Recenze knihy: DTP a předtisková příprava - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Photoshop

Recenze knihy: DTP a předtisková příprava

8. dubna 2009, 00.00 | Rozhodli jste se proniknout do tajů předtiskové přípravy? Zadáváte tiskové zakázky a máte pocit, že příprava a výroba tiskoviny je pro vás stále hodně mysteriózním procesem? Anebo jste již zkušeným pre-pressovým pracovníkem, ale rádi byste si utřídili a prohloubili své oborové znalosti? V daných i dalších případech vám bude určitě užitečná kniha Zdenky Dvořákové "DTP a předtisková příprava", kterou blíže představujeme v této recenzi.

Oblast předtiskové přípravy je na českém knižním trhu poměrně popelkou. V minulosti se zde ke čtenářům dostaly buďto publikace úzce zaměřené na sazbu a typografii (P. Kočička-F. Blažek: Praktická typografie, V. Beran: Typografický manuál), překlady příruček k programům, používaným v oblasti pre-pressu (zejména Adobe Creative Suite, a také starší verze QuarkXPressu) a dále některé dosti specializované tituly společnosti Grafie (např. PDF pro tisk). Každopádně zde tedy chyběl titul, který by zájemci nabídl celkový vhled do dané oblasti a nikoli jen dílčí či specializovaná přiblížení.

V druhé polovině minulého roku se nicméně situace výrazně změnila k lepšímu, neboť na český trh přišla díky vydavatelství CPress velmi dobře zpracovaná příručka Zdenky Dvořákové "DTP a předtisková příprava". Tato publikace nabízí souhrn většiny zásadních informací spojených s předtiskovou přípravou, které významným způsobem pomohou jak (zejména začínajícím) pracovníkům na pre-pressovém poli (sazeči, designéři, operátoři tiskových provozů), tak i zadavatelům tiskových zakázek. V této recenzi bychom danou publikaci rádi představili trochu blíže. (A zároveň se autorce i čtenářům omlouváme za prodlevu, která uplynula od vydání knihy do doby zveřejnění této recenze.)

dtprec0f.jpg

Základní přiblížení

Kniha je zřejmě autorčinou prvotinou, nicméně na výkladu to rozhodně není znát. Tento je totiž veden velmi přehledně a s nadhledem, naznačuje autorčiny teoretické i praktické znalosti: podle údajů v tiráži vystudovala Z. Dvořáková střední a následně vyšší odbornou školu grafickou se zaměřením na polygrafii a zpracování tiskovin, v současnosti pracuje jako DTP operátorka v programech Adobe Creative Suite, QuarkXPressu a FrameMakeru. Kniha se velmi dobře drží zavedené, tradiční oborové terminologie, narozdíl od mnoha překladů z posledních let rozhodně nepoužívá matoucí či zcela nesprávné termíny, dané obvykle neznalostí překladatelů.

Publikace přináší výklad na celkem 288 stranách formátu 167 x 225 mm vázaných v brožované vazbě. Po stránce sazby i stylistické a formální úpravy textu je zpracována velmi pečlivě, což je vzhledem k probíranému tématu hodno ocenění (někdo by možná spíše řekl, že jde s ohledem na téma o povinnost). V některých částech výkladu byla (pro větší názornost nebo vzhledem k tématu) použita barevná vyobrazení, odpovídající stránky jsou vytištěny na křídovém papíře, většina knihy je ale vytištěna na běžném papíru černobíle.

dtprec1f.jpg

K obsahu

Počáteční kapitola nabízí hutný, nicméně přehledný výklad o výrobě tiskovin. Vysvětlen je celý proces od počáteční přípravy podkladů přes tisk až po dokončovací zpracování. Nastíněny jsou role jednotlivých účastníků procesu, vysvětleny nejužívanější tiskové technologie dneška i související pojmy (tiskový rastr, ofset versus digitální tisk atd.), přiblíženy postupy archové montáže a dokončovacího zpracování (vazby), nechybí ani výklad o papíru. V celé této části se hojně vyskytují poukazy na konotace popisovaných technologií a postupů pro DTP praxi.

Druhá kapitola je věnována přípravě obrazových a textových podkladů publikace. Její informace mohou být použity jak při samotném zpracování, tak při (otázkou zůstává jak úspěšném) instruování zadavatelů tiskových zakázek.

Ve třetí, hodně obsáhlé kapitole je podáno kompendium základních znalostí nezbytných pro využití bitmapové grafiky v pre-pressu. Vysvětleny jsou takto například postupy pro skenování a nastavování rozlišení obrázku, černého/bílého bodu, kontrastu a jasu či barevnosti. Hodně pozornosti je věnováno ostření, dojde i na použití duplexu, triplexu a kvadruplexu a doporučení pro volbu vhodného formátu k uložení obrazových dat. Výklad je ilustrován na odpovídajících postupech pro Photoshop CS3.

Čtvrtá kapitola pak na podstatně menším prostoru přibližuje práci s vektorovou grafikou (autorka ji označuje jako křivkovou), vzhledem k poslání publikace přitom došlo i na návody pro nastavování přetisků a trappingu či korektní nastavování barev z hlediska jejich tisku. Výklad je zaměřen na konkrétní postupy v Illustratoru CS3.

dtprec2f.jpg

Stěžejní pátá kapitola se věnuje počítačové sazbě. Mimo poměrně objemného kompendia zásad správné typografie přináší doporučení pro práci s barvami, průhledností, přetisky a trappingem v sazbě, nechybí ani výklad o použití stylů (odstavcových, znakových, vnořených, objektových). Zásady a postupy jsou demonstrovány na InDesignu CS3.

Šestá, rovněž hodně důležitá kapitola, je věnována správě barev. Po vysvětlení základních pojmů a postupů jsou rozebrána korektní nastavení pro Creative Suite 3. Spíše jen kratší je pak výklad o počítačových písmech v kapitole sedmé.

Závěrečná osmá kapitola se věnuje v podstatě nejdůležitější fázi pre-pressového zpracování, tedy výstupu. Nejvíce pozornosti je věnováno vytvoření korektního PDF souboru určeného pro tisk, postupy jsou zde popsány jak pro export z InDesignu, tak pro převod pomocí Distilleru. Nechybí ani výklad o preflightu a komunikaci s tiskárnou.

dtprec3f.jpg

Knihu uzavírá několik příloh. První z nich představuje slovníček důležitých pojmů, který je zpracován velmi pečlivě a zabírá plných 15 stran. Rovněž následný seznam literatury, resp. odkazů na tištěné i elektronické publikace a články je značně rozsáhlý. Pochválit pak musíme rejstřík, který je zpracován velmi obsáhle a pečlivě, u pojmů, které se vyskytují v textu častěji je obvykle zvýrazněn nejvíce relevantní výskyt. Díky danému pojetí lze publikaci používat i jako rychlou referenci k pre-pressové tématice.

Výklad je v knize veden poměrně nadčasově, části o konkrétních postupech a nastaveních – tedy pro aplikace Adobe Creative Suite 3 a Acrobat 8 – budou s mírnými omezeními platit i ve vyšších verzích daných produktů. Nejsme si nicméně jisti (narozdíl od autorky) praktickou využitelností daných návodů v jiných aplikacích (QuarkXPress, CorelDRAW aj.).

Závěrem

Kniha „DTP a předtisková příprava“ je nezbytnou příručkou pro každého, kdo hodlá vstoupit do světa pre-pressu. I pokročilejší uživatelé ji mohou mít k ruce pro případy, kdy je zapotřebí rychle si připomenout nepříliš často používaný pojem či postup. Knihu jistě ocení i zadavatelé tiskových zakázek, i když někteří z nich možná zatouží po více „polopatickém“ přístupu a větším zohlednění jejich úhlu pohledu na celý proces. Investice do knihy ve výši 397 Kč nám každopádně přijde jako adekvátní.

Autorce se podařilo vytvořit poměrně nadčasový text, který s určitými obměnami (zejména co se týká výkladů o konkrétních aplikacích) poslouží i za několik let. Je ale samozřejmě otázkou, jakým směrem se v čase elektronických médií posune celá předtisková příprava. Absence jakékoli zmínky, neřkuli rozsáhlejšího výkladu o přípravě souběžného tiskového a elektronického výstupu je v knize v tuto chvíli ještě poměrně omluvitelná a pochopitelná, ale za nějaký čas již bude zasluhovat kritiku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Photoshop  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: