Adobe představila Digital Negative - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Adobe představila Digital Negative

formaty

29. září 2004, 00.00 | Nový formát společnosti Adobe by měl vyřešit problémy s archivací digitálních fotografií
ve formátu RAW. Jak funguje Digital Negative? A s pomocí jakých nástrojů jej lze již
dnes využívat?

Na počátku tohoto týdně přišla společnost Adobe s novou iniciativou na poli digitální fotografie. Uživatelům takto nabídla formát, pojmenovaný jako Digital Negative (DNG), který by měl vyřešit stávající problémy s archivací digitálních snímků, uložených v RAW formátu. A, co je ještě důležitější, mimo samotného formátu byly představeny i odpovídající nástroje, dovolující DNG prakticky okamžitě využívat. Jedná se o iniciativu nesporně inovativní, důležitou a zajímavou, a tak není divu, že jsme se na DNG rozhodli podívat podrobněji v tomto článku.

RAW: výhody i komplikace

V úvodu připomeňme několik základních skutečností, spojených s formátem RAW. Především je zapotřebí zdůraznit skutečnost, že se nejedná o označení pro jednotný standard, ale proprietární formáty, které vytvářejí výrobci digitálních fotoaparátů vždy "na míru" pro konkrétní přístroje. Na rozdíl od jiných formátů používaných k ukládání digitálních fotografií (JPEG, TIFF) reprezentuje RAW soubor snímek v jeho nezpracované, "syrové" podobě - často se o něm proto hovoří jako o "digitálním negativu": zaznamenávají se pouze informace ze snímače fotoaparátu, spolu s údaji o uspořádání barevných filtrů a dalšími charakteristikami přístroje. Finální podoba snímku je pak vytvořena obvykle až v počítači s pomocí příslušného software, který provede odpovídající dopočítání hodnot, dovolující snímek zobrazit, zpracovat a případně uložit do výše zmíněných jiných formátů.

Naznačený způsob uložení přináší značnou flexibilitu při využití původního snímku: Nasnímaná data lze do finální podoby převádět různým způsobem, takže je možno kompenzovat například nedostatky při nastavení parametrů fotoaparátu při snímání nebo vytvořit různé podoby snímku pro rozdílné účely. Odložení zpracování do počítače také šetří výpočetní kapacitu fotoaparátu a urychluje uložení snímku. Použitý postup konečně výrazně redukuje objem souborů oproti jiným formátům (až jedna třetina objemu oproti formátu TIFF).

dng1f.gif

Specifikace Digital Negative je k dispozici zdarma

Za uvedené výhody se ovšem dosud platilo proprietárností. Uživatel byl u dané podoby RAW formátu vždy víceméně odkázán na zpracovávající software příslušného výrobce - postupně sice přibývá produktů, jež dokáží pracovat s různými typy RAW souborů, ne však všemi a mnohdy ne úplně naplno. Takováto závislost se projevuje jako nepříjemná zejména v případě archivace, neboť spolu se snímky je třeba archivovat i daný software. Nikde však není záruka (jsou spíše bohaté zkušenosti, dosvědčující opak), že takovýto software bude fungovat i na jiném počítači či v jiné konfiguraci, a to i v současnosti. Bere-li se v potaz dynamický a nepřehledný vývoj na poli počítačových systémů, je skoro stoprocentně jisté, že za několik let nebude takto zálohovaný software fungovat vůbec resp. nebude vhodný v rámci nového workflow.

Tyto, i leckteré další komplikace, plynoucí z naznačené proprietárnosti, působí starosti zejména pokročilým uživatelům digitální fotografie (kreativní profesionálové, vydavatelství, agentury atp.), kteří na jednu stranu dokáží naplno zužitkovat výhody RAW "negativu", na druhou stranu ovšem nemohou riskovat vytváření archivů snímků, jejichž budoucí zpracování bude problémové, pokud vůbec možné. Účinným prostředkem k řešení uvedených problémů by měl být DNG. Proč a jak? To si povíme nyní.

Co přináší DNG?

Digital Negative je formátem, do kterého lze převést data kódována v různých RAW formátech. Obdobně jako mnohé proprietární RAW formáty je DNG založen na formátu TIFF, resp. TIFF/EP (TIFF rozšířený o možnost zápisu metadat podle specifikace Exif, určený speciálně pro potřeby digitální fotografie). V jeho souborech jsou tedy zapsána jak samotná obrazová data vytvořená snímačem aparátu, tak metadata, popisující nejrůznější charakteristiky přístroje, potřebná k dalšímu zpracování ("vyvolání") snímku. Současná specifikace formátu zohledňuje většinu metadatových typů, používaných dnes v proprietárních RAW formátech, odpovídající mechanizmus pak dovoluje výrobcům, využívajícím uvedený formát, nasazovat i metadata vlastní (privátní).

Zásadní výhodou formátu je skutečnost, že jeho specifikace a nasazení jsou k dispozici zdarma. To tedy znamená, že ať už výrobci fotoaparátů či jiných zařízení (tiskárny apod.), tak i vývojáři software mohou zabudovat podporu DNG do svých produktů. Adobe přitom slibuje postupné rozšiřování formátu tak, aby v sobě dokázal zahrnout specifika nastupujících fotoaparátů resp. nových podob RAW formátů. Za ideálního stavu, tedy existence příslušných produktů schopných pracovat s DNG, a výše zmíněného průběžného obnovování formátu, by tudíž měly být fotografie archivované v uvedeném formátu snadno zpracovatelné i po letech, bez ohledu na původní RAW formát, ve kterém byly pořízeny. (Máme zde v lecčems analogickou situaci, jako v případě nasazení PDF pro elektronické dokumenty.) Vyloučena dokonce není ani situace, že DNG vezmou výrobci digitálních fotoaparátů natolik za svůj, že jej budou jednotně používat místo vlastních proprietárních RAW formátů.

dng2f.gif

DNG Converter

Mimo samotné specifikace poskytla Adobe i odpovídající nástroje, dovolující DNG prakticky ihned využívat. Konkrétně byla podpora zpracování DNG zabudována do Adobe Photoshopu CS, resp. jeho pluginu Camera Raw, určeného právě pro práci s RAW fotografiemi. Update si lze ihned stáhnout zdarma ze serveru Adobe. Součástí příslušného instalačního balíčku je přitom samostatná aplikace DNG Converter, která dokáže hromadně převést do DNG snímky v RAW formátech, podporované v současnosti zmíněným pluginem Camera Raw (cca 65 různých přístrojů). Podporu DNG v uvedeném stylu konečně nabízí i Photoshop Elements 3.0.

Závěrem

Koncepce, stojící za DNG, je jistě zajímavá a užitečná. K tomu, aby se naplno prosadila, bude nicméně zapotřebí, aby i jiní výrobci než Adobe vzali uvedený formát za své a zabudovali jeho podporu do svých produktů. Pokud se tak stane, zmizí jedno z hlavních omezení, spojené dosud s využitím digitálních fotografií ve formátu RAW.

Další informace o veletrhu Photokina 2004 můžete najít na stránce s online zpravodajstvím IDIFu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: