GATF InterTech Technology Awards 2003 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

GATF InterTech Technology Awards 2003

trendy

13. srpna 2003, 00.00 | Sdružení GATF vyhlásilo ocenění významných produktů pro grafický průmysl na rok 2003.
Kdo byl oceněn a jak tedy vypadají technologické trendy v dnešní polygrafii?

Jedno z nejvýznamnějších sdružení soudobého publikačního průmyslu, organizace The Graphic Arts Technical Foundation (GATF) vyhlašuje již po řadu let (od roku 1978) tzv. InterTech Technology Awards. Jedná se o ocenění, které udělují nezávislí porotci výrobkům a technologiím, jež podle jejich názoru přinášejí grafickému průmyslu, zejména tiskové výrobě, inovaci či prvotřídní kvalitu. Oceněné produkty by měly odrážet trendy a technologie, které budou mít klíčový význam pro vývoj v daném odvětví po dobu nejméně pěti let, a to především s ohledem na kvalitu, profit, možnosti a služby tiskové výroby. K nominaci je možno navrhnout buďto technologii, která je ve fázi vývoje, a není zatím široce akceptována a používána, nebo technologii, která se díky přičinění určitého výrobce stává cenově a technicky přístupnou i malým subjektům. Otevřené architektury zde mají vždy přednost před proprietárními systémy, plusem je kompatibilita s odpovídajícími průmyslovými standardy a specifikacemi. K ocenění je možno navrhnout i výrobce, který není členem GATF.

Letos bylo takto z celkem čtyřiceti nominovaných kandidátů vybráno čtrnáct produktů. Vzhledem k výše přiblíženým kritériím, kterými se výběr řídí, i významu, jaký dnes GATF i její ocenění pro publikační průmysl mají, je jasné, že zde máme co do činění s produkty, které naznačují současnost a blízkou budoucnost tiskové výroby jako takové. Není tedy divu, že jsme se i my rozhodli oceněné produkty přiblížit v tomto článku. Nešlo nám přitom o jejich vyčerpávající popis (ten lze najít zde), ale spíše naznačení jejich významu v širším kontextu. Vzhledem k tomuto záměru jsme popisované produkty rozdělili do několika kategorií podle způsobu jejich užití, neboť věříme, že toto, byť poněkud násilné a v rámci samotných Awards nepoužité dělení, napomůže čtenáři ke snazší orientaci a pochopení souvislostí.

Proofing

O významu, jaký má dnes v polygrafii zpracování barev, svědčí skutečnost, že hned více jak třetina, tedy celkem pět z oceněných technologií, je určeno pro oblast proofingu. Jedná se přitom o řešení značně rozmanité. Za hard-proofingový systém pro kontraktační nátisky zde lze označit kombinaci inkoustové tiskárny Stylus 7600 či 9600 s UltraChrome inkousty a médii z řady Professional Media Line od společnosti Epson. Uvedená kombinace, mající certifikaci SWOP, zaslouží podle porotců ocenění především za výborný poměr výkon/kvalita/cena, který by měl učinit inkjetový proofing, a v důsledku toho též nasazení technologie .CtP, vysoce atraktivní pro mnoho komerčních tiskáren. Produkování kontraktačních nátisků na inkoustových tiskárnách umožňuje rovněž systém ORIS Color Tuner 5 společnosti CGS Publishing Technologies International. Na rozdíl od řešení Epsonu se zde ovšem jedná o čistě softwarové řešení, umožňující natiskování ze široké škály elektronických formátů (PDF, PostScript, TIFF, TIFF/IT aj.). Systém nabízí správu barev postavenou na ICC-profilech a dále umožňuje finální vyladění obtížných barevných reprodukcí (neutral grays aj.) a automatickou kalibraci.

Velmi podobné poslání mají další dvě oceněná řešení, kterými jsou Remote Director společnosti Integrated Color Solutions a Matchprint Virtual Proofing System od Kodak Polychrome Graphics (KPG). V obou případech totiž máme co do činění s řešeními pro soft-proofing, umožňujícími kontrolu CMYK reprodukce na RGB zobrazovacích jednotkách, a to vzdáleně, prostřednictvím Internetu. Z odlišností těchto řešení si lze povšimnout především toho, že v případě Remote Directoru máme co do činění s čistě softwarovým, otevřeným systémem, u kterého si potřebné vybavení a nastavení musí provést samotný uživatel, zatímco KPG nabízí systém dodávaný "na klíč". Remote Director je přitom poněkud překvapivě určen pro práci s LCD zobrazovacími jednotkami (Apple Cinema Diplay), systém KPG se oproti tomu opírá o CRT monitory. Co se internetové komunikace týče, nabízí Remote Director vlastní technologii, zatímco Matchprint využívá nástroje společnosti RealTimeImage. Přes uvedené odlišnosti nebo právě pro ně je pak jasné, že softproofing, který byl donedávna v profesionálním zpracování barev metodou zcela okrajovou, získává s technologickým pokrokem stále více na významu, o čemž mimo jiné svědčí i SWOP-certifikace obou systémů.

Ještě z trochu jiného soudku je řešení RealTimeProof Express od již zmíněné společnosti RealTimeImage. Jedná se o jednu z několika podob řešení pro internetovou kontrolu grafiky, postavených na unikátní technologii RealTimeProof. V případě provedení Express se přitom jedná o systém, který umožňuje propojit globální, internetový systém s lokálním streamingovým serverem, spravujícím grafiku ve vysokém rozlišení. Uvedená kombinace by měla dovolit společnostem, pracujícím ve velkých objemech a multisíťových prostředích, vystavět softproofingová síťová řešení, použitelná nejen pro kontrolu obsahu, ale též kvality reprodukce barev.

Tisk

Z oceněných řešení v oblasti tisku zaujme svou univerzálností systém FastVariants od Esko-Graphics. Jedná se o sadu softwarových nástrojů a technologií, umožňujících výstup téhož souboru v různých verzích. Je navržen speciálně především pro eliminaci chyb v úlohách, u kterých se při tisku mění jediný plát separace (obvykle pro černou barvu). Všechny nástroje uvedeného řešení lze používat v batch-modu, což umožňuje jejich plně automatizované nasazení.

K digitálně řízenému nanášení barvy na novinových a komerčních rotačních ofsetových tiskárnách je určen Goss Digital Inking System společnosti Goss International. Jedná se o řešení zajišťují precizní dávkování barvy užitím miniaturních, digitálně řízených ventilů, přičemž je možno využít informací o dávkování barvy ve formátu CIP3. Systém lze nasadit jak na nových, tak i starších tiskových strojích uvedeného typu, což mu dodává na hodnotě pro mnoho provozů.

Archový tiskový stroj Lithrone S40 od Komori America Corporation získal ocenění za systémový přístup k tisku z hlediska automatizace výroby a otevřenosti architektury. Stroj je dodáván se softwarem Color Connection, který z něj umožňuje v kombinaci s K-Station, systémem pro management tiskové produkce, využívajícím standardu JDF, vytvořit řešení pro tzv. computer-integrated manufacturing (CIM). Řada činností stroje je automatizovaná, což se týká zejména výměny desek (odpovídající systém dokáže vyměnit až šest desek během tří minut) a jednotlivých chodů a čištění, které lze programovat z konzoly stroje.

O stále rostoucím významu flexografického tisku a jeho kvalit svědčí i odpovídající dvě ocenění GATF pro tuto oblast. První z technologií je Plate Cell Patterning, softwarová aplikace, tvořící součást skupiny produktů Nexus společnosti Artwork Systems. Uvedená aplikace umožňuje na flexografické pláty umisťovat (při osvitu nebo výstupu na jednotce direct-to-plate) aniloxové buňkové vzory (anilox cell patterns), což zdokonaluje přenos barvy při tisku. To mimo jiné zvyšuje tiskovou kvalitu, redukuje spotřebu barvy a eliminuje obrysy okolo písem. Druhou oceněnou technologií pro uvedenou oblast je HyperFlex společnosti Creo. Jedná se o screeningovou technologii, napomáhající expozici malých bodů či grafických elementů na fotopolymérových deskách. Umožňuje redukovat hloubku reliéfu a rozšiřuje základnu okrajů, takže body jsou lépe formované a více odolné proti opotřebení při normálním užívání desky. V základě se zde jedná o technologii, doplňující a rozšiřující nasazení hybridního AM screeningu ve flexografii.

Dokončovací zpracování

V oblasti dokončovacího zpracování si hned dvě ocenění odnesla společnost Heidelberg. První získal Magnapak, skládací systém určený pro novinový průmysl. Systém byl oceněn za značnou rychlost (30000 cyklů za hodinu) a možnost multifunkčního nasazení. Druhým oceněným produktem Heidelbergu je Stitchmaster ST 400, počítačově řízený automat pro snášení a šití. Jeho produkční rychlost je 14000 ks/hodinu, což jej předurčuje pro velkonákladové zakázky. Systém lze řídit lokálně či prostřednictvím sítě, a to i s využitím dat ve formátu CIP3. Možnosti programovatelnosti a automatizace urychlují podle některých zkušeností zpracování až o 50 procent, a je to právě zvýšená produktivita, díky které získal tento automat své ocenění.

Konečně posledním oceněným zařízením pro uvedenou oblast je Xerox Square Fold Booklet Maker. Jedná se o stroj pro skládání a šití bookletů, vytvořený společně společnostmi Xerox Corporation a Plockmatic International AB. Je určen k inline propojení s produkty řady Xerox DocuTech Production Publisher, určenými pro digitální tisk. Kvalitou vytvořených publikací a také rychlostí představuje podle porotců tento stroj špičku mezi produkty pro dokončovací zpracování v oblasti on-demand tisku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: