CorelDRAW tutoriál: Hodinky (2. část) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

CorelDRAW tutoriál: Hodinky (2. část)

19. května 2010, 00.00 | Druhou částí dokončíme náš tutoriál tvorby hodinek v CorelDRAW. Po minulé části, ve které jsme téměř dokončili ciferník, budeme pokračovat tvorbou ukazatele datumu, nastavením barev a dotvořením těla hodinek.

Do spodní části ciferníku vytvoříme kruh pomocí Nástroje elipsa, kterému nastavíme rozměry v Panelu vlastností na 9 x 9 mm. Odstraníme obrys (pravé tlačítko myši na proškrtnuté políčko v Paletě barev) a přiřadíme bílou barvu. Spodním okrajem bude kruh těsně nad spodním okrajem bílého obrysu kruhu v ciferníku.

Do kruhu vytvoříme obdélník o rozměrech 5 x 6,5 mm stejnojmenným nástrojem, který bude svým středem na středu kruhu. Dále vytvoříme obdélník o rozměrech 15 x 12 mm, jeho rohy zaoblíme v Panelu vlastností o 50 %, šířku obrysu změníme tamtéž na 0,3 mm a zvolíme ikonu Převést na křivky. Pomocí Nástroje tvar doladíme tvar (boční uzly k sobě přiblížíme, horní a spodní nepatrně roztáhneme). Tento objekt umístíme tak, aby byl jeho horní okraj těsně nad okrajem bílého malého kruhu s obdélníkem uvnitř a barvu obrysu zvolíme bílou.

Zvolíme Nástroj text, klepneme do prostoru a napíšeme datum (např. 12). Typ písma zvolíme v Panelu vlastností, nejlépe Lucida sans, případně Latha nebo Haettenschweiler, velikost písma 20pt. Za postraní táhlo text zúžíme a po přepnutí na Nástroj tvar zmenšíme pravou šipkou mezeru mezi číslicemi. Číslice budou uvnitř obdélníku, který je uvnitř bílého kroužku.

Pokračovat budeme úpravou barevných výplní. Nejprve barevně upravíme objekty, nahrazující lichá čísla. Levý nebo horní ze dvou vedle sebe ležících objektů vždy vybarvíme světleji než pravou nebo spodní. Stejně tak budou levé horní objekty světlejší než pravé spodní. Pohybujeme se v rozmezí od 10 do 50 % černé.

Na největší kruh použijeme Nástroj interaktivní výplň z Panelu nástrojů, kterému přenastavíme barvy v Panelu nástrojů a rozmístíme počáteční a koncový čtvereček.

Stejně tak postupujeme i u menšího kruhu, kde však navíc přenastavíme v Panelu vlastností typ výplně na Radiální.

Číslice, které máme z předchozí práce sloučené s dvěma objekty vedle červeného kroužku, budeme vyplňovat opět Lineární přechodovou výplní. V levém horním rohu se bude nacházet bílá barva, vpravo dole šedivá.

Abychom mohli použít Interaktivní přechodovou výplň také na ručičky hodinek, musíme jejich obrys převést na objekt. To provedeme po jejich označení volbou Převést obrys na objekt z Nabídky změnit nebo také kombinací kláves Ctrl+Shift+Q. Poté označíme vždy všechny části ručičky kromě "fosforové špice" a v Panelu vlastností zvolíme ikonu Sloučit. Pokud se špice zvětší, je to tím, že obrys přesahuje polovinou své šířky přes objekt a špice se seskupením zařadila před sloučenou část ručičky. Stačí změnit pořadí a fosforovou špičku zařadit za sloučenou ručičku. Poté už můžeme použít Interaktivní lineární výplň.

Tvorbu těla hodinek začneme částí, která je okolo ciferníku. Vytvoříme ji pomocí tří elips a dvou křivek. Velká elipsa má rozměry 132 x 120 mm, dvě menší 31 x 13,5 mm, křivka vlevo a vpravo je totožná, pouze vertikálně převrácená, viz. obrázek níže.

Elipsy označíme v pořadí malá velká a v Panelu vlastností zvolíme ikonu Oříznout. Stejně tak postupujeme i s křivkami, které také označujeme Nástrojem výběr, poté vybereme velkou elipsu a zvolíme ikonu Oříznout z Panelu vlastností. Na rozdíl od ořezávání elipsami však budeme muset po oříznutí křivkami zvolit ikonu Rozdělit (Ctrl+K) taktéž v Panelu vlastností. Zeleně zvýrazněné můžeme poté odstranit. Křivky posuneme od okraje ořezaného objektu o 4 mm. To provedeme nejsnadněji změnou Odsazení posunu v Panelu vlastností na 4 mm ve chvíli, kdy máme aktivní Nástroj výběr, ale nemáme označen žádný objekt. Poté jen stačí označit levou křivku a klepnout na levou klávesovou šipku a pravou křivku a pravou klávesovou šipku.

Do horní a spodní mezery doděláme dvě elipsy. Křivky z vnějších stran hodinek upravíme Nástrojem tvar, aby se dotýkaly nových elips. Ty předěláme pomocí ikon v Panelu vlastností na "Oblouky", odstraníme z nich tedy přesně polovičku. Oblouky a křivky nyní označíme Nástrojem výběr, v Panelu vlastností zvolíme ikonu Sloučit (Ctrl+L) a křivky napojíme pomocí Nástroje tvar za jejich koncové uzly na oblouky. Uzly, ve kterých se oblouky s křivkami spojují, přepneme v Panelu vlastností na typ "Vyhladit uzel" a doladíme tvar.

Na střed horního okraje těla hodinek vytvoříme elipsu o rozměrech 10 x 30 mm a na střed spodního okraje elipsu o rozměrech 21,5 x 30 mm. Horní elipsa bude svým středem na lince okraje, spodní elipsa cca 2 mm pod okrajem. Poté vždy vybereme elipsu a tělo hodinek a v Panelu vlastností zvolíme ikonu Průnik. Místo, kde jsou objekty položeny přes sebe, bude novým objektem. Elipsy můžeme odstranit.

Do spodní části těla hodinek vytvoříme obdélník, který bude vysoký cca 23,5 mm a široký stejně jako oblouk, který je nyní součástí těla hodinek. V Panelu vlastností zaoblíme spodní dva rohy (nesmí být zamčený zámek za políčky pro zaoblení). Poslední ikonou v Panelu vlastností nebo kombinací kláves Ctrl+Q převedeme obdélník na křivky. Dva uzly, které tvoří zaoblený roh, označíme Nástrojem tvar a posuneme více k vertikální středové vodicí lince (cca 7 mm), můžeme si pomoci odsazením posunu a klávesovými šipkami. Stejně tak i na druhé straně. Nakonec objekt nakopírujume, přemístíme do horní části těla hodinek a v Panelu vlastností zvolíme Zrcadlit svisle. Manipulací s uzly "zvýšíme" objekt přibližně na 28,5 mm a upravíme tvar zaoblení.

Objekty nyní vybereme v pořadí velký objekt (tělo hodinek), malý objekt (poslední dva vzniklé) a v Panelu vlastností zvolíme ikonu Oříznout. Nástrojem obdélník vytvoříme dva obdélníky, široké jako oblouky a přesahující obrys jak menšího vnitřního objektu, tak velkého objektu. Označíme tento obdélník a největší objekt a v Panelu vlastností zvolíme ikonu Průnik. Obdélník odstraníme a vybereme menší vnitřní objekt a poté průnikem vzniklý objekt. V Panelu vlastností zvolíme Oříznout. Celý postup je totožný u obou obdélníků.

Vytvořením elipsy a volbou Průnik v Panelu vlastností vytvoříme objekt na spodním pásku hodinek. Navíc přidáme ještě jednu elipsu, jejíž tvar poupravíme po převedení na křivky (Ctrl+Q) Nástrojem tvar.

Na horní pásek přiděláme pět obdélníků, jeden dlouhý, kterému zaoblíme v Panelu vlastností rohy (40 %) a sestavu 4 menších, které budou tvořit tvar, připomínající stromek/anténu. Ty označíme a v Panelu vlastností zvolíme ikonu Sloučit. Viz obrázek níže.

Na závěr, před vybarvováním objektů, doděláme kolečko na nařizování času. Bude se skládat z 13 totožných obdélníků o rozměrech cca 2,8 x 0,75 mm a z elipsy, kterou v Panelu vlastností změníme na Výseč a nastavíme číslice tak, aby zbyla pouze pravá polovina.

Postup při vybarvování je u velké většiny objektů stejný. Objekt označíme a v Panelu nástrojů zvolíme Nástroj interaktivní výplň. Jeho typ zvolíme v Panelu vlastností jako Lineární a barvy volíme tak, aby byla vždy levá strana světlejší (rozsah 40-70 % šedá). Pravá strana lineární výplně se pohybuje v rozsahu 80 % šedá - černá. Spodní část hodinek bude tmavší.

Obdélníky na kolečku hodinek jsou obraveny odshora (procenta šedé): 80, 20, 80, 20, 90, 30, 90, 30, 90, 40, 100, 40, 100. Na výseč je použita Lineární výplň, která má nahoře v počátku barvu 80% šedou a ve spodní části 100 %, tedy černou.

Poslední nevybarvenou část použijeme jako kontejner Powerclipu, vyplníme ji texturou broušené oceli. Tu vyhledáme na internetu, např. ZDE. Texturu zkopírujeme/importujeme do CorelDRAW, otočíme o 90 % (Úhel otáčení v Panelu vlastností), zmenšíme a umístíme tak, aby byl obrys objektu uvnitř textury. Poté zvolíme Nabídku efekty-Upravit-Odstín, sytost, světlost. Po otevření dialogového okna nastavíme Světlost na 50 %.

Poté už jen označíme texturu a zvolíme Nabídku efekty-Oříznutí PowerClip-Umístit do kontejneru a tlustou šipkou klepneme na objekt, do kterého chceme texturu umístit.

Tím máme celý výsledek hotov. Doufám, že se Vám článek líbil a že jste v něm nalezli věci a postupy pro Vás nové a přínosné.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: