Konference tisk a zadavatel - posledních 31 volných míst - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

Konference tisk a zadavatel - posledních 31 volných míst

15. října 2003, 00.00 | Již příští úterý 21.10. se koná akce, které by měli věnovat pozornost všichni, jejichž pracovní náplní je tisk nejrůznějších materiálů. Akce byla připravována několik měsíců tak, aby dokázala během jednoho dne přinést maximum zajímavých informací, praktických tipů a inspirace. V článku přínášíme podrobný přehled informací, které na konferenci zazní.

Již příští úterý 21.10. se koná akce, které by měli věnovat pozornost všichni, jejichž pracovní náplní je tisk nejrůznějších materiálů - od firemních reklamních tiskovin, přes nejrůznější občasné speciality až například po vydávání knih. Akce byla připravována několik měsíců tak, aby dokázala během jednoho dne přinést maximum zajímavých informací, praktických tipů a inspirace.

Konference je připravována zejména s ohledem na zadavatele tiskových zakázek, věříme však, že bude zajímavá pro všechny, kteří se v oblasti polygrafické výroby pohybují. Cílem Grafiky Publishing, která konferenci pořádá, bylo připravit program tak, aby se zaměřoval co nejvíce na potřeby zadavatelů a poukazoval na řešení jednotlivých problémů. Přednášky nejsou postaveny na vysvětlování technologických principů, ale snaží se zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří mají v dané oblasti dlouholetou praxi.

Účastníci konference si budou po celodenní program vědomi trendů a možností, které mohou využít ve své každodenní praxi - ať již tiskové zakázky zadávají, nebo vyrábějí. Prezentovány budou dokonce i informace z americké praxe, které na tuzemském trhu dosud v podobném programu nezazněly. Část programu bude zaměřena na problémy, které se v této oblasti vyskytují, a které tvoří častou náplň dotazů pokládaných např. v našich diskuzních fórech.

Celý program bude obohacen o inspirativní výstavku zajímavých tiskovin a prezentace partnerských společností.

Konference se koná v kongresovém centru hotelu Olšanka (Praha 3) a její kapacita je 400 účastníků. Celodenní vstupné je 500 Kč včetně oběda. Podrobné informace o konferenci naleznete na samostatném webu www.produkce.cz, zde je stručný souhrn toho, na jaké informace se mohou účastníci v rámci celodenního programu těšit:

Workflow moderního zadavatele
Tiskový proces je z řady pohledů velmi komplexní a rozmanitý. Začátek konference bude proto patřit přednášce Martina Felixe, který stručně a prakticky přiblíží procesy, kterých se zadavatel obvykle v jednotlivých fázích tiskové zakázky účastní. Ve své přednášce doporučí, čemu při tom stojí za to věnovat pozornost a proč. V rámci přednášky také lektor na příkladech zajímavých tiskovin ukáže, jak je možné některé tiskoviny učinit atraktivními a vysvětlí, jaké jsou nároky na čas a prostředky při jejich realizaci. Martin Felix působil ve své praxi jak v tiskárně, tak v agentuře - dokáže tak informace podávat se znalostí obou "světů" a je si vědom konkrétních rizik, kterým musí obě strany při výrobě tiskovin čelit.

Design a úspěšná tiskovina
Filip Blažek vám umožní nahlédnout do procesu tvorby grafického designera. Na konkrétních ukázkách předvede cestu od prvotního nápadu po finální tiskovinu. Prvotní je idea, od které se odvíjí celkový charakter tiskoviny. Ten spočívá ve správné volbě formátu, papíru a barevnosti. Neméně důležitý je výběr vhodného písma (musí korespondovat s tématem tiskoviny) a obrazového doprovodu (fotografie, kresby, typografie). Velkou péči je nutno věnovat kvalitní sazbě a počítačovému zpracování. Všechny kroky musejí být plánovány s ohledem na cílovou skupinu, technologii tisku, corporate identity apod. V průběhu přednášky bude prezentovat řadu praktických příkladů, které mohou inspirovat např. již při zadávání další tiskové zakázky. Přednášející je praktik v oblasti designu a typografie. Mj. provozuje server typo.cz.

Ekonomika a výroba tiskovin
Jedním ze zásadních tlaků při výrobě tiskovin jsou finance. Každý zadavatel se snaží tlačit na co nejnižší výrobní náklady při co nejvyšší kvalitě. V přednášce bude podrobně vysvětleno, jakým způsobem cena tisku vzniká a jak lze volbou vhodných technologických kroků a postupů ušetřit nemalé finance při zachování či dokonce zvýšení výsledné kvality. Výklad se nevyhne novým technologiím jako je DI tisk, digitální tisk, Computer-to-Plate a dalším a jejich vlivu na ekonomiku a kvalitu tisku.
Přednášející Stan Najmr, který žije v USA, zmíní i rozdíly mezi polygrafií v USA a ČR a naznačí, jakým směrem by se v nejbližších letech mohl podle různých studií obor vyvíjet a co z toho plyne jak pro tiskárny, tak pro zadavatele.

Zadávat tiskové zakázky, nebo tisknout vlastními silami?
Řadu tiskovin lze dnes vyrábět vlastními silami pomocí nejrůznějších zařízení - od těch nejběžnějších kancelářských, po různé tiskové speciály. Výhodou takového řešení je především obrovská flexibilita a možnost výroby specialit, jejichž realizace není v klasickém polygrafickém procesu vůbec rentabilní. Přednáška bude mapovat jednotlivé dostupné technologie a jejich možnosti a omezení pro in-house výrobu tiskových zakázek v malých a středních marketingových odděleních, nebo třeba i grafických studiích. Obohacena bude o tipy na řadu různých drobných zlepšení, které mohou výrazně pomoci jak při samotném tisku, tak při jeho dokončovacím zpracování.
Přednášet bude Jan Březina, který se pravidelně věnuje na Grafice recenzování nejrůznější tiskových zařízení této kategorie.

Malonákladový produkční tisk
Barevný produkční tisk je technologie, jejíž nástup do procesu výroby tiskových zakázek je nezadržitelný. Přednáška se soustředí na mapování nejzajímavějších možností využití digitálních tiskových strojů pro benefit zadavatele. V průběhu přednášky bude prezentována řada nejzajímavějších tiskových aplikací, se kterými se lektor přednášky za svoji mnohaletou praxi v oboru setkal. V tomto informačním bloku zazní také řada zkušeností s praktickými realizacemi nízkonákladových zakázek, jejich přínosem pro marketingovou komunikaci a současně i omezení. Přednášet bude Vladislav Najbrt.

Nástroje moderního zadavatele dnes a zítra
Moderní doba přináší i do oblasti tvorby publikací nové nástroje a postupy, spojené s mnohdy netušenými možnostmi. V prezentaci "Nástroje moderního zadavatele" bude takto nejprve představeno tzv. křížové publikování (cross-media publishing), tj. publikování, při kterém je tentýž datový zdroj použit pro souběžný výstup na různých médiích (tiskovina, Web, CD-ROM, mobilní zařízení aj.). Posluchač se dozví, v čem tkví hlavní klady i úskalí uvedené metody oproti tradičním publikačním postupům a jaké výhody mu přinese její zavedení. Dále budou představeny konkrétní, snadno dostupné nástroje a postupy, umožňující již dnes cross-media publishing využívat. Druhá část prezentace je pak zaměřena na využití Internetu k zadávání a správě tiskových zakázek. Po přiblížení obecných výhod bude opět pozornost věnována prezentaci řady konkrétních řešení, vyznačujících se dostupností a přijatelnými cenami. Mimo jiné budou takto představeny systémy pro dražbu tiskových zakázek, kontrolu podkladů, výměnu náhledů a správu publikačních projektů. Přednášet bude Richard Krejčí, který se uvedenému tématu pravidelně věnuje ve svých článcích publikovaných na Grafice nejčastěji v rubrice polygrafie.

Trendy v materiálech a jejich zpracování
Hovoříme-li o tisku, pak nemůžeme opomenout materiály, které se k tisku používají - i ty procházejí neustálým vývojem a volba správného materiálu může znamenat jak finanční úspory, tak výrazný kvalitativní posun celé tiskové zakázky. Potiskovat lze dnes nejen běžný papír, ale i řadu specialit. Přednáška bude věnována jak běžným papírům, tak především speciálním grafickým, jejichž využívání se těší v dnešní době stále větší oblibě. Hovořit se bude přitom o celé škále speciálních grafických papírů (např. ruční papíry, ražené, probarvované, sationované, metalické, speciální pro digitální tisk, umělohmotné, holografické a další) a to jak z pohledu využití, tak zpracování. Opomenuty nebudou ani papíry, kartony a lepenky pro dokončující výrobu. Problematiku bude přednášet Václav Dlesk, který má v oboru dlouholeté praktické zkušenosti.

Tiskovina není jen tisk
Přestože mnoho zadavatelů často při svém plánování oblast dokončovacího zpracování opomíjí, její význam je v celkovém procesu výroby tiskovin zásadní. V základních bodech se tak oblasti nemůžeme vyhnout ani my. Vladislav Najbrt zmíní na konferenci základní možnosti moderního knihařského zpracování a především upozorní na úskalí, se kterými je třeba počítat již od prvního plánování zakázek.

Kontrola kvality tiskovin
Jste si jisti, že rozumíte zadání svého zákazníka? Jste si jisti, že rozumí zákazník vám? Jste schopni řídit zakázku od převzetí až po předání? Tři relativně jednoduché otázky. Teprve po hlubším zamyšlení si člověk začne uvědomovat, co všechno se může v těchto - na první pohled banálních otázkách - ukrývat. Skutečně, zákazník si někdy nemusí zcela uvědomovat, kde a proč jsou limity výroby tiskoviny. V některých případech se naopak může stát, že zákazník má více zkušeností a znalostí z oboru než výrobce. V každém případě jakékoliv nedorozumění již ve fázi zadání zakázky může způsobit chybu, která až do okamžiku konečné fáze může nabobtnat až do katastrofálních rozměrů.
Jak komunikovat s grafickým studiem, či s lidmi zodpovědnými za zpracování grafického návrhu a za předtiskovou přípravu? Jakým způsobem kontrolovat barevnost - jak vůbec jednoznačně komunikovat o barvě? Jak se dohodnout s tiskaři? V případě problému - kde hledat chybu? Vězí případná chyba v grafické přípravě a nebo se stala chyba v tiskárně? A nebo - neslíbili jste nakonec zákazníkovi nerealizovatelné?
Jak předcházet nedorozuměním v celém rozsahu zpracování zakázky od zadání až po její předání - to bude tématem poslední a finální přednášky konference Tisk a zadavatel 2003 - Kontrola kvality tiskovin. Přednáší Viktor Navrátil, praktik v oblasti aplikace Color Managementu. Čtenáři Grafiky On-line znají Viktora Navrátila především z poradny věnované správě barev.

Partnerské prezentace
V předsálí kongresového sálu bude po celý den probíhat nejen inspirativní výstavka zajímavých tiskovin, ale současně budou na svých partnerských místech k dispozici zástupci řady společností, které svoji účastí akci podporují a současně nabídnou možnost diskuze o konkrétních výrobních možnostech a k vidění budou i zajímavé konkrétní produkty. Kromě generálního partnera akce, společnosti Česká Unigrafie, zde budou přítomni zástupci firem DTP Studio, Amos, Océ, Macron, OKI, PS-PRO, BOOM Tisk, Fotobanka, Printa, JH Print, TYPOS, Ing. Tomáš Absolon - ABS a Studia Vanavi, které se mj. postaralo o kompletní grafický corporate akce.

Registrace
Registrace na konferenci je možná prostřednictvím on-line formuláře umístěného na adrese http://www.produkce.cz/registrace.php. V současné době je k dispozici posledních 31 volných míst (VIP vstupy jsou již obsazené). Vstupné činí 500 Kč včetně oběda.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: