Photoshop tutorial: Propadáme kouzlu impresionismu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Photoshop

Photoshop tutorial: Propadáme kouzlu impresionismu

9. dubna 2009, 00.00 | V dnešním Photoshop tutoriálu si představíme kreativní techniku výtvarného post-processingu, pomocí které si přeměníme vybranou fotografii v impresionistický obraz. Mimo podrobně popsaného postupu přinášíme i odkazy na další webové zdroje spojené s danou technikou.

Zatoužili jste někdy vládnout štětci jako slovutní mistři malířského umění a vytvářet tak poutavé obrazy, jaké malovali například impresionističtí malíři? (Více informací o tomto uměleckém směru z konce 19. století naleznete například ZDE). Že neumíte malovat? Nevadí, dnes se naučíme, jak pomocí Adobe Photoshopu přeměnit v impresionisticky vyhlížející obraz digitální fotografii. Vzhůru do toho.

V dnešním Photoshop tutoriálu se pokusíme fotografii přeměnit v „impresionistický“ obraz (viz obr. výše)
.

Nejdříve si vybereme nějakou vhodnou fotografii, na kterou bychom impresionistický efekt chtěli aplikovat. Fotografie by už měla mít v sobě určitou éterickou světelnou atmosféru, aby zmíněný efekt mohl co nejvíce vyniknout. Tuto fotografii si otevřeme ve Photoshopu. Zkopírujeme si vrstvu „Background“ („Pozadí“) pomocí klávesové zkratky „Ctr-J“ (viz obr. 1).

Obr. 1

U zduplikované vrstvy si založíme masku (kliknutím na příslušnou ikonku u paletky „Layers“ („Vrstvy“), viz obr. 2). Danou masku aktivujeme tím, že na ní klepneme kurzorem myši (viz obr. 3).

Obr. 2

Obr. 3

Otevřeme si dialog „Apply image“ („Použít obraz“), který nalezneme v menu „Image“ („Obraz“;viz obr. 4). V nastavení dialogu ponecháme výchozí hodnoty a potvrdíme příkazem „OK“ (viz obr. 5). Tím se nám v šedé škále do aktivní masky vrstvy uloží nejvýraznější tonální informace z daného snímku.

Obr. 4

Obr. 5

Nyní budeme potřebovat udělat okolo obrysů na masce záři. Masku vrstvy tedy necháme nadále aktivní a otevřeme si dialog stylizačního filtru „Glowing edges“ („Hledat obrysy“), který nalezneme v menu „Filter/Stylize/Glowing edges“ („Filtr/Stylizace/Hledat obrysy“; viz viz obr. 6 ). Dialog „Glowing edges“ nastavíme nastaví zhruba tak, jak můžeme vidět na obr. 7.

Obr. 6

Obr. 7

Úpravy monochromatického obrazu na aktivní masce vrstvy završíme uměleckým filtrem „Cutout“ („Vystřižení“), který nalezneme v menu „Filter/Artistic/Cutout“ („Filtr/Umělecký/Vystřižení“; viz obr. 8). Dialog zmíněného filtru upravíme podle obr. 9 a potvrdíme příkazem „OK“.

Obr. 8

Obr. 9

Nyní u dané vrstvy změníme v roletce paletky „Layers“ režim prolnutí na „Screen“ („Závoj“; viz obr. 10). Poté tuto vrstvu duplikujeme pomocí již zmíněné klávesové zkratky „Ctr-J“. Dále si aktivujeme u nově zduplikované vrstvy její vytvořenou masku a invertujeme její obsah (tzn. že černá barva se změní v bílou a naopak) pomocí klávesového příkazu „Ctr-I“ (viz obr. 11).

Obr. 10

Obr. 11

Poté si u aktivní vrstvy změníme režim prolnutí na „Multiply“ („Násobit“; viz obr. 12). V případě, že se nám fotografie příliš ztmavila, tak ubereme trochu na míře krytí dané vrstvy (viz obr. 13).

Obr. 12

Obr. 13

Teď si duplikujeme fotografii pomocí příkazu „Image/Duplicate“ („Obraz/Duplikovat“; viz obr. 14) a založíme tak nový dokument (nezapomeneme přitom zaškrtnout na příslušném dialogu volbu „ Duplicate merged layers only“ („Duplikovat se sloučenými vrstvami“; viz obr. 15), aby nový dokument obsahoval již sloučené vrstvy.

Obr. 14

Obr. 15

U nového dokumentu si opět zkopírujeme vrstvu pozadí pomocí příkazu „Ctrl-J“, kterou „proženeme“ zkreslujícím filtrem „Ocean ripple“ („Zvlnění moře“), jenž nalezneme v menu „Filter/Distort/Ocean ripple“ („Filtr/Deformace/Zvlnění moře“; viz obr. 16). V daném dialogu nastavíme hodnoty dle uvážení, v našem případě se nám jako optimální nastavení jevily ty hodnoty, které vidíte na obr. 17. Potvrdíme příkazem „OK“. Výsledek působení filtru „Ocean ripple“ můžeme zeslabit pomocí posuvníku v dialogu „Fade Ocean ripple“ („Zeslabit Zvlnění moře“), který se posléze objeví v menu „Edit“ („Úpravy“; viz obr. 18). V tomto případě jsme intenzitu efektu snížili na cca 85 % (pro optimální náhled na uvedený průběh zeslabovaní efektu si zobrazíme upravovanou fotografii měřítku 1:1).

Obr. 16

Obr. 17

Obr. 18

Abychom mohli v Photoshopu napodobit charakteristické tahy štětcem, které používali při malbě impresionisté, budeme si muset vytvořit specifickou texturu, kterou posléze necháme prolnout s obrázkem. Pro naše účely se jako nejpříhodnější jeví použít při výrobě této textury umělecký filtr „Plastic wrap“ („Plastikový obal“), který nalezneme v menu „Filtr/Artistic/Plastic wrap“ („Filtr/Umělecký/Plastový obal“; viz obr. 19). „Impresionistickou“ texturu budeme vytvářet na nové vrstvě, kterou si předtím nezapomeneme vytvořit (klávesová zkratka „Shift-Ctrl-N“, viz obr. 20).

Obr. 19

Obr. 20

Nastavíme si černou barvu popředí (klávesová zkratka „D“ (viz obr. 21) a vyplníme s ní novou vrstvu, kterou jsme si před tím založili (klávesová zkratka „Alt-Backspace“). Poté si otevřeme dialog filtru „Plastic wrap“, jehož nastavení provedeme podle obr. 22. Poté potvrdíme příkazem „OK“.

Obr. 21

Obr. 22

Nyní přichází asi nejméně „zábavná“ fáze našeho „impresionistického“ snažení. Bude totiž třeba početným stiskem kombinace kláves „Ctrl-F“ opakovat aplikaci efektu „Plastic wrap“ až do té fáze, kdy celá plocha vrstvy bude pokryta vzorkem textury, který můžeme vidět na obr. 23. Kvantita opakování záleží na velikosti rozlišení upravovaného snímku. V našem případě, při rozlišení fotografie cca 1 024 x 1 542 pixelů bylo třeba opakovat zmíněný postup asi 80x. Dobrou zprávou ovšem je, že si už můžete pro účely příštího použití předpřipravit předem danou texturu podle výše rozlišení vašeho fotoaparátu či si na zmíněný postup nahrát Photoshop akci, takže tento „otravný“ postup nebudete muset příště znovu postupovat (předpřipravená textura se pak do dokumentu přetáhne do nové vrstvy).

U vytvořené vrstvy s texturou si upravíme její kontrast. Otevřeme si vrstvu úprav „Levels“ („Úrovně“), kterou nalezneme v odpovídající roletce paletky „Layers“ ( obr. 24). V dialogu „Levels“ by nám mělo postačit kliknout na funkci „Auto“, pokud ne, tak lze kontrast nastavit manuálně pomocí levého a pravého posuvníku. V našem případě byl příkaz „Auto“ tou správnou volbou ( obr. 25). Potvrdíme příkazem „OK“.

Obr. 23

Obr. 24

Obr. 25

Z aktivní vrstvy úprav „Levels“ překlikneme kurzorem myši na vrstvu s texturou a změníme režim jejího prolínání na „Hard light“ („Tvrdé světlo“; obr. 26). Protože je textura na obrázku stále poměrně „drasticky“ viditelná, přistoupíme k redukci krytí vrstvy s texturou. V našem případě jsme snížili krytí vrstvy na cca 23 % ( obr. 27), ale konkrétní míra nastavení záleží na vašem estetickém uvážení. V případě, že je na nějakém světlém místě textura stále nežádoucím způsobem rušivá, lze toto „postižené“ místo „ošetřit“ jeho vymaskováním (neboli si založíme na dané vrstvě masku a nástrojem „Brush“ („Štetec“; malujeme v masce černou barvou přes ty partie vrstvy s texturou, u kterých nechceme, aby byly na obrázku viditelné).

Obr. 26

Obr. 27

Poslední úkon, který nám zbývá k finálnímu dotvoření „impresionistického“ efektu na fotografii, je úprava barevného odstínu a saturace snímku. Otevřeme si proto vrstvu úprav „Hue and saturation“ („Odstín a sytost“; obr. 28) a dle svého gusta si „pohrajeme“ s posuvníky „Hue“ („H-odstín“; v našem případě jsme nastavili hodnotu -17) a „Saturation“ („S-sytost“; v našem případě jsme nastavili hodnotu 34). Parametr „Lightness“ („L-světlost“) ponecháme beze změny (obr. 29). Pokud chcete, můžete si zaexperimentovat se změnami prolnutí této vrstvy, v úvahu by například připadal režim prolnutí „Pin light“ („Bodové světlo“) či „Color“ („Barva“).

Obr. 28

Obr. 29

A nyní jsme s „impresionistickou“ malbou hotoví, a tak si před sebou můžeme prohlédnout výsledky svého snažení, které vyústilo v důstojnou simulaci tohoto malířského stylu. Stylu, který si navzdory postupu času stále uchovává svůj jedinečný estetický půvab.

Před

Po

Na závěr nezbývá než podotknout, že pokud máte po ruce Adobe Photoshop, tak ani absence dovedností v malování není nepřekonatelnou barierou v tom, abychom si vytvořili svůj vlastní „impresionistický“ obraz.

Poznámka:
Výše uvedený postup je pouze orientační. Doporučujeme s hodnotami konkrétních nastavení experimentovat a řídit se vlastním cítěním, protože každá upravovaná fotografie je jedinečná a vyžaduje odlišný přístup.

Ilustrativní fotografie byla zakoupena v internetové fotobance „Shutterstock.com“ a podléhá autorskému právu.

Další zajímavé zdroje:

www.bmcphotoart.com
www.cs.wikipedia.org
www.wired.com
www.emanueleferonato.com
www.photoshop-filters.com
www.flickr.com (cca 120 fotografií, které jsou simulací impresionistických obrazů
www.usphotogroup.com
www.myjanee.com
www.freakingnews.com
www.rnel.net
www.updates.zdnet.com
www.perpetualvisions.com
www.dagostino.ca
wwwrbytes.net
www.scienceandart.org
www.absolutesnap.com
wwwtechrepublic.com

Video:

www.youtube.com

www.youtube.com

www.youtube.com

www.youtube.com

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Digitální fotografie  

 » Rubriky  » Design  

 » Rubriky  » Photoshop  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: