Třetí článek ze série překladů referenčních tutoriálů na program CINEMA 4D - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Go verze

Třetí článek ze série překladů referenčních tutoriálů na program CINEMA 4D

7. dubna 2003, 00.00 | V těchto přeložených referenčních tutoriálech se budeme věnovat vytvoření nové palety nástrojů, integraci editoru materiálů a možnosti uložit a nahrát uživatelské nastavení.

Prvý kontakt, vytvoření nové palety nástrojů
Obrázky jsou nejlepší možností jak vyprávět příběh; CINEMA 4D nám zpřístupňuje obrázky ve formě ikon.Palety ikon se skládají ze značného počtu logických společných kolekcích, často shromážděné za zvláštním účelem. CINEMA 4D nabízí některé předdefinované přímo k používání a praxi připravené palety, do kterých mohou být přidávány extra moduly či pluginy nebo jen to, co potřebujeme mít po ruce. Na tomto místě si ukážeme, jak se vytvoříme kompletně novou paletu nástrojů.

Zvolíme Window (okno) > Layout (rozvržení) > New Icon Palette (nová paleta ikon-nástrojů) z hlavního menu.(Vytvořili jsme novou paletu ikon-nástrojů.)

Nová paleta ikon je vytvořena, ale v tomto okamžiku je zatím prázdná.

Klikneme pravým tlačítkem (uživatelé platformy Mac použijí adekvátní klávesu command a kliknou) na prázdou paletu a vyberou příkaz Edit Palettes z vyvolaného menu.(Výběrem příkazu Edit Palettes z vyvolaného menu se otevře Command manager (správce příkazů).)

Command manager (správce příkazů), který se nám otevřel, umožňuje vložit do naší prázdné palety (ale také do všech ostatních palet) ikonu nástroje, který jsme si v něm zvolili.

V Command manageru (správci příkazů), klikneme na rozbalovací rolovací menu ve vrchní části a vybereme položku Editor Selection (Editor-Selekce).(Z rozbalovacího rolovacího menu zvolíme Editor - Selection.)

V základním nastavení zobrazuje Command manager všechny příkazy, které program obsahuje. Je jich tam velmi mnoho a tak je vhodné specifikovat, kterou skupinu příkazů chceme zobrazit. V našem případě chceme vytvořit paletu nástrojů určenou pro selekci, proto zvolíme jako filtr zobrazení Editor - Selection, pro zobrazení adekvátních nástrojů.

Skrolujme dolů výčtem příkazů dokud se neobjeví příkaz Select All (vyber vše).

Stiskneme tlačítko myši nad příkazem Select All a poté táhneme myší nad prázdnou paletu. Jakmile se v paletě objeví malý černý proužek a u kurzoru myši malý bílý čtverec, pak pustíme tlačítko myši a ikona nástroje bude umístěna v paletě.("Přetažení" a "puštění" příkazu Select All do prázdné palety.)

Přemístíme se v seznamu příkazů výše a opakujeme celou operaci s příkazem Deselect All (Odznačit vše).(Paleta byla doplněna o dvě ikony.)

Nyní vypneme editaci palety zavřením okna Commnad manageru (správce příkazů).(Vypnutí editace palety vypnutím okna správce příkazů.)

Paletu tažením myši po stisku levého tlačítka nad dvěmi levými proužky na levé straně vedle ikon přetáhneme ke spodnímu okraji modelačního okna. Jakmile se objeví černý proužek na spodní hraně modelačního okna a u kurzoru se objeví malý bílý čtverec, pustíme tlačítko myši a paleta se "ukotví" na příslušném místě.

Stiskeneme pravé tlačítko myši (klávesa command a klinutí u platformy Mac) nad paletou a zvolíme z vyvolaného menu příkaz Text pro zobrazení názvů příkazů.

Stiskneme pravé tlačítko myši (klávesa command a klinutí u platformy Mac) nad paletou a z vyvolaného menu odznačíme příkaz Icons (ikony) a skryjí se nám ikony.(Paleta nyní obsahuje pouze příkazy zobrazené textem a nikoliv ikonou pro rychlý výběr a zrušení výběru.)

Po vypnutí zobrazení ikon nám zůstali zobrazeny pouze názvy příkazů. Na spodní hraně modelačního okna nyní máme po ruce paletu selekce, která nám může ušetřit mnoho času při práci, protože nestrávíme tolik času používáním menu Selection (selekce) pro výběr a zrušení výběru objektů či elementů v naší scéně.

Souhrn
Palety nástrojů jsou největší a nejlepší možností jak si vylepšit vlastní pracovní prostředí programu. Viděli jsme jak je snadné vytvořit si vlastní paletu a také jak nastavit její zobrazení podle našeho gusta. Stejně snadné je editovat stávající palety. CINEMA 4D je totiž nástroj, který pracuje pro nás, a nikoliv proti nám.

Prvý kontakt, integrace editoru materiálu s uživatelským prostředím.
Schopnost založit a uvolnit dialogová okna přidává uživatelskému prostředí programu CINEMA 4D na flexibilitě.To jak si nastavíme dialogová okna pro usnadnění a urychlení přístupu k nim, závisí na přirozenosti projektu na kterém pracujeme. Například když texturujeme tak pro nás může být přínosné mít stále k dispozici editor materiálu, než abychom museli stále dvakrát klikat na relevantní materiálovou ikonu.
Vhodné založení dialogového okna znamená záchranu.

V Material manageru zvolíme File (soubor) > New (nový) Material

Dvojitým poklikáním na náhled materiálu otevřeme editor materiálu.(Tento editor bude integrován do uživatelského rozhraní.)

Chceme integrovat tento editor do uživatelského prostředí tak, abychom ho napříště nemuseli pokaždé zdlouhavě otevírat a zavírat při každé editaci materiálu.

V editoru materiálu stiskneme tlačítko myši nad ikonou malého modrého špendlíku.(Tato ikona zapíná/vypíná ukotvení oken.)

Se stisknutým tlačítkem myši táhneme kurzorem doprava, dokud se kurzor nenalézá na pravé straně od záložky Attributes a poté tlačítko myši pustíme.(Umístíme kurzor myši mezi tyto dvě záložky.)

Jakmile pustíme tlačítko myši, tak bude editor materiálu umístěn mezi dvě záložky. Editor byl ukotven a nadále nebude spouštěn coby plovoucí neukotvené dialogové okno.

Nyní můžeme opět stisknout ikonu špendlíku a dále mezi ostatní záložky a záložku materiálu umístit jiné dialogové okno, a to stejně jako jsme pracovali s editorem materiálu. Ten pak již nadále nepotřebujeme zdlouhavě otevírat a zavírat. Editor materiálu je nyní dobře zaintegrovaný. Jestliže je v systému aktivní jiný správce a editor materiálu je skrytý, tak stačí dvakrát poklikat na náhled materiálu v Material manageru a editor materiálu se zaktivní a "vysune" na povrch.

Souhrn
Viděli jsme jak je snadné ukotvit dialogové okno v programu CINEMA 4D, prostým kliknutím na ikonu špendlíku. Kdybychom chtěli toto dialogové okno uvolnit, pak jednoduše stačí kliknout nad ikonou špendlíku a z nabídky zvolit možnost Undock (uvolnit).
Umíme ukotvovat a uvolňovat dialogová okna a tím si upravit uživatelské prostředí tak, abychom měli vždy po ruce to, co právě potřebujeme.

Prvý kontakt, uložení a nahrátí uživatelského rozhraní
Dokážeme si navrhnout uživatelské prostředí podle našich představ, ale bylo frustrující, kdyby neexistovala možnost si takto navržené rozhraní nahrát.Možnost nahrání si předvytvořených uživatelských rozhraní do programu CINEMA 4D je velmi důležitou zbraní v naší výzbroji, umožňuje nám rychle upravit pracovní prostředí vzhledem k různým požadavkům naší práce. Můžeme mít rozhraní pro práci na architektuře, pro vizualizaci, pro animaci postav, pro texturování… CINEMA 4D nám umožňuje uložit a nahrát rozhraní velmi snadno. A také nám umožňuje nastavit naše nové rozhraní coby nastavení základní.

Pro nahrání tohoto uživatelského rozhraní coby základního zvolíme Window (okno) > Layout (rozvržení) > Save as Default Layout (uložit jako výchozí konfiguraci)

Originální výchozí konfigurace bude obnovena zvolením Window (okno) > Layout (rozvržení) > Reset Layout (obnovit konfiguraci)

K uložení této konfigurace coby "nevýchozí" zvolíme Window (okno) > Layout (rozvržení) > Save Layout as (uložit konfiguraci jako…) a vepsat jméno příslušné této konfiguraci.

Ujistíme se že je naše nově uložené rozhraní umístěno v adresáři Prefs v hlavním adresáři programu CINEMA 4D. Jestliže bychom umístili tento soubor kamkoliv jinam, pak by se následně neobjevila položka této konfigurace na seznamu, ze kterého můžeme vybírat uložená rozvržení uživatelského prostředí.

Až příště spustíme program a budeme chtít vyvolat naší uloženou konfiguraci, pak můžeme jen kliknout na ikonu ve vrchním levém rohu uživatelského prostředí (ikona přepínače konfigurace) a ze seznamu tuto konfiguraci vybrat. Jméno konfigurace je shodné s tím, pod kterým jsme ji před chvílí uložili.(Přepínání mezi konfiguracemi je velmi snadnou záležitostí.)

Alternativou je možnost vybrat konfiguraci z menu Window (okno) > Layout (rozvržení) a ze spodní části menu zvolit adekvátní konfiguraci. Když chceme upravit existujícího rozbržení (třeba Animation), tak jej nahrajeme, upravíme a uložíme do adresáře Prefs a při ukládání použijeme stejné jméno.

Souhrn
Nejlepším způsobem jak se naučit práci s konfigurací rozvržení je experimentování. Nemusíme se bát si vyzkoušet nové ideje jak optimalizovat naše pracovní prostředí. Vždy si přeci můžeme nahrát dříve nahranou konfiguraci, nebo se vrátit k výchozímu rozvržení.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » 3dscena  

 » Rubriky  » 3dscena - vlastni  

 » Rubriky  » Go verze  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: