Výsledky ankety o 10 nejoblíbenějších písem - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Sazba

Výsledky ankety o 10 nejoblíbenějších písem

TOP Pisma

13. března 2023, 00.00 | V listopadu a prosinci probíhala na serveru Typo.cz anketa o 10 nejoblíbenějších písem mezi českými a světovými typografy. Přinášíme podrobné výsledky.

Na konci října jsem se rozhodl uspořádat anketu u 10 nejoblíbenějších písem mezi současnými typografy. Oslovil jsem proto elektronickou poštou desítky českých i zahraničních typografů s prosbou o účast v anketě. Na začátku listopadu jsem otevřel anketu i pro veřejnost, on-line formulář byl přístupný na typografickém serveru www.typo.cz (v češtině) a euro.typo.cz (v angličtině). Informaci o anketě jsem rozšířil do několika typografických konferencí. Na konci prosince 2001, kdy již pomalu přestaly přicházet nové odpovědi, jsem anketu ukončil a výsledky připravil k uveřejnění.

Byl jsem potěšen velkou odezvou zahraničních typografů. Často svůj seznam písem doplnili i o osobní komentář, vysvětlení apod. a velmi se zajímali o výsledky ankety. Ochotně mi také poskytli kontakty na další typografy ze všech končin světa, které je jinak velmi obtížné získat. Ankety se zúčastnili např. Peter Biľak, Erik van Blokland, Gert Dumbar, Luc(as) de Groot, Max Kisman, Gary Munch, Nicolaus Ott, Bernard Stein, Gerard Unger, Rudy VanderLans, Maxim Zhukov. Naopak mě zklamala velmi nízká účast českých profesionálů grafického designu. Očekával jsem žeň anketních odpovědí např. od typografů sdružených v TDC, ale odpovědí jsem se dočkal jen od několika z nich. Z domácích typografů se ankety účastnili např. Pavel Beneš, Luboš Drtina, Milan Jaroš, Otakar Karlas, Pavel Lev, Jan Solpera, František Štorm, Egon Tobiáš, z webdesignérů kupř. Tomáš Moščák nebo Michaela Suchá. Celkem se ankety zúčastnilo 72 českých a 83 zahraničních typografů, tedy 155 lidí. Respondenti uvedli celkem 400 různých písmových rodin, z nichž 153 dostalo více než 2 hlasy, 49 více než 5 hlasů a 26 více než deset hlasů. (Pokud do problematiky stylů písem teprve pronikáte, projděte si tento text o typech písma pro tisk.)

Zpracování výsledků se neobešlo bez drobných problémů. Mnozí účastníci ankety uváděli některá písma s překlepy, a tak jsem musel u málo známých písem pátrat, jak se správně píší. Chyby se ale nevyhnuly ani velmi známým písmům: částou chybou bylo uvádění názvu „Universe“ místo „Univers“ apod. Čeští respondenti často uváděli názvy písem všelijak zkomolené, neboť daná písma znali jen z různých sharewarových kopií, musel jsem tedy pátrat, které písmo měli na mysli. Pokud však uvedli Nimbus, těžko jsem mohl poznat, zda se jedná o antikvu (Nimbus Roman) o neproporční písmo (Nimbus Mono) nebo o grotesk (Nimbus Sans). Taková písma jsem pak ponechal jako Nimbus a nesnažil jsem se je přeřadit do jiné rodiny.

Respondenti měli možnost uvést buď rodinu písem (Futura) nebo specifikovat konkrétní řez (Futura Bold Condensed). Pro zjednodušení výsledků jsem v následujícícm přehledu přidal body jednotlivých řezů k rodinám. Také jsem se neohlížel na písmolijnu, které písmo vydala (např. u Garamondu buď účastníci uváděli jen Garamond nebo specifikovali celkem sedm různých výrobců). Podrobný přehled výsledků, kde jsou zahrnuty jednotlivé verze a řezy, najdete na severu Typo.cz ve formátu PDF během několika dní.

Níže je uveden přehled výsledků. Při zpracovávání jsem rozlišoval, zda odpovědi přišly od osobně oslovených designérů z tuzemska a zahraničí, a u odpovědí z on-line ankety jsem rozdělil odpovědi z českého a anglického dotazníku.

Celkově Top 10 Autor Doba vzniku
1. Garamond Claude Garamond před 1550
2. Helvetica Max Miedinger 1958
3. Frutiger Adrian Frutiger 1976
4. Bodoni Giambattista Bodoni před 1788
5. Futura Paul Renner 1927–1930
6. Gill Sans Eric Gill 1928–1930
7. Univers Adrian Frutiger 1953–1955
8. Franklin Gothic Morris Fuller Benton 1904
9. Baskerville John Baskerville cca 1760
10. Times Stanley Morison cca 1932

Přestože jsem podobné výsledky očekával, překvapilo mě, že v tak komputerizovaném oboru, jakým dnes typografie je, zvítězilo renesanční písmo. Myslel jsem si, že do první desítky pronikne několik současných písem, jako je DIN, Blur, Meta nebo Officina. Uvědomil jsem si také, že typografie patří mezi jeden z mála oborů lidské činnosti, kdy formy staré několik set let nepůsobí archaicky. Stačí se jen podívat, nakolik se za posledních sto let změnila vnější forma těch nejběžnějších věcí, jako je automobil, činžovní dům nebo telefon. Sazba z písma Garamond nebo Bodoni není zastaralá, ale stále živá a aktuální. Dá se říci, že se výše uvedeným devíti typografům podařilo navrhnout dokonalá písma, která budou na výsluní kralovat zřejmě ještě mnoho desítek let, než je postupně nahradí jiná. A je možné, že některá písma z tohoto seznamu vydrží na vrcholu další stovky let... Pro zajímavost uvádím pokračování tabulky: 11. Caslon, 12. Officina, 13. Meta, 14. Verdana, 15. Optima, 16. Arial, 17. Týfova antikva, 18. Eurostile, 19. DIN, 20. Avantgarde Gothic, 21. Rotis, 22. Trade Gothic, 23. Bembo, 24. Clarendon, 25. Akzidenz Grotesk.

Top 10 z ČR Top 10 ze zahraničí
1. Garamond Garamond
2. Helvetica Frutiger
3. Futura Helvetica
4. Frutiger Gill Sans
5. Bodoni Univers
6. Gill Sans Bodoni
7. Franklin Gothic Futura
8. Baskerville Meta
9. Times Franklin Gothic
10. Univers Times

Kurzívou jsou označena písma, kterými se oba sloupce liší. Přítomnost Mety (Erik Spiekermann, 1985) naznačuje větší otevřenost pro moderní písma mezi zahraničními typografy. Není divu, že se výše uvedená písma dočkala mnoha verzí a dodnes tato písma patří mezi nejprodávanější. Mnoho písmolijen nabízí vlastní interpretaci např. Garamondova písma a Helvetiky. Adobe Garamond se umístil v celkovém pořadí včetně řezů a bližší specifikace na 24. místě, Helvetica Neue na 16. Firma Linotype nedávno připravila nové a revidované verze písem Frutiger (Linotype Frutiger) a Univers (Linotype Univers), ty se však v anketě téměř neobjevovaly. Střešovická písmolijna zase nabízí krásnou verzi Baskervillova písma pod názvem John Baskerville (v celkovém podrobném pořadí na 43. místě).

Top 10 profesionálů Top 10 odpovědí z webu
1. Garamond Helvetica
2. Gill Sans Garamond
3. Frutiger Frutiger
4. Futura Bodoni
5. Helvetica Futura
6. Bodoni Univers
7. Univers Gill Sans
8. Franklin Gothic Franklin Gothic
9. Officina Times
10. Baskerville Baskerville

Kurzívou jsou opět označena písma, kterými se oba sloupce liší. Osobně mě velká shoda obou sloupců velmi potěšila. Zajímavé je, že do „profesionálního“ seznamu pronikla moderní Officina (Erik Spiekermann). Předpokládal jsem, že do odpovědí ankety na webu, které se zúčastnilo množství webdesignérů, se dostanou i systémová písma, tedy taková, která jsou běžnou součástí operačního systému počítače. Tuto výsadu získala ale jen Helvetica (je obsažena v Mac OS) a Times (Windows i Mac OS). Na dalších místech se umístila tato písma: Verdana (14.), Arial (16.), Palatino (27.), Zapf Dingbats (33.), Courier (34.), Hoefler Text (41.), Geneva (55.).

Top Štorm z ČR Top Štorm ze zahraničí
1. Týfova antikva Týfova antikva
2. Dynagrotesk Farao
3. John Baskerville John Baskerville
4. Splendid Quartet Jannon
5. Jannon

Milý překvapením byl i zájem o písma z dílny Střešovické písmolijny Františka Štorma, a to nejen mezi českými typografy, ale i mezi typografy zahraničními. Týfova antikva se dokonce objevila v celkovém pořadí na 17. místě, což je obrovský úspěch!

Na závěr si dovolím prozradit svůj osobní výběr 10 písem (do ankety jsem svou volbu nezahrnul; řazení je náhodné): Gill Sans, Adobe Garamond, John Baskerville, FF Dax, Bell Gothic, FF Thesis, Pozorius, Frutiger, HTF Requiem, Futura.

Poznámky

Informace o době vzniku písem jsem čerpal z publikace J.-L. Dusonga a F. Siegwartové Typografie – od olova k počítačům (Svojtka & Vašut, Praha 1997).
Jmenný seznam účastníků ankety bude zveřejněn na serveru Typo.cz v nejbližších dnech včetně kompletních výsledků ankety ve formátu PDF.
Vylosovaný účastník on-line ankety bude o výhře informován e-mailem tento týden.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: