ConceptDraw Office 1.3: diagramový mág pro obchodní grafiku a grafické plánování - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

ConceptDraw Office 1.3: diagramový mág pro obchodní grafiku a grafické plánování

9. srpna 2010, 09.00 | Balík ConceptDraw Office se skládá ze tří aplikací v podobě specializovaných grafických editorů, jejichž kombinací získáte profesionálního pomocníka v oblasti obchodní grafiky, plánování akcí či různých rozvrhů pracovních činností, to vše formou tvorby a grafické stylizace nejrůznějších organizačních diagramů, schémat, plánků apod. Nabízíme vám krátké představení všech tří aplikací ConceptDraw Office PRO, Office MINDMAP a Office PROJECT.

ConceptDraw Office Pro je kombinace tří víceméně grafických aplikací, které slouží k tvorbě mnoha druhů schémat a diagramů pro prakticky libovolné účely. Celý balík ConceptDraw Office přitom není jen obyčejnou variantou specializovaného vektorového grafického editoru, nýbrž opravdovým a navíc poměrně výkonným business workflow nástrojem například na tvorbu ilustračních, pracovních či čistě obchodních plánů s vizuálním znázorněním koncepce i průběhu plánování.

Balík ConceptDraw Office s cenou 415 EUR tvoří tři aplikace, přičemž všechny tři se prodávají i samostatně ve verzích pro Windows a Mac OS X.

ConceptDraw PRO

Nejdůležitější částí balíku ConceptDraw Office je vektorový grafický editor ConceptDraw, jehož edice PRO nabízí propojení grafických dokumentů s databázovými systémy. Součástí instalace editoru je rozsáhlý systém knihoven grafických prvků pro schematické kreslení, znázornění a vizualizací různých obchodních či technických oblastí lidské činnosti, grafů, tabulek a především organizačních diagramů všeho možného i nemožného.


ConceptDraw Office 1.3 - pracovní prostředí vektorového editoru ConceptDraw PRO s jednoduchým schematickým diagramem

Zjednodušeně řečeno je ConceptDraw PRO prostředek pro realizaci organizačních plánů a diagramů všeho druhu, přičemž mezi organizační diagramy patří i skupiny klipartů propojené tzv. konektory s různými vlastnostmi. Konektory automaticky přidají jednotlivým objektů interaktivitu například z hlediska pozice klipartů či jiných grafických prvků v dokumentu a mohou mít i několik dalších užitečných vlastností.

Interně používá ConceptDraw PRO pro pozice grafů a jejich vlastností číselné zápisy, které lze zobrazit formou přehledových tabulek. Tabulky můžete použít i pro jiné účely - například jako klasická tabulková data pro spreadsheet editory a také pro generování grafů či skriptování. Jádro ConceptDraw PRO pojmenované InGyro umožňuje sofistikovanou integraci s dalšími aplikacemi balíku ConceptDraw Office nejen na úrovni importu a exportu grafických dokumentů, nýbrž i jejich interních vlastností. Technologie InGyro tedy umožňuje nejen výměnu dat mezi jednotlivými aplikacemi v balíku ConceptDraw Office, ale umí také například manipulovat s daty dokumentů pro účely sledování částí projektů a jejich správy.


ConceptDraw Office 1.3 - další z knihoven grafických prvků a ukázkový dokument s grafickým modelem reakcí protonů


ConceptDraw Office 1.3 - ConceptDraw PRO lze použít i jako běžný (nicméně trochu jednodušší) editor plánků zahrad, bytových prostor či inženýrských sítí


ConceptDraw Office 1.3 - grafická schémata rozvrhů v ConceptDraw PRO


ConceptDraw Office 1.3 - bohatá nabídka šablon dokumentů v ConceptDraw PRO


ConceptDraw Office 1.3 - jedno ze schémat v "tabulkové" podobě s výčtem jednotlivých konektorů a geometrických objektů

ConceptDraw MINDMAP

MINDMAP je upravená a v některých směrech výrazně zjednodušená edice vektorového editoru ConceptDraw, určená pro "nakreslení" a grafické znázornění aktuálních nápadů, myšlenek či jinak ideově řešených projektů. Celý editor je v podstatě založený na práci s kliparty a jiným vhodnými grafickými prvky, jejichž prostřednictvím můžete rychle nakreslit a vztažně propojit jednotlivé grafické bloky.

Obsah grafických dokumentů v ConceptDraw MINDMAP můžete sdílet s dalšími uživateli pracovního týmu, a to i v podobě obrázků odesílaných e-mailem. MINDMAP lze současně používat i na organizaci projektové dokumentace s nadefinovanými hyperlinky pro jednotlivé objekty, které mohou představovat třeba oddíl v manuálu či sekci v daném projektu.


ConceptDraw Office 1.3 - ConceptDraw MINDMAP slouží ke grafickému znázornění aktuálních nápadů a myšlenek


ConceptDraw Office 1.3 - snadná úprava tvarů a dalších grafických vlastností základních "diagramových" objektů

ConceptDraw PROJECT

ConceptDraw Office PROJECT je aplikace na plánování obchodních scénářů a akcí s volitelným grafickým výstupem v podobě symbolického znázornění hlavních bodů scénáře.

Projekty vytvořené v ConceptDraw PROJECT můžete poslat do MINDMAP, kde se pro každý projekt vytvoří samostatná grafická struktura s vizuální podobou původních číselných a textových údajů. Řazení a vizualizaci mají na starost exportní šablony, ze kterých ConceptDraw PROJECT generuje výsledné zprávy.


ConceptDraw Office 1.3 - k plánování projektů s grafickým výstupem (znázornění celého projektu a jeho jednotlivých fází) lze použít ConceptDraw PROJECT


ConceptDraw Office 1.3 - nabídka typů a grafických vzhledů souhrnných zpráv, které umí ConceptDraw PROJECT generovat z vytvořených projektů

Závěr

Znáte-li například MS Visio či jiný grafický plánovač s jádrem v podobě organizačních diagramů všeho druhu, můžete si snadno udělat představu o tom, k jakým účelům ConceptDraw Office vlastně slouží. Spolupráce částí ConceptDraw PRO s MINDMAP a PROJECT přitom tvoří funkčně propracovaný celek, jehož celkové možnosti jsou výrazně nad úrovní Visio a jemu podobných „organizačních“ grafických programů, využívaných zejména v rámci obchodního či vývojářského workflow.

Zkušební verzi ConceptDraw Office si můžete stáhnout zdarma z webových stránek společnosti Computer Systems Odessa.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: