Má zákazník právo na litografie a grafické podklady? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Polygrafie

Má zákazník právo na litografie a grafické podklady?

Polemika zaruka

4. července 2003, 00.00 | Koho jsou grafické podklady pro zakázku? Má je zákazník právo vyžadovat a musí mu je studio vydat? Jak postupovat, aby nenastaly problémy?

Dochází-li k obchodním roztržkám mezi zadavatelem tiskové zakázky a DTP studiem či tiskárnou, tak je to často ze dvou důvodů - kvalita práce a spor o pracovní podklady. A právě možným sporům o pracovní podklady se budeme věnovat v tomto zamyšlení. Dopředu upozorňujeme, že nejde o právní analýzu problému, ale zkušenosti vysledované z praxe. Ta především ukazuje, že pokud zadavatel ví přesně, co od procesu výroby svých zakázek očekává, lze se podobnému sporu snadno vyhnout.

Obecný úvod
Ať se jedná o grafický návrh tiskoviny, webu či výrobu celého produktového katalogu, proces probíhá vesměs stejným způsobem - na jedné straně stojí platící zadavatel, který pro získání požadovaného finálního produktu využívá zkušeností, dovedností a technologií řady výrobních mezičlánků (mj. grafik, sazeč, tiskař atd.).
Při výrobě zakázky vznikají vždy určité meziprodukty, které jsou potřeba jak pro úspěšné vytvoření finální zakázky, tak jsou nezbytné pro možnou budoucí změnu produktu, jeho dovýrobu atd. Takovým nejdůležitějším prvkem většiny zakázek jsou grafické podklady zpracované v grafickém editoru (např. PSD soubory z Adobe Photoshopu), podklady sazby připravované nejčastěji v QuarkXPressu či Adobe InDesignu nebo u webových grafik nativní Flash soubory. Bez dispozic s těmito soubory nelze jednoduše finální produkt měnit, aniž by bylo nutné za drahé peníze připravovat vše znovu.
A jsme u merita věci - třebaže to zákazník původně neměl ani v plánu, leták připravený v grafickém studiu X (které jej samo zadávalo do tisku) byl úspěšný a on se jej rozhodne dotisknout. Protože si však již našel levnější tiskárnu Y (která ale zase nedisponuje natolik dobrými grafiky, kteří by byli schopni vyrobit tak pěkný leták v první fázi) požádá studio X o poskytnutí všech potřebných podkladů tak, aby je mohl nechat dále zpracovat v tiskárně Y. Samozřejmě bez dalších plateb studiu X, vždyť za výrobu "již platil". Studio se cuká - komu by se chtělo pustit zakázku konkurenci, navíc dotovanou vlastní prací. A spor je na světě.

Řešení? Jednoznačně dohoda (a nejlépe formou smlouvy) dopředu. Žijeme v době tržních vztahů a vše se řídí dohodou mezi zákazníkem a dodavatelem.

Zákazník=zadavatel by si měl uvědomit, že příprava a tisk není jen o ceně tisku samotného, ale platí se i za grafický návrh a nápady. A tato částka může být často výrazně vyšší, než cena za "výrobu". V naší zemi se oceňování "autorství" zatím příliš nenosí, ale náklady na kreativitu zde samozřejmě existují a nejsou malé (zaměstnaní grafici, grafický software, technika, dlouholeté know-how a další).

Studia či tiskárny mohou tuto neblahou skutečnost řešit různě - cenu za grafický návrh "skryjí" do "celkové ceny", protože je bohužel stále hodně zadavatelů, kteří raději zaplatí 30 haléřů více za jeden leták, než 5 000 za grafický návrh. Jiná studia mohou výdělek kalkulovat třeba i z budoucích příjmů a některé subjekty nekalkulují vůbec - prostě se snaží zakázku získat za každou cenu, aby měly aktuálně "na čem pracovat".
Není-li užití vytvořených podkladů ošetřeno smluvně, stojí v takovém případě autorský zákon na straně grafického studia - to vytvořilo požadovaný produkt (např. leták), za který zákazník zaplatil.
Situace může být pro řadu zákazníků ještě "nepochopitelnější" - třeba v případě, že studio vytvořilo do letáku i originální fotografie či jinou jednoznačnou kreativitu - pak pokud není vztah zákazník-studio správně ošetřen, může nastat situace, kdy zákazník nesmí své podklady využívat pro další dotisk atd. i kdyby je měl k dispozici. Dikce autorského zákona je v tomto směru poměrně jednoznačná - autorská práva náleží autorovi, v tomto případě grafickému studiu (nebo např. fotografovi, je-li ten studiem najat - v takovém případě má pak většinou korektní smlouvu s fotografem i studio).

Dohoda nutná
Jak jsem předeslal v úvodu, tento článek není právní expertizou a nebudeme se nyní věnovat podrobnostem, jako jsou náležitosti smluv. Na smlouvy nemusí v řadě případů totiž ani dojít (např. u přípravy jednodušších letáků by to bylo asi i zbytečné), ale je třeba se jednoznačně domluvit předem, pokud budete podklady požadovat. Budete-li od začátku žádat coby zadavatel dodání také grafických podkladů v příslušných formátech (nejčastěji PSD a nativní soubory pro sazbu), je to v pořádku - máte na to právo. Očekávejte však, že grafické studio má právo si za podobnou službu účtovat jiné peníze, případně jsou firmy, které na takový požadavek nepřistoupí. Pak je jen na rozhodnutí zadavatele, na jaké podmínky přistoupí.

Pokud jde o dražší a komplikovanější zakázku, doporučuji rozhodně příslušnou smlouvu uzavřít. Její jednotlivé části by měly řešit (kromě běžných náležitostí jako jsou termíny a cena, pochopitelně), které podklady a v jakém přesném formátu budou zákazníkovi dodány, za jakých podmínek je může zákazník využívat a jestli je může měnit atd. Nezapomeňte, že problematika autorství může být poměrně komplikovaná a autorská práva se týkají nejen nejrůznějších grafických návrhů, fotografií, ale třeba i písem. Plánujete-li pozdější přenesení zakázky z jednoho studia do druhého, ujistěte se třeba i o takové drobnosti, jako je použití nějakého běžně používaného písma, nebo písma, které je pro vás finančně dostupné (bude-li jej třeba v budoucnu zakoupit) - po studiu již opravdu nelze požadovat, aby vám k zakázce nahrálo písmo a případně i grafický software :)

Pokud jde o další meziprodukty tiskové produkce, jako jsou např. filmy, tak zde platí vše, co již bylo řečeno. Snad jen s tím rozdílem, že filmy většinou není problém z tiskárny získat, neboť se pro každou další zakázku připravují často znovu kvůli drobným úpravám tiskoviny. Ale i tak je dobré se zeptat předem.

Závěr
Připravujete-li zakázku, jejímž výstupem bude produkt, který budete v budoucnu využívat dlouhodobě a patrně jej možná i měnit (např. web), je nezbytné se hned úplně od začátku zajímat, jakým způsobem budou případné změny řešeny a kolik to bude stát. Zejména je-li dodavatelem malé studio či grafik na volné noze, doporučuji vyjednat od začátku dodání také pracovních podkladů, ze kterých bude možné v budoucnu zakázku upravovat - už jen z důvodu, aby podklady vůbec existovaly až budou potřeba. Ale znovu opakuji - pracujeme-li s grafickým návrhem coby samostatným produktem (proto chceme mít podklady u sebe, ne?), je třeba počítat s tím, že je třeba takovou skutečnost zohlednit i finančně.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: