Cumulus Canto aneb digital asset management v publikačním průmyslu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Cumulus Canto aneb digital asset management v publikačním průmyslu

20. srpna 2003, 00.00 | Jaké jsou vlastnosti jednoho z nejpopulárnějších systémů pro správu digitálních zdrojů?
A co jej činí zajímavým v oblasti publikování?

S postupnou digitalizací prakticky všech typů informací narůstá potřeba jejich přehledného skladování, a to opět s pomocí odpovídajících elektronických prostředků. Mimo "klasických" databází se v posledních letech prosazují přinejmenším dva typy řešení, určených k uvedenému účelu: ty první se označují jako systémy pro content management (čili správu obsahu), ty druhé pak jako systémy pro digital asset management (čili něco jako správa digitálních zdrojů, zkratka DAM). S notnou dávkou zjednodušení lze přitom říct, že zatímco první zmíněný typ systémů je určen pro správu prakticky libovolného obsahu, představují systémy druhého typu řešení pro schraňování informací, určených k prezentování či publikování: mimo textových dokumentů je to tedy široké spektrum multimediálních prvků, jako jsou obrázky, zvuk, video, 3-D grafika, animace a mnoho dalšího. Poslání DAM systémů nekončí u možnosti pouhé katalogizace zdrojů uvedeného typu: uživatelé mohou s jejich pomocí informace také nejrůznějším způsobem třídit, prohledávat, vyměňovat s jinými uživateli, upravovat, a především různým způsobem publikovat, ať už s použitím externích publikačních aplikací, tak nástrojů, nabízených přímo v rámci řešení uvedeného typu.

I když se DAM zatím neprosadil v takovém měřítku, jak mu mnozí již po několik let prorokují, jedná se přesto o nepochybně velmi perspektivní způsob práce s informacemi, bez kterého se v budoucnu prakticky žádné publikační řešení neobejde. Abychom našim čtenářům umožnili pochopit, co mohou uvedené systémy nabídnout pro jejich praxi, rozhodli jsme se přiblížit jedno z velmi populárních řešení pro uvedenou oblast, kterou je aplikace Cumulus společnosti Canto.

Základní charakteristiky

Cumulus je softwarový prostředek, umožňující na platformách Windows či Macintosh katalogizovat soubory různých typů. Catalog Cumulusu přitom neobsahuje samotné soubory, ale pouze jejich metadata: mezi ty základní patří samozřejmě informace o umístění daného souboru a také náhled jeho obsahu, s pomocí speciálních filtrů dokáže ovšem Cumulus z různých typů souborů automatizovaně "vytáhnout" mnoho dalších důležitých informací, sloužících k popisu souboru a jeho vyhledání podle zadaného kritéria. Uživatelé navíc mohou přidávat manuálně libovolné další informace, k dispozici je přitom i funkce pro hlasové anotování. Zařazení jedné či více položek do katalogu lze velmi jednoduše provést přetažením ikony daného souboru či celé složky ze souborového sytému do okna Cumulusu.

cumulus1f.gif

Základní prostředí Cumulusu 5 Single User Edition.

Pro větší přehlednost a další automatizované zpracování je položky katalogu možno dále třídit pomocí tzv. kategorií, což jsou vlastně klíčová slova, která se přiřadí určeným záznamům, každý záznam přitom může spadat do více různých kategorií. Díky tomuto prostředku tedy lze například seskupit všechny prvky, spojené s určitou publikací, projektem apod. K vyhledání jednoho nebo více záznamů pak slouží pokročilá vyhledávací funkce, umožňující prohledávání na základě kategorií a podmínek. Nastavení vyhledání lze uložit pro opakované použití. Výsledek hledání se zobrazí v podobě tzv. kolekce, kterou je možno třídit, rozšiřovat či uložit.

Zdroje spravované Cumulusem lze při publikování využít rozmanitým způsobem. Ten základní spočívá ve využití funkce Drag & Drop - do okna každé aplikace podporující technologii OLE lze přímo přetáhnout jeden nebo více záznamů, přičemž se samozřejmě vloží obsah odkazovaného souboru a nikoli pouhá metadata. Obdobně lze provést rychlé shromáždění všech zdrojů, nutných k montáži či výstupu dokumentu (textové podklady, šablony, hotová sazba, písma, obrázky) a jejich přesun pomocí sítě, Internetu či paměťového média. Cumulus rovněž umožňuje vytvoření HTML katalogu pro danou kolekci s odkazy na jednotlivé položky, obdobně je k dispozici i slide show, kterou lze převést do formátu QuickTime. V rámci Cumulusu je také možno zajistit konverze položek do různých formátů.

Výpis informací spojených s položkou katalogu.

Verze a moduly

Náš dosavadní popis zachytil vlastnosti základní verze Cumulusu, tzv. Sigle User Edition. Ta je, jak již název naznačuje, určena pro jediného uživatele. K dispozici je ovšem i tzv. Workgroup Edition, rozšiřující uvedené možnosti o podporu práce v síti na bázi klient/server s využitím internetového protokolu TCP/IP a technologie databázového přístupu ODBC. Uvedený prostředek je tedy určen pro týmovou spolupráci napříč platformami. Ještě dál pak jde verze Enterprise, určená pro globální nasazení, která k vlastnostem předchozích verzí přidává zejména přístup k funkcím Cumulusu prostřednictvím internetového prohlížeče a rovněž podporu Oracle databází. Jedná se tedy o řešení, určené pro propojení více týmů, a to i v globálním měřítku, s možností využití stávající databázové infrastruktury daného subjektu.

Vyhledávací dialog Cumulusu.

Velkou výhodou Cumulusu je jeho modulární architektura: ta umožňuje základní možnosti uvedeného produktu prakticky libovolně rozšiřovat pomocí různých doplňků. Canto zde přitom nabízí celou řadu takovýchto produktů (navíc si může zákazník vyvíjet s pomocí odpovídajících prostředků moduly vlastní), z nichž se teď podíváme alespoň na ty, co jsou primárně zaměřeny na potřeby publikačního průmyslu.

Především takto musíme zmínit moduly 2PDF AssetProcessor a PDF AssetStore. Jak již názvy naznačují, jedná se o produkty pro práci s PDF: AssetProcessor přitom zajišťuje dynamické převody zvolených katalogových položek do PDF s pomocí Distilleru. AssetStore pak umožňuje prohledávání a organizaci PDF zdrojů na základě textových úseků nebo stránek, nikoli tedy pouze celých dokumentů. Obdobná funkce je pak k dispozici i pro QuarkXPress (QXP AssetStore). Uživatelé serverových produktů Heliosu (EtherShare, PCShare) pak jistě přivítají možnost provázání těchto řešení s Cumulusem pomocí modulu HELIOS Companion. Speciální modul rovněž usnadňuje správu a konverzí fotografií pořízených profesionálními fotoaparáty Kodak (Kodak DSC Filter). Široké možnosti nabízí modul pro oblast internetového publikování Web Publisher Pro, s jehož pomocí lze kontrolovaně zpřístupnit obsah spravovaný Cumulusem prostřednictvím Webu. To umožňuje nejen dynamické publikování informací, ale také například jejich prodej (fotobanky apod.). Mimo výše uvedených modulů je k dispozici celá řada dalších, usnadňujících například nasazení Cumulusu v síťovém prostředí (URL AssetStore, Internet Client Pro), správu dokumentů z kancelářských aplikací (Office Suite) aj. Podrobnosti lze dohledat na stránkách výrobce.

Závěrem

Cumulus Canto je skutečně zajímavým systémem, který je díky své modularitě a cenovým podmínkám (Single User Edition je například na dtpobchodu k dispozici za 3660 Kč, další ceny lze dohledat tamtéž) dobře dostupný. Jeho nasazení může zefektivnit práci prakticky každého subjektu, působícího v publikačním průmyslu, ať už zde hovoříme například o grafických studiích, reklamních agenturách, tiskárnách či pracovištích internetového designu. Jeho nasazení ovšem mimo financí a příslušných prostředků vyžaduje zejména odpovídající systémový přístup ke způsobu, jak je řešena správa zdrojů a realizace projektů. Takovýto přístup mohou ovšem uživatelé získat teprve po delší době a s vynaložením poměrně značného úsilí, což jsou investice, kterým dnešní hektická doba, cenící výlučně výsledek a nikoli způsob jeho dosažení, příliš nepřeje. (Uvedený závěr se pokusíme podpořit v nejbližší době v článku, ve kterém představíme zajímavé statistiky společnosti Trend Watch, týkající se současného rozšíření DAM systémů.) Ti, kdo se chtějí o Cumulusu dovědět více, si mohou každopádně stáhnout jeho demoverzi, a mimo stránek výrobce navštívit i odpovídající prezentaci českého distributora tohoto produktu, společnosti Quentin.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: