Magra 11 - vítané rozšíření nabídky sítotiskových strojů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Polygrafie

Magra 11 - vítané rozšíření nabídky sítotiskových strojů

7. listopadu 2001, 00.00 | Brněnská společnost Servis Centrum představila nový sítotiskový poloautomat tuzemské výroby.

Brněnská obchodní firma Servis Centrum představila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu zcela nový sítotiskový poloautomat původní české konstrukce a výroby s názvem Magra 11. Malé sítotiskové stroje vyráběl už v sedmdesátých letech 20. století tehdejší národní podnik Grafotechna. Ale jejich koncepce a konstrukce je již dnes naprosto překonaná a v nabídce našeho trhu byly až dosud výhradně stroje zahraniční výroby, jak nové, tak z větší míry stroje už použité.

"Při vzniku projektu Magry jsme se snažili o pokrytí co nejširšího segmentu potřeby, který představují sítotiskárny střední velikosti. Sítotisk, ať si to uvědomujeme nebo ne, je stále napůl řemeslo a napůl kumšt, takže rukodělná práce v něm stále zůstává a tiskové stroje jsou více nebo méně dokonalou pomůckou k tomu, aby tiskař dospěl k požadovanému výsledku. Takže jsme vycházeli z toho, že existují dva nejpoužívanější tiskové formáty a dva nejčastější způsoby zařazení stroje do technologického procesu - poloautomat a třičtvrtěautomat, to znamená stroj, na který se ručně nakládá, ale zbytek manipulace s potiskovaným materiálem při a po tisku už stroj provádí sám. Zároveň jsme ale museli mít na paměti, že cena nových strojů zahraniční konstrukce a výroby se pohybuje mezi 1-1,5 miliónem Kč, takže ten náš musí být stejně dobrý po stránce provozu, ale levnější, aby měl šanci se uchytit na trhu. Naší snahou zkrátka bylo, aby za přijatelnou cenu vznikl dobrý, spolehlivý stroj. Spojili jsme tedy své znalosti a zkušenosti z oblasti sítotisku s konstruktérskou invencí a talentem mladého inženýra ze strojírenského závodu, který Magru vyrábí, a vznikla nultá série prvních tří strojů, které jsme ještě dlouho prověřovali při zkušebním provozu," říká duchovní otec celého projektu a konstrukčního řešení Magry Jan Popelka ze Servis Centra. "V průběhu zkušebního provozu bylo na strojích třeba ještě provést celou řadu různých změn, sice ne podstatných, ale nutných k tomu, aby konečný výsledek odpovídal našim představám. Potom přišla premiéra na brněnském veletrhu a odezva předčila naše očekávání."

Sítotiskový poloautomat Magra 11 je určen pro potiskování papíru, kartonu, samolepících fólií, desek z tvrzeného polystyrenu a PVC, organického skla, plechu a plechových panelů, sklářských obtisků, transferních matric pro textilní tisk, výrobu plošných spojů a fóliových klávesnic pro elektroniku, stupnic, štítků, dřevotřískových desek apod. Stroj má formát tisku 760 x 1 070 mm a může potiskovat materiál do tloušťky 25 mm, při maximální specifické hmotnosti do 2 500 g/m2. Má kompaktní konstrukci s vestavěnými pohonnými jednotkami a vakuovým přisáváním výsuvného tiskového stolu. Pracuje na základě osvědčeného principu rovnoběžného zdvihu tiskové formy s trvalou registrací (systém Svecia).

Nakládání potiskovaného materiálu je prováděno ručně na vodorovný výsuvný stůl dorazem na kovové náložky (marky). Nad stolem je rovnoběžně umístěn upínací rám pro uchycení tiskové formy (šablony), který vykonává několik pohybů. Jednak se automaticky přistavuje k potiskovanému materiálu a po tisku se od něj vzdaluje, jednak vykonává pohyb pro základní a přídavný odtrh, a může se také vysunout do horní, takzvané servisní polohy, ve které může být tisková forma vyčištěna. Nad upínacím rámem se rovnoběžně pohybuje těrkový vůz. Jeho pohyb je vymezen dvěma spínači na boku, které se nastavují podle rozměru tiskové formy. Těrkový vůz má dva elektropneumaticky ovládané příčníky. Zadní příčník je částečně otočný a je určen pro upínání držáku těrky, jejíž úhel je nastavitelný. Na přední příčník je upínána předtěrka, a to stejnými svěrkami jako těrka. Hloubka záběru těrky i předtěrky, takzvaný přítlak, je samostatně nastavitelná vždy dvojicí mikrometrických šroubů na obou stranách těrkového vozu. Při manuálním nakládání potiskovaného média je těrkový vůz podle nastavení buď na konci dráhy těrky při tisku s otevřenou šablonou, anebo na začátku dráhy těrky při tisku se zaplavenou šablonou. Jemné nastavení soutisku se provádí třemi mikrometrickými šrouby v obou souřadnicích X a Y. Po ustavení soutisku se šrouby zajistí. Přesnost nastavení soutisku je takto lepší než 0,1 mm.

Tiskový stůl je standardně vybaven osmi kovovými náložkami, z nichž se při tisku zapojují vždy jen tři. Zapojovány jsou podle náložné hrany potiskovaného materiálu vždy jedna z rohových dvojic a pak náložka, která odpovídá 2/3 až 3/4 délky zadní, obvykle delší strany potiskovaného materiálu. Okamžik zasouvání náložek je nastavitelný.

Magra 11 má nejmodernější elektronické řízení, jakým by měl být sítotiskový stroj střední třídy standardně vybaven. Řídící program byl vytvořen s ohledem na podmínky v českých sítotiskových podnicích, takže je uživatelsky přívětivý a celý stroj tak staví do specifické roviny, na které se naše provozy využívající sítotisk pohybují. Elektropneumatické ovládání stroje je plně elektronicky řešené volně programovatelným logickým automatem SIMATIC, který pomocí snímačů kontroluje a ovládá všechny pohyblivé části stroje a pohony. Stav stroje je průběžně indikován na displeji ovládacího panelu, spolu s diagnostickými a povelovými údaji. Jednotlivé operace jsou také indikovány prosvětlenými ovladači a tlačítky, jež jsou přehledně umístěna na přenosném ovládacím panelu. Celý elektronický systém má dva základní povelové stavy, a to režim servisní a režim provozní. Po zapnutí stroje se ovládání automaticky nastaví do prvního, servisního režimu. V tomto režimu není možné tisknout, ale lze provádět různé pohyby stroje ručně, to znamená třeba tlačítky posouvat malou rychlostí těrkový vůz, překlápět těrky, zvednout celý těrkový pojezd i s rámem do čistící polohy nebo přivolat tiskový stůl z kterékoliv polohy po přerušení tisku. V tomto režimu je také možné provádět přednastavení časových prodlev v jednotlivých fázích tisku a nastavit rychlost posuvu těrky a předtěrky.

Druhým ovládacím stavem je provozní režim. Je možné ho spustit pouze v tom případě, jsou-li splněny všechny nezbytné podmínky, to znamená, že příslušné části stroje, tedy stůl a těrkový vůz, jsou v základní výchozí poloze, což displej stroje automaticky ohlásí. Tlačítkem start-stop se potom uvede do provozu automatický tiskový cyklus. Ten je možné kdykoliv přerušit buď krátkodobě, na dobu sešlápnutí nožního spínače, nebo úplně ukončit opětovným stisknutím tlačítka start-stop. Stroj se potom automaticky vrátí do servisního režimu.

Ovládací panel je dále vybaven spínačem pro okamžité vypnutí pohybu těrkového vozu, čímž se dá zamezit chybnému tisku nebo potisku prázdného stolu, spínačem pro zapojení počítadla tisků a spínačem pro volbu režimu tisku se zaplaveným nebo staženým sítem. Panel obsahuje i bezpečnostní tlačítko total-stop pro okamžité zastavení stroje.

Probíhající funkce a stavy jednotlivých tiskových operací jsou obsluze stroje průběžně hlášeny na displeji nebo prosvětlenými ovladači. Stroj je dále vybaven bezkontaktním bezpečnostním systémem - závorou, která zamezuje zranění obsluhujícího pracovníka, pokud by se ocitl v prostoru, kam se vrací tiskový stůl. Pokud se pracovník přiblíží do blízkosti dráhy stolu v okamžiku, kdy se stůl vrací, ten se okamžitě zastaví a celý stroj automaticky přejde do servisního režimu. V takovém případě je nutné znovu ručně nastavit stůl i těrkový vůz do základní polohy podle displeje a teprve potom je možné pokračovat v tisku.

Celý projekt sítotiskových strojů Magra bude po dokončení zahrnovat čtyři typy strojů. V současnosti je mimo třech strojů nulté série, které jsou již provozovány, ve výrobě dalších sedm strojů Magra 11, s jejichž expedicí k zákazníkům se počítá do konce letošního roku. Magra 11 je ale nejmenším typem této řady. Následovat by ji měla Magra 12, což bude v podstatě tentýž stroj, ale s větším tiskovým formátem, 880 x 1 250 mm, což je takzvaná "zmenšená nulka". Potom přijdou na řadu "dvojkové" typy tohoto tiskového stroje, Magra 21 a 22. Opět se v podstatě jedná o tytéž stroje jako Magra 11 a 12, se stejným řízením a v týchž formátech, ale ve třičtvrtěautomatické verzi. Polygrafické veřejnosti by tyto stroje měly být představeny na jaře příštího roku.

Magra 11 - technické údaje
Tiskový formát: 760 x 1 070 mm
Maximální velikost rámu: 1 200 x 1 380 x 40 mm
Rozměr tiskového stolu: 1 000 x 1 250 mm
Maximální rychlost tisku: 700 taktů/hod.
Rychlost těrky: 0,1 až 0,9 m/s
Provozní napětí: 3 A PE 400 V, 50 Hz
Ovládací napětí: 24 V, 50 Hz
Příkon: 1,87 kVA
Přípojka el. energie: 3 x 16 A, jistič 16 C
Krytí: IP 30
Přívod stlačeného vzduchu: 6-8 bar
Spotřeba stlačeného vzduchu: cca 10-12 l/min.
Celková hmotnost: 480 kg
Cena: 688 000 Kč bez DPH

Článek byl převzat z polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis přináší každý měsíc na 100 stranách popis nejaktuálnějšího dění v oboru, hodnotí technologie a trendy. Blíže viz www.svettisku.cz.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: