Druck.cz - tiskové služby na Internetu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

Druck.cz - tiskové služby na Internetu

19. ledna 2001, 00.00 | Na českém Internetu pomalu vznikají polygrafické on-line služby. Jaký je server Druck.cz?

Ve světě existuje značné množství serverů, které poskytují na Internetu tiskové služby. Za všechny uveďme jako příklad server www.printmountain.com, kde si zákazník zadá požadavek na tisk (RFQ - Request for Quote), který obsahuje specifikaci požadovaného tisku a termín, kdy má být zakázka dodána. Server na základě svých podkladů vybere vhodnou tiskárnu a zpracuje kalkulaci. Pokud zákazník s nabídkou souhlasí, server zajistí podepsání smlouvy mezi zákazníkem a vybranou tiskárnou. Jedná se tedy pouze o zprostředkování styku mezi zákazníkem a tiskárnou za poplatek 4 % z kalkulované ceny zakázky. Server tedy nemá vliv ani odpovědnost za vlastní provedení zakázky a ani na další obchodní spolupráci mezi zákazníkem a tiskárnou.

Obdobná tisková služba DRUCK.cz, kterou, ač to z názvu nevyplývá, začaly na Internetu nedávno poskytovat ryze české subjekty, si klade výrazně vyšší cíle. Především v komplexnosti. DRUCK.cz se prezentuje jako subjekt odpovědný za celý průběh zpracování zakázky, dodržení kvality a termínu.
Jedná se o společný projekt Vladimíra Kováře ze společnosti K plus, Pavla Winklera a Andrey Halamové z reklamní agentury 1. pozitivní a sdružení několika významných východočeských tiskáren. Ze složení zakladatelů vyplývá, že skupina Druck.cz jako celek vlastní polygrafické výrobní stroje a technologie a je tedy přímým dodavatelem.

Projekt vznikal na základě několikaleté zkušenosti s PDF workflow a s přenosem digitálních dat do tiskárny prostřednictvím Internetu ve formátu PDF nebo PostScriptového souboru. Docházelo zde k úspoře času a nákladů oproti klasickému způsobu předávání filmů do tiskárny a tak vznikl nápad pokusit se zákazníkům ušetřit další čas tím, že budou s tiskárnou komunikovat prostřednictvím Internetu a počítače umístěného na stole managera zadávajícího práci do tiskárny. Takto odpadá nutnost cestovat do tiskárny kvůli kalkulaci, předání filmů atd. Pokud se jedná o několik zakázek do měsíce nebo dokonce během jednoho týdne, jde už o značnou úsporu času.
Nápad uzrál zhruba před rokem a vlastní realizace projektu probíhá od května loňského roku. Bylo nutné vyřešit spolupráci se zákazníkem tak, aby systém vyhovoval oběma stranám a byl schopen poskytovat co nejkvalitnější služby. Vlastní spolupráce probíhá následujícím způsobem. Zákazník se zaregistruje a na svůj e-mail obdrží ID, pomocí kterého probíhá další komunikace. Nyní si již může zákazník nechat automaticky zpracovat kalkulaci pro svou zakázku. Kalkulace jsou uloženy na serveru a zákazník se k nim může kdykoliv vrátit, upravovat vstupní údaje nebo z údajů kalkulace nechat vygenerovat objednávku, do které systém automaticky přenese dostupná data. Tím je omezeno nebezpečí vzniku omylu při chybném přepisu.

Ceny jsou kalkulovány tak, aby dlouhodobě motivovaly zákazníka k předávání podkladů v digitální formě ve formátu PDF nebo PS, ačkoli se zatím souběžně přijímají obvyklé podklady (technologie soubor - film - tisková deska). Ve výhledu je však přechod k technologii CtP (soubor - tisková deska) a její úspěšná aplikace vyžaduje včas na ni připravit i klienty.
Každý zákazník je pro kalkulaci zařazen do určité kategorie například podle objemu realizovaných zakázek, platební morálky a dalších kritérií, což ve výsledku určitým způsobem ovlivňuje nabízenou cenu.

Internetová tiskárna www.DRUCK.cz si dala za cíl mít ke všem zákazníkům v České republice stejně blízko. To je na vstupu zajištěno použitím Internetu a v expedici je tento problém řešen vlastní dopravou zakázky po České republice zdarma. Zákazník tak má stejné podmínky, ať je z Ostravy nebo z Plzně.

Po schválení kalkulace a odeslání objednávky zákazník odešle digitální podklady pro tisk ve formě PostScriptových nebo PDF souborů. Aby v této fázi komunikace nevznikaly chyby, prochází každá zakázka pečlivou kontrolou pomocí programů PitStop a Adobe Acrobat. A pro řešení problémů přímo u zákazníků zavedla tiskárna tzv. Pre-press konzultanty, kteří jsou zákazníkům kdykoli osobně k dispozici. O serióznosti přístupu k funkci Pre-press managerů svědčí fakt, že byli vyškoleni přímo u firmy Adobe.

Na www stránkách internetové tiskárny DRUCK.cz je uveden seznam technických prostředků, kterými je činnost tiskárny zabezpečena, včetně uvedení typů a vybavení tiskových strojů, na kterých jsou zakázky realizovány. Podobný výčet je uveden u DTP pracoviště, knihárny a dopravy. Dle našeho názoru přispívají uvedené údaje ke zvýšení důvěry mezi zákazníkem a tiskárnou. Vlastní server DRUCK.cz s FTP prostorem pro příjem PDF a PostScriptových souborů je k Internetu připojen pevnou linkou s kapacitou 100 Mb. Jednotlivá pracoviště jsou mezi sebou propojena pevnými linkami 128 Kb nebo ISDN2.
Internet v současnosti prožívá bouřlivý rozvoj, a tak i internetová tiskárna DRUCK.cz počítá s průběžným rozvojem svých služeb. V současnosti pro své zákazníky například zpracovává jakousi PDF kuchařku a slovník používaných pojmů, aby se snížila na minimum možnost nedorozumění mezi zadavatelem a tiskárnou. Autoři projektu počítají s tím, že stejně jako ve světě, tak i u nás vzniká konkurence. Přesto má projekt za cíl stát se nejpozději do dvou let jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů této služby u nás a po ověření podmínek na našem trhu začít poskytovat své tiskové služby i za hranicemi republiky. Další informace lze získat na internetové adrese www.druck.cz a pokud si zde objednáte tiskové služby, dostanete oproti kalkulaci internetovou slevu 5 %.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: