Základní názvosloví: denzita - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

Základní názvosloví: denzita

11. prosince 2001, 00.00 | S měřením denzity se setkáváme jak u transparentních, tak u odrazových předloh, důležitým parametrem je denzita také u skenerů, kde má zásadní vliv na kvalitu snímaného obrazu. V tomto článku se zaměříme na základní vysvětlení pojmu, a budeme se na něj později odvolávat v dalších článcích.

Denzita (česky optická hustota) udává, zjednodušeně řečeno, stupeň odolnosti vůči proniknutí/odražení světla. Čím je materiál tmavší, tím více světlo pohlcuje a tím vyšší je jeho denzita. S měřením denzity se setkáváme jak u transparentních, tak u odrazových předloh, důležitým parametrem je denzita také u skenerů, kde má zásadní vliv na kvalitu snímaného obrazu. V tomto článku se zaměříme na základní vysvětlení pojmu, a budeme se na něj později odvolávat v dalších článcích pojednávajících např. o barvách v předtiskové přípravě a tisku.

Podrobněji
Denzita (značeno "D") vychází z veličiny opacita (značeno "O"), představující poměr mezi intenzitou dopadajícího světla a intenzitou odraženého (tzv. reflektance) nebo propuštěného (tvz transmitance) světla.

V případě transparentních předloh:
Opacita = intenzita dopadající světla/intenzita propuštěného světla

nebo v případě odrazových předloh:
Opacita = intenzita dopadající světla/intenzita odraženého světla

Poznámka: Opacita (krytí) zcela čirého materiálu, u kterého je intenzita dopadajícího a propuštěného světla stejná, je tak rovna 1.

Matematicky vyjádřeno je denzita logaritmem výše definované opacity, tzn. D = log O.

Denzita (optická hustota) zcela čirého materiálu je tak 0 (log 1 = 0), materiálem prochází 100% dopadajícího světla. Prochází-li materiálem jen 1% dopadajícího světla, je denzita 2. Opačně můžeme tedy říci, že materiál s denzitou 2 stokrát zeslabí procházející světlo.

Praxe
S pojmem denzita se v našem oboru setkáváme doslova na každém kroku. O denzitě se hovoří v souvislosti například se skenery, tiskárnami, osvitovými jednotkami nebo tiskovými stroji.

Skenery a denzita
Denzita představuje u skenerů jeden z nejdůležitějších parametrů. Většinou se u jednotlivých modelů udávají dvě hodnoty denzit:

Dmax - maximální hodnota denzity, kterou je schopen skener rozlišit. Tzn., že nad tuto hodnotu již skener nerozlišuje jednotlivé stupně jasu a všechna data snímá již pouze jako jednu hodnotu. Levnější skener s nízkou maximální denzitou tak získá pouze černou plochu tam, kde lepší skener s vyšší maximální denzitou ještě rozliší určitou kresbu.

Maximální hodnota denzity je pouze jedna strana mince. Stejně důležitý je i dynamický rozsah denzit - rozpětí denzit (Dmax - Dmin), které je schopné zachytit snímací prvek skeneru.

Je tedy patrné, že denzita (jak maximální, tak dynamický rozsah) vypovídá jak o kvalitě skeneru, tak o možnostech jeho nasazení. Pro skenování běžných papírových fotografií stačí maximální denzita mírně překračující hodnotu 2 D. Pro skenování pozitivních transparentních předloh by denzita měla být alespoň 3,2 D a více (pochopitelně hodně záleží na konkrétním materiálu). Maximální denzita je pak důležitým faktorem pro skenování negativů - skener určený pro tyto úlohy by měl zvládat rozlišovat maximální denzitu minimálně na úrovni cca 3,4 D.
Zdá se vám rozdíl mezi třeba 3,2 D a 3,4 D v podstatě "zanedbatelný"? Pak nezapomeňte, že denzita je logaritmickou funkcí a mezi těmito hodnotami je velký rozdíl.
Poznámka na závěr: Jak vyplývá z textu, denzita je jedním z faktorů rozlišující skenery pro profesionální, kancelářské a SOHO nasazení. Jednou z jasných známek určení skeneru pro domácí trh je, že výrobci v tomto segmentu hodnoty denzity neuvádějí.

Osvitová jednotka
V polygrafii je denzita důležitým pojmem také u osvitových jednotek - podstatná je zejména maximální denzita, tedy kryvost plného bodu. U výstupu na film z osvitové jednotky se maximální denzita pohybuje okolo 4 D. Pokud by byla denzita příliš nízká, nedokázala by dostatečně ochránit neexponované body tiskové desky, u kterých by došlo k podkopírování.

Tiskový výstup
Neméně důležitým kritériem je denzita pro charakteristiku tiskového výstupu. Zde udává maximální sytost výtisku (v případě barevného tisku). Při nižší hodnotě maximální denzity tak obraz obsahuje malý rozsah jasů a působí ploše. Maximální hodnoty denzit u odrazových předloh se pohybují kolem hodnoty 2 D.

Měření denzity
Jak jsme si poměrně podrobně popsali, představuje denzita jeden ze základních faktorů kvalitní reprodukce obrazu. Pro přesné měření denzity pak samozřejmě existuje množství přístrojů. Denzitu lze měřit denzitometry a spektrofotometry, které jsou ji schopny matematicky odvodit z naměřených spektrálních dat.

V případě skenerů lze reálnou hodnotu dosahované denzity změřit pomocí kalibračních terčů obsahující škály přesně definovaných denzit. Na naskenovaném terči jde pak např. v Adobe Photoshopu odečíst hodnoty, ve kterých již skener nebyl schopen políčka s různými denzitami od sebe odlišit.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: