Adobe Acrobat 8 Professional zblízka: Preflight - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Adobe Acrobat 8 Professional zblízka: Preflight

24. listopadu 2006, 00.00 | V této části našeho výkladu o novinkách v nové verzi Adobe Acrobatu se dostaneme k
vylepšením preflightového aparátu. Ta jsou vskutku významná a dovolují Acrobat využít
coby skutečně silný nástroj nejen pro kontroly, ale i úpravy PDF dokumentů. Více již v
našem článku.

V této části našeho výkladu o novinkách v nové verzi Adobe Acrobatu se dostaneme k vylepšením preflightového aparátu. Ta jsou vskutku významná a dovolují Acrobat využít coby skutečně silný nástroj nejen pro kontroly, ale i úpravy PDF dokumentů. Více již v našem článku.

Úpravy v rámci preflightu

Změna zcela zásadního charakteru je dána tím, že preflightový engine (jenž je opět z dílny společnosti Callas Software) nyní umí chyby nejen detekovat, ale i opravit. Způsoby oprav jsou takto určeny v rámci definice profilu, ovlivnit lze většinu vlastností dokumentu, mimo jiné konvertovat barvové prostory (obdobně jak již to nabízela dřívější speciální konverzní funkce Acrobatu 7), konzistentně pojmenovat přímé barvy, zploštit průhlednost, odstranit objekty nacházející se mimo Trim- či Bleed-Box, zesílit vlasové linky, odstranit poznámky i další vložený obsah, sloučit vrstvy, nastavit metadata dokumentu, změnit verzi PDF a mnoho dalšího. Úpravy - tzv. fixups - jsou takto k dispozici jednak v připravených podobách, které lze začlenit do profilů, další fixups si může uživatel vytvořit podle svých potřeb v odpovídajícím dialogu, který dovolí vybrat kategorii (stránka, dokument, obsah stránky apod.) a dále způsob její úpravy (například nastavení verze PDF, opravení poškození či optimalizace aj. pro dokument, oříznutí stránek, odstranění stránek prázdných či úpravy geometrie aj. pro stránky atd.).

aa8preflight-1f.jpg

Základní dialog preflightového enginu

Z připravených úprav zaslouží speciální pozornost ty, jež zajišťují převody do PDF/X či PDF/A. V prvním případě je mimo zavedených podob PDF/X-1a a PDF/X-3 podporována i draft (tedy zatím pouze experimentální) verze PDF/X-4 (oproti dřívějším podobám dovoluje třeba živou průhlednost v PDF dokumentech). Nastupující standard PDF/A je podporován v obou svých podverzích PDF/A-1a a PDF/A-1b, celá řada připravených preflightových profilů pro tento formát pak myslí na využití v podmínkách předtiskové přípravy (při konverzi se připojí OutputIntent například pro SWOP či Coated FOGRA27). Pro PDF/A je pak k dispozici v podstatě zcela obdobný mechanizmus zpracování jako pro PDF/X, mimo jiné lze tedy takto zjistit status dokumentu či spustit převod z prostředí okna Preflight pomocí odpovídajícího tlačítka. Převody do PDF/X i PDF/A je nyní možno provést i mimo preflightové rozhraní, prostřednictvím odpovídajících příkazů pro export, takže i méně znalý uživatel zvládne připravit dokumenty v daných formátech z původního PDF několika málo kliknutími myši.

Aplikace profilů dovolujících úpravy je řešena velmi flexibilně. Poté, co je preflight založený na daném profilu spuštěn, pokusí se opravit nalezené problémy, v případech, kdy to nejde, vypíše alespoň odpovídající hlášení do preflightového protokolu, na jehož základě pak může uživatel provést odpovídající zásahy sám ve zdrojových souborech. Pokud chce uživatel spustit preflight pouze ke kontrole a nikoli opravám, má k dispozici odpovídající volbu v okně Preflight, není tedy třeba vytvářet duplicitní profily (jeden pro kontroly, druhý pro úpravy).

aa8preflight-2f.jpg

Nastavení úpravy (fixup)

Preflightový aparát se díky podpoře automatických úprav stává silným prostředkem pro hromadné zpracování dokumentů. Využít jej lze především prostřednictvím dávek Acrobatu, které použití preflightu podporují: v odpovídajícím příkazu uživatel určí preflightový profil, zvolí, zda se mají provést pouze kontroly či rovněž úpravy a nastaví složky, do kterých se mají umístit zpracované dokumenty v případě úspěchu či neúspěchu. Velkou výhodou takovéhoto zpracování je možnost použít v dávkách i další příkazy (včetně JavaScriptů).

Jiným nástrojem dávkového zpracování jsou droplets, nabízené již v Acrobatu 7. Jedná se o malé aplikace, kterým uživatel přiřadí preflightový profil v podstatě stejným způsobem jako u dávek, následně Acrobat vytvoří příslušnou aplikaci. Po přesunutí PDF dokumentů na její ikonu se spustí odpovídající preflightové zpracování. Novinkou Acrobatu 8 je skutečnost, že droplets lze zpětně konfigurovat (odpovídajícím příkazem uživatel jednoduše načte předvolby dropletu k úpravám), dříve bylo možné pouze jednorázové vytvoření.

aa8preflight-3f.jpg

Editace dropletu

Preflightové skupiny

Při pohledu do okna Preflight nelze přehlédnout skutečnost, že profily je nyní možno pro větší přehlednost členit do skupin. V těch předchystaných nalezneme mimo jiné profily pro PDF/X a PDF/A, o kterých jsme již hovořili výše, digitální tisk a pre-press. Poslední jmenovaná skupina přitom obsahuje profily vytvořené Ghent PDF Workgroup, které určují požadavky na nejběžnější obsah (publikace,inzerce) použitý při vydávání novin a časopisů v západní Evropě či USA. Dále lze samozřejmě přidávat skupiny vlastní.

Display Settings Alert

Zajímavou novinkou v preflightovém enginu je i upozorňování na různá problémová nastavení zobrazení PDF dokumentu, resp. simulace výstupních podmínek na monitoru. Odpovídající značka v okně Preflight takto zobrazí výstrahu v případě, že některé parametry ovlivňující dané zobrazení nejsou určeny korektně. Konkrétně daná funkce reaguje na následující nevhodné situace: použití simulace nevložených písem s pomocí lokálních fontů, vypnutí náhledu přetisků, vypnutí náhledu výstupu či potlačení OutputIntentu pracovním barevným prostorem. Stiskem tlačítka Adjust lze v Acrobatu zařídit automatickou nápravu naznačených problémů, tedy zapnutí příslušných voleb. Popsaná funkce je samozřejmě jen drobnou pomůckou pro dodržení shody zobrazení na monitoru a ve výstupu, bezesporu ale pomůckou užitečnou.

aa8preflight-4f.jpg

Display Settings Alert

Zvýraznění v protokolech a nastavení dialogu

V preflightových protokolech lze nyní po libosti měnit způsob zvýraznění (na úrovni masek i rámečku) jednotlivých typů prvků. Daná nastavení je možno měnit v odpovídající sekci předvoleb preflightu. V těchto předvolbách lze rovněž podrobně určit, jaké řídící prvky se budou v okně Preflight zobrazovat.

Inventarizace obsahu, analýza interní struktury a písem

Nový preflightový engine také přináší několik silných nástrojů pro ty, kdo potřebují jít při analýze PDF dokumentu skutečně do hloubky. Pomineme-li vývojáře, jsou takovýmito uživateli především ti pracovníci pre-pressových pracovišť, kteří se snaží odstranit určité problémy se zpracovávanými dokumenty, jinou skupinu mohou tvořit zvídavé osoby, které s pomocí zmíněných prostředků hodlají prakticky odzkoušet poznatky, jež nastudovaly v referenční příručce PDF. Poznamenejme ovšem, že narozdíl od jiných obdobných řešení třetích výrobců není možno s pomocí daných prostředků dokument na interní úrovni editovat.

Prvním nástrojem daného typu (stejně jako ostatní dále popisované prostředky se spouští z okna Preflight, nabídky Options) je Create Inventory. S jeho pomocí si může uživatel pro daný dokument nechat sestavit komplexní seznam objektů obsažených v dokumentu. Inventarizace se takto může týkat písem, barev, smooth shades, vzorů, obrázků, XObjects a XMP metadat, zvolit lze výpis jen pro určené z daných prvků. Výsledkem kontroly je PDF dokument, obsahující podrobný popis nalezených prvků, je třeba přitom říci, že tento jde skutečně do hloubky a odhaluje zřejmě všechny podstatné charakteristiky.

aa8preflight-5f.jpg

Ukázka Inventory Reportu

Ještě techničtější povahu mají prostředky pro procházení strukturou PDF dokumentů a písem. V prvním případě se zobrazí struktura neboli stream v podobě stromu, jehož jednotlivými uzly jsou prvky obsažené v daném dokumentu (stránky, XObjects, obrázky, barevné prostory aj.). Pohled na stream lze organizovat do pěti různých zobrazovacích módů, další podrobnosti je možno nastudovat online. Obdobně komplexní, ale rovněž výlučně technicky zaměřený, je font browser, který dovoluje procházet interní strukturu vybraného písma nebo všech písem v PDF dokumentu.

Závěrem

Adobe (resp. Callas Software) na preflightovém enginu skutečně zapracovala a dala uživatelům do rukou značně posílený nástroj, který dnes, zejména díky podpoře úprav, v mnoha běžných úlohách nahradí řešení typu Enfocus PitStopu (nebo třeba i prostředky Callas Software pdfCorrect či pdfColorConvert nebo Apago PDF Enhancer). Nechceme tím říci, že nový engine dané prostředky dokáže plně nahradit - nicméně coby řešení "zdarma" (tedy v rámci samotného Acrobatu 8 Professional) je vybaven až překvapivě dobře.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: