CaptureWorks: nástroje pro sledování pre-pressové produkce - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Polygrafie

CaptureWorks: nástroje pro sledování pre-pressové produkce

29. srpna 2003, 00.00 | Hledáte nástroj usnadňující vyčíslení práce na zakázce? Nebo potřebujete
sledovat výdaje za tisk na svém pracovišti? Pro tyto i další účely lze využít
produkty společnosti CaptureWorks, které blíže představujeme v tomto článku.

I když práce v pre-pressových provozech je dnes zcela regulérní činností, má svá specifika, kterými se vymyká pravidlům běžné výroby. Platí to zejména o způsobech tarifikace, jakými například studia, agentury či samostatní designéři ohodnocují odvedenou práci. I když je zde snaha o vyčíslení například prostřednictvím hodinové sazby, stanovením plateb za určitý typ úkonu apod., bývá celková suma obvykle výslednicí poněkud stochastického odhadu. Diskuse o tom, nakolik se na takovémto stavu podepisují také poněkud specifické podmínky naší republiky, ve kterých je cena často ústupkem zákazníkovi, který jinak přejde k lacinější (byť méně kvalitní) konkurenci, bychom rádi ponechali na jindy. Na tomto místě musíme zdůraznit jiný faktor, který takovouto problémovou tarifikaci způsobuje, a tím je absence vhodných nástrojů pro sledování a vyčíslení úkonů, které bylo třeba v rámci dané zakázky provést. Odpovídající subjekty zde využívají nejrůznějších prostředků, jakými jsou (mimo obligátní a stále populární tužky a papíru) například tabulkové procesory, databázové programy či účetní a proprietární aplikace. Ani jedno z těchto řešení ovšem není ideální a vyžaduje od svých uživatelů mnoho manuální práce (vyčíslení každého úkonu je třeba ručně vložit) a také značnou disciplinu (evidence musí být systematická).

Není tedy divu, že se objevily nástroje, snažící se pro pre-pressové i další podobné provozy řešit uvedený problém na elektronické bázi. Pravděpodobně nejzajímavější řešení uvedeného typu nabízí v současnosti společnost CaptureWorks (dceřinná společnost dobře známého výrobce extenzí Quarku Gluon Software). O jejich přiblížení bychom se rádi pokusili v tomto našem článku.

JobCapture

Hlavním produktem v nabídce CaptureWorks je JobCapture. Jedná se o softwarové řešení, fungující na bázi klient-server, určené ke sledování práce v různých aplikacích. Klientská komponenta zde na jednotlivých počítačích umožňuje především využívat tzv. Job Jackety. Jedná se o specifickou formu záznamového dialogu, který se zobrazí pokaždé, když uživatel uzavírá v dané aplikaci dokument. Údaje jsou v Jacketu vyplněny dílem automaticky, dílem samotným uživatelem, možná je i flexibilní volba mezi oběma způsoby. Konkrétně jsou takovými údaji například jméno uživatele a klienta, název a číslo zakázky, typ práce či vykonaného úkonu a způsob kalkulace. Automaticky je zaznamenána doba, po kterou byl dokument otevřen v dané aplikaci, navíc může uživatel ručně vyplnit údaj o čase, který bude tarifikován.

Job Jacket JobCapture.

K tomu, aby byla JobCapture skutečně užitečným nástrojem, musí pochopitelně nabízet možnost monitorování činnosti v co nejvíce softwarových aplikací. Seznam podporovaných produktů je již dnes poměrně rozsáhlý a obsahuje mimo jiné většinu významných publikačních produktů (aplikace Adobe a Macromedia, QuarkXPress, aj.), aplikace z Microsoft Office či AutoCAD. K dispozici jsou dále nástroje, umožňující nejen vytvářet Job Jackety pro nepodporované aplikace, ale též sledovat činnosti, které souvisí s danou zakázkou, ale nejsou realizovány softwarově. K měření času (například při telefonování, jednání, konzultaci apod.) takto slouží Job Timer, ruční vyplnění jacketu umožňuje Manual Job Jacket.

Paletka JobCapture pro měření nepočítačových úkonů.

Údaje z Job Jacketů jsou zasílány z klientského počítače do serverové databáze. Zde má oprávněný uživatel možnost různorodého zpracování jejího obsahu. K dispozici je především detailní výpis všech nebo zvolených záznamů, tříditelných podle různých kritérií. Dále lze využít nástroje pro analýzu získaných dat s pomocí jejich grafického vyjádření. Pro sledování okamžitých aktivit na počítačích, spravovaných JobCapture, lze využít funkci "Live Picture" či pokročilejší volitelný modul AppliTrack. (CaptureWorks nicméně odmítá na svých stránkách jakákoli podezření ze snahy o poskytnutí monitorovacího systému pro totalitární kontrolu.) Údaje databáze lze exportovat do textového (tabelátory odděleného) a XML formátu. To umožňuje výsledky získané JobCapture zpracovat v jiných aplikacích. Podobně je k dispozici importní funkce, takže do databáze lze vkládat i údaje, pořízené mimo rámec JobCapture.

Systém pracuje s využitím protokolu TCP/IP, což umožňuje jeho nasazení jak v rámci lokálního intranetu, tak globálně, prostřednictvím Internetu. V současné nabídce CaptureWorks je modul Web Server, nabízející jak vzdálené vkládání Job Jacketů, tak vzdálené monitorování databáze prostřednictvím webovského browseru. Možná je také integrace CaptureWorks s pokročilými databázovými systémy, postavenými například na technologiích SQL, mySQL či ODBC - podrobnosti sdělí CaptureWorks na vyžádání.

TaskCapture a PrintCapture

Je jasné, že serverové řešení nemusí vyžadovat každý uživatel. CaptureWorks proto nabízí i odlehčenou verzi svého produktu, která se nazývá TaskCapture. Jedná se o aplikaci, fungující lokálně obdobným způsobem a nad stejnými aplikacemi, jako JobCapture. Job Jacket TaskCapture je podstatně jednodušší než ten, jaký nabízí JobCapture, a omezuje se v podstatě pouze na vyčíslení času stráveného nad projektem. K dispozici jsou nicméně i nástroje pro výše popsanou tarifikaci nepočítačových úkonů.

Dialog PrintCapture.

Ještě jinou aplikací v nabídce CaptureWorks je PrintCapture. Jak již název naznačuje, jedná se o nástroj, umožňující sledovat v rámci daného subjektu tiskové aktivity. Pro každou tiskovou úlohu je zde možnost automaticky i manuálně archivovat údaje například o počtu výtisků, barevném výstupu, velikosti stránky, názvu dokumentu či aplikace apod., to vše s přiřazením odpovídajícího projektu a klienta. Vzhledem k užitečnosti uvedeného systému nepřekvapí možnost jeho integrace s JobCapture.

Závěr

Nástroje CaptureWorks nabízí poměrně účinný způsob, jak sledovat produkci v rámci pre-pressových, ale i jiných kreativních provozů. Otázkou ovšem je, zda i v našich podmínkách mohou, vzhledem k situaci, kterou jsme naznačili výše, nalézt své místo. Cenové relace by zde asi problémem nebyly, protože například JobCapture je nabízena v základní verzi za 199 USD, PrintCapture za 149 USD. Velmi tedy přivítáme, pokud se naši čtenáři v diskuzním fóru tohoto článku podělí o své názory na řešení uvedeného typu či nás dokonce seznámí s konkrétními zkušenostmi, získanými jejich užitím.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: