Digitální tisk na vzestupu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Polygrafie

Digitální tisk na vzestupu

trendy

9. července 2003, 00.00 | Analýzy společnosti TrendWatch jasně dokazují, že digitální tisk už zdaleka
není zajímavý jen teoreticky. Jak vypadá současnost a odhadovaná blízká
budoucnost uvedené oblasti zejména v oblasti barevného digitálního tisku? A
jaké služby zde přinášejí a budou přinášet největší profit?

Digitální tisk má za sebou poměrně dlouhou historii. Je tomu deset let, kdy byly poprvé představeny digitální tiskové stroje. Málokdo už tehdy popíral proklamované výhody nasazení digitální tiskové technologie, spočívající například v redukci přípravných pre-pressových procesů a možnosti rychle realizovaných zakázek (short-run jobs), ještě výrazněji méně však bylo těch, kdo tyto výhody začali reálně využívat. S postupem času nicméně začalo přibývat subjektů, a to ať už stávajících (komerční tiskárny, vydavatelství atp.), tak nově vznikajících právě v souvislosti se zmíněnou technologií (copy centra, on-demand tiskárny aj.), které zařadily digitální tisk do portfolia svých služeb.

Faktorů, jež zde ovlivnily vývoj, byla celá řada, tím hlavním jsou jednoznačně celkové změny v publikačním resp. tiskovém průmyslu.Tradiční ofsetový tisk se začal svými náklady a poměrně zdlouhavým procesem zpracování jevit jako zbytečný luxus pro mnoho typů zakázek, jejichž řešení digitální cestou je podstatně efektivnější. Klasickým příkladem nám zde může být tisk publikací metodou on-demand, tedy podle potřeb daného subjektu. Ale co víc, objevily se nové typy zakázek, které jsou bez uvedeného typu technologie jen těžko představitelné. Konkrétně zde máme na mysli zejména variabilní a personalizovaný tisk a obecně vše, co je spojeno s publikováním z databází (mailingové kampaně apod.).

Naznačený vývoj vedl postupně k tomu, že se digitální tisk stal skutečně všeobecně přijímanou technologií, jejíž význam bude podle všeho v publikačním průmyslu strmě narůstat. Toto tvrzení přitom nemusíme předkládat pouze v obecné rovině, neboť známá analytická společnost TrendWatch zvěřejnila v poslední době hned několik zajímavých studií, týkajících se využití digitalního tisku v rámci provozů USA a západní Evropy. I když se obvykle jedná o ne právě laciné materiály, lze i z informací zveřejněných zdarma na serveru této společnosti sestavit poměrně dobrý obraz současnosti a odhadované blízké budoucnosti uvedené oblasti. O přiblížení tohoto obrazu se nyní pokusíme.

Základní trendy

První, a zřejmě nejzajímavější číslo říká, že se počet komerčních tiskáren, využívajících digitální barevné tiskárny, zvýší v následujících pěti letech o 234,1 %. Počet zmíněných zařízení by se přitom měl v komerčních tiskárnách zdvihnout na zhruba 10000, což je zhruba 564 % současného stavu. Ve stejném období by mělo přibýt 66,7 % komerčních tiskáren, využívajících tiskáren pracujících metodou direct imaging. Návrh zakázek pro barevný digitální tisk přitom zaznamenal značný nárůst u kreativních profesionálů: takřka 30 % registrovalo určité zvýšení, 10 % pak zvýšení značné.

Hlavními odbytovými příležitostmi pro poskytovatele barevného digitálního tisku jsou zlepšení ekonomických podmínek (60 %), short-run zakázky (29 %), zvýšení vytížení (29 %), barevný variabilní tisk (29 %) a rozšíření možností v oblasti fulfillmentu (vyplňování seznamů), rozesílání a mailingu (24 %). Hlavními výzvami jsou pak zde ekonomické podmínky (66 %), zvýšení vytížení (41 %), konkurenční boj (34 %), ceny (33 %) a redukce interních nákladů (28 %). Jak je tedy vidět, ekonomické faktory jsou pro poskytovatele digitálního barevného tisku to hlavní, co je k uvedené technologii přitahuje. To je z hlediska přežití digitálního tisku velmi pozitivní faktor, neboť nízka rentabilita zabila v dřívější době, a to nejen v publikačním průmyslu (zde lze každopádně zmínit třeba internetová řešení pro polygrafii), nejednu teoreticky velmi přitažlivou technologii.

Co přináší a bude přinášet zisky

Katalyzátorem pro digitální barevný tisk jsou podle TrendWatch zejména zmíněné short-run zakázky, ve kterých je stále jasnější odklon od tradičního zpracování ke zpracování digitálnímu. Současným prvořadým typem zakázky je přitom pro komerční tiskárny tisk brožur a vizitek. Celých čtyřicet procent zakázek zde nepřesáhne 100 stran. Hlavními zařízeními, do kterého jsou plánovány v uvedené oblasti investice, jsou stroje pro knižní produkci, což naznačuje zvyšování zájmu o on-demand tisk brožur i rozsáhlejších publikací digitálně.

Zajímavé postřehy a závěry nabízí TrendWatch i pro variabilní tisk. Ten dnes rozhodně neznamená pouze nabídku barevného digitálního tisku. Požadavky se zde pohybují v širokém spektru, od černobílého statického tisku přes tisk plnobarevný až po velké formáty a email marketing či publikování na bezdrátových zařízeních. Efektivní nasazení uvedené technologie přitom záleží na dokonalém pochopení jejich marketingových možností, zejména v rámci konceptů, jako management kontaktů se zákazníky. O tom, že jsou v uvedené oblasti skutečně značné rezervy, svědčí statistika TrendWatche, podle které je dnes z 50000 tisíc existujících instalací zařízení pro digitální tisk pouze jedno až dvě procenta využíváno pro variabilní tisk.

Za naprosto nejzajímavější lze ale považovat názory TrendWatche, týkající se dokončovacího zpracování v digitálním tisku, a obecně jakýchkoli služeb, jdoucích za samotné vytištění. Právě zde leží údajně podle zmíněné společnosti klíč k úspěchu pro tradiční tiskové subjekty, nabízející digitální tiskové služby. Samotné vytištění totiž nestačí, neboť to si může stále více zadavatelů vyřešit digitální cestou samo prostřednictvím zařízení, jako jsou barevné kopírky. Dokončovací zpracování a řada dalších služeb už ale znamená pro zadavatele podstatně větší oříšek vzhledem k potřebě investic do odpovídajícíh zařízení a hlavně nabytí potřebného know-how. Obojí přitom mají k dispozici tiskárny, jež by ovšem, pro skutečně úspěšné udržení se v popředí, měly zapracovat na automatizaci dokončovacího procesu, změně stávající metodologie a zavádění inovativních řešení pro rozmanité úlohy, vyskytující se v uvedené oblasti.

Závěrem

Výše předložené závěry nelze samozřejmě v plné míře vztáhnout i na tuzemský publikační průmysl. Odběratelé i dodavatelé tiskových služeb jsou zde totiž oproti diskutovanému západnímu trhu podstatně výrazněji limitováni jak co do finančních možností, tak i co do šíře záběru, a tak mnohdy i proti své vůli musí zůstat podstatně konzervativnější. Přesto se ale domníváme, že i u nás získává digitální tisk stále silnější pozici, a je docela možné, že v blízké budoucnosti bude právě díky naznačeným omezením a výše přiblíženým výhodám digitální tisková technologie garantem zisku zejména pro ty, kdo po ni v plné šíři sáhnou první.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: