Editorium: silná rozšíření Microsoft Wordu pro pre-prepress - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Editorium: silná rozšíření Microsoft Wordu pro pre-prepress

sazba

5. května 2003, 00.00 | Zpracováváte nebo sami vytváříte podklady pro sazbu či jiný typ publikování v Microsoft
Wordu? Sada produktů společnosti Editorium vám v tomto případě může značně usnadnit
život.

Textový procesor Microsoft Word je v oblasti pre-pressu tak trochu kukaččím vejcem. I když jej mnozí kritizují či dokonce zatracují kvůli problémům, které vznikají při zpracování jeho dokumentů, nelze jej zde rozhodně přehlížet. Je tomu tak zejména proto, že díky své dominanci (resp. dominanci Microsoft Office) na poli kancelářských aplikací, je Word častým nástrojem pro tvorbu podkladů k sazbě (nebo též elektronické publikace apod.). Ty přitom nemusí připravovat zkušený editor či redaktor, ale i laik, jež z neznalosti či dokonce ignorace dokáže vytvořit dokument, obsahující mnoho nechtěných prvků (vícenásobné nebo chybějící mezery, porušení pravopisných norem, formátování, neodpovídající typografickým regulím apod.). Sazeč pak namísto rychlého a kreativního zpracování tráví čas korigováním, které je obvykle na manuální bázi, není tvůrčí ani trochu a nesmírně zdržuje práci.

Odstranit uvedený typ komplikací lze v podstatě dvěma způsoby: prvním je přinutit uživatele, aby připravovali podklady kvalifikovaně. Pomineme-li utopičnost takovéhoto záměru, musíme si uvědomit, že existují úkoly, které ani ten nejpečlivější pracovník nedokáže normálními nástroji Wordu zvládnout zcela snadno. Jako podstatně zajímavější a realističtější se tedy jeví využití prostředků, umožňujících realizovat potřebné úpravy pokud možno automatizovaně. K rozšíření funkcí Wordu zde lze použít poměrně silné automatizační schopnosti tohoto produktu, spočívající v podpoře maker (ukládaných v souborech dokumentů, šablon a doplňků), psaných v jazyce Visual Basic for Applications (VBA). Mimo vlastních výtvorů zde může uživatel využít širokou škálu připravených maker, dostupných prostřednictvím Internetu.

Velmi vydařenou sadu produktů uvedeného typu, určenou primárně pro ty, kdo dokumenty ve Wordu vytvářejí, editují či dokonce sázejí, lze nalézt na serveru Editorium. Tvůrce zmíněných doplňků, Jack M. Lyon, požaduje za některé své výtvory poplatek, k dispozici zde jsou nicméně 45ti denní zkušební verze, které umožňují jednotlivé doplňky nejen zběžně otestovat, ale i seriózně použít v rámci daného publikačního provozu. Mimo doplňků zjednodušujících značně editorskou práci, jsou přitom k dispozici i nástroje, umožňující v prostředí Wordu zpracovávat podklady pro tzv. tagovaný text - nabízí se zde tedy silný nástroj pro automatizovanou sazbu v rámci workflow.

Přehled doplňků ze serveru Editorium

Podívejme se nyní, jaké konkrétní produkty vlastně Editorium nabízí. Název každého nástroje v našem přehledu obsahuje odkaz na příslušnou stránku serveru, z které si lze stáhnout zkušební či plnou verzi nebo též dokumentaci daného produktu, poskytující podrobné informace o jeho možnostech a způsobech využití.

Editor's ToolKit, 29,95 USD
Zefektivňuje využití editorských nástrojů Wordu. Konkrétně jsou vylepšeny například funkce pro transpozice znaků a slov, vkládání pomlček, odrážek a výpustků či správu korektur (přehled revizí).

Editor's ToolKit Plus, 69,95 USD
V rámci jednoho programu poskytuje možnosti výše uvedeného ToolKitu a dále nástrojů FileCleaner, QuarkConverter a NoteStripper (viz. další popis).

K vyčištění dokumentu slouží FileCleaner.

File Cleaner, 29,95 USD
Odstraňuje z dokumentů problémy, působící komplikace při sazbě. Mimo jiné lze promazat násobné mezery, tabelátory či konce řádků, korektně nastavit uvozovky nebo opravit nesprávně psané mezery kolem pomlček či chybné psaní jedničky a nuly (malé l, velké O). Dále rovněž odstraňuje zvolené formátovací charakteristiky.

NoteStripper, 29,95 USD
Určen pro nejrůznější zpracování poznámek ve Wordu. Umí například převést automaticky vytvořené poznámky na číslovaný text, umístěný na konec dokumentu (při zachování formátování) nebo přemístit poznámky na zadanou pozici (konec oddílů, dokumentu). Dále lze naopak převést textové poznámky na automatické. Možné je rovněž označkování poznámek zvoleným kódem, který lze použít při zpracování v sázecím programu (řídící sekvence TeXu, formátovací tagy InDesignu či QuarkXPressu aj.).

QuarkConverter, 29,95 USD
Převede dokument Wordu do tagovaného souboru QuarkXPressu. Zachovány jsou přitom charakteristiky jako styly či formátování na úrovni znaků nebo též vyznačení položek rejstříku. Při převodu také koriguje špatné dělení a další typografické problémy. Umožňuje konverzi mezi platformami (PC-Mac).

Dialog QuarkConverteru.

MegaReplacer, 29,95 USD
Utilita pro nahrazování textu. Násobné prohledání a záměny je možno provést v rámci více dokumentů současně. Mimo znaků, slov a frází lze zpracovat i formátování a styly.

MultiMacro, 29,95 USD
Doplněk pro automatizaci, prováděnou dávkovými sekvencemi, sestávajícími z maker a příkazů Wordu. Sekvence lze aplikovat na všechny právě otevřené dokumenty nebo obsah složky.

Puller, 19,95 USD
Do nového dokumentu kopíruje položky, určené zadaným typem oddělovačů (např. citace v závorkách, formátovací tagy apod.) z jednoho nebo více dokumentů (aktivní dokumenty, složka). V novém dokumentu lze položky setřídit a vypustit z nich duplikované prvky. Uvedeným způsobem je tedy například možno získat seznam literatury, formátovacích charakteristik apod., použitých v rámci určitého projektu.

RazzmaTag, 29,95 USD
Umí převádět formátovací charakteristiky Wordu na tagy či opačně z tagovaných souborů (QuarkXPress, InDesign apod.) dokáže vytvořit odpovídajícím způsobem tagované položky Wordu. Převod lze aplikovat i hromadně (otevřené dokumenty, obsah složky).

WordCounter, 19,95 USD
Počítá slova, stránky a znaky v jednom nebo více dokumentech.

WordSetter, 29,95 USD
Rozšiřuje možnosti Wordu o různé funkce, používané v pre-pressu. Konkrétně je to například tracking (kontrola mezislovních mezer), podpora ořezových značek, automatizované stylizování blokových citací, seznamů a poezie či (na Macintoshi) ligatury.

Sada freewarových maker, zdarma
Mimo výše popsaných komerčních produktů lze ze serveru Editoria stáhnout i několik maker zdarma. Konkrétně to jsou NameSwaper (transponuje jméno a příjmení), SpaceCadet (typografické mezery), Editioning (Conditional Text) Macro (podmíněný text) a Go2Text (zrychlené přesuny v dokumentu).

Závěrem

Jacka M. Lyona je třeba pochválit za invenci, s jakou dokázal vylepšit možnosti Wordu o funkce, činící z tohoto produktu nástroj, doopravdy použitelný v publikační praxi. Své místo si jednotlivé doplňky najdou jak v prostředí vydavatelství či studií, kde je Word akceptován coby nástroj pro přípravu podkladů k sazbě, tak i u uživatelů, kteří ve Wordu produkují dokumenty, určené přímo pro tiskový výstup. (Zajímavý je seznam současných uživatelů doplňků a jejich ohlasů, zveřejněný na titulní stránce serveru Editorium.) Je ovšem jasné, že ani sebelepší doplněk zde nedovolí překročit stín, daný technologickými omezeními Wordu samotného (RGB pro obrázky aj.), nemluvě pak o komplikacích, spojených s tím, že popisované doplňky byly primárně vytvořeny pro anglickou verzi Wordu. Vzhledem k slušné ceně a možnostem bezplatného testování či úprav jednotlivých maker pro vlastní potřeby by každopádně uvedené nástroje neměl přehlédnout nikdo, kdo hodlá v prostředí Wordu realizovat třeba jen jediný publikační projekt.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: