animate, Import). Specifikem Windows verze pak je grafický frontend Image Magick Display (viz dále.).

Convert
Bezesporu klíčová utilita sady, která bývá využívána nejčastěji. Umožňuje převádět obrázky z jednoho formátu do jiného a přitom na ně aplikovat řadu nejrůznějších transformací. Formát převáděného obrázku je určen automaticky, lze jej nicméně specifikovat i na příkazovém řádku.
Z nabízených transformací uveďme alespoň pár nejzajímavějších: Obrázek je možno anotovat textem ve zvoleném truetypovém fontu, přičemž je možno automaticky vložit nejrůznější systémové údaje související s obrázkem (jméno diskového souboru, rozměry či rozlišení). Možné je i "pokreslení" obrázku zvolenými geometrickými tvary a ohraničení rámečkem zvolené barvy a tvaru (ornamenty). Dále lze vícestránkový obrázek rozdělit do jednotlivých souborů nebo naopak z více obrázků vytvořit animaci či náhledovou tapetu. K dispozici je také převod mezi barevnými modely, kde samozřejmě nechybí Gray, RGB a CMYK, převodník rovněž podporuje řadu formátů pro kompresi (ZIP, LZW, JPEG aj.). Možné jsou i změna velikosti (s příp. využití řady downsamplingových filtrů), ořez, vyladění jasu, sytosti, kontrastu a histogramu atd.

Mogrify
Utilita určená k úpravám obrázků. Od Convert se podle všeho liší pouze tím, že výsledek zadaných úprav zapíše do stejného souboru.

Identify
Tento program poskytuje podrobné údaje o zvoleném obrázku. Mimo jiné lze získat informace o formátu, rozměrech, barevném prostoru, počtu barev, barvě pozadí a popředí, prokladu, kompresi, velikosti a čase potřebném k načtení nebo zpracování obrázku. Identify také dokáže rozpoznat, zda je soubor nekompletní nebo poškozený.

Montage
Tato aplikace slouží k vytváření kompozitních obrázků. Při kompozici lze jednotlivé obrázky libovolně přesouvat, ořezávat apod. Vstup i výstup je možný v libovolném z podporovaných formátů a to i při použití komprese. Zajímavé možnosti především při operacích na úrovni bodu (přepsání, sloučení, diference apod.).

Composite
Poskytuje obdobné funkce jako Montage s tím, že je určena ke zpracování jediného obrázku. Při skládání lze využít masek.

Display
Display je program pro zpracování a zobrazování obrázků v rozhraní X server. Obrázek může být zobrazen jako pozadí libovolného okna. Při zpracování obrázků lze použít prakticky všechny funkce výše popsaných utilit. Omezeným, ale zato i bez X serveru fungující verzí tohoto programu ve Windows je ImageMagick Display.

Prostředí aplikace ImageMagick Display.

Animate
Animate slouží ke zobrazení sekvence obrázků v prostředí X serveru.

Import
Import je určen ke grabování oken v prostředí X serveru. Vystřihnout lze okno, celou obrazovku nebo její vybranou část. Okno ke snímání lze vybrat myší nebo zadáním jeho id či názvu. Po sejmutí je možno obsah obrázku zobrazit, vytisknout nebo upravit s pomocí utility Display.

Conjure
Umožňuje ke zpracování obrázků použít tzv. Magick scripting language (MSL), postavený na XML. Zatím se jedná o produkt v raném stádiu vývoje.

ImageMagick Studio

Jak jsme již řekli, stránky ImageMagick obsahují odkaz na řadu zajímavých projektů, využívajících pro svůj chod uvedený produkt. Z nich působí asi nejzajímavěji ImageMagick Studio, což je on-line aplikace, umožňující provádět operace s obrázky přímo v prostředí webovského prohlížeče. Poté, co uživatel zvolí příslušný odkaz, zobrazí se mu stránka, na které určí umístění obrázkového souboru (lokální disk nebo URL). K dispozici je také vzorový testovací obrázek. Stiskem tlačítka View se zvolený obrázek zobrazí v prostředí Studia. V podobě záložek se zde nabízí nejrůznější funkce (zajišťované právě nástroji z ImageMagick), které lze na daný obrázek aplikovat. K dispozici jsou mimo jiné převod formátu, úprava velikosti a barev, transformace, anotace zvoleným truetypovým fontem, pokreslení zvolenými grafickými objekty nebo kompozice s jiným obrázkem. I když rychlost práce v prostředí browseru samozřejmě hodně závisí na rychlosti internetového připojení, lze Studio považovat za nástroj použitelný nejen k testování, ale i seriózní práci. Dostupnost z Internetu činí tuto aplikaci použitelnou na každém počítači vybaveném příslušným připojením a webovským prohlížečem, bez ohledu na operačním systému, nutnosti cokoli instalovat a konfigurovat atd. Správci sítí mohou Studio využít jako inspiraci pro obdobnou vlastní službu, postavenou na ImageMagick.

Rozhraní ImageMagick Studia.

Závěrem

I když ImageMagick bude asi na leckterého uživatele, zvyklého pracovat výlučně v grafickém prostředí, působit poněkud nezvykle, své příznivce si jistě najde (resp. již nachází). Svým zaměřením je ideální především k hromadnému zpracování obrázkových dat a síťovému nasazení, dobrou práci může nicméně vykonat i při běžných úkonech každodenní publikační praxe, jako jsou převod mezi formáty, ořez, redukce počtu barev či tvorba náhledů a animací. Nevyžaduje přitom žádné finanční investice a není ani nijak náročná na použitý hardware, čas strávený jejím zprovozněním a osvojením se tak zcela jistě zúročí.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: