Postavit dům…(3) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Design

Postavit dům…(3)

3. července 2008, 00.00 | Náš dům již vyrostl, máme obě nadzemní podlaží, ale chybí nám ještě zdivo podkroví. To je tedy tématem dnešního dílu, ale nejen to. Podíváme se také na další možnosti založení celého modelu a také na to, jak s výhodou využít skutečnost, že je náš model kompletně spojitý…

Podkroví

Než začneme s dokončením krovu, podíváme se na to, kde máme umístěné osy objektu. Pokud jsou jinde než v souřadnicích 0, 0, 0, tak budeme v další práci využívat globální souřadný systém…

Vybereme si vrchní vnější rohové vodorovné hrany smyčky prozatímního ukončení objektu a tyto hrany pomocí příkazu Vyjmout hrany rozdělíme vždy na dvě. Vypneme při tom volbu tvorby N-úhelníků, v této chvíli bychom si tím zbytečně ztěžovali práci.

64

Nově vzniklé body umístíme tak, aby odpovídaly tloušťce zdiva, tedy bod polohy X budou 45 a 1150-45, polohy Z budou 45 a 800-45 (globální souřadnice). Vzniknou na nárožních oblastech čtvercové plochy.

65

Trojúhelníky můžeme spojit na čtyřúhelníky.

Vybereme si pruhy polygonů, z kterých vytáhneme štít. Vynecháme při tom vždy poslední polygon (severní) nad stěnou s okny kuchyně, komory, schodiště apod. Provedeme dostatečně dlouhé vytažení…

66

Rozšíříme si aktuální výběr (zkratka U~Y) o právě vytažené polygony a přepneme se do pohledu zprava (F3). Aktivujeme si nástroj Nůž, ujistíme se, že je nastaven režim Čára, vypnutá volba pro tvorbu N-úhelníků, ale hlavně je vypnutá volba Pouze viditelné, nastavíme si úhel omezení na 10 stupňů a aktivujeme přichytávání na body. Klikneme na bod na severní straně, se stisknutou klávesou shift vytvoříme rovinu řezu pod úhlem 10 stupňů skrze celou šíři modelu a provedeme řez (krytina bude velkoplošná, min. sklon je právě 10 stupňů).

67

Aktivujeme režim hran. Vybereme si vždy vrchní smyčku hran a novou smyčku hran a pomocí příkazu Sešít (bez funkčních kláves, jen je důležitý směr) sešijeme obě smyčky do polohy ve vytvořeném řezu.

68

Vybereme si všechny polygony čelního štítu, zvolíme příkaz Posun (případně si zobrazíme Alt+D osy) a pomocí Správce nastavení si posuneme osy výběru tak, aby byly na Z=100%. Máme stále aktivní přichytávání, tedy posuneme výběr vzhůru, do prvního bodu za vrcholem štítu.

70

Vybereme si opětovně vrchní polygony obou bočních štítů a k jejich poloze Y přičteme hodnotu například 5 (podle krovu bychom pak ještě tyto hodnoty doladili). Upravit můžeme také hodnotu Phong vyhlazení (snížit).

71

Základy

Máme krov, co ale základy, respektive jak se projeví pod stavbou ztracené bednění? On totiž dům stojí v mírném svahu, a tak se vskutku projeví.

Celé to ale bude velmi snadné. Vybereme si v režimu hran základovou smyčku a provedeme v režimu hran příkaz Vytažení v úhlu -90 stupňů (tedy „do stavby“) a v hodnotě cca 5 jednotek.

711

Poté tento krok zopakujeme s hodnotou úhlu +90 stupňů a velkou hodnotou vytažení. A to je opravdu vše.

712

Závěr

Blahopřeji, vytvořili jsme kompletní model veškerých zděných součástí domu z jednoho objektu, náš model je poměrně čistý a co je hlavní: dobře se s ním bude pracovat (doporučuji si vytvořit zachované výběry jednotlivých pater – polygonů a ty podle potřeby skrývat). Není to ale vše, co máme dnes v plánu, tedy vzhůru do další práce…

Založení pomocí křivek

Svou práci jsme započali pomocí jednoduchého polygonového objektu, ale pravdou je, že bychom také mohli vyjít z křivek. Ba možná by to bylo i efektnější. Avšak možná bychom potřebovali, byť se to jeví jako trochu podivné, modul MoGraph. Proč? Protože právě tento modul obsahuje nástroj Booleanovských operací pro křivky, který je v rámci přípravy půdorysu ze křivek skutečně velmi vhodný.

Jak je asi z úvodu zřejmé, jde to i bez MoGraphu, podíváme se tedy jak...

Bez Mographu

Vytvoříme si novou primitivní křivku Obdélník (rovina XZ), kterou můžeme ihned převést na editovatelný tvar a které ihned můžeme zadat polohu os (pomocí Struktura > Zarovnání os) na X=-100%, Z=-100%. Objekt poté umístíme na souřadnice 0, 0, 0. Až po tento okamžik je to vlastně úplně stejné…

72

Vytvoříme si nový objekt Osy, tento objekt umístíme do polohy (XYZ) 45, 0, 45, bude tedy v místě vnitřní hrany domu, tedy v tloušťce stěny (na obrázku je v podobě žlutých os). Právě vytvořený obdélník (stejně jako všechny následující křivky) umístíme jako podobjekt těchto os. Vytvořili jsme si tak objekt, který nám bude definovat „lokální“ počátek vnitřních kót objektu. Celá další práce bude spočívat jen v tom, že si budeme postupně kopírovat objekt obdélník a budeme jej umisťovat. Ale nikoliv stěny, ale obráceně, jednotlivé místnosti… A objekt Osy nám s tímto umisťováním velmi pomůže.

73

Zkopírujeme si objekt křivka (můžeme jej přejmenovat na obrys) a upravíme jeho polohu na 0, 0, 0 (lokálně, tedy do pozice os) a velikost na X=455, Z=710. Máme hotovou první místnost.

74

Křivku obýváku si zkopírujeme a upravíme polohu na X=455+25 (šířka příčky) a velikost X=200 (prostor schodiště a také prostor protější, pro terária :-)).

75

Opět si vytvoříme kopii a pojmenujeme ji například chodba. Velikost bude X=140, Z=135 a poloha X=455+25+200+25 a Z=305.

76

Objekt si zkopírujeme a posuneme ve směru Z o 135+15 jednotek. Velikost Z upravíme na 255 a voilá, máme koupelnu.

77

Opět si obdélník zkopírujeme a přejmenujeme jej na komoru. Upravíme velikost X=200 a ke stávající poloze X=705+140+15.

Zkopírujeme si komoru a přejmenujeme ji na předsíň. Velikost Z nastavíme ve shodě s výkresem na 185 a polohu od polohy stávající na Z=455-15-185.

78

Zkopírujeme si objekt chodba a umístíme jej Z=0. Objekt můžeme přejmenovat na pracovnu. Velikost Z zadáme na 290 a velikost X na 355.

79

Tento objekt je v tomto případě jediným, který musíme dále editovat. Tedy vybereme si jej a přidáme mu pomocí příkazu Přidat body dva body (jako na obrázku).

Bod u chodbičky bude mít souřadnici X=140 (od os objektu), bod u nosné stěny Z=240 (vše ke opět zřetelné na výkresech). A bod který nám zatím zasahuje do jiné křivky? Samozřejmě X=140, Z=240. A je to.

80

81

Vybereme si všechny křivky a ty pomocí nástroje Funkce > Spojit spojíme do křivky jediné.

Nyní si jen stačí nožem vytvořit všechny potřebné body – řezy, které bychom mohli z pohledu další segmentace objektu potřebovat. Tento krok je zcela shodný s prací na polygonovém objektu, tedy snad bude stačit obrázek výsledku…

83

A co nyní? Jednoduchý objekt Vytažení NURBS. Zadáme vytažení ve směru Y=12 (to je výška podlahy nad úrovní základové desky) a vytvoření uzávěru na konci (na počátku ne). Změníme ale typ generovaného záklopu na „čtyřúhelníky“. Tím získáme požadovanou segmentaci oken a otvorů. Plochy, které se nám v budoucnu kdykoliv převést (příkaz Roztavit) zpět na N-úhelníkové polygony… A další práce je úplně stejná jako ta, kterou jsme si již popsali… Jen si samozřejmě objekt převedeme na polygony, spojíme všechny jeho části, zoptimalizujeme model a smažeme vytažení, co jsou v místnostech, protože tyto plochy zaklopíme N-úhelníkovými polygony, podlahami…

Proč že vlastně spojitý objekt?

Slíbili jsme si, že si provedeme drobnou demonstraci, proč že je výhodné mít spojitý objekt. Některé výhody víme, jinou si předvedeme nyní. Každá podlahová plocha (plovoucí podlaha, dlažba) je ukončená páskem či lištou na zdi. To lze vytvořit normálním protažením po křivce, že, ale kde vzít tu křivku?

Velmi snadno, v režimu hran (skryjeme, co nepotřebujeme) a za využití nástroje pro výběr cestou si vybereme hrany okraje podlahy a poté tyto hrany pomocí příkazu Struktura > Upravit křivku > Hrana na křivku na objekt křivky – cesty protažení našeho profilu…

84

Díky tomu, že je náš model spojitý, bude generování těchto „cest“ otázkou pár minut, a to je jednoznačně skvělé… A ještě jedna taková finta, aby nebyly potíže s profilem (jeho orientací), může být většinou „oboustranný“, protože „zadní strana“ nebude vidět, bude ve zdi a konec protažení většinou bývá v obložkách zárubní.

85

A to je konec…

Co k tomu dodat? Snad jen to, že jsem se snažil být co nejvíce popisný a možná jsem tím trochu překročil obvyklý formát jednotlivých dílů. Účelem bylo, aby se v textu skutečně nikdo neztratil, tedy doufám, že se tak nestalo :-).

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » 3dscena  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » 3D grafika  

 » Rubriky  » Design  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: