EFI XF verze 3.1 (SP3): Recenze - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

EFI XF verze 3.1 (SP3): Recenze

20. listopadu 2007, 00.00 | Společnost EFI v tomto roce uvedla novou verzi svého ripu EFI Colorproof XF 3.1, použitelného zejména pro nátisky, fotografickou produkci a tisk billboardů. V této recenzi se dočtete, co vše daný rip nabízí, jaké jsou jeho klady a zápory a jak dopadl v našem testu.

Společnost EFI v tomto roce uvedla novou verzi svého ripu EFI Colorproof XF 3.1. Koncepce ripu navazuje na odkoupený produkt BestColor Proof, který původně patřil k řešením určeným hlavně pro digitální nátisk. XF 3.1 tuto kategorii značně přesahuje, po odkoupení výrobce velkoplošných tiskáren Vutec se ještě více posiluje pozice názvu ColorProof v segmentu signmakingu a produkčních digitálních tiskáren. Z původního programu se v rozhraní nic nezachovalo. Zůstalo jádro, nicméně i u něj je vidět znatelný pokrok.

efixf1f.jpg

Výhody
Dobře řešené rozhraní
Nastavení tiskových a ořezových značek
Nesting
Správa barev
Optimalizace ICC
Možnosti v oblasti nátisků
Architektura klient-server: výhoda při síťovém nasazení
Podpora Mac OS X

Nevýhody
Absence podpory pro tiskárny s vyřezáváním motivů (řezací plotr)
Nároky na systém
Architektura klient-server: nároky na systém
Způsob podpory, dostupnost informací
Problémy s vícekanálovými tiskárnami
Linearizace
Lokalizace

Instalace

Samotná instalace je bezproblémová, jak na Windows tak na Mac OS X je průběh bez komplikací, nutností je přítomnost USB klíče. Méně příjemné je, že EFI XF vám do systému instaluje příslušné služby s aktivací při startu systému. Jednak na to nejste upozorněni a za druhé, tyto služby zaberou dosti operační paměti a při práci také procesorového času. Přitom by klidně mohly být spouštěny až ve chvíli, kdy je skutečně potřebujete. Chápu, že to souvisí s architekturou klient-server, ale z vlastních zkušeností vím, že existuje mnoho instalací jednouživatelských, přičemž základní verze EFI XF v podstatě k takovéhle oblasti využití přímo vybízí. Pokud tedy chcete ovlivnit tato nastavení, musíte "vyrazit" do nastavení systému a tato ručně upravit.

Po instalaci vám zůstane v liště nebo docku aktivována ikonka, která zobrazuje stav ripu: spuštění, zastavení anebo spouštění. Dále zde můžete zjistit informace o čísle vašeho HW klíče nebo platnosti licence. U té se chvíli zastavím. Ochrana výrobce ripu je postavena na použití "donglu" (USB klíč) a licenčního klíče v hexadecimálním formátu. USB klíč vám jako takový dovoluje spuštění programu, licenční klíč určuje, které vlastnosti programu jsou nebo nejsou dostupné. Licenční klíč získáte po zadání čísla USB klíče a EAC kódu dle zakoupené verze na registračních stránkách. Přijde mi to až příliš složité, jiní výrobci mají tuto proceduru jištěnu přímo USB klíčem, který v případě rozšíření funkcí programu jde pohodlně aktivovat přes Internet. Zde EFI tak trochu "trpí stihomamem". Podobně jako jiní výrobci tímto komplikuje život legálním uživatelům.

Zpět k instalaci. Při instalování máte na výběr, zda budete chtít instalovat server, klienta či job manager. U posledních dvou není přítomnost USB klíče potřebná, protože slouží pouze jako rozhraní pro správu serveru a jeho rozšířeni. Klient plnohodnotně, Job Manager pouze pro tiskové fronty.

Dále máte při instalaci možnost výběru ICC profilů pro dané tiskárny. Jedná se o všeobecné profily, některé z nich pamatují ještě doby prvních verzí BestColoru.

Rozhraní

Po instalaci, a následném restartu se po přihlášení do systémů objeví stavová ikonka EFI XF, která zobrazuje průběh spuštění, aktivace USB a licenčního klíče. Stav spuštění dává najevo zeleným zabarvením. Pokud jste připojeni na Internet, tak výběrem z jejího kontextového menu můžete spustit zjišťování a instalaci nových verzí produktu, dále si lze stáhnout i ICC profily. Ohledně aktualizací - a tohle doporučeni prosím berte všeobecně – nežli začnete aktualizovat, počkejte buďto nějaký čas nebo alespoň na doporučení prodejce, a to tím spíše, pokud vaše stávající instalace je funkční. Ještě jednou, jedná se o všeobecné doporučení, než začnete cokoli updatovat, ujistěte se, že se jedná o stabilní update.

efixf2f.jpg

Ovládaní ripu zajišťuje aplikace "EFI Colorproof XF Client". Po zadání adresy, na které běží server, jména a hesla vstupujete do prostředí s možnostmi ovládaní odpovídajícími nastavené úrovni zabezpečení a zakoupené verzi ripu.

Oproti minulosti se rapidně zlepšila ergonomie. Původní BestColor sice nebyl zrovna standardem v ovládaní, ale logiku nepostrádal. Ovšem změna BestColor na EFI XF přinesla radikální změnu rozhraní, kterou jsem nepovažoval za rozumnou. Od verze 3.1 nicméně došlo k zásadnímu posunu k lepšímu a zdá se mi, že nakonec ovládání XF má co do sebe a tímto původní BestColor překonává. Intuitivní rozhodně není, ale v tomhle směru je na tom stále lépe, než leckterá konkurence.

Možnosti

Hlavní okna aplikace tvoří položky System Manager a Job Explorer

V System Manageru nastavujete workflow, kde zadáváte fronty typu uživatel - způsob přípravy – tiskárna. Dle nastavení vlastně vytváříte tiskové fronty, které se mohou lišit jak přístupností pro jednotlivé uživatele, tak rozlišením, rozměry tisku, připojenou tiskárnou a podobně. Vše záleží na zakoupených rozšířeních, modularita je skutečně velká. EFI jako největší dodavatel ripů umožňuje připojení velkého spektra tiskáren. Kombinací je opravdu hodně.

Z hlediska nastavování front jde XF ještě dále než někdejší BestColor a v tomhle směru konkurenci nemá. Jiné ripy lze sice také nastavovat a vytvářet pro ně tiskové profily, jenomže postrádají objektové grafické znázornění. V tomhle směru se práce přibližuje ergonomii specializovaným programům pro sledování procesů.

efixf3f.jpg

Job Explorer je hlavní obrazovkou pro správu zpracovávaných úloh. Úlohy lze importovat, měnit u nich parametry zděděné z nastavení System Manageru, posílat je do tisku apod. Velikost oken je flexibilní a lze si ji přizpůsobit podle potřeb. Okno Preview znázorňuje tiskovou plochu ve zvoleném výstupním formátu, na které můžete umístit tištěné úlohy tak, jak budou na médiu skutečně vytištěny.

Velmi silným nástrojem je Nesting - automatické vyřazení. Lze si zvolit, zda chcete maximálně využít tištěné médium, nebo potřebujete co nejlepší rozmístění kvůli následnému ořezu.

Dlaždicování (Tile), rozkopírování (Step & Repeat), ořezové značky (Marks) - všechny tyto funkce požadované v produkčním tisku jsou dostupné a možnosti jejich nastavení jsou vyčerpávající. Chybí zde pouze ovládání řezacích plotrů, resp. jejich kombinace s velkoformátovými tiskárnami.

Pro digitální nátisk lze nechat tisknout kalibrační klíny, zásadní je podpora norem společnosti Fogra, jejíž licence je součástí EFI XF.

efixf4f.jpg

Důležité jsou funkce pro nastavení barevnosti a správy barev (Color Management - CMM). Oproti předchozím verzím tvůrci více mysleli také na fotografy a velkoformátové zpracovatele tisku. Před výstupem je možno upravovat jednotlivé RGB kanály, ostření, kontrast, jas a nasycení, a ukládat nastavení pro pozdější použití.

Položka CMM doznala změn, ke klasické nabídce výběru zdrojových ICC pro CMYK, RGB a šedou škálu přibyla podpora vícekanálových profilů. Samozřejmostí je simulace cílové škály dle vybraného profilu. Vynikající vlastností XF je možnost použití Lab optimalizačního "profilu", který je schopen docílit velmi přesného přiblížení k požadované barevné simulaci, aniž by bylo nutno měnit původní profil použitý pro papír, na který chcete tisknout.

Pokud z nějakých důvodů nejste spokojeni s kalibrací, můžete se pokusit ji ovlivnit vložením souboru vizuální korekce. Využití téhle funkce vidím spíše ve specifických případech u některých velkoformátových tiskáren a uživatele bez měřícího zařízení. Novou funkii je taky "Color Optimization", která zabezpečuje optimální převod sytých barev, a správné vytištění přímých barev bez vlivu na změnu kritických oblastí, jako jsou neutrální šedé a pleťové barvy.

efixf5f.jpg

V položce "Output" se nachází možnosti nastavení počtu kopii, některé exportní funkce, jako například ukládání do kontejnerů pro vzdálený nátisk, dále nastavení velikosti potiskovaného média a funkcí tiskárny. Novinkou je možnost nastavení simulace tiskových podmínek pro flexotisk, resp. obalový průmysl. Můžete uměle vytvořit šum a vypadávání tiskového bodu nebo počátek jeho vytištění.

efixf6f.jpg

V dnešní době velmi žádaná funkce verifikace nátisku taky nechybí a ve spojení s "Color Verifier" (viz níže), který je dostupný také jako samostatná aplikace, můžete každý výtisk ověřit pro simulaci, například dle normy ISO 12647-7.

Linearizace a kalibrace

V základní verzi je dostupná linearizace/kalibrace tiskárny, s možností rozšíření o modul tvorby ICC profilů. Vytvoření základní linearizace, případně vytvoření ICC profilu tiskového média, je jednoduché, program vás vede krok za krokem, v levém sloupci máte vždy k dispozici nápovědu pro daný krok. K linearizaci je potřebný spektrální fotometr, EFI XF podporuje většinu používaných přístrojů.

Dle typu tiskárny je k dispozici firemní rastr "Error difusion", známý již z BestColoru, nebo novější "Stochaistic screening". V případě že disponujete rozšířením pro vytváření autotypického rastru, je tento taky dostupný. U některých tiskáren je možnost zvolení polotónového rastru daného výrobcem tiskárny a řízeného přímo firmwarem, resp. ovladači.

Velmi důležitou vlastností je nastavení počátku dávkování "light" inkoustů a výběr prolnutí nasazení plných inkoustů dle použití pro fotografický tisk nebo nátisk.

efixf7f.jpg

efixf8f.jpg

Narozdíl od většiny svých konkurentů EFI v prvním kroku definuje maximální množství inkoustů použitých současně. U podobných ripů se tak většinou děje vizuálním vyhodnocením doporučených obrazců. V XF nejdříve opakujete tisk s postupným snižováním maximálního nasycení, dokud tisk není "suchý". Pak se terč změří, a program automaticky vyhodnotí nejlepší nasycení odvozené z měřených Lab hodnot. Cílovou hodnotu ale můžete zadat i bez měření, ručně.

Dalším krokem je určení množství inkoustu pro jednotlivou barvu. Po naměření se můžete rozhodnout, jestli chcete primární barvy co nejvíce přiblížit nějakému cílovému CMYK profilu, nebo je vaším cílem dosáhnout maximálního barevného gamutu tiskárny a papíru. Tahle část je zásadní, můžete zde přímo zadat cílový ICC profil a program sám určí limity pro jednotlivé barvy, nebo můžete laborovat a pokusit se zvolit hodnoty, které lépe odpovídají vašim požadavkům. Vše je podpořeno přehledným grafickým znázorněním barevného gamutu a pohybu jednotlivý kanálů v něm.

efixf9f.jpg

Pak už následuje vytištění linearizační škály a její změření. Jedná se o určení a korekci požadované výstupní hodnoty, např. 50% Cyan a skutečně naměřené. Snažíme se tedy o to, aby tiskárna měla lineární výstup, kdy vytištěný Cyan bude skutečně odpovídat 50% pokrytí. Zde konkurence většinou umožňuje určit manuálně hodnoty v % ve stanovených odstupech, EFI XF si "nechává" změřené hodnoty "pro sebe", ale v případě potřeby můžete po linearizaci vytvořit vlastní vizuální linearizaci a zadat požadované korekce tam. Je umožněno určit počátek využití plných inkoustů, zvýšení tónového zisku/nárůstu (pro Europu standardně 40 %) a nárůst tiskového bodu pro jednotlivý kanál. Poslední fázi tvoří už jenom ověření měření a uložení linearizace do samostatného souboru. Pokud máte zakoupený EFI Color Manager, můžete automaticky pokračovat ve vytvoření ICC profilu pro danou linearizaci.

efixf10f.jpg

ICC profily

EFI Color Manager umožňuje vytvoření ICC profilu tiskového média, nebo taky vytvoření simulačního ICC profilu. Dostupné jsou nejpoužívanější tiskové škály IT8.7/4 a ECI 2002. Na výběr je taky vlastní EFI Offset Printing, jeho použití je ale spíš pro ověření, počet měřených barev je nízký.

Vytvořený profil pak lze ovlivnit nastavením generování černého kanálu a mapování gamutu podle hodnot delta E nebo sytosti barev. První metoda je preferovaná pro použití digitálního nátisku, druhá metoda je vhodná spíš pro tištění obrázků uložených v RGB.

efixf11f.jpg

Vynikající pomůckou pro digitální nátisk je "Optimize profile". Podmínkou je připojení podporovaného měřícího zařízení, např. Eye One Pro.

Pomocí tohoto doplňku lze pro dané nastavení (tiskové médium) vytvořit speciální korekční profil, který je schopen "vyladit" nastavení k co nejvěrnější simulaci cílového barevného prostoru. Vše se děje na stejném principu měření, jako u klasického ICC profilu, jenom výstupní soubor má jinak definovanou strukturu, použity jsou přepočty Lab hodnot. Po zvolení cílové škály, např. ISO Coated v2, vytisknete terč k naměření, změříte jej, program vyhodnotí odchylku a vytvoří korekční profil. Tento postup můžete opakovat, program vás informuje, jestli se hodnoty zlepšují, nebo jestli už další měření nepřináší požadovaný nárůst kvality. Takto vytvořený optimalizační soubor přiřadíte nastavené tiskové frontě anebo jej můžete definovat až při tisku.

efixf12f.jpg

Výhodou je, že nemusíte měnit základní ICC profil papíru, na který tisknete, a můžete tak pro něj pohodlně nadefinovat korekční profily pro různé typy nátisku (novinový tisk, nenatírané papíry apod.). S ručním "měřákem" je to značně namáhavá záležitost, ale i tak stojí výsledek za to. Jednak jste schopni velmi efektivně korigovat a reagovat na odchylky způsobené časem (výměna hlav, změny vlhkosti, barevnost inkoustu apod.), a pokud vlastníte kvalitní tiskárnu a používáte kvalitní nátiskové papíry, odměnou mohou být odchylky v barevnosti s DeltaE menší než 1, co je kupříkladu povolená odchylka měření u hodně oblíbeného přístroje Eye-One. Takováto odchylka je pro normálního člověka nepozorovatelná.

Rozšíření "Plate Compensation" slouží k vytvoření simulace kompenzační křivky používané u osvitek tiskových desek, "Edit White Point" koriguje simulaci bílého zbarvení papíru pro cílovou škálu a "Profile Connector" umožňuje přiřazení ICC profilu tiskového média vytvořeného v externím programu.

EFI Color Verifier

V současné době je v komerčním tisku zvýšená poptávka po standardech. EFI nezůstává stranou a její řešení patří ke špičce v oboru. Modul "EFI Color Verifier" je možné zakoupit taky jako samostatnou aplikaci. Podmínkou použití je připojení podporovaného měřícího zařízení.

efixf13f.jpg

Pokud využijete nastavení pro automatický požadavek verifikace při tisku, po otevření Verifieru máte k dispozici všechny vytištěné zakázky, čekající na ověření v "Joblist". Stačí poklepat na požadovanou zakázku, celý proces se automaticky spustí, a provede vás krok za krokem. EFI XF má licenci od Fogry, proto zde najdete kalibrační klín Media Wedge a můžete si tak snadno ověřit i nátisk zvenku, pokud příslušný klín má, a je uvedená cílová škála. V nabídce jsou ještě klíny přímo od EFI, ale primárně je celý proces odladěn spíš pro využití standardů Fogra. Co se týče cílového prostoru, můžete si zvolit cíl jakýkoliv.

Podmínky měření, povolené odchylky, převodní barevný prostor – vše podstatné je ve vašich rukou, můžete si vytvořit vlastní standart. Výsledné měření máte možnost porovnat vizuálně v grafu, naměřené odchylky se zobrazují pro Deltu E, H a T. Přes tiskárnu štítků lze tisknout certifikační nálepky, případně si můžete vytisknout na klasické tiskárně podrobný protokol měření. Samozřejmostí je uložení měření a odeslání verifikace - ať už kladné nebo záporné - přímo do ripu, kde se následně pro danou úlohu objeví potvrzení nebo zamítnutí certifikace.

Další rozšíření

Příme barvy jsou v EFI XF zahrnuty v tabulce. Pomocí "EFI Color Editoru" můžete definovat vlastní příme barvy měřením nebo zapsáním hodnot CMYK a Lab. EFI XF už v sobě má standardně hodnoty pro palety HKS, Pantone, Toyo a DIC.

efixf14f.jpg

Hlavně pro provozy osvitu tiskových desek nebo digitálních ofsetových strojů slouží rozšíření "One Bit option". Pomocí něj můžete z ripu osvitky "sebrat" 1-bitové hotové obrazy zasílaná přímo do zařízení a vytisknout je přesně tak, jako budou vytištěny ve finále. Hlavní přínos je ten, že máte jistotu, že veškeré chyby ve výsledném tisku budou zobrazeny také na tomto nátisku, co vám dává 100% jistotu o kvalitě zasílaných dat.

Posledním rozšířením je "EFI Dot Creator". Ten umožňuje vytvoření a simulaci autotypyckého rastru. Jeho význam je hlavně v obalovém průmyslu a při zvýšených nárocích na srovnání klasického ofsetového tisku a nátisku, např. kvůli možnosti pozorování vzniku moaré. K dispozici je volba nastavení z pěti typů bodu, natočení rozety, jemnosti simulovaného rastru v lpi a výstupního rozlišení zvolené nátiskové tiskárny. Simulaci bodu lze prohlédnout v okně náhledu.

efixf15f.jpg

Závěr

Na základě svých dosavadních zkušeností musím poukázat na vynikající výsledky při použití daného ripu pro digitální nátisk. Výborné je také použití k tisku fotografií, ovšem podmínkou je ověřené spojení tiskárny a použitého rastru. Problematické je nasazení vícekanálových tiskáren pro jiný, než klasický tisk CMYKlClM. Typickým zástupcem je Canon iPF5000 až 9000 nebo HPZx100. To platí ale pro ripy všeobecně, doufejme, že situace se zlepší.

Pro nasazení v malých provozech nebo u jednotlivců by se hodilo, kdyby základní verze fungovala jako klasická aplikace, bez nutného běhu služeb na pozadí. Existuje sice EFI Designer Edition, ale ten je proti XF v některých funkcích hodně omezený.

Naopak, co potěší ty větší provozy, je správa workflow a vytváření tiskových front, případně pro velkoformát tu jsou skvělé možnosti nestingu, zkrátka nepřijdou ani ti, kdo používají automatické řezačky Fotoba.

Problémem zůstává dostupnost informací pro uživatele. Pár návodu v Knowledge Center a diskuse bez archivu jsou málo, zvlášť když možnosti programu jsou tak široké. I když u konkurence je někdy situace ještě horší, omluva to není.

Vhodně zvolené moduly a prověřená funkčnost s daným typem tiskárny: pak máte v rukou skvělý rip, který můžete najednou používat pro nátisk, fotografickou produkci a tisk billboardů. Ovšem to, co se poptává v některém produkčním velkoformátovém tisku, konkrétně třeba definování vlastních tiskových barev nebo podpora řezacích plotrů, zde chybí. Oproti konkurenci disponuje XF navíc možností tisku na kopírkách s použitím EFI Fiery a podporou některých laserových tiskáren - speciálně pro OKI EFi vytváří některé ovladače šité na míru.

Pozn.: Některé z uvedených vlastností/rozšíření jsou přístupné dle zakoupené verze produktu.

Výsledky testu reprodukce barev pro digitální nátisk

K testu byly použity: tiskárna Epson Stylus Color Pro 4800 v režimu s fotografickou černou a rozlišením 1 440 x 720 dpi a papír EFI Gravure Proof Paper Semimatt 4245, který je certifikován institutem Fogra pro použití v normě DIN ISO 12647-7.

Obrázek znázorňuje 3D prostorový model barevných gamutů nátiskového papíru a tiskárny a referenčního/simulačního profilu cíle. Mřížka odpovídá gamutu papíru, vnitřní objekt znázorňuje ISO Coated v2. Je zde vidět, že nátisk má dostatečné rezervy pro zobrazení barevné škály požadované simulace, a to i pro ostatní cíle normy ISO 12647. V přiloženém souboru najdete výstupní protokol EFI Color Verifier, který uvádí naměřené hodnoty a odchylky potřebné k vyhodnocení certifikovaného nátisku. Zároveň je nápomocný pro případné rozhodnutí ohledně nutnosti doladění linearizace a ICC profilu nátisku.

efixf16f.jpg

Výstupní protokol si můžete stáhnout zde.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Stolní tiskárny  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: