Co přinese Drupa 2000? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


Polygrafie

Co přinese Drupa 2000?

9. července 1999, 00.00 | Veletrh Drupa pořádaný v příštím roce bude představovat milník v řadě oblastí polygrafie. Firmy si pochopitelně své novinky pečlivě tají - různé zajímavé střípky informací však na veřejnost přeci jen pronikají. Co jsme vypátrali my?

"print media messe, Drupa 2000, Düsseldorf, Germany, May 18 - 31, 2000", tímto textem opatřené propagační materiály již nejméně celý uplynulý rok upozorňují odbornou veřejnost na blížící se významné světové setkání dodavatelů výrobků a služeb v oblastech tisku, obalů a dalších komunikačních médií v příštím roce v Německu.

Pořadatel veletrhu Messe Düsseldorf GmbH připravuje pro tuto akci celkem 15 výstavních hal s celkovou výstavní plochou 220 000 čtverečních metrů, z nichž asi 40% bude věnováno tisku, 30% papíru a obalům, 15% pre-pressu a médiím, 10% vazbě knih a zpracování tiskovin a 5% materiálům a službám.

V odborných kruzích je veletrh očekáván s maximální pozorností a všichni se vesměs domnívají, že bude milníkem ve vývoji celého grafického průmyslu. Všichni se shodují v tom, že Drupě 2000 již nebudou dominovat čistě strojírenská konstrukční řešení, ale nabídka se bude soustřeďovat na komplexní řešení produkčních celků, ovládaných síťovými prostředky s otevřenou architekturou. Dodavatelé, kteří nebudou schopni systémové nabídky, budou pak nuceni přizpůsobit svoje zařízení vzniklým standardům, aby mohla být vůbec do komplexních celků integrována a řízena společnými prostředky workflow managementu.

Někteří z hlavních vystavovatelů postupně začínají uvolňovat informace o připravovaných exponátech, jiní jsou zatím zdrženliví. Pokusme se ze známých informací odhadnout, co zajímavého a důležitého může Drupa 2000 ukázat alespoň ze sortimentu hlavních evropských výrobců.

Poměrně hodně informací máme k dispozici o záměrech největšího výrobce tiskové techniky Heidelberger Druckmaschinen AG, kterého v posledních letech charakterizuje snaha získat postavení "systémového dodavatele", a jehož agresivní rozmach v posledních letech do značné míru udává tempo v celém oboru. Díky akvizicím v poslední době (Linotype Hell, Contiweb, Sheridan Systems, Stahl, Brehmer, Kodak Office Imaging) a vlastním původním produktům může firma nabídnou skutečně sortiment pro různé tiskové technologie od předtiskové přípravy až po dokončovací zpracování. V oblasti pre-pressu přinese Heidelberg jistě novinky vzešlé ze strategické spolupráce s Kodakem a s kanadskou firmou Creo. Dále je známo, že softwarové otázky Heidelberg řeší ve spolupráci s firmami Microsoft, SAP i Corel a také inicioval vznik skupiny CIP3 pro standardizaci formátu řídících programů jednotlivých technologických článků tiskové výroby. Již dnes je bývalý sortiment Linotype Hell (ploché a bubnové skenery, osvitové jednotky filmů, technologie RIP, color management ad.) rozšířen o osvitové jednotky CTP typu Trendsetter v licenci Creo pro osvit termických desek. Nedávné převzetí odvětvové části Office Imaging od Eastman Kodak (kopírky, tiskárny, tonery ad.) potvrzuje úsilí Heidelbergu získat také pozice v bezdotykovém digitálním tisku, jak prohlašuje sám předseda představenstva Helmut Mehdorn: "Jsem si jist, že po Drupě 2000 velmi rychle dosáhneme našeho cíle, a odejmeme současným dodavatelům v digitálním tisku dobrý kus trhu s našimi digitálními tiskovými systémy". Hlavním trumfem v této oblasti má být zcela nový produkt společného podniku Nexpress, založeného v roce 1998 Kodakem a Heidelbergem, jenž má být konkurencí stávajícím digitálním tiskovým strojům typu Indigo. Podle kusých zpráv bude stroj pro variabilní barevný tisk pracovat na podobném principu jako stroje Indigo s tekutými barvami (tonery), s výkonem asi 40 stran výtisků A3 za minutu. Konkurencí pro černobílé digitální tiskové systémy Docutec firmy Xerox se již nyní stává systém Digisource 9110 s výkonem 110 stran A4 nebo 55 A3 za minutu a další nové produkty tohoto druhu se dají očekávat.

V archovém ofsetu z produkce Heidelbergu se konkrétní novinky zatím nezmiňují, můžeme se jen dohadovat. Hlavní trendy vývoje vysokorychlostních archových strojů v řadovém uspořádání však naznačuje nedávno představený nový model stroje Speedmaster CD 102 s řídícím systémem generace 2000. V ovládacích elementech stroje se prosazují dotykové obrazovky. Rychlou změnu tiskové zakázky podporují moduly CP-2000-Colour-Fast-Solution a PresetLink pro automatické přestavení barevnic. Pro průběžnou kontrolu tisku a color management je použit systém ImageControl CPC24, vybavený spektrálním fotometrem. Dále konstruktéři věnovali pozornost zdokonalení systému vedení archů ve stroji na vzduchových polštářích AirTransfer a také bylo modernizováno mycí zařízení ofsetové gumy. Významnou změnu doznal rovněž poprašovací systém v podobě modelu Exatronic Duo Plus, který dovoluje při současné úspoře spotřeby prášku poprašovat i spodní stranu archu. Dálkově ovládané automatické dávkování barev z vytlačovacích kartuší InkLine také usnadňuje obsluhu stroje. Na Drupě 2000 je pravděpodobné představení modelu Speedmaster SM 102 ve dvanáctibarvovém provedení pro oboustranný šestibarvový tisk, který má být od podzimu 2000 sériově vyráběn. Nové vývojové prvky uvedené na Speedmasteru 102 obvykle bývají následně přenášeny na další modely menších formátů. Speedmaster 52 a 74.

Dále bude zajímavé sledovat, zda Heidelberg nerozšíří technologii DI určenou na bezprocesní termické desky (při Ipexu 98 - Presstek PearlGold), vyvinutou s firmou Creo pro Speedmaster 74 i na menší stroje Speedmaster 52. Případně na Printmaster GTO 52, jenž byl nedávno doplněn o pětibarvový model, kde se dosud nabízel systém DI Pressteku pro desky PearlDry na suchý ofset. Do větších formátů zřejmě DI zatím neprorazí z důvodů obtíží se zpracováním rozsáhlých souborů dat. V řadě Speedmaster 74 se dá očekávat po vzoru Speedmasteru 102 CD konstrukce velmi dlouhých strojů s obracením pro oboustranný tisk 5+5, příp. 6+6. V malofomátovém tisku se před časem zmiňovala možnost vývoje typu Quickmaster 46 (460x340 mm) do většího formátu A2, o které se však již dnes nehovoří.

V potiskovém zpracování bude pod značkou Heidelberg Finishing nabízena řada zařízení z původní produkce firem Sheridan Systems, Contiweb, Stahl a Brehmer, ať již se jedná o falcovací, šicí, lepící, knivazačské nebo manipulační stroje. Zajímavou novinkou je také nové samostatné lakovací zařízení pro materiály až do 1 mm tloušťky.

Další novinkou, která má umožnit Heidelbergu vstup do dalšího segmentu trhu, je avizovaná novinová rotačka nové koncepce Main Stream 80. Ta bude patrně představena ještě před Drupou na americkém kontinentu.

Je nepochybné, že Heidelberger Druckmaschinen AG bude chtít při Drupě 2000 potvrdit svoje vedoucí postavení a ve svých rozsáhlých expozicích dokázat, že je "systémovým dodavatelem" pro grafický průmysl.

Také druhý významný německý výrobce MAN Roland již přijal do svého slovníku pojem "systémová nabídka" a pro Drupu 2000 připravuje velkorysý projekt pod názvem "PrintCity" společně s Agfou a dalšími firmami (mj. Baldwin, Sun Chemical, Wohlenberg ad.). "Print City" má představit komplexní výrobní tiskové systémy od novinového a ilustračního kotoučového tisku, až po síťová řešení menších archových tiskáren a ukázat praktickou součinnost zařízení různých nezávislých výrobců opět na bázi standardu CIP3.

Ve spojení s vícebarvovými archovými ofsetovými stroji Roland 300, 700 a 900 jistě uvidíme předtisková zařízení Agfy (např. CTP Galileo) a pravděpodobně i využití kontrolního systému procesu ofsetového tisku z dílny švýcarského Felixe Brunnera.

V oblasti digitálních metod tisku jsou známy spíše skeptické názory ze strany MAN Rolandu, ale přesto firma ohlašuje pro Drupu 2000 druhé představení (premiéra při Drupě 95) kotoučového ofsetového stroje DICO-WEB-Litho ve zmodernizované podobě. Tento stroj je schopen opakovatelného vytvoření a vymazání tiskové formy z digitálních dat přímo ve stroji bez nutnosti vyměňovat desky, což je princip, který v případě komerční zralosti může dát nové impulsy širšímu uplatnění konstrukční filosofie DI vůbec.

Stejný nápad v jiné podobě obsahuje i studie kotoučového ofsetového stroje ADOPT od americké firmy Goss, představená na výstavě Print 97. Její nová verze se očekává na Drupě 2000. Lákavé řešení opakovatelného vytvoření a vymazání tiskové formy v tiskovém stroji podněcuje i další výrobce, známé jsou snahy americké firmy Presstek i kanadské Creo. Možná se dočkáme v období Drupy 2000 zajímavého pokroku i v této oblasti.

Další iniciativy MAN Roland na poli digitálního tisku se očekávají z partnerské spolupráce s anglickou firmou Xaar Plc, která spočívá ve vývojových projektech tisku metodou ink-jet.

Dalším předmětem zájmu většiny výrobců archových strojů, zejména větších formátů, které jsou užívány pro obalový tisk, je zušlechťování tiskovin při jednom průchodu strojem současně s tiskem. Vedle různých variant lakování a souvisejících systémů sušení, pro disperzní i UV-laky, jsou užívány různé speciální barvy, např. s metalickým nebo perleťovým efektem, a také šestibarvové systémy, které přinášejí nové barvové odstíny. K této problematice patří i úpravy archových strojů pro potisk materiálů větší tloušťky, až do 1 mm. Žádný z významných výrobců tuto problematiku neopomíjí a při Drupě 2000 jí budou jistě na některých svých exponátech věnovat patřičnou pozornost.

Velkoformátový archový tisk je doménou dalšího z tradičních německých výrobců Koenig & Bauer AG, jehož velkoformátové stroje Rapida od nového automatického modelu 105 (rozšířený formát 740 x 1050 mm, materiál od 60 g do síly 1,2 mm), přes 130, 142 až po 162a (1.200x1620 mm) uzpůsobené pro silnější materiály jsou oblíbené u tiskáren produkujících kvalitní obalové materiály. O expozici KBA na Drupě 2000 zatím není příliš známo, ale jistě zde najdeme exponát špičkové řady Rapida 105 a některý z velkoformátových modelů v systému digitálního workflow managementu na bázi CIP3. O modernizaci starších modelů Rapida 72 a 104 zatím není příliš známo. Pro technologické řešení výroby desek CTP si KBA zvolilo za partnera německou firmu BasysPrint. Její zařízení UV-Setter s osvitem konvenčních desek přímo z digitálních dat zasluhuje pozornost. Tradičně bude jistě KBA ve své expozici také věnovat pozornost kotoučovým strojům jak ofsetovým (Compacta), tak hlubotiskovým s novými bezhřídelovými pohony.

V digitálním tisku KBA má svoje želízko v ohni prostřednictvím společného podniku Karat Digital Press Co. a archového stroje originální konstrukce 74Karat, který je po přestavení prototypů v minulých letech od letošního roku sériově vyráběn a čekají ho zatěžkávací zkoušky v provozních podmínkách produkčních tiskáren. Na Drupě 2000 pak jistě uvidíme, jaké změny si vynutily výsledky těchto provozních zkušeností. Zajímavé bude také sledovat, zda se neobjeví některé další novinky ze spolupráce s izraelskými firmami Scitexem, případně Indigo, jehož produkty se objevují v distribuční síti KBA v některých evropských teritoriích a doplňují tak nabídkový sortiment.

A to je jen stručný přehled o možných exponátech a způsobech prezentace největších německých a současně i světových výrobců tiskové techniky při Drupě 2000, kde budou takříkajíc ve výhodě domácího hřiště. Velcí japonští a američtí výrobci zatím příliš neinformují o svých záměrech pro Drupu 2000, ale jistě i jejich přípravy jsou v plném proudu a ještě v průběhu tohoto roku budou k dispozici první informace, abychom se mohli k tématu vrátit.

Drupa 2000 však nebude jen pro velké, obrovský a solventní trh EU láká a nabízí uplatnění celému moři dalších podnikatelů v grafické oblasti, jak z Evropy, tak ze zámoří, kteří, chtějí-li se udržet v povědomí odborné veřejnosti, prostě nemohou na Drupě chybět. Drupa bývá také příležitostí pro překvapivé tzv. "nově příchozí" s originálními novinkami. Věřme, že také tradiční čeští výrobci tiskových strojů představí svoje solidní výrobky odpovídajícím způsobem světové veřejnosti a že čeští podnikatelé v oboru nevynechají příležitost vidět na jednom místě vše, co svět tisku na přelomu tisíciletí bude moci nabídnout.

Článek byl převzat z červnového čísla polygrafického měsíčníku Svět tisku.
Svět tisku obsahuje 88 stran informací a je distribuován pouze formou přeplatného za 49,- Kč. Neváhejte proto a předplaťte si časopis tímto formulářem.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: