3B2: publikační systém třídy high-end - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

3B2: publikační systém třídy high-end

21. března 2003, 00.00 | Chcete získat představu, kam až lze zajít při tvorbě publikačního systému? Náš výklad o
3B2 vám ji snad poskytne.

I když si to většina současných uživatelů asi neuvědomuje, existuje dnes, vedle několika málo rozšířených a dobře známých sázecích aplikací typu QuarkXPress či Adobe InDesign, také podstatně širší skupina produktů, které nabízejí většinou výrazně vyšší výkonnost než ty dříve jmenované. Konkrétně zde máme na mysli zejména systémy pro tvorbu periodik (noviny, magazíny) a rozsáhlých publikací. Vůdčím produktem druhé z uvedených skupin je systém 3B2 společnosti Advent, který jsme se rozhodli podrobněji přiblížit v tomto článku. Někomu se přitom může zdá být takovýto počin poněkud zbytečný, neboť řešení Adventu patří, obdobně jako jiné systémy tohoto typu, do třídy produktů, které jsou, díky svým nárokům na finance i další zdroje, dostupné jen skutečně velkým subjektům. Dle našeho názoru může být ovšem i pro řadového uživatele znalost takovéhoto systému značně užitečná, neboť mu dovoluje lépe tušit, čeho vlastně lze či nelze ve světě současného i budoucího publikování dosáhnout s pomocí běžně dostupných nástrojů.

Charakteristiky systému

Vývoj publikačního systému 3B2 byl zahájen v roce 1986. Od té doby až po současnost získal podle údajů výrobce přes 10000 zákazníků z více jak 40 zemí světa. Svým zaměřením je určen k sazbě dlouhých, složitých a obtížně zpracovatelných publikací. Nasazován bývá při výrobě knih, technické literatury, katalogů a zlatých stránek či periodik a stále více také při publikování on-line a z databází. Základním interním formátem, se kterým 3B2 již od svých počátků pracuje, je čistý text (ASCII), přičemž k vyznačení obsahu (tagování) je použito tagů kompatibilních dle standardu SGML. Připomeňme zde, že SGML, neboli Standard Generalized Markup Language, je zatím nejdokonalejším pokusem o vytvoření obecného značkovacího jazyka. Jeho prostřednictvím lze tedy popsat obsah nezávisle na jeho prezentaci i zpracovávající aplikaci, což umožňuje následné automatizované zpracování a výstup do nejrůznějších formátů. Zjednodušenou podobu SGML pak představuje hit dneška XML (zjednodušená verze SGML, vytvořená coby snáze zpracovatelný a přitom dostatečně obecný značkovací jazyk) - protože 3B2 umožňuje zpracovat SGML, dokáže využívat i XML (v současnosti je podporován zejména jazyk pro tvorbu odkazů XPath, transformační dialekt XSLT a jazyk pro formátovací objekty XSL-FO), což usnadňuje integraci zmíněného systému do současných workflow.

Systémů postavených na XML resp. SGML je dnes poměrně hodně, málokterý ovšem dokáže tak, jako 3B2 nabídnout intuitivní uživatelské rozhraní. To dovoluje práci v režimu WYSIWYG na různých platformách (Mac, Windows, Unix) stejně dobře, jako ruční editaci zdrojového kódu. Pozoruhodná je přitom možnost automatizace, kterou lze využít v nejrůznějším rozsahu: od nahrání a opakované provedení akcí klávesnice či myši (tzv. makra) až po rozsáhlé skriptování (skriptem se v 3B2 rozumí sekvence maker), řídící bez zásahu uživatele klidně i sestavení objemné publikace (generování rejstříků či obsahů, formátování na základě podmínek, propojení s databázemi). Ke snadné integraci do jiných dynamicky fungujících aplikací (WWW) nabízí přitom 3B2 vedle vlastních prostředků také podporu jazyka Perl.

3b2f.gif

Rozhraní 3B2 nabízí WYSIWYG i zdrojové zobrazení.

Sebelepší automatizace by byla pochopitelně nedostatečná, kdyby sazba neodpovídala nárokům dnešní doby. I zde 3B2 nabízí řadu pozoruhodných a vysoce kvalitních funkcí, jejichž bližší popis zcela překračuje rozsah našeho článku, a proto se omezíme jen na jejich rámcový výčet. Začít přitom můžeme pokročilou typografii, podporující charakteristiky, jako jsou proklad, kerning, kapitálky či ligatury a umožňující měnit prakticky neomezeně velikost použitého písma s přesností jedné tisíciny bodu (speciální písmová technologie SmartFont, pracující s vektorovým vyjádřením). Nabízeny jsou nejrůznější nástroje (dělení, kontrola pravopisu, tezaury atp.) pro práci s angličtinou i mnoha dalšími jazyky, včetně například arabštiny, cyrilice, hebrejštiny nebo japonštiny. Při sazbě do odstavců lze s velkou přesností a automatizovaně kontrolovat přetečení, svázaní textu či vdovy a sirotky. Stránky mohou mít prakticky libovolný formát (možná je kombinace více druhů stránek v jednom dokumentu), lze u nich využít záhlaví i zápatí v nejrůznějších podobách. Podporovány jsou poznámky (patní, okrajové), rejstříky, křížové reference či obsahy, pro snadnou navigaci je možno využívat odkazů a záložek. K dispozici je dále vícesloupcová a rámečková sazba, přičemž rámečky lze například kotvit, řetězit či nechat obtékat.

Využít lze grafiku v mnoha formátech (EPS. GIF, TIFF aj.), mimo samotného importu jsou k dispozici funkce pro zpracování (rotace, změna velikosti, ořez atp.) či převody (text na grafiku, grafika na text). K sazbě matematiky je využito vlastního překladače TeXu, což garantuje nejvyšší možnou kvalitu zpracování, nejnověji je v systému implementována rovněž podpora standardu MathML (XML jazyk pro popis matematiky, určený zejména k on-line publikování). Produkt dále disponuje výkonnými prostředky pro tvorbu tabulek, přičemž podporuje standard CALS. Pozoruhodný je rovněž aparát pro provádění a sledování korektur.

Bohaté jsou výstupní možnosti: donedávna byl 3B2 orientován zejména na tiskový výstup, ke kterému je v něm možno použít zejména PostScript v kombinaci s odpovídajícím tiskovým ovladačem (podpora duplexního tisku, kopií apod.). Odpovídající nástroje zde umožňují tvorbu separací s využitím pasovacích a ořezových značek a třeba i velmi složité impozice. V současnosti je dále do systému integrována stále větší podpora on-line publikačních formátů, zejména PDF a HTML.

Konečně bychom v našem přehledu vlastností 3B2 neměli přehlédnout maximální přizpůsobitelnost tohoto systému uživatelským či administrátorským požadavkům. Prakticky každý prvek rozhraní systému (okna, nabídky, klávesnice, startovací soubory atd.) lze kontrolovat pomocí odpovídajících příkazů v konfiguračních souborech. Takto tedy může například každý uživatel z daného projektu disponovat takovým rozhraním a takovými nástroji, které jsou potřebné pro jeho práci.

Jak poznat 3B2 blíže?

Uživatelé, toužící vidět systém při práci, by měli zavítat na adresu www.3b2online.com. Působivé demo zde umožňuje vyzkoušet systém on-line při tvorbě nejrůznějších publikací (kalendáře, knihy, vizitky aj.), přičemž je možno ovlivnit nastavení řady parametrů sazby a výstupu. Jinou aplikaci použití systému pak nabízí informační sekce serveru 3B2 (In-depth info viewer), umožňující využít systém k vytvoření informační brožury podle uživatelských požadavků. Na obou uvedených adresách lze pak dohledat mnoho informací, doplňujících a zpřesňujících náš výklad v tomto článku.

3b22f.gif

Jedna z demonstračních aplikací 3B2 v akci.

Závěrem

Jak jsme řekli již na začátku tohoto článku, 3B2 není pro každého. Pomineme-li finanční stránku (cenu lze zjistit na vyžádání, odvíjí se od způsobu nasazení produktu a každopádně nebude právě nejnižší), je tomu tak proto, že pro publikace základní a střední obtížnosti je nasazení 3B2 zbytečným luxusem (vyžadujícím příslušné provozní prostředky i osoby s odpovídajícím know-how). Na velkých pracovištích může být ale právě využití systému 3B2 něčím, co řádově zvyšuje efektivnost daného subjektu při jeho publikačních aktivitách.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: