Certify PDF: PDF-workflow pod kontrolou - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PDF - Adobe Acrobat

Certify PDF: PDF-workflow pod kontrolou

28. března 2001, 00.00 | Jak funguje produkt zaměřený na správu a praktické využití informací o operacích, které byly prováděny s PDF dokumentem v průběhu jeho nasazení ve worklow?

Použití PDF souborů v dnešním tiskovém workflow se stává čím dál větší samozřejmostí. Není proto divu, že přibývá produktů orientovaných na uvedenou oblast. K nejnovějším z nich patří plugin Adobe Acrobatu Certify PDF, vyrobený společností Enfocus. Tento produkt je zaměřen dosud nepříliš probádaným směrem: na správu a praktické využití informací o operacích, které byly prováděny s PDF dokumentem v průběhu jeho nasazení ve workflow.

Základní koncepce
Certify PDF slouží k realizaci následujících cílů v rámci PDF-workflow (v závorkách uvádíme původní anglické termíny používané výrobcem):

  • ověřený preflight (Guaranteed Preflighting),
  • uchování konzistence předloh (Document Consistency),
  • určení odpovědnosti (Responsibility),
  • použití snapshotů (Snapshots).
Vysvětleme si nyní jednotlivé pojmy podrobněji.


Takto vypadá začátek certifikovaného workflow

Ověřený preflight
Jednou ze základních podmínek bezproblémového použití PDF dokumentu je jeho kontrola, preflight, v rámci které se zjišťují a opravují chyby spojené s použitím fontů, barev a dalších prvků dokumentu. K provedení této kontroly dnes slouží řada specializovaných produktů, jako např. PitStop Professional (výrobcem je rovněž Enfocus), Acrobat InProduction (Adobe) nebo FlightCheck (Markzware).
Certify PDF umožňuje do daného PDF souboru vložit informaci o preflight profilu, podle kterého byl soubor zkontrolován, a dále pak zprávu o výsledku této kontroly. Uvedené informace jsou pak dostupné všem příjemcům dokumentu vybaveným Certify PDF. Ti tak získávají jasnou představu, zda a s jakým výsledkem byl preflight proveden. Přitom mohou snadno zjistit, jestli kontrola proběhla podle některého z jimi používaných kontrolních profilů.

Uchování konzistence předloh
Díky produktům, jako je Acrobat či PitStop, lze dnes poměrně snadno provádět dodatečné úpravy PDF dokumentů, ať už se to týká editace textu, umístění objektů, nastavení barev apod. Certify PDF dokáže všechny provedené změny zaznamenat do zvláštního protokolu, který uloží s dokumentem. Na základě tohoto protokolu pak mohou být prováděny aktualizace dokumentů, z kterých byl daný PDF soubor vytvořen. O těchto zdrojových dokumentech přitom Certify PDF dokáže uchovat řadu podstatných informací, usnadňujících jejich vyhledání i rozhodování o úpravách.

Určení odpovědnosti
Byl-li PDF dokument přenášen mezi více pracovišti a byly v něm přitom prováděny úpravy, je těžké běžnými způsoby zjistit, kdo provedl který zásah. To může vést k problematickému stanovení odpovědnosti za případnou chybu, která během takovýchto dodatečných úprav vznikla. Uvedený problém řeší Certify PDF tím, že zachovává podrobný přehled o všech tzv. sezeních (Sessions), při kterých byly v dokumentu prováděny nějaké změny. U každého sezení je přitom uvedeno, kdy a na kterém počítači proběhlo, takže řešení případných sporů je na základě těchto záznamů poměrně snadné.

Použití snapshotů
Záznamy o jednotlivých sezeních je možno kdykoli využít ke tvorbě tzv. snapshotu, tj. PDF souboru odpovídajícího stavu dokumentu na konci zvoleného sezení. Tato funkce má řadu použití, například všude tam, kde je tentýž dokument postupně upravován pro různá výstupní zařízení (jedna kopie s barvami v RGB pro elektronickou distribuci, jiná s CMYK pro osvitovou jednotku apod.). Je přitom dobré si povšimnout, že uvedený způsob značně šetří diskový prostor, protože udržuje informace pouze o provedených změnách a kopie celého dokumentu je vytvářena teprve v případě potřeby. Vybrané snapshoty lze také mezi sebou porovnávat a tak získat přesnou představu o tom, jaký měla jednotlivá sezení vliv na vzhled dokumentu.
V další části popíšeme, jak vypadá konkrétní technická realizace uvedených koncepcí v rámci Certify PDF, nejprve si ale něco řekněme o instalaci tohoto produktu.

Download a instalace
Obdobně jako jiné produkty Enfocusu lze i Certify PDF stáhnout na serveru výrobce. Zdarma a neomezeně je možno plugin používat po 30 dní, pak bude fungovat teprve po zadání registračního čísla, které získáte jeho (on-line) koupí.
Instalační soubor Certify PDF má necelé tři megabajty a po spuštění nainstaluje produkt do prostředí Acrobatu. Zde přibudou nabídka Certified Workflow a tlačítko Certified Document Status. Prostřednictvím nabídky Help je k dispozici čtyřicetistránkový, přehledně zpracovaný uživatelský manuál v PDF formátu, obsahující všechny potřebné informace.


Zpráva o statusu zkontrolovaného dokumentu

Ověřený preflight
Zařazení PDF dokumentu do certifikovaného workflow začíná otevřením příslušného dokumentu a zadáním příkazu Start Enfocus Certified Workflow. V následném dialogovém okně je možno určit jeden nebo více zdrojových dokumentů, z kterých byl PDF soubor vytvořen a preflight profil, podle kterého má být zkontrolován. K profilu lze připojit komentář, poskytující příjemci doplňující informace. Dokument je nyní možno nechat zkontrolovat příslušným programem a poté uložit (příkaz Preflight and Save). Informace o výsledcích kontroly jsou ve formě zvláštního Preflight Reportu přibaleny k dokumentu. Zkontrolovaný dokument lze předat na další pracoviště. Příjemce vybavený Certify PDF pak má přístup k řadě informací spojených s preflightem. Především může zjistit, zda a s jakým výsledkem byl dokument zkontrolován (příkaz Show Document Status). Certify PDF přitom informuje i o tom, zda profilu použitému pro preflight odpovídá některý z profilů používaných příjemcem, a to nejen podle názvu, ale i podle nastavených parametrů. (V současnosti se vztahuje pouze na profily používané pluginem PitStop Professional.) K dispozici je také již zmíněný Preflight Report, poskytující podrobné informace o výsledcích preflightu (příkaz Show Preflight Report).
(Status dokumentu je na první pohled viditelný prostřednictvím tlačítka Certified Document Status. Má-li tlačítko podobu zaškrtávátka, znamená to, že dokument byl zkontrolován a vyhovuje některému z preflight profilů, umístěnému na aktuálním počítači. Má-li tvar křížku, znamená to, že dokument byl zkontrolován, ale preflight neproběhl úspěšně. Má-li tlačítko výchozí podobu, nebyl daný dokument dosud zařazen do certifikovaného workflow. Klepnutím na tlačítko uživatel buď zobrazí informace o statusu nebo provede zařazení - akce je samozřejmě závislá na stavu dokumentu.)


K dispozici je podrobný zápis o výsledcích kontroly

Uchování konzistence předloh
Jak jsme uvedli výše, při zařazení PDF souboru do certifikovaného workflow je možné určit jeden nebo více zdrojových dokumentů, ze kterých byl vytvořen. Tyto informace jsou kdykoli dostupné prostřednictvím příkazu Verify Original Document. Ten zobrazí seznam zdrojových dokumentů zadaných výše uvedeným způsobem. U každého dokumentu je přitom uvedeno, zda zůstal stejný (Identical), byl změněn (Different) nebo zda již na původním umístění neexistuje (Missing). V posledním případě lze chybějící dokument "ručně dohledat" prostřednictvím standardního dialogového okna pro určení souboru. (Poněkud primitivní metoda, která by mohla v budoucích verzích produktu doznat vylepšení, například v podobě podpory vyhledávání na základě přednastavených kritérií.) Certify PDF pak opět zobrazí informaci o statutu takto určeného dokumentu (zda je identický či změněný). Chce-li uživatel zapracovat změny provedené v PDF dokumentu do jeho předloh, má k dispozici prostřednictvím příkazu Show Edit Log protokol, obsahující informace o všech změnách provedených s dokumentem (v případě produktů podporujících Certify PDF) nebo alespoň o časech úprav (ostatní produkty). Uvedených informací nelze použít k automatizovaným opravám, veškeré změny musí být na základě protokolu provedeny ručně. Je přitom otázkou, zda vzhledem k rozmanitosti dnešních aplikací bude automatizované zapracování vůbec kdy možné, jistě by ale bylo vítané.

Určení odpovědnosti
Kdykoli v průběhu workflow lze u dokumentu zobrazit historii jeho úprav (příkaz Show Document History) v podobě záznamů o jednotlivých sezeních (Session Info). Každý z těchto záznamů nabízí podrobné údaje o průběhu sezení (karta General; začátek a konec sezení, použitý preflight profil, status profilu a dokumentu, prostředí, komentář) i uživateli, který jej realizoval (karta User; kontaktní, registrační a systémové údaje). V případě uživatelských údajů lze přitom měnit pouze kontaktní informace, napevno jsou zaznamenány systémové údaje převzaté z operačního prostředí počítače, na kterém sezení proběhlo. To umožňuje víceméně jednoznačně určit kdo, kdy a kde provedl s dokumentem určitou změnu.

Použití snapshotů
Záznamy o jednotlivých sezeních lze, jak již bylo řečeno, použít k tvorbě snapshotu, tj. PDF dokumentu odpovídajícího závěru zvoleného sezení. K uvedenému účelu slouží příkaz Save Snapshot for End of Session dostupný z okna historie dokumentu.
Zvolené dva snapshoty je možno v uvedeném okně mezi sebou porovnat (tlačítka v sekci Compare), a to buď vizuálně nebo na základě editačního protokolu. V prvním případě jsou vedle sebe zobrazeny náhledy odpovídajících stránek, v druhém případě je v textové podobě dostupný seznam rozdílů. Každá z metod je využitelná pro jiný typ úprav: při vizuálním srovnání jde především o změny viditelných prvků (přesun objektů, editace textu), při použití editačního protokolu pak o nastavení vlastností dokumentu, které nemusí být vůbec viditelné (změny v zakrytých objektech, trapping apod.).

Závěrem
Certify PDF je beze sporu vysoce zajímavý a inovativní produkt. Cena 249 dolarů je nicméně poměrně vysoká, zvláště když si uvědomíme, že produkt musí být instalován na všech počítačích nasazených v daném workflow. Vzhledem k úsporám (rychlejší zpracování, méně chybných výstupů), které chod doplňku jistě přinese, ji lze ale považovat za adekvátní.
Poněkud problematický je fakt, že Certify PDF v současnosti plně podporují pouze Adobe Acrobat a produkty Enfocusu (PitStop Professional a Server, PowerUP a WebPerfect PDF). Enfocus ovšem prohlašuje, že se bude k zabudování podpory Certify PDF snažit motivovat i jiné výrobce. Jak jsme navíc na několika místech naší recenze ukázali, konkrétní technická realizace některých konceptů by zasluhovala propracování - těžko však lze dnes nalézt produkt, který by byl vůči takovémuto typu výtky zcela imunní.

Článek byl převzat z odborného polygrafického měsíčníku Svět tisku. Časopis se každý měsíc věnuje na 100 stranách aktuálním produktům, technologiím a trendům v oblasti pre-pressu, tisku a knihařského zpracování. Svět tisku si můžete objednat na adrese www.svettisku.cz

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: