Atomik Roundtrip: efektivní práce s XML v QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Atomik Roundtrip: efektivní práce s XML v QuarkXPressu

publikovani trend

31. ledna 2003, 00.00 | Společnost Easypress představila nový nástroj pro využití XML v XPressu. Přinese jeho
nasazení výraznější využití XML v publikačních workflow?

Od uvedení standardu XML do informačního průmyslu uběhlo již pět let. A nedá se říct, že by za tuto relativně dlouhou dobu způsobil takovou revoluci ve výměně informací, jaká mu byla prorokována. Tím nelze říct, že by dnes neexistoval dostatek řešení, která jej využívají. Naopak, zdá se, že jako každý módní prvek, vylepšující portfolio nabídky, nalezl menší či větší podporu v prakticky každé moderní softwarové aplikaci či technologii. Základním nedostatkem valné většiny takovýchto řešení je ovšem jejich nejednotnost a roztříštěnost, problémy pak také působí silná techničnost standardu, kterou se dosud nedaří dostatečně zakrýt před uživateli.

Tvrzení z předchozího odstavce platí beze zbytku, a možná ještě větší měrou, než kde jinde, v publikačním průmyslu. Z něj přitom vzešly hlavní iniciativy, volající po standardu typu XML: důvodem zde byly především nedostatečná vyjadřovací síla jazyka internetového publikování HTML a dále potřeba najít technologii, usnadňující tzv. cross-media publishing, tj. publikování napříč médii. Právě v druhé z uvedených oblastí se nejvíce projevují naznačené problémy s implementací XML. Pokročilé publikační nástroje výrobců, jako jsou Adobe, Quark či Corel, dokáží sice vytvářet i načítat obsah kódovaný v XML, odpovídající převody jsou ovšem poměrně složité a kladou na uživatele značné nároky. A tak nalézáme jen málo workflow, ve kterých by se XML výše naznačeným způsobem skutečně využívalo, nejčastěji se zatím v praxi ujalo nasazení XML coby meziformátu pro převod ze sázecí aplikace do HTML, což je poměrně málo.

V případě nejrozšířenější sázecí aplikace dneška, QuarkXPressu, je pro práci s XML již po delší dobu k dispozici především avenue.quark, produkt samotné společnosti Quark. Tato extenze, případně rozšířená o další moduly, dokáže především exportovat obsah dokumentů XPressu a v omezenější míře je i importovat. Hlavními problémy, bránícími masovějšímu rozšíření tohoto produktu je jednak cena (je třeba jej dokoupit zvlášť za 199 dolarů), techničnost převodu a především to, že export a import nejsou příliš provázány. Tím míníme to, že jednou vytvořený XML dokument lze jen s problémy převést do původní xpressové podoby, totéž platí i v opačném směru.

Na odstranění uvedeného základního nedostatku se zaměřuje nedávno uvedený produkt společnosti Easypress, označený jako Atomik Roundtrip. Jak již název naznačuje, jeho snahou je zajistit obousměrné zpracování dokumentu XPressu i jeho XML protějšku. Konkrétně to znamená, že změnu v jednom z uvedených typů dokumentů lze promítnout do dokumentu druhého, update je přitom proveden automaticky Roundtripem, operátor pouze zadá jednoduchý pokyn k provedení odpovídajícího převodu.

Rozhraní Roundtripu.

Výše uvedenou základní vlastností ovšem výčet kladů Roundtripu nekončí. Velmi dobře je v něm vyřešeno i načítání XML dokumentů, pořízených původně z jiných zdrojů (tedy nikoli exportem z XPressu) - například v některém z XML editorů či procesorů, do XPressu. Při tomto načítání lze provést kontrolu souboru na jeho shodu s danou Definicí Typu Dokumentu (DTD). (Produkt dosud nepodporuje práci s tzv. schématy, ty lze nicméně v jeho rámci využít po úpravě produkty, jako je XML Spy.) Vložení je možné interaktivně (drag&drop) nebo pomocí šablony (navržené pro určitou DTD - vhodné zejména pro publikace typů katalogů či seznamů), uvedenými způsoby je možno vkládat jeden nebo více XML dokumentů stejně dobře jako pouze zvolené úseky dokumentu jediného.

Formátování načtených XML dokumentů se řídí odpovídajícími sadami pravidel. Ta určují pro každý element jeho odstavcový či znakový styl v dokumentu XPressu. K dispozici je i možnost využití prefixů a sufixů, tedy obsahu, který se vkládá před či za daný element (vhodné například k automatizované tvorbě jednodušších tabulek atp.). Pravidla i preference Roundtripu jsou rovněž kódovány pomocí XML tagů a mohou být tedy snadno modifikovány jakýmkoli textovým či XML editorem. Snadnou vizuální kontrolu korespondence mezi XML strukturou a obsahem dokumentu XPressu umožňuje odpovídající funkce náhledu. XML strukturu nelze pomocí Roundtripu měnit, při exportu z XPressu do XML jsou nicméně zohledněny změny obsahu dokumentu.

Podle některých ohlasů (konkrétně zde máme na mysli recenzi v Bulletinu SeyboldReportu), s kterými se ztotožňujeme i my, představuje Roundtip zatím nejdokonalejší interaktivní řešení, zajišťující obousměrné zpracování XML obsahu v prostředí QuarkXPressu. Jeho prostřednictvím se snad konečně naskýtá možnost využít XML skutečně naplno při propojení tiskových a elektronických publikačních workflow. Své místo tedy nalezne zejména v prostředí vydavatelství novin, časopisů, knih či seznamů a také v oblasti reklamy či obchodu. Využít jej lze v rámci cross-media publishingu či též databázového publikování, a to buď v rámci souborového systému nebo ve spojení s některým ze systémů pro právu obsahu (testována byla například jeho integrace s produkty společnosti Documentum).

Na zajímavosti ubírá produktu zejména cena: single-user licence je nabízena za 4495 USD, při multiuživatelských licencích lze dosáhnout snížení ceny "až" do úrovně 1000 USD za jednoho uživatele. Díky této ceně si jej budou moci dovolit pouze velké publikační subjekty, v malém se nicméně současné nasazení XML stejně nezdá být příliš efektivní. Do budoucna lze předpokládat jednak snížení ceny a taky nástup dalších obdobných řešení.

Produkt dokáže spolupracovat s XPressem 4.1 i 5 a nabízí identické vlastnosti na platformách Macintosh a Windows. K odzkoušení jeho vlastností lze využít demoverzi, dostupnou na stránkách výrobce.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: