Analogové video aneb cesta tam a zase zpátky... (6) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Digitální video

Analogové video aneb cesta tam a zase zpátky... (6)

28. srpna 2003, 00.00 | V další části seriálu o analogovém videu se podíváme, jak snadné je grabovat video ve ve freewarovém programu Virtual VCR.

Grabování videa ve freewarovém Virtual VCR je stejně jednoduché jako ve VirtualDubu, opět je ale zapotřebí nejprve program nakonfigurovat. Virtual VCR zatím nepodporuje vícesouborové grabování a tak lze při používání filesystémů FAT a FAT32 grabovat pouze časově limitované úseky videa. Program umí využívat WDM ovladače a je tedy velmi rychlý. Virtual VCR má na rozdíl od VirtualDubu pouze jedny preference (ikonka kladívka), jejichž jednotlivá nastavení jsou rozdělena do několika skupin. Pro nás nejdůležitější sekce si teď popíšeme podrobněji.


Virtual VCR - uživatelské prostředí programu s ovládacími ikonkami

Volba souboru ukládaného na disk se provádí v sekci "File" a do názvu souboru lze případně uložit i aktuální datum. K výběru kodeku pro grabování a nastavení komprese pro ukládané videa slouží sekce "Video". Najdete zde i volby pro případné nastavení vlastního rozlišení videa, jeho interního formátu/komprese i počtu snímků/s - tyto volby ale obvykle není nutné používat. Tlačítkem "Prop" (Properties) vyvoláte nastavení vybraného video kodeku (PICVideo MJPEG Codec, připomínám hodnoty komprese cca 17 až 20). Chcete-li si upravit hodnoty barev respektive jasu, kontrastu, odstíny barvy a jejího nasycení, můžete to provést v "Device Settings" nebo přímo v sekci "Devices". V "Devices" navíc najdete i výběr ovladačů zařízení použitého pro grabování i zdroje videosignálu. Stejně jako u VirtualDubu si můžete zvolit kompozitní video, S-VIDEO nebo TV/Video tuner. Kanály TV tuneru se nastavují v adekvátní sekci "Tuner", kde si je můžete vyhledat i pojmenovat.


Virtual VCR - nastavení uživatelského rozlišení videa, výběr barvového formátu/komprese, nastavení počtu snímků/s a výběr kodeku pro kompresi videa


Virtual VCR - nastavení barvových parametrů videa (světlost, kontrast, barva a nasycení)

Je-li u vašeho video-in zařízení dostupné volby "Video Decoder", můžete si ještě navíc upřesnit obrazovou normu. Chcete-li se zabývat dalším detailním nastavením jednotlivých zařízení dostupných ze sekce "Devices/Device Settings" výběrem zařízení a následným kliknutím na "Prop", můžete si prohlédnout další screenshot. Najdete zde minimálně tři zařízení - "Audio Capture Filter", "Video Capture Filter" a "Video Capture Pin". Každé z těchto samostatných zařízení má vlastní preference, které se mění v závislosti na verzi Windows i na samotných ovladačích pro dané zařízení a pro jejich konfiguraci je obvykle lepší se předem podívat do manuálu k danému zařízení.


Virtual VCR - upřesnění obrazové normy u vybraného videozařízení


Virtual VCR - výběr zařízení použitého pro grabování videa, audia a výběr zdroje samotného videosignálu


Virtual VCR - detailní volby pro nastavení rozlišení a složení/komprese příchozího videosignálu + nastavení počtu snímků/s

Stejně jako ve všech video capture programech, také ve Virtual VCR můžete současně s videem ukládat do AVI souboru i zvuk. Výběr zařízení pro samplování audia se provádí v sekci "Devices", v sekci "Audio" pak najdete volby pro nastavení frekvence, počtu ukládaných kanálů i volbu pro případný výběr audio kodeku. I když můžete stejně jako ve VirtualDubu teoreticky ukládat zvuk například rovnou ve formátu MP3, pro pozdější editaci je lepší nechat zvuk nekomprimovaný nebo použít nějakou bezeztrátovou kompresi. U zvuku můžete navíc ještě upřesnit počet audio kanálů (mono/stereo) případně vybrat jazyk vysílaný na jednom z kanálů v tzv. duálním módu.


Virtual VCR - volby pro ukládání zvuku při grabování (včetně případného nastavení audio komprese)


Virtual VCR - výběr audiokanálu/jazyka v TV vysílání nebo příchozím videosignálu

V preferenční sekci "Filters" si můžete do grabovacího procesu přidat několik filtrů prováděných (dle rychlosti procesoru) v reálném čase přímo při grabování videa. Virtual VCR ve své aktuální verzi 2.6.x zatím obsahuje pouze malý počet vlastních videofiltrů. Patří mezi ně například filtr pro výpočet a zobrazení histogramu (funguje podobně jako u VirtualDubu, ale jinak než standardní histogram dostupný v sekci "View") a také velmi užitečný filtr pro ořez grabovaného videa. Nastavení tohoto "Video Crop" filtru se provádí pomocí gadgetu "Properties" (vlastnosti). Parametry ořezu jsou opět čtyři, zdávají se v obrazových bodech (pixelech) a jejich vizuální umístění v preferencích odpovídá jednotlivým stranám obrazu.


Virtual VCR - sekce preferencí pro přidání videofiltrů prováděných přímo při grabování videa


Virtual VCR - nastavení filtru pro ořez videa přímo při grabování


Synchronizaci videa se zvukem můžete ovlivnit v sekci "AV Sync". Najdete zde volby pro resamplování (přepočet) samplovaného zvuku a můžete zde také upřesnit případný offset pro připojení zvukové stopy ke grabovanému videu. Offset se stejně jako u VirtualDubu zadává v milisekundách - pokud při grabování zjistíte, že se například po určitém čase zvuk "rozchází" s videem, můžete zkusit před dalším grabováním nastavit příslušný offset (např. 500 ms). Chcete-li si offsety ukládat do logovacího souboru pro pozdější použití, můžete zapnout poslední volbu "Log AV offset". Resamplování zvuku není u současných verzí Virtual VCR nijak zvlášť spolehlivé a je určitě lepší ho nechat dynamické, nebo tuto volbu vůbec nepoužívat.


Virtual VCR - nastavení synchronizace videa se zvukem

Náhledový systém obsahuje v sekci "View" volby pro typ preview, dokování i zobrazení okénka se statistikou a dalších volby pro zobrazování. Můžete si zde zapnout zobrazení histogramu ovládání samotného grabování, zobrazení "Audio Scope" měřiče a mimo jiné například i také zobrazení okénka Virtual VCR stále na popředí ("Always on Top"). Pokud by se vám náhodou stalo, že se u vaší video-in kompatibilní karty nebude standardní náhled zobrazovat, zapněte volbu "Smart Tee Preview". Tento typ náhledu si totiž sám přebírá obrázky přímo ze zdroje videosignálu a funguje za každých okolností, ale na druhou stranu nefunguje v reálném čase (což pro náhled vůbec nevadí). Před grabováním si také můžete v sekci "Stop" nastavit automatické ukončení grabování v závislosti na čase nebo po dosažení nadefinovaného zbývajícího místa na pevném disku.


Virtual VCR - volby pro náhledový systém a zobrazení


Virtual VCR - volby pro automatické ukončení grabování videa

Všechna provedená natavení lze uložit na disk do jednoho souboru. Jednotlivé volby se přitom uloží do tzv. video profilu, který můžete kdykoliv při pozdějším spuštění programu zpětně nahrát (ikonky šipek) a nemusíte tak vše složitě nastavovat pokaždé znovu. Pak už stačí jen spustit grabování (červené kulaté tlačítko) a sledovat statistiku vypuštěných snímků. Na posledním (klikacím) obrázku je Virtual VCR při grabování videa včetně zobrazení podrobné statistiky u ukládaném souboru, aktuální přenosové rychlosti, zbývajícím místa pevném disku apod.


Virtual VCR - grafické rozhraní programu a detailní statistika videa/audia při spuštěném grabování

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Digitální video  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: