Creo představila Tokens - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Creo představila Tokens

technologie proof natisk

24. října 2003, 00.00 | Přední výrobce polygrafických řešení nabízí novou technologii pro přenos rozsáhlých
souborů prostřednictvím Internetu. Čeká publikační provozy revoluce ve způsobu výměny
informací?

Přenos elektronických dat patří k základním úkonům dnešní publikační praxe. Zatímco dříve k němu byly používány především odpovídající elektronické nosiče (diskety, ZIP, CD aj.), začínají dnes v uvedené oblasti dominovat síťová řešení, především Internet. Základní internetový komunikační nástroj - tedy e-mail - není ovšem z mnoha důvodů pro výměnu dat v publikačním průmyslu právě ideálním nástrojem. Může za to zejména zde obvykle velký objem přenášených souborů: elektronické podoby plnobarevných publikací ve vysokém rozlišení mají i při použití různých komprimací vždy objem výrazně převyšující to, s čím pracují například uživatelé v kancelářích. A čím je objem přenášených dat větší, tím více u elektronické pošty narůstá pravděpodobnost překročení prostorové kvóty dané providerem pro e-mailovou schránku a zvyšuje se riziko pádu přenosu.

V mnoha ohledech se tedy jako lepší řešení jeví použití internetového přenosového protokolu FTP. I když tato technologie zdánlivě patří do starého železa, je v polygrafických provozech stále značně oblíbena (mnohde ji dokonce teprve objevují) pro svou nenáročnost na provozní zdroje i podstatně vyšší spolehlivost při přenosu libovolně velkých souborů. Provoz příslušného FTP serveru i nutnost instruovat zúčastněné strany jak přenosy provádět (instalace a využití FTP klienta při potřebě zabezpečeného přístupu) ovšem hodnotu tohoto řešení poněkud snižují.

Konečně je k uvedenému účelu možno použít specializovaných řešení, nabízených právě s ohledem na požadavky publikačního průmyslu či jiných oblastí, ve kterých se přenáší velké objemy dat (digitální audio a video apod.). Sáhnout zde lze například po komunikačních službách nabízených pod značkou WAM!NET nebo různých high-end systémech pro online náhledy typu RealTimeProof.V takovýchto případech se ovšem nejedná o právě laciná a technologicky nenáročná řešení, a tak je s jejich využitím možno počítat až u skutečně velkých subjektů.

Přírůstkem do rodiny zmíněných specializovaných řešení se v dnešních dnech stala technologie společnosti Creo, označená jako Tokens. Ta si klade za cíl stanout svými technickými a finančními nároky někde mezi běžnými prostředky a dosud existujícími specializovanými řešeními, přičemž uživatele by měla zaujmout zejména svou jednoduchostí a intuitivností. Pochopitelně nás zajímalo, s čím novým lze v uvedené oblasti vlastně ještě přijít, a to zvlášť v případě tak renomovaného výrobce, jakým je Creo. V našem článku bychom se proto na uvedenou technologii rádi podívali podrobněji.

Základní princip

Pod pojmem token se v rámci dané technologie rozumí něco jako zástupce či odkaz na soubory, připravené k přenosu prostřednictvím aplikace Tokens. Ta nabízí v podstatě jediné okno, na které uživatel přetáhne jeden nebo více souborů či složek. Tyto soubory jsou zkomprimovány (algoritmem obdobným formátu ZIP) do tzv. bundlu, zašifrovaného 128-bitovým AES algoritmem, a uloženy na uživatelově počítači nebo na serveru (v případě, že je nasazeno řešení Tokens Server - viz dále). Dále se vygeneruje odpovídající token, mající na rozdíl od bundlu či původních dat pouze nepatrný objem, který je automaticky připojen k tělu mailu, připraveném ve zvoleném poštovním programu systému. Uživatel pak odešle mail s tímto tokenem a případnými dalšími informacemi příjemci daného bundlu. Tomu k příjmu postačí freewarová aplikace Token Redeemer, nabízející obdobné drag&drop okno jako Tokens. Poté, co na něj uživatel přetáhne přijatý token (nebo jen na token poklepe v okně dané mailové aplikace), zahájí se přenos bundlu z odesilatelova počítače do příjemcem stanoveného adresáře. V průběhu přenosu se vypisují odpovídající hlášení, týkající se připojení, doby přenosu, objemu přenášených dat apod. Po přenesení provede Redeemer automaticky dekomprimaci přijatého bundlu, přičemž rozbalená data mají stejnou adresářovou strukturu jako na odesilatelově počítači.

Rozhraní Tokens i Redeemeru je skutečně jednoduché.

Doplňující informace

Za zmínku stojí technická realizace některých postupů, prováděných v rámci výše popsaného základního principu. Konkrétně se to týká především způsobu, jakým je naloženo s bundly na odesilatelově počítači. Pro ty lze totiž nastavit dobu, po které dojde k jejich "vypršení" (expiration), tj. automatickému vymazání. Uživatel se tedy nemusí starat o údržbu bundlů (přemýšlení, co vymazat a co ne), stačí, když při sestavování tokenu nastaví odpovídající časový interval. K manuální správě bundlů lze použít odpovídající viewer, jež je součástí dodávky Tokens. Tento viewer dokáže referovat i o všech staženích daného bundlu.

Průběh přenosu je zobrazen.

Zajímavá je rovněž realizace samotného přenosu a jeho zabezpečení. Jak jsme již řekli výše, bundle je zašifrován, přičemž dešifrovací klíč je obsažen v zasílaném tokenu. Přenos je prováděn prostřednictvím protokolu HTTP. Zabraňuje-li ochrana (firewall) přímé komunikaci mezi počítačem odesilatele a příjemce, je využita tzv. Token Relay Service. Jedná se o službu, jež přenáší bundl přes server (provozuje Creo) nabízející počítači příjemce data v podobě, příjmutelné prostřednictvím webovského prohlížeče. K bezproblémovému přenosu je zapotřebí, aby odesilatel ponechal svůj počítač zapnutý, ve větších provozech bude tedy podstatně praktičtější a ekonomičtější využít serverovou podobu Tokens, umožňující bundly umístit na jediném počítači.

Pro každý bundle lze nastavit dobu jeho vypršení.

Závěrem

Tokens se snaží podle slov samotného výrobce nabídnout snadnost emailových příloh zkombinovanou s flexibilitou FTP serveru. Tento záměr se dle našeho názoru vydařil, i když jsme neměli možnost testovat uvedené řešení v různorodějších podmínkách. U pevné internetové linky probíhaly každopádně přenosy svižně a bezproblémově. Zájemce zde přitom jistě uvítá vyzkoušet si celé řešení zdarma prostřednictvím demoverze a zkušebního tokenu, poskytovaných výrobcem.

Příjemné je cenové odstupňování: i menší provozy si mohou dovolit investovat 49 USD za základní verzi Tokens. V ceně je přitom zahrnuta možnost přenosu až 5 GB dat měsíčně (po dobu jednoho roku s možností obnovení) prostřednictvím výše přiblížené Tokens Relay Service. Pro velké provozy je k dispozici serverová podoba Tokens, jejíž cena začíná na 595 USD (10 instalací Tokens). Uživatele starších operačních systémů ovšem asi zamrzí, že Tokens neexistují (na rozdíl od Redeemeru) v podobách pro Windows 98 a Mac OS 9. Takováto skutečnost je ovšem stále více pochopitelná a omluvitelná.

Díky své koncepci i technickému provedení budou jistě Tokens pro leckoho zajímavé. Své uplatnění najdou zejména na pracovištích předtiskové přípravy (studia, agentury, designéři), která mohou jejich prostřednictvích zasílat náhledy klientům či podklady do tisku. Výhodnost oproti nasazení výše zmíněných zavedených prostředků či specializovaných řešení si ovšem musí každé pracoviště posoudit samo.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: