XMLwriter: vyzrálý editor pro XML - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Download

XMLwriter: vyzrálý editor pro XML

6. září 2001, 00.00 | Hledáte cenově nenáročný a přitom výkonný editor XML dokumentů?
Pak se podívejte na možnosti XMLwriteru.

Úvod

Obdobně jako v případě HTML lze i při tvorbě XML dokumentů a jejich doplňků (CSS, DTD, apod.) postupovat různě. Na jednom konci pomyslného spektra stojí jednoduché textové editory, na druhém komplexní WYSIWYG aplikace. Někde uprostřed se pak nacházejí řešení, která nabízejí textovou editaci zdrojového kódu, doplněnou o funkce, jako je kontrola validity, náhled v browseru na základě zvoleného CSS či možnost převodu do HTML. Do uvedené třídy nástrojů patří i editor XMLwriter, pracující na platformě Windows, který si přiblížíme v naší recenzi.

Download, instalace

XMLwriter je ke stažení dostupný na serveru výrobce, společnosti Wattle Software. K dispozici je ve dvou verzích : první vyžaduje ke svému chodu Internet Explorer. 4.1 SE, druhá pak Internet Explorer 5. (Internet Explorer je potřebný k renderingu stránek v editoru a validaci XML kódu.) V obou případech mají instalační soubory v podobě ZIP-archivu velikost kolem dvou megabajtů. Zazipovaný soubor je po stažení třeba rozbalit do pomocného adresáře a pak zde spustit program Setup. Ten standardní formou pomocí průvodce nainstaluje XMLwriter do vašeho počítače. Po instalaci je produkt plně funkční 30 dnů, poté je nutná jeho registrace, která stojí 75 australských dolarů, což je asi 37 dolarů amerických.

Co XMLwriter nabízí

Tvorba XML dokumentů je v XMLwriteru organizována v podobě tzv. projektů. Pod tímto pojmem se rozumí libovolně objemná kolekce XML, XML schémat, CSS, DTD, XSL, HTML a TXT souborů - všechno to jsou dokumenty v čistě textovém formátu, odlišené svou syntaxí a příponou v názvu. Uživatel může projekty vytvářet či odstraňovat, do každého projektu přidávat nebo z něj odebírat soubory výše uvedených typů a to i hromadně, ze zadané složky. Ke správě projektů slouží přehledně organizovaný panel. Před tvorbou vlastních projektů lze vyzkoušet ukázkový projekt Examples, dodávaný s programem.

Editace souborů je opravdu dotažená. Produkt nabízí takové možnosti práce, jako je přehledné vkládání elementů se zvoleného XML-schématu pomocí tzv. TagBaru, konfigurovatelné barevné zvýraznění syntaxe, funkci drag and drop, neomezené Undo/Redo, hledání a nahrazování, bookmarky či rozdělení editačního okna. Současně lze mít otevřeno libovolné množství souborů, přehledně organizovaných v oknech se záložkami.

Dokument může být kdykoli na základě přiřazeného CSS-souboru zobrazen pomocí interního nebo externího prohlížeče, k dispozici je i jeho stromový náhled (zobrazení hierarchie elementů). Produkt rovněž nabízí validaci, a to i v batch režimu, který umožňuje naráz zkontrolovat všechny dokumenty z daného projektu. Možný je rovněž (jednoduchý či dávkový) převod XML dokumentu na základě daného XSL souboru, což mimo jiné umožňuje transformaci daného projektu do okamžitě publikovatelných HTML-stránek. Validaci i převod lze realizovat i přes příkazovou řádku, což opět významně zvyšuje hodnotu produktu.

XML-dokument a jeho náhled v prostředí XMLwriteru.

Prostředí XMLwriteru, ať už se to týká jednotlivých nabídek, toolbarů či klávesových zkratek, si uživatel může plně přizpůsobit svým potřebám. Velkou výhodu je možnost definice tzv. user tools, tedy externích nástrojů, spouštěných se zadanými přepínači z prostředí XMLwriteru. Na stránkách výrobce je dostupný seznam některých odzkoušených programů, použitelných k uvedenému účelu. Uživatel má tedy například možnost provádět validaci či převod XML jinými nástroji než těmi, které jsou obsažené v Internet Exploreru. Při definici uživatelského nástroje lze využít velmi sofistikovaného dialogu, umožňujícího například zvolit, jaká data mají být při jeho inicializaci zpracována (aktivní obsah okna, řádku, sloupce, vybraného textu apod.) či kam se má ukládat výsledek zpracování.

Pochválit je třeba nápovědu, která nejen dopodrobna popisuje všechny funkce programu, ale rovněž obsahuje přehledně organizovanou příručku jazyka XML, doplněnou o názorné příklady. K dispozici jsou rovněž triky a tipy, které se volitelně mohou zobrazovat při spuštění programu a kontextová nápověda.

Závěr

XMLwriter se jeví jako vyzrálý vývojářský nástroj, určený především ostříleným uživatelům, požadujícím plnou kontrolu nad vytvářeným kódem. V seznamu současných uživatelů produktu zveřejněném na serveru výrobce najdeme řadu zvučných jmen, leccos vypovídají rovněž ocenění různých softwarových magazínů a serverů. Ke konečnému rozhodnutí ohledně koupě tohoto produktu rozhodně napomůže i měsíční zkušební lhůta.


Protože terminologie spojená s XML stále ještě příliš nezdomácněla, připojujeme malý slovníček pojmů použitých v našem článku:

CSS (Cascading Style Sheets): kaskádové styly, určující způsob vizuálního formátování XML nebo HTML dokumentu.

DTD (Document Type Definition): Definice Typu Dokumentu - textový soubor určující strukturu XML dokumentu v podobě pravidel. Obecnější podobou DTD je tzv. XML-schéma.

XSL (eXtensible Stylesheet Language): stylový jazyk sloužící k transformaci XML dokumentů. Jeho prostřednictvím lze XML dokument převést např. do HTML či čistého textu.

Validace: V našem článku tím myslíme jednak kontrolu toho, zda je dokument správně strukturovaný (splňuje základní syntaktická pravidla XML) a také zda je validní vzhledem k dané DTD (je správně strukturovaný a obsahuje pouze tagy z dané DTD v odpovídajících vztazích).

--

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Download  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: