Filmové efekty II - 3. díl: Jak na export videa nejen v Adobe Premiere, 2. část - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Filmové efekty II - 3. díl: Jak na export videa nejen v Adobe Premiere, 2. část

video

22. května 2007, 00.00 | Své znalosti z předchozí části o kompresi videa v Adobe Premiere dnes rozšíříme o export z jakéhokoliv programu a filtraci a kompresi pomocí nepostradatelného nástroje - VirtualDubu.

V minulém díle jsme se podrobně věnovali exportu digitálního videa v programu Adobe Premiere. Dnes si ukážeme, jak komprimovat video nezávisle na použitém editačním softwaru a ještě k tomu kvalitněji. Daní za to je zvýšení strojového času i navýšení práce uživatele. Pokud pracujete na serióznějším projektu, než je záznam bratrancovy jízdy na kole, určitě se vám bude dnešní článek hodit.
Ještě opět upozorním na fakt, že návod se týká exportu klasického digitálního videa nagrabovaného z kamery. Máte-li jinak nastavený projekt (třeba na 800 x 600 px, square pixels), zkuste si podle toho, co jsme si řekli v minulém dílu spočítat, jaké budete používat rozlišení, a zda potřebujete odstraňovat prokládání.
Postup, který si nyní ukážeme, je o něco složitější než předchozí, ne však o mnoho. Budeme k němu kromě Adobe Premiere potřebovat ještě freewarový program VirtualDub (odkaz na stránky s programem naleznete na konci tohoto tutoriálu). Idea je ta, že z Premiéry vyexportujeme DV AVI soubor, u kterého provedeme deinterlacing, zmenšení a kompresi obrazu i zvuku ve VirtualDubu. Pusťme se tedy do toho.

Export DV z Adobe Premiere

I když píšu Premiere, následující návod popisuje nastavení exportu nezávislé na editačním programu. Nebudu hovořit o žádných volbách, které byste ve svém programu nenašli. Prvním krokem je totiž pouze získat DV AVI soubor se sestříhaným videem.
V Adobe Premiere si označíme časovou osu, ze které chceme exportovat, a použijeme funkci File - Export - Movie, nebo klávesovou zkratku Ctrl + M. Vybereme jméno souboru a umístění a klepneme na tlačítko Settings pro změnu a upřesnění nastavení. Narozdíl od předchozího tutoriálu budeme exportovat do DV, proto je potřeba ujistit se, že v roletovém menu File Type vidíme Microsoft DV AVI. V sekci Video bychom měli mít Compressor nastaven na DV (PAL) a neuškodí, pokud bude správnému nastavení projektu odpovídat i vybraná položka v nabídce Pixel Aspect Ratio (vzhledem k tomu, že ale video budeme stejně zmenšovat ve VirtualDubu, tak na tom až tak nezáleží). Aktuální nastavení ilustruje obrázek 1.

Upozornění: Pokud změníte typ výsledného souboru v sekci General z Microsoft DV AVI na něco jiného, neobjeví se vám v nabídce Compressor položka DV (PAL). Jestli tedy marně hledáte, kde že ten PAL je, pak si zkontrolujte nastavení v sekci General.


Obr. 1.: Nastavení video komprese při exportu do DV AVI.

V sekci Keyframe and Rendering je potřeba nezaškrtávat odstranění prokládání (Deinterlace Video Footage) a ujistit se, že pořadí půlsnímků je nastaveno na Lower Field First (což odpovídá PALu). Kdybychom nastavili pořadí půlsnímků špatně, budou se pohybující se objekty ve výsledném videu pohybovat trhaně (nejprve bychom totiž chybně zobrazovali půlsnímek v čase 1/50 s, pak ten pořízený v 0/50 s, následoval by 2/50 s atd.). Nastavení audia ponecháme na hodnotách odpovídajících nastavení projektu.


Obr. 2.: Nastavení nabídky Keyframe and Rendering. Poté klepněte na tlačítko Save.

Abychom nemuseli při každém exportu znovu upravovat všechny hodnoty, doporučuji si nastavení uložit klepnutím na tlačítko Save v levém dolním rohu okna Export Movie Settings (viz obrázek 2). Zvolte výstižné jméno a dostatečně shrnující popis nastavení. Obzvlášť doporučuji si do názvu napsat, zda jde o 4:3 nebo 16:9 export, DV AVI nebo nekomprimovaný export, atp. (viz obrázek 3). Rozhodně nepoužívejte názvy "export1", protože, jak vypadá takové nastavení, za chvíli zapomenete.


Obr. 3.: Příklad vhodného pojmenování nastavení exportu.

Klepněte na OK a poté na Save, čímž spustíte export videa. Tím jste skončili s prací v Adobe Premiere (či jiném editačním softwaru) a přesuneme se do programu VirtualDub. Získali jsme DV AVI video, které se při přehrávání na počítači (třeba ve Windows Media Playeru) může v tuto chvíli jevit jako divně kostičkované (jako by bylo v nižším rozlišení). Na tento vzhled při přehrávání v obyčejném přehrávači nedbejte, rozhodující bude, jestli video vypadá v pořádku po otevření ve VirtualDubu.

VirtualDub

Spustíme program VirtualDub a v něm otevřeme před chvílí vyexportovaný soubor (File - Open video file). Jestliže VDub odmítá otevřít DV AVI soubor, chybí nám na počítači potřebný kodek. Některé DV kodeky jsou zdarma ke stažení na Internetu. Můžete si vybrat, jaký chcete, nebo použít např. Panasonic DV Codec, který naleznete pod odkazem na konci tohoto tutoriálu. Kromě DV kodeku je vhodné nainstalovat ještě pár užitečných filtrů a MP3 kodek (odkazy naleznete opět na konci tutoriálu). Nový kodek a filtry se ve VDubu objeví samozřejmě až po jeho opětovném spuštění.
VirtualDub, ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, je program velice mocný. Práci bez něj si již několik let nedovedu představit. Po otevření video souboru vidíme v levé části jeho zdrojovou podobu a v pravé části výstupní video po aplikaci filtrů. Málokdo však používá na svém monitoru takové rozlišení, aby naráz viděl vedle sebe celý obraz vstupního i výstupního videa. Jestliže chcete spatřit větší část z výstupního videa, klikněte nad levou polovinou okna (vstupním videem) na pravé tlačítko myši a z kontextového menu vyberte zmenšení, třeba na 50 % (obrázek 4).


Obr. 4.: Náhled na video můžeme zmenšit (vlevo), takže pak uvidíme obě videa (vpravo).


Obr. 5.: Ech, co je to za hnus? No přece prokládání obrazu!

Odstranění prokládání

Pokud ve videu nalezneme místo, kde se objekty rychleji pohybují, můžeme zcela jasně spatřit interlacing (prokládání obrazu) – viz obrázek 5. Abychom se prokládání zbavili, je nutné použít nějaký rozumný deinterlace filter, což bude náš první krok v nastavení finálního exportu. Z hlavní programové nabídky vyberte Video - Filters, nebo stiskněte klávesovou zkratku Ctrl + F. Objeví se okno s přehledem dostupných filtrů (obrázek 11). Zatím zde nic není, to ale změníme klepnutím na tlačítko Add. Ze seznamu filtrů vybereme smart deinterlace (ten není součástí základní instalace VDubu). Objeví se okno s možnostmi nastavení filtru.
Zde se dostáváme k menšímu kameni úrazu. Neexistuje univerzální recept na správné nastavení. Různá videa obsahují různé množství pohybu. V extrémnějších případech bude nutné si s nastavením filtru pohrát individuálně, protože v případě velkého pohybu a špatného nastavení smart deinterlace generuje nepříjemné artefakty (viz obrázek 6).
Ve většině případů ale poměrně dobře funguje nastavení Frame-and-field differencing, Edge-directed interpolate, Compare color channels, Motion map denoising, Motion treshold: 15, Scene change treshold: 100 (viz obrázek 7).


Obr. 6.: Artefakty způsobené špatným nastavení filtru smart deinterlace.


Obr. 7.: Nastavení filtru smart deinterlace, které vyhovuje většině sestřihů.

Pokud byste provedli odstranění prokládání základním filtrem VirtualDubu (deinterlace s nastavením Blend), prokládání by bylo odstraněno prolnutím, což nevypadá příliš dobře. Srovnání různých metod deinterlacingu je vidět na obrázku 8.


Obr. 8.: Srovnání části obrazu bez odstraněného prokládání (vlevo), s deinterlacingem pomocí blend fields (uprostřed) a filtrem smart deinterlace s volbou edge-directed interpolate (vpravo).

Změna rozlišení

Jakmile jsme odstranili prokládání, můžeme změnit rozlišení videa. Kdybychom to udělali obráceně, nepříjemného obrazového efektu prokládání bychom se vlastně nezbavili, spíše bychom ho ještě více zvýraznili, což jistě nechceme. Dávejte tedy pozor – na pořadí filtrů záleží.
Pro změnu rozlišení tedy použijeme další filtr (kliknutím na Add v okně filtrů). Můj oblíbený je smart resize. Přidáme jej mezi použité efekty a podíváme se na jeho nastavení. Velikost obrazu zmenšíme tak, aby výsledné video mělo správný poměr stran za použití čtvercových pixelů (viz tabulka v předchozím díle tohoto tutoriálu).
Filter mode nastavíme buď na Bilinear (je rychlejší na výpočet, ale malinko méně kvalitní), nebo na Precise bicubic (časově náročné, nejlepší možná kvalita). Rozdíl obou metod je co do kvality jen minimální. Časová náročnost bikubického přepočtu je ale výrazně vyšší. Zvažte sami, kterou metodu použijete.
V dalších nastaveních ponechte Interlaced nezaškrtnuté (nechceme, aby byl náš výsledek opět prokládaný) a Letterbox image zaškrtněte pouze, pokud chcete kolem obrazu (například nahoru a dolu) přidat černé pruhy (přehrávače to obvykle dělají samy v režimu fullscreen, takže umělé vytváření černých pruhů je v podstatě zbytečné). Potvrdíme výběr filtru s popsaným nastavením klepnutím na OK (obrázek 9).
Zmenšování obrazu vede k mírnému rozmazání obrazu. Čím více video zmenšíme, tím spíše je vhodné jej alespoň trochu doostřit. Můžeme k tomu použít integrovaný filtr VirtualDubu s názvem sharpen. Jeho nastavení je více než jednoduché, posuvníkem ovlivňujeme míru zostření (hodnota 10 by měla vyhovovat ve většině případů – obrázek 10).
Další filtry již nebudeme potřebovat. V přehledu jen zkontrolujeme, zda je pořadí efektů správné (viz obrázek 11) a potvrdíme výběr klepnutím na OK.


Obr. 9.: Nastavení filtru smart resize.


Obr. 10.: Nastavení filtru sharpen.


Obr. 11.: Přehled použitých filtrů (čísla vlevo udávají vstupní a výstupní rozlišení obrazu daného filtru).

Tip: VirtualDub disponuje filtry na odstranění šumu (denoiser) nebo na zesvětlení či ztmavení obrazu (levels) a mnoho dalších. Projděte si všechny. Možná se vám budou někdy hodit. Pokud vám nabídka nedostačuje, podívejte se na Internetu po dalších filtrech, bývají zdarma ke stažení.

Audio komprese

Filtraci obrazu jsme si tedy již probrali. Nyní musíme zvolit audio a video kodek pro kompresi. Pusťme se nejprve do komprese zvuku. V hlavním menu klepneme na Audio - Full processing mode a poté na Audio - Compression (bez změny režimu bychom se k audiokompresi nedostali). Podle toho, jaké audiokodeky máme nainstalovány, bude vypadat i okno, které se otevře. Pokud nemáte na počítači žádný vhodný kodek, můžete si nainstalovat MPEG Layer-3, na nějž je odkaz na konci tohoto tutoriálu. Já jsem vybral právě zmíněný MPEG Layer-3 s datovým tokem 160 kbps a vzorkovací frekvencí 48 kHz (obrázek 12). Vzorkovací frekvenci se snažte dodržovat od práce v Adobe Premiere až do finálního exportu stejnou.


Obr. 12.: Výběr audio kodeku s určitým nastavením.

Video komprese

Potvrdíme výběr audio kodeku a vrhneme se na nastavení video komprese, které bude trochu složitější. Z hlavního menu vybereme Video - Compression, nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + P. Objeví se okno s velkým seznamem kodeků, které máme na počítači nainstalovány. Z nabídky vybereme XviD nebo DivX (v tomto tutoriálu pracuji s kodekem XviD) – viz obrázek 13.


Obr. 13.: Dostupné videokodeky.

Poté klepneme na tlačítko Configure, čímž se dostaneme k nastavením použitého kodeku. U XviDu si můžeme vybrat některý z předdefinovaných profilů (Profile). Pokud nemáte nějaké zvláštní požadavky, doporučuji Portable PAL, Home Theatre PAL nebo Advanced Simple @ L4.
Co ale ovlivní zdaleka nejvíce vzhled výsledného videa, je datový tok (bitrate). Samozřejmě, že čím vyšší datový tok, tím vyšší může být kvalita obrazu. Není však třeba hnát hodnoty do extrému. Doporučená minima a maxima pro různá rozlišení nalezneme v již zmiňované tabulce v minulém díle seriálu. Při rozlišení 512 x 384 pixelů můžeme tedy datový tok velkoryse nastavit na 1 800 kbps (obrázek 14). Zavřeme okna a v menu programu zvolíme File - Save as AVI, vybereme jméno a umístění a klikneme na Save, čímž spustíme export, a jsme hotovi.


Obr. 14.: Nastavení komprese v XviDu

Dvouprůchodová komprese

Ve většině případů je vhodné komprimovat obraz dvouprůchodově (tedy nastavit Encoding type na Twopass). Obzvlášť se výhoda dvouprůchodového zpracování projeví u filmů s větším množstvím střihů a akce. V prvním průchodu si kodek projde video a poznamená si do externího souboru (jeho umístění nastavíte po klepnutí na more vedle Encoding type) informace, které mu v druhém průchodu pomohou optimalizovat využití povoleného datového toku. Pokud si můžete časově dovolit dvouprůchodovou kompresi, udělejte to.
Otevřeme si tedy opět okno s detailním nastavením kodeku a změníme Encoding type na Twopass - 1st pass. Možnost ovlivnění datového toku se deaktivuje, protože při prvním průchodu na vybraném datovém toku nezáleží. Klepněte na OK a pak ještě jednou, abyste potvrdili výběr i nastavení kodeku a vrátili se do hlavního okna. Poté použijte klávesovou zkratku F7 nebo z programového menu vyberte File - Save As AVI. Pojmenujte soubor, jak uznáte za vhodné a zaškrtněte checkbox Don´t run this job now ... (obrázek 15). Tím pošlete export do fronty VirtualDubu (děláme to pro naše vlastní pohodlí, nemá to vliv na kvalitu výsledku). Klepněte na Save.


Obr. 15.: Nezapomeňte zaškrtnout volbu Don´t run this job now.

Pomocí Ctrl + P se dostaneme opět do nabídky kodeků a klepneme na Configure. Encoding type je nutno změnit na Twopass - 2nd pass, což vede k aktivaci políčka s hodnotou datového toku. Nastavíme bitrate dle svých představ (opět třeba na 1 800 kbps), klikneme na obě OK a soubor opět uložíme (File - Save as AVI nebo F7). Pojmenujeme jej jinak než předchozí soubor a opět zaškrtneme políčko Don´t run this job now .... Pokud bychom nyní checkbox nezaškrtli, spustil by se export, který by používal informace o důležitých místech ve filmu z nějakého starého konfiguračního souboru, což nechceme. Klepneme na Save, takže i druhý průchod exportu bude zařazen do fronty úloh. Nyní si frontu otevřeme. Klepneme na File - Job control, nebo použijeme klávesovou zkratku F4. Okno, které se objeví, vidíme na obrázku 16.


Obr. 16.: Fronta úloh čekajících na zpracování.

Tip: Abychom nemuseli pokaždé nastavovat všechno znovu, je dobré si konfiguraci VirtualDubu uložit. Z hlavního menu programu vybereme File - Save processing settings, nebo použijeme klávesovou zkratku Ctrl + S. Jestliže ve VirtualDubu jenom exportujeme, není třeba zaškrtávat žádné další políčko, pouze v otevřeném okně vybereme jméno a umístění našeho nastavení.

Úlohy je možné mazat, také lze měnit jejich pořadí. My ale nic takového dělat nebudeme, pouze klikneme na Start a zajdeme si na oběd, protože export s použitými filtry bude nějakou tu chvíli trvat.

Další variace

Uvedený postup je dostatečně kvalitní pro export většiny videí. Existuje ale mnoho možností a obměn, o kterých je dobré alespoň vědět a případně zvážit, zda je příště nezahrnout do celého procesu exportování videa.

Export přes VirtualDub na dva kroky

Při dvouprůchodovém exportu je vhodné provést export ve VirtualDubu s mezikrokem. VDub totiž v obou průchodech zbytečně počítá, jak bude obraz vypadat se všemi filtry, což může znamenat mnoho strojového času. Proto se někdy hodí aplikovat všechny filtry a nechat video uložit do nekomprimovaného videa nebo bezeztrátové komprese (např. kodek Huffyuv). Výsledek prvního exportu pak ve VDubu opět otevřeme a provedeme už jen dvouprůchodovou kompresi do XviDu bez použití filtru v režimu Video - Fast recompress (ignorují se efekty).

Komprese audia v jiném programu

Pokud nejste spokojeni s nabídkou komprese audia, kterou vám nabízí VirtualDub, můžete provést kompresi do svého oblíbeného audio formátu v jiném programu. Pokud tak máte v plánu učinit, je dobré na to pamatovat již v Adobe Premiere (či jiném editačním softwaru) a exportovat zvlášť audio stopu a zvlášť video. Obraz zpracujte dle výše uvedeného návodu. Zkomprimovanou audiostopu můžeme s videem slepit například pomocí programu VirtualDubMod (je zdarma ke stažení na Internetu). Jak slepit audio s videem? Snadno.
Spusťte VirtualDubMod a otevřete v něm zkomprimovaný videosoubor. Poté z hlavní programové nabídky vyberte Streams - Stream list. V okně, které se objeví, klikněte na Add a na disku najděte zkomprimovaný audiosoubor. Ten se poté objeví v seznamu dostupných audio streamů (viz obrázek 17). Nezapomeňte přepnout režim exportu na Direct stream copy (obrázek 18). Tím docílíte pouhého kopírování video složky, aniž by se obraz nějak přepočítával. Tak a teď již stačí výsledek jenom uložit.


Obr. 17.: Okno s přehledem dostupných zvukových stop. Nyní je zde námi vybraný komprimovaný MP3 soubor.


Obr. 18.: Při "slepování" videa přepněte režim na Direct stream copy.

Použití frameserveru

Zdatnějším uživatelům je možné doporučit export z Adobe Premiere do VirtualDubu přes některý frameserver (např. DebugMode Frameserver). Video se nemusí z Premiéry exportovat do samostatného DV AVI souboru, nedochází k přeukládání. Frameserver funguje jako "roura" mezi Premiérou a VirtualDubem. Následné zpracování videa ve VirtualDubu funguje stejně jako ve výše popsaném detailním návodu.

Použití jiných programů

Pokud nechceme video ukládat do AVI, ale třeba do QuickTimu nebo WMV, budeme muset použít jiný program. Například Windows Media Encoder či univerzální Canopus ProCoder. Tyto programy jsou poměrně přímočaré a se znalostmi z tohoto tutoriálu o exportu videa se je určitě naučíte sami snadno ovládat.

Nezbývá než popřát hodně štěstí při natáčení, střihu i exportu vašich videí. Snad i pokročilí amatérští filmaři si z tohoto článku odnesli nějaké nové informace. Na závěr jen shrnu kroky, které jsme při exportu s VirtualDubem provedli.

  • Export z editačního programu - DV PAL, buď Standard (4:3) nebo Widescreen (16:9)
  • Ve VDubu aplikace filtrů smart deinterlace, smart resize a sharpen
  • Nastavení komprese audia (MP3)
  • (Dvouprůchodová) komprese videa (XviD)

Přehled relevantních odkazů:

VirtualDub - oficiální stránka
VirtualDubMod - oficiální stránka
Smart resize a smart deinterlace - filtry pro VirtualDub použité v tomto tutoriálu
Panasonic DV codec - umožňuje práci s DV ve VDubu
MPEG Layer III codec - umožňuje kompresi audia do MP3 ve VirtualDubu
XviD codec - umožňuje kompresi videa nejen ve VirtualDubu

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Digitální video  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: