Canvas 7 aneb když jeden dělá za čtyři - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Canvas 7 aneb když jeden dělá za čtyři

1. června 2000, 00.00 | Praktický software pro sazbu, vektorovou i bitmapovou grafiku? Navíc s možností optimalizace pro web? I takový může být pohled na oceňovaný Canvas.

K praxi v oblasti předtiskové přípravy náležejí podle našeho názoru také tipy na softwarové nástroje, které sice nepatří k "hlavnímu proudu" propagovaných programů, přesto, či možná právě proto, dokáží často pracovat stejně dobře, ne-li lépe.

V listopadu loňského roku se na trhu objevila nová, v pořadí již sedmá verze programu Canvas firmy Deneba Software pro Windows a Mac OS, a již 12. ledna 2000 obdržela nejvyšší ocenění časopisu Mac Today - cenu Editor's Choice v oboru grafické programy. Canvas je navíc díky pluginu Velocity Engine jediným grafickým programem využívajícím optimalizační technologii Altivec procesoru PowerPc G4, která jej urychluje o 25 %.

Program Canvas není žádnou náhlou novinkou loňského podzimu. Na trhu existuje již dlouhou řadu let, a jeho nevýhodou je, že proti sobě má soupeře zvučných jmen - firmu Adobe s jejími programy Photoshop a Illustrator a firmu Quark s programem XPress. Nejde o omyl. Program Canvas si totiž dělá ambice na čtyřjedinost v oblastech vektorové ilustrace, editace obrazů, web grafiky a stránkového zlomu. Zatímco programu XPress spíše jen šlape na paty, grafickým programům firmy Adobe se nejen v ledasčem vyrovná, ale v mnohém je dokonce předčí. Pro Canvas hovoří i velice zajímavá cena (viz dále). V našich podmínkách lze Canvas chápat hlavně jako výtvarně zaměřený program pro tvorbu tištěných a elektronických publikací, kdy uživatelé jednoho programu získávají funkčnost čtyř, i když samozřejmě ne s identickými vlastnostmi jako u programů běžně dostupných na trhu, což vzhledem k nutnosti jazykové podpory u stranového zlomu může být rozhodující.
Další oblast, pro kterou je Canvas zvláště v poslední době neustále vylepšován, je tvorba webovských stran. Při instalaci lze dokonce zvolit přednastavení prostředí buď pro tvorbu tištěných publikací nebo pro tvorbu elektronických médií.

Canvas 7 je velmi vyspělý program, u kterého by nemělo cenu popisovat všechny funkce - jen v poslední verzi přibylo například na 150 nových vlastností. Proto se v následujících odstavcích omezíme pouze na popis těch nejzajímavějších.

Program Canvas existuje pro platformy Mac OS, Windows 95/98/2000/NT 4.0 a nyní nově i pro Linux. Standardně je dodáván s 30 000 cliparty a 2 450 TrueType a Type 1 fonty.

Canvas nabízí prostředí slučující možnosti vektorové a bitmapové grafiky. Posledním výkřikem grafické módy na tomto poli je tzv. Sprite Technologie, která umožňuje používání efektových filtrů (jako například zostření, rozostření, šum, aj.) na jakýkoliv vektorový, textový, nebo bitmapový objekt při zachování editovatelnosti objektu i filtru. Charakteristickým rysem této technologie je snadná změna průsvitnosti objektů v širokém rozsahu. Její možnosti jsou zřetelně vidět na logu programu, které je vlastně startovním obrázkem. Na obrázku je logem vytvořena jeho kopie, která byla upravena pomocí vektorového eliptického zprůsvitňovacího filtru. Pro znázornění průsvitnosti a rozdílů mezi původním a upraveným obrázkem byl do pozadí pod ně umístěn černý obdélník. Díky podpoře Altivec technologie a přepracovaným interním algoritmům je překreslování obrazovky a všechny malířské operace velmi rychlé.

Kromě standardních vlastností a funkcí, které snad není třeba jmenovat, je vhodné se zde zmínit o následujících: - Kompletní integrace vektorových, bitmapových a textových objektů.

 • Použití vektorových či bitmapových zprůsvitňovacích efektových filtrů na vektory, texty i bitové mapy.
 • Použití neomezeného počtu vektorových a bitmapových zprůsvitňovacích efektových filtrů.
 • Použití obrazových filtrů na vektory, text i bitmapy.
 • Tvorba efektových skel (čoček), které mohou obsahovat více obrazových filtrů.
 • Nabídka 21 malovacích bitmapových nástrojů.
 • Tvorba animovaných souborů GIF a tlačítek.
 • Tvorba obrazů s rozdílným rozlišením v jednom dokumentu.
 • Rotace pracovní plochy strany po 90 stupních.
 • Tvorba vysoce optimalizovaných souborů JPEG/GIF až se čtyřmi exportními náhledy.
 • Ukládání přímo do HTML formátu z jakéhokoliv dokumentu.
 • Selektivní a dynamické cachování pro okamžité překreslování obrazovky.
 • Samočinná tvorba pracovních náhledů v nižší kvalitě u velmi velkých obrazů.
 • Zobrazení náhledu na monitoru.
 • Sběr pro výstup včetně písem.
 • Přímý import z technických formátů DXF, DWG, CGM a dalších.
Z výše uvedených vybraných vlastností je zřejmá jejich jedinečnost v zastoupení všech zmíněných funkcí v jediném programu, neboť například i Adobe Photoshop má mnoho uvedených nástrojů a může optimalizovat generované soubory a Corel Draw může například rotovat pracovní plochou a zobrazovat výsledný náhled na monitoru. Ve své komplexnosti je však Canvas jedinečný.

Velké tvůrčí možnosti byly přidány právě díky Sprite Technologii. Působit lze bitmapovými filtry například na text, který je i poté stále editovatelný. Tak lze změnit například po zneostření a zprůsvitnění řez či velikost písma. Rovněž čočky či kouzelná sklíčka jsou velmi zajímavým doplňkem. Jsou to vlastně předem určené oblasti libovolného tvaru, ve kterých lze definovat působení více filtrů současně a takovouto "čočkou" je pak možné působit na obraz pod ní. Čočky lze skládat do vrstev spolu s běžnými obrazovými objekty či vrstvami podle potřeby. Na průsvitnosti spodních vrstev pak závisí i oblast působení čočky.
Ve srovnání s těmito efekty je např. neonový nástroj, umožňující vytvořit efekt stříkací pistole či štětce s barevnou gloriolou, jen drobným nadstandardním doplňkem, který však ilustruje záběr programu. Užitečným doplňkem je jistě i kamera umožňující zachycení uživatelem definované oblasti do snímku bezprostředně vytvářeného v jednom ze šesti volitelných barevných režimů a s možností určit ještě některé další vlastnosti. Sejmutý snímek je následně k dispozici ve formě dalšího objektu.

Tvůrce webovských stran jistě potěší, že veškerý text i grafické prvky lze zpracovat v jediném programu, a dokonce uložit v jediném dokumentu ve zcela editovatelné podobě. Při sběru do výstupu lze do výstupní složky resp. adresáře uložit i například písma či linkované obrazy. V případě překročení nastaveného rozlišení obrazů, nadměrné složitosti vektorové grafiky či počtu velikostí písem může program uživatele upozornit. Při exportu do GIF nebo JPEG souborů lze vybírat ze čtyř náhledů v různé kvalitě. Canvas navíc automaticky každou grafiku optimalizuje. Díky zabudovanému ftp protokolu lze odeslat (a samozřejmě i stáhnout) soubory přímo na Internet.

Zajímavým obohacením DTP prostředí je i funkce hledání, která je v textovém prostředí celkem běžná i v sofistikovaném provedení, kdy lze vyhledávat a nahrazovat textové řetězce v závislosti na atributech písma, jako font, řez a velikost písma. Canvas nabízí navíc také možnost hledání jakýchkoliv objektů podle jejich druhu a grafických atributů, jako například barvy výplně.

Velmi zajímavou možností je i schopnost importu obrazových souborů v nativním formátu programu Adobe Photoshop. Při tomto importu lze existující vrstvy buďto sloučit nebo ponechat separované jako samostatné objekty nebo samostatné vrstvy, které je samozřejmě možné dále editovat. Při importu lze zachovat i ořezové cesty jako vektorové objekty. Má-li uživatel obstarány filtry pro Photoshop, může je díky kompatibilitě použít i v programu Canvas. Tím lze prakticky nerušeně pokračovat v úpravě obrazů v Canvasu a využít kreativních možností, které nabízí.

Další zajímavou pomůckou jsou makra, která jsou členěna na makra dokumentu - lokální a makra programu - globální. Dále se pak dělí na jednotlivá a sady. Pomocí maker lze automatizovat a tím podstatně urychlit zpracování či vytváření předem definovatelných grafik.

Práce s lámanými texty nevybočuje z běžných měřítek. Rozsah velikostí písem se pohybuje od 2 do 270 bodů po 0,1-bodových krocích. Sloupce v rámečcích mohou být nestejné šířky. Lze použít více vzorových stran a samozřejmě i vrstvy, které lze sdílet mezi stranami.

No a pro ty, kteří dočetli až sem, malý bonbónek. Grafická uživatelská obec již dlouho trpí tím, že ve srovnání s pokročilým zpracováním textů nemá tytéž možnosti odvolání předchozích povelů. Profesionální programy nabízejí v textové a později i ve vektorové grafice dostatečný definovatelný počet odvolání tak, aby uspokojil i toho největšího nešiku. Zato v oblasti bitmapové grafiky bylo řešení vždy dost problematické z důvodů omezenosti výkonu počítače a velikosti odkládací paměti. Řešení nabízely některé programy jen v práci s jednoduchými obrazovkovými náhledy, kdy po řadě akcí s náhledy dojde teprve k aplikaci těchto akcí na zdrojový obrazový soubor. Tento způsob není už ze své podstaty ideální, neboť neumožní například zkoumat větší detaily obrazu mezi jednotlivými kroky. Situace se poněkud zlepšila poté, co se objevil Photoshop 5 se svou historií. Canvas nabízí standardní řešení, kdy si uživatel může určit minimální a maximální počet odvolání, přičemž horní hranicí je počet 1 000 (slovy jeden tisíc).

Závěrem uvádíme pro přehled seznam podporovaných formátů:

Adobe® Portable Document Format (PDF)
Adobe Illustrator™
Adobe Photoshop (včetně vrstev) a PhotoDeluxe™
Canvas 3.5, 5 a 6
MacDraw™ Pro (pouze Mac)
Tagged Image File Format (RGB a CMYK TIFF)
Encapsulated Postscript (EPS)
Xpress™ Desktop Color Separations (DCS)
Graphics Interchange Format (GIF89a) (včetně animací)
Joint Photographic Experts Group (JPEG)
Portable Network Graphics (PNG)
Kodak Photo CD
MacPaint™ (pouze Mac)
Macintosh PICT
QuickTime™
QuickDraw 3D
Computer Graphics Metafile (CGM)
Data Interchange Format (DXF)
Autocad (DWG)
Initial Graphics Exchange Standard (IGES)
TARGA
CorelDRAW™
Micrografx® Designer
WordPerfect™ Graphics (WPG)
ZSoft Paintbrush (DCX and PCX)
Windows® Metafile (pouze Windows)
Windows Bitmap (BMP)
MacWrite® I, II a Pro (pouze Mac)
Plain Text (pouze Mac)
Rich Text Format (RTF)
Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL)
HTML (včetně posledního standardu kaskádových šablon)

A za kolik se program prodává? Plná verze 379 dolarů, zatímco kompetitivní upgrade na všeliké konkurenční produkty je za 199,95 dolarů. K tomu snad již není co dodat. Bližší informace viz www.deneba.com.

Článek byl převzat ze čtvrtého čísla měsíčníku Svět tisku, který obsahuje na celkem 112 stranách nejaktuálnější informace o dění v domácí i světové polygrafii.
Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: