Aktuální trendy a novinky v technologiích CtP - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Polygrafie

Aktuální trendy a novinky v technologiích CtP

2. listopadu 2001, 00.00 | CtP jednotky jsou již nedílnou součástí 21 českých a slovenských tiskáren. Pojďme se společně podívat na trendy, které tuto technologii, aktuální již i u nás, charakterizují a nejdůležitější novinky letošního podzimu.

V poslední době se o technologiích Computer to Plate hodně hovoří i v naší zemi - a není divu, neboť i tato velmi moderní (a drahá) technologie si zde postupně nachází své místo a dnes zařízení typu CtP nalezneme již v celkem 21 českých a slovenských tiskárnách. Připravili jsme proto krátký přehled shrnující jak trendy v této oblasti, tak poukazující na nejdůležitější novinky letošního podzimu. A načasování je více než ideální. Jednak se konal veletrh Print '01, kde většina výrobců upřesnila své vývojové záměry představené na loňském veletrhu DRUPA, a jednak jsme měli možnost navštívit vývojové závody jednoho z největších světových výrobců těchto zařízení, kanadské společnosti CreoScitex. Při této příležitosti jsme hovořili se zástupci vedení společnosti a získali tak skutečně nejaktuálnější informace o trendech v tomto oboru.

Jak velký je dnes trh s CtP zařízeními? Přesná čísla nemáme k dispozici, je však více než jasné, že trh s jednotkami Computer to Plate roste i přes americkou ekonomickou recesi obrovským tempem a vedoucí výrobci instalovali každý dosud tisíce jednotek CtP. Hrubší představu o velikosti trhu můžeme získat ze slov pronesených u příležitosti veletrhu Print '01 zástupci firmy Agfa, kteří oznámili, že v roce 2000 bylo celosvětově dodáno na trh cca 2 100 jednotek CtP, což celkem tvořilo (k minulému roku) bázi přibližně 6 000 instalací. Oproti roku 1999 šlo tak o přibližně o 15% růst. Letošní rok pak určitě nezůstal za rokem 2000 pozadu.

Pojďme se nyní ve stručnosti podívat na hlavní trendy a směry, které jsou dnes v souvislosti s technologiemi Computer to Plate diskutovány:

Termální technologie
Termální technologie osvitu si našla své hlavní místo v oblasti středo- a velkoformátových zařízení. Jednotky využívající k osvitu termální laser mají na současném trhu nad ostatními technologiemi jednoznačně převahu. K dispozici jsou tiskové desky od několika výrobců a vývoj v tomto segmentu směřuje především ke zvyšování výkonu jednotlivých zařízení a jejich specializaci na různé tržní segmenty.

Fialový laser
Tato technologie si prosadila své jednoznačné místo na trhu a konkuruje ostatním technologiím osvitu, a to zejména v menších formátech. Rozvoj této technologie je doprovázen i uvedením nových tiskových desek. Většina CtP jednotek na trhu dnes sice pracuje s tiskovými deskami Agfa Lithostar Ultra-V, nicméně k mání jsou již desky DigiPlate Alfa od společnosti Mitsubishi. V současné době jsou na trhu jednotky s laserovými diodami o výkonu 5 mW, v příštím roce se očekává uvedení jednotek s fialovým laserem o výkonu 30 mW, což s sebou přinese i možnost použití širšího spektra zpracovávaných médií - konkrétně například polyesterové pláty a různé fotopolymery. V nejbližších letech tak lze předpokládat, že fialový laser bude v oblasti viditelného spektra dominující technologií a na trhu bude tato technologie soutěžit s termálním osvitem.

Nové trhy: malé formáty
Třebaže v naší zemi jsme si ještě nestihli na CtP jednotky ani příliš zvyknout, v zahraničí se výrobci zaměřují na další trhy, které mohou s těmito zařízeními oslovit. Jde zejména o malé tiskárny, které mají zájem o jednotky ve formátu B2. Jak se můžete dočíst dále, někteří výrobci odhadují, že by se v následujících letech mohlo podařit na tento trh umístit celosvětově přibližně 600-800 jednotek za rok. A to je trh, který jistě není nezajímavý.

Alternativní technologie
Důležitým trhem se stala také zařízení umožňující osvit polyesterových plátů. V oblibě jsou jako systémy umožňující přechod mezi klasickým osvitem a CtP jednotkou, případně jako levnější varianta CtP jednotek. Na veletrhu Print '01 předváděly tisk z polyesterových plátů skoro všichni výrobci tiskových strojů. Zařízení pro osvit polyesterových plátů existuje velké množství - jde většinou buď o osvitové jednotky s možností osvitu i tohoto materiálu, nebo specializovaná zařízení.

Klasický osvit
Třebaže věnujeme tento článek technologiím CtP, je namístě zdůraznit, že ani oblast osvitu klasického polygrafického filmu není z pohledu výrobců "odepsaná". Obecně je po těchto zařízeních poptávka sice menší, než v minulých letech, ale stále jde o zajímavé objemy. CreoScitex např. uvádí, že předpokládaný prodej osvitových jednotek bude přibližně na 65 % loňského roku, který znamenal 80% pokles oproti roku 1999. O zájmu výrobců svědčí i skutečnost, že mezi významné podzimní novinky patří i nové osvitové jednotky. Konkrétně tři nové modely od CreoScitex - Dolev 800V4, 800V3 a 4pressV2. Doménou nového Dolevu 800V4 je rychlost - zařízení umí pracovat rychlostí až 39 archů B1 při rozlišení 2 540 dpi za hodinu, což představuje špičku mezi osvitovými jednotkami. Rychlosti je dosahováno pomocí nového laserového systému s duálním paprskem.
Mezi firmy, které představily nové osvitové jednotky, patří také Fuji - ta prezentovala novou čtyřstránkovou jednotku Ninja Luxel F-6000, která se bude dodávat ve variantě až se třemi lasery (tuto technologii používá Fuji ve své jednotce Sumo, o které o které výrobce tvrdil, že je nejrychlejší na trhu). V této variantě bude jednotka schopna produkovat až 72 archů B2 za hodinu při rozlišení 2 540 dpi.

Po shrnutí základních trendů se pojďme podívat na jednotlivé konkrétní výrobce. V přehledu uvádíme jen ty novinky, které se nám zdají zajímavé s ohledem na vývoj celého trhu, a to jak celosvětového, tak domácího. Současně se zaměříme zejména na zařízení určená pro akcidenční tisk.

Agfa
Agfa je v současné době velmi úspěšná především na poli CtP jednotek s fialovým laserem. Dosud prodala podle dostupných informací přibližně 350 jednotek Galileo s fialovým laserem, což je nejvíce ze všech konkurentů pracujících s tímto druhem laseru. Agfa k tomu měla ostatně i velmi dobré podmínky - jako jediná vyráběla poměrně dlouhou dobu tiskové desky určené pro tuto technologii.

Na veletrhu Print '01 společnost potvrdila zájem o tuto oblast uvedením dalšího fialového systému - čtyřstránkové CtP jednotky Palladio, vyráběné ve spolupráci s japonským výrobcem Screen. Jednotka je částečně postavena na zařízení Screen FlatRite 1050, je však vybavena novou elektronikou a optikou, a především fialovým laserem. Přestože většina výrobců se v segmentu čtyřstránkových zařízení snaží nabídnout co nejlevnější varianty s tudíž co nejmenší výbavou, jde Agfa u zařízení Palladio jiným směrem - systém je nabízen jako plně automatizovaný. Zařízení pracuje technologií plochého osvitu, kdy laserová hlava je po celou dobu plně fixovaná na jednom místě a pohybuje se podložka s uchycenou tiskovou deskou. Palladio pracuje rychlostí 20 desek/hod. a podle Agfy je určeno zejména pro menší tiskárny s cca 15-30 zaměstnanci, které mají typicky dva tiskové stroje a spotřebují přibližně 30-40 tiskových desek za den. Zajímavá je také informace, že Agfa předpokládá celosvětovou velikost poptávky v tomto segmentu na cca 600-800 CtP systémů z rok.
Kromě zmiňovaných jednotek Galileo jsou pak pro Agfu důležité i jednotky Xcalibur VLF, určené pro výrobu desek v největších formátech.

CreoScitex
Společnost CreoScitex se zaměřuje čistě na vývoj zařízení využívajících termální technologie. Jiné technologie firma nepoužívá, a podle slov vedení společnosti ani používat neplánuje.
Výrobce je tak věrný principům, se kterými přišel na trh před několika málo lety ještě v samostatných společnostech - Creo a Scitex - a jeho hlavním úkolem posledních měsíců byla konsolidace původně samostatných vývojových řad Trendsetter (původně z dílny kanadské firmy Creo) a Lotem (původně od izraelské společnosti Scitex). Těchto zařízení je ve světě podle výrobce instalováno přibližně 3 000 kusů. Právě u příležitosti veletrhu Print '01 společnost představila novou koncepci své produktové řady a díky příležitosti navštívit kanadské výrobní závody se tak můžeme na filozofii výrobce v této oblasti podívat podrobněji. Konsolidace produktové řády u CreoScitex probíhá kontinuálně - firma se do budoucna rozhodla využít solidních základů původních produktů, kdy některé představuje v původní podobě a jiné sloučila do jednoho řešení využívajícího principů jak původního Trendsetteru, tak Lotemu. Našly se i takové produkty, které v nové koncepci své místo již nemají - konkrétně původně nejjednodušší verze Trendsetteru a největší verze Lotemu - XL.
Jak tedy vypadá aktuální produktová řada v nabídce CreoScitex?
Ze základního pohledu rozdělil výrobce své produkty do dvou skupin - na tzv. "Entry-level", tedy levnějších modelů se základním vybavením, a tzv. "Premium models", modely s vyšší přidanou hodnotou. Modely ve skupině Premium lze odlišit na první pohled již z označení - honosí se značkou "Quantum" mj. udávající, že se v CtP jednotce skrývá termální hlava CreoScitex s technologií "square spot".


Fotografie celé laserové hlavy CreoScitex s technologií square-spot. Laserový paprsek vychází z otvoru v přední černé ploché části.

To je ostatně hlavní technologie, kterou odlišuje CreoScitex své zařízení od konkurence. Jde o způsob, jakým výrobce moduluje laserový paprsek - v případě technologie "square spot" nemá laserový bod klasický kruhový tvar, ale čtvercový, jenž je navíc velmi ostrý (tj. přechod mezi osvíceným a neosvíceným místem je výrazně více binární). Jen pro přesnost připomeňme, že samotný konečný tiskový bod se skládá z mnoha laserových bodů - znamená to tedy, že tiskový bod v případě použití technologie square spot má pochopitelně stále stejný klasický tvar tak, jak jej připraví RIP (tj. kruhový, elipsový aj.). Výhoda použití čtvercového laserového bodu ale spočívá podle výrobce v přesnosti a konzistentnosti, s jakou lze s čtvercovým bodem pracovat. Ta se de facto neprojeví u tisku běžným rastrem, ale zásadní význam má podle CreoScitexu u tisku rastrem stochastickým. Zde je přesné vykreslení jemných bodů velmi podstatné. CreoScitex dodává u svých CtP zařízení stochastický rast ve dvou provedeních - s 20-a 10-mikronovým bodem - a nutno přiznat, že předváděné výsledky jsou skutečně brilantní. Výsledkem je tisk obsahující body již od 1% rastru, navíc bez patrné rozety. Velmi zajímavá je i další možnost aplikace této technologie v nátiskování. Pro tento účel nabízí CreoScitex CtP jednotky označené jako Spectrum, umožňující nátiskování přímo v CtP jednotkách - tedy na stejných zařízeních, jako jsou následně vytvářeny tiskové desky. To není až tak nová informace, CreoScitex nicméně v současné době předvádí nátiskové systémy, které díky stochastickému rastru dokáží simulovat i skoro celou škálu Pantone barev. Výsledky bohužel nelze na webu adekvátní způsobem reprodukovat, ale při návštěvě výrobních závodů výrobce jsme se shodli na faktu, že tato technologie dává velmi věrohodný výstup.
Konkrétní modely
Jak je patrné z následující popisu, v modelové řadě jsou jak zástupci z původní řady Lotem, tak Trendsetter. Rozdíl mezi jednotlivými modely spočívá především ve stupni možné automatizace -Lotemy lze vybavit do plně automatického provozu, Trendsettery jen do poloautomatického stupně.
Ve čtyřstránkovém formátu nabízí nyní CreoScitex základní tři modely - Lotem 400, Lotem 400 Quantum a Trendsetter 400 Quantum. Základní model, Lotem 400, umí připravovat desky rychlostí 16 desek za hodinu a lze jej rozšířit o možnosti plné automatizace (včetně dodání multifunkčního podavače), a děrování. To samé platí o Lotemu 400 Quantum, který je navíc rychlejší (27 desek/hodinu) a je vybaven technologií SquareSpot. Trendsetter 400 Quantum představuje alternativu pro zákazníky, kteří nepožadují plnou automatizaci a mají navíc možnost si zakoupit upgrade pro nátiskování (Spectrum), případně chtějí mít možnost upgradovat na osmistránkový model. Tento model připravuje desky v základní verzi rychlostí 11 desek za hodinu (tzv. "S" verze) nebo 36 desek za hodinu ("V" verze).
Také v nejžádanějším osmistránkovém formátu došlo k výraznému zjednodušení označení nabízených zařízení a konsolidaci produktové řady. Nabízeny jsou čtyři základní modely - Lotem 800, Lotem 800 Quantum, Trendsetter 800 a Trendsetter 800 Quantum. Lotem 800 a Trendsetter 800 jsou nabízeny opět jako "entry-level" modely - tedy bez technologie "square-spot", Lotem 800 je nabízen s dvěma produkčními rychlostmi - 10 a 16 desek za hodinu, možností plné automatizace a rozšíření o nátiskový systém na verzi Spectrum (tato volba patří mimochodem mezi podzimní novinky výrobce, a systém je v současné době ve fázi betatestování). Lotem 800 je možné také rozšířit na verzi Quantum, tedy výměnou laserové hlavy za jednotku se systémem "square-spot". Vyšší verze Lotemu - tedy Lotem 800 Quantum - je nabízen ještě v rychlejších verzích: 16 a 25 desek za hodinu, a již disponuje laserovou hlavou s technologií "square-spot". Základní model Trendsetter 800 je původní Trendsetter 3244, avšak s laserovou jednotkou bez technologie square-spot; jde o jednotku, kterou původně dodával do svých CtP zařízení Lotem Scitex. Toto zařízení vyrábí desky rychlostí 8 nebo 13 desek za hodinu a je také možné jej rozšířit na verzi Quantum. Trendsetter 800 Quantum pak nenabízí tolik automatizace jako Lotem 800 a tiskové desky připravuje rychlostí 8, 13 nebo 21 plátů za hodinu podle verze (S, F resp. V).
Jak jsme již zmínili v předcházejících odstavcích, změny se odehrály také v oblasti velkých formátů - z nabídky vymizel Lotem XL a jeho místo obsadily dva modely - Trendsetter VLF a Trendsetter VLF Quantum. Produkty jsou cíleny do oblasti výroby obalů a CreoScitex má v nabídce několik verzí těchto systémů s různou produkční rychlostí (od 3 do 15 desek za hodinu). Poslední představovanou novinkou této firmy jsou CtP jednotky cílené na novinový trh. Jde o systémy nazvané Trendsetter News. Tyto jednotky disponují pracují v maximálním formátu B1, jsou vybaveny autoloaderem, osvit provádějí s rozlišením 1 200 dpi a produkčně jsou schopny vyrábět 70-200 desek za hodinu podle verze. Jen na upřesnění pak dodejme, že v nabídce CreoScitex najdeme i TermoFlex, což je speciální CtP systém určený pro výrobu flexotiskových štočků.

ECRM
Také ECRM představilo letos na podzim produktovou novinku mířící na maloformátový trh - konkrétně dvoustránkový (tedy B3) TigerCat 2. Zařízení je v podstatě stejné jako čtyřstránková verze, je možné jej vybavit automatickým nakládání desek a výrobu zvládá udávanou rychlostí 28 desek za hodinu při rozlišení 2 540 dpi. Také tento systém je nabízen s různými variantami laserů - fialovým, červeným a zeleným.
Nezajímavé nejsou ani oznámené obchodní výsledky společnosti - čtyřstránkových zařízení TigerCat výrobce instaloval ve světě přibližně 100, zařízení DesertCat celkem 20, jednotek WildCat více než 30 a také velkoformátových jednotek WildCat XL je ve světě 10.

Heidelberg
Novinkou, o které uslyšíme v nadcházejících měsících patrně nejvíce, je nový Prosetter od společnosti Heidelberg. Jde o jednotku, která u Heidelbergu poprvé pracuje s fialovým laserem. Dodávána je ve dvou- (Prosetter 52), čtyř- (Prosetter 74) a osmistránkovém (Prosetter 102) provedení. Technologicky je zařízení postaveno na principu osvitové jednotky Primesetter a pracuje tak s technologií osvitu ve vnitřním bubnu. V současné době je zařízení nabízeno pouze s poloautomatickými prvky obsluhy, na druhou stranu za velmi zajímavou cenu. Navíc Heidelberg předpokládá, že dodatečná automatizace bude možná v příštím roce. K dispozici je několik druhů systémů děrování.

Zařízení pracují s rozlišením 2 400, 2 540 a 3 386 dpi a v případě osmistránkového modelu připravují tiskové desky rychlostí 12, resp. 18 desek (u rychlejší verze označené jako Prosetter 102H) v rozlišení 2 540 dpi za hodinu. Tuto jednotku jsme mohli již vidět také v České republice - konkrétně na tzv. Heidelberg Tour.
Heidelberg oznámil také některá vylepšení modelové řady Topsetter, pracující s technologií termálního osvitu. Nejvyšší model je nyní možné vybavit laserovou hlavou s 64 diodami, která umožní zařízení pracovat rychlostí až 20 desek B1 za hodinu. Modely Topsetter 74 a 102 je možné dále rozšířit o multifunkční zásobníky desek a poměrně důležité je také oznámení, že Topsetter 102 umožňuje vyrábět menší tiskové desky než dosud - konkrétně je na zařízení již možné vyrábět desky pro tiskové stroje řady GTO 52 a Speedmaster 52.

Purup-Eskofot
Jak jsme již na Grafice psali, Purup-Eskofot oznámil na veletrhu Print '01 spojení s dalším výrobcem zařízení pro CtP, firmou Barco Graphics. Významnou produktovou novinkou tohoto výrobce bylo ovšem uvedení CtP jednotky PrintDriver, představující první samostatné CtP zařízení od tohoto výrobce (dosud prodávaná zařízení ImageMaker byla hybridními systémy umožňujícími jak osvit filmů, tak tiskových desek). Zařízení je konstruováno jako osmistránková jednotka s osvitem ve vnitřním bubnu a nabízeno pouze s maximální automatizací (tj. včetně automatického podavače desek, děrování aj.). K dispozici je také čtyřstránková verze (formát B2), kde je maximální formát zpracovávaných desek omezen pouze softwarově (tj. jednotku lze za příplatek rozšířit na osmistránkovou). Zařízení je dodáváno s různými lasery, včetně fialového, modrého, FD:YAG a termálního. Podle modelu a zvoleného laseru má jednotka dosahovat při rozlišení 1 200 dpi (jednotka disponuje max. rozlišením 3 175 dpi), rychlosti až 42 tiskových desek zpracovaných za hodinu (tato verze bude k dispozici až v příštím roce). Zařízení je důležité i z pohledu budoucího komerčního nasazení - dá se předpokládat, že to bude vlajková loď firmy vzniklé spojením Purup-Eskofot a Barco Graphics, určená pro akcidenční trh.
Systém Dicon, umožňující osvit klasických tiskových desek UV světlem, předváděný na veletrhu DRUPA 2000, nebyl na veletrhu Print prezentován. Zdá se tedy, že přes nesporné výhody, které s sebou technologie přináší, s ní není možné v nejbližších měsících počítat.

Screen
Vývojáři v japonské společnosti Screen se zaměřili především na zvyšování rychlosti svých CtP zařízení. Podzimní novinkou je tak např. PlateRite 8600 disponující laserovou hlavou s 64 diodami oproti 32 diodám v původním osmistránkovém modelu PlateRite 8000. Výsledkem je pak rychlost výroby až 20 tiskových desek za hodinu při rozlišení 2 400 dpi, což je skoro jednou tolik než rychlost původního modelu. V oblasti čtyřstránkových zařízení Screen upgradovala PlateRite 4000 na PlateRite 4000II. Výrobce rozšířil nepatrně maximální formát zpracovávaných desek a zvýšil rychlost osvitu na 17 desek při 2 400 dpi za hodinu.

Závěr
Věříme, že se nám v článku podařilo nastínit alespoň základní trendy, kterými se obor Computer to Plate ubírá. Technologie, které ještě před rokem budily u řady potenciálních zájemců nedůvěru svoji možnou nevyspělostí neuvěřitelně rychle dozrály a staly se nedílnou součástí velkého množství polygrafických provozů po celém světě. S potěšením musíme konstatovat, že se tento vývoj nevyhnul ani České republice a Slovensku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: